1 Godkjenning av kommunal planstrategi 2016 - 2019. Åpne dokument