Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: Svar - Innsynsbegjæring - helsebemanningsutbetalinger Avs/Mot: Dag Antonsen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116606 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Antonsen | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 1036/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Orientering om feil i en formulering i reglementet Avs/Mot: KOMPETANSE NORGE http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116644 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMPETANSE NORGE | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 1074/2021 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: SV: Fakturaadresse Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 881/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/125 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116603 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 1033/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/148 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 1048/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Forespørsel om å prioritere viktig helsepersonell - Ambulansepersonell Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116389 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 819/2021 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/120 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116597 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 1027/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/123 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116604 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 1034/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/194 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116669 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 1099/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. 75MVVI Avs/Mot: Bjørn-Ivar Digre http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn-Ivar Digre | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 1026/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Tilskuddsordningen "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester" - riktig skjema for rapportering Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 1073/2021 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/140 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116628 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 1058/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/196 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116671 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 1101/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/129 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116600 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 1030/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for GáhkkorĨorru - GBN 3/ 379 - Guovdageainnu suohkan Avs/Mot: Samediggi/Sametinget http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 1076/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/133 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116598 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 1028/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/161 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116594 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 1024/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Lokaler til driftsbasen Avs/Mot: STATSBYGG NORD SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE I KAUTOKEINO http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSBYGG NORD SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE I KAUTOKEINO | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 1071/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/171 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116635 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 1065/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/180 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116660 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 1090/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/206 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116682 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 1112/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/208 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 1115/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/207 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 1114/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT GBN 12/1/173 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116654 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 1084/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 1053/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/195 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116670 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 1100/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/197 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 1102/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/204 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 1110/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/205 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116681 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 1111/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/200 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/116675 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | Journalnr: 1105/2021 | Avdeling: Økonomikontoret |