1 Videreføring av kassakreditt 2017. Åpne dokument