1 Områdeplan for KBA1 - GáhkkorĨorru. Varsel om planoppstart samt utlegging av forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Åpne dokument
2 Planprogram KBA1 Kautokeino Åpne dokument