1 Reglement for Kautokeino kommunens finansforvaltning. Åpne dokument
2 Reglement for finansforvaltning oppdatert 2017 - vedlegg KST-sak Åpne dokument
3 Reglement for finansforvaltning 2010. Vedtatt av kst 16.12.10 Åpne dokument
4 Brev fra KMD om endringer i finansforskriften Åpne dokument
5 Finansforskriften---fra 01.01.2017 Åpne dokument
6 Bekreftelse VEFIK Åpne dokument
7 Oversikt over de største endringene Åpne dokument