1 Opptak av startlån / tilskudd i Husbanken 2017. Åpne dokument