1 Saksframlegg 2017 Åpne dokument
2 Ekonomiijaplana 2018 - 2021 Åpne dokument