Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: Varsel om økte kostnader og oversendelse av budsjett 2020 med økonomiplan 2021-2025 for Interkommunalt samarbeid om beredskap mot akutt forurensning Avs/Mot: Hammerfest Kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hammerfest Kommune | Journaldato: 19.03.2019 | Journalnr: 3356/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om opplæring i norsk og samfunnskunskap Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92216 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2864/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Søknad om opplæring i norsk og samfunnkunnskaps Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92212 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2860/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Krav om / søknad om opplæring i norsk og samfunnskunnskap Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92202 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 2850/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: RETTING AV AVVIK MELLOM GRUNNBOK OG MATRIKKEL - 2011-15/1/16 Avs/Mot: Statens kartverk m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92594 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens kartverk m.fl. | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 3241/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Refusjon på reiseutgifter i forbindelse med besøk i Kautokeino Avs/Mot: EUROPAN NORGE http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92654 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EUROPAN NORGE | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 3301/2019 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Tilbud om bytte av barnehageplass Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 3319/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Tilbud om bytte av barnehageplass Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92673 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 3320/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Svar på oppsigelse av barnehageplass Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92670 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 3317/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Angående lærer stillingen ved Kautokeino Barneskole Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92601 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 3248/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Svar på oppsigelse av barnehageplass Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92669 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 3316/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Svar på søknad om permisjon Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92668 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 3315/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Angående brannkonstabel deltidsmannskap stillingen ved Kautokeino kommune Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92595 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 3242/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Angående stillingen fast brannmannskap Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92596 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 3243/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Tilbud om bytte av barnehageplass Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92691 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 3338/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Angående stillingen helsefagarbeider ved sykehjem - vikariat Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92597 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 3244/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Jan Steinar Romsdal http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Steinar Romsdal | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 3310/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Angående stillingen som pleiemedarbeider 70% fast ved sykehjemmet Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92598 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 3245/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Svar på oppsigelse av barnehageplass Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92689 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 3336/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Berit Elen Ingebrigtsen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92664 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Elen Ingebrigtsen | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 3311/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Foreløpig svar på søknad om barnehageplass Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92677 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 3324/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Avs/Mot: Jonny Roy Nilsen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonny Roy Nilsen | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 3339/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Tildeling av barnehageplass barnehageåret 2018/19 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 3206/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Feilretting etter klagen på at hjemmelshaver har mottatt 2 eiendomskatte faktura på eiendom 12/111 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/86211 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 10891/2018 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Mikkel Hermansen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mikkel Hermansen | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 3309/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Foreløpig svar på søknad Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92626 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 3273/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Foreløpig svar på søknad Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92624 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 3271/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Foreløpig svar på søknad Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92625 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 3272/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Nils Anders Mathisen Skum http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Anders Mathisen Skum | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 3312/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om endring av gitt tillatelse - ventilasjonstegninger Avs/Mot: NORDLAFT AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92675 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLAFT AS | Journaldato: 18.03.2019 | Journalnr: 3322/2019 | Avdeling: Teknisk enhet |