Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: Prøvetakingsrapport 19.06.2019 Avs/Mot: VANNRINGEN, FORENING FOR NORSKE VANN- OG MILJØLABORATORIER http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/96615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VANNRINGEN, FORENING FOR NORSKE VANN- OG MILJØLABORATORIER | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 7260/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Isak Ole Mikkelsen Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/96614 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Isak Ole Mikkelsen Hætta | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 7259/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: FORESPØRSEL OM KJØP AV SAKBEHANDLERTJENESTER - PLEIE OG OMSORG Avs/Mot: Karasjok Kommune - Kurt Maurstad http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/96616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Kurt Maurstad | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 7261/2019 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: Søknad om garnutvisning, fierbmunlobi ohcan Avs/Mot: Lars Aslak Larsen Gaino http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/96612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Aslak Larsen Gaino | Journaldato: 17.07.2019 | Journalnr: 7257/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Ingolf Antonsen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/96605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingolf Antonsen | Journaldato: 17.07.2019 | Journalnr: 7250/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Nils Johan Bongo http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/96606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Johan Bongo | Journaldato: 17.07.2019 | Journalnr: 7251/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Tildeling av boligtomt Avs/Mot: Kristine Berit Evertsen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/96262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristine Berit Evertsen m.fl. | Journaldato: 17.07.2019 | Journalnr: 6907/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Tilbud om erklæring - Tillatelse til etablering av ny adkomst til gbn 3/1/46 Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN AVD VADSØ http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/96613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN AVD VADSØ | Journaldato: 17.07.2019 | Journalnr: 7258/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om SFO plass - ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/96602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.07.2019 | Journalnr: 7247/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Samisk krise- og incestsenter - interkommunalt samarbeid Avs/Mot: KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/96596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE | Journaldato: 16.07.2019 | Journalnr: 7241/2019 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Trond Gjermund Paulsen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/96600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Gjermund Paulsen | Journaldato: 16.07.2019 | Journalnr: 7245/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Sammenslåing av matrikkelenheter gnr 2011/3/743 og gnr 2011/3/645 Avs/Mot: Fefo - Roska Jim Einar http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/96604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Roska Jim Einar | Journaldato: 16.07.2019 | Journalnr: 7249/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Opplysninger i forbindelse med eierskapsmeldinger Avs/Mot: Vefik - Aud Opgård http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/96597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vefik - Aud Opgård | Journaldato: 16.07.2019 | Journalnr: 7242/2019 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Pleie- og omsorgstjenester - søknad om støttekontakt Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/96603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.07.2019 | Journalnr: 7248/2019 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: Tar imot SFO plassen - ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/96590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 7235/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Tar imot SFO plassen - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/96588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 7233/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Endring av listeforslag til Kautokeino Venstre Avs/Mot: Kautokeino Venstre ved Anton Dahl http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93688 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kautokeino Venstre ved Anton Dahl | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 4334/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Endringer på listeforslag til Sámi Álbmotlistu Avs/Mot: Sámi Álbmotlistu ved Johan Anders Somby http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93686 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sámi Álbmotlistu ved Johan Anders Somby | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 4332/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Endring på listeforslag til Guovdageainnu Johttisápmelaččaid listu Avs/Mot: Guovdageainnu Johttisápmelaccaid listu ved Anders S. Buljo http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guovdageainnu Johttisápmelaccaid listu ved Anders S. Buljo | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 4330/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Endring på listeforslag til Kautokeino Fastboendes liste. Avs/Mot: Kautokeino Fastboendes liste ved Hans Isak Olsen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93682 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kautokeino Fastboendes liste ved Hans Isak Olsen | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 4328/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Endring på listeforslag til Kautokeino Arbeiderpartiet Avs/Mot: Kautokeino Arbeiderpartiet ved Anders A. Gaup jr. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kautokeino Arbeiderpartiet ved Anders A. Gaup jr. | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 4320/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Aksept av vilkår for tilskudd til Tilgjengelighet - kr. 300 000,- Ref. 17/3635-7. Avs/Mot: Trude.Borghild.Rannem.Semmingsen@helsedir.no http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trude.Borghild.Rannem.Semmingsen@helsedir.no | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 5231/2019 | Avdeling: Helsetjenester | Tittel: Tilbud om vikariat Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/95701 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 6347/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: SVAR - Manglende oppfyllelse av helsehjelp - videre oppfølging Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92983 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 3630/2019 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: Tilbud om stilling Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/96094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 6739/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Vil forsatt stå som søker til rektor/virksomhetsleder barneskolen Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/96593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 7238/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Svar på jobb søknad ved Kautokeino kommune Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/96348 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 6993/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Svar på jobb søknad ved Kautokeino kommune Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/96379 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 7024/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Vil opprettholde søknaden til rektorstillinga ved barneskolen Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/96592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 7237/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Tilbud om vikariat Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/95704 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 6350/2019 | Avdeling: Lønn & Personal |