1 Økonomiplan 2017-2020 med handlingsprogram og årsbudsjett 2017 Åpne dokument
2 Mulige tiltak 2017 Åpne dokument
3 Liige dieÄ‘ut ekonomiijalavdegoddai. Åpne dokument