1 Suppleringsvalg - kommunalt råd for funksjonshemmede. Åpne dokument