1 SUPPLERINGSVALG - STYREMEDLEM TIL SAMISK MUSIKKFESTIVAL. Åpne dokument