1 áššečilgehus ekonomalaš doaibmanjuolggadusat Åpne dokument
2 Notat utarbeidet av KS, 21.06.2017 om kommunens gjeldsbelastning og økonomisk handlingsrom Åpne dokument
3 Handlingsregler Kautokeino kommune Åpne dokument