1 Fastsettelse av eiendomsskatt 2017. Åpne dokument