1 Regnskap 2. tertial 2016 Åpne dokument
2 Rehketdoallu 2. tertiála 2016 - mielddus Åpne dokument