1 Álggahanloatna / doarjjaViessobáÅ‹kkus 2020 Åpne dokument