1 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Ressursbruk og kvalitet i pleie og omsorgtjenestene Åpne dokument