Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: søknad om overføring av ferie Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2019 | Journalnr: 606/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Søknad om overføring av ferie Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2019 | Journalnr: 605/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Søknad om overføring av ferie Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89954 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2019 | Journalnr: 604/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Søknad om overflytting av ferie Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2019 | Journalnr: 603/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Søknad om overføring av ferie Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2019 | Journalnr: 598/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Søknad om overføring av ferie Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2019 | Journalnr: 597/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Søknad om overføring av ferie Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2019 | Journalnr: 596/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Søknad om overføring av ferie Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2019 | Journalnr: 577/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Veiledere for valggjennomføring. Avs/Mot: Valgdirektoratet http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valgdirektoratet | Journaldato: 11.01.2019 | Journalnr: 571/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Nå er valgsystemet EVA tilgjengelig for kommuner og fylkeskommuner. Avs/Mot: Valgdirektoratet http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valgdirektoratet | Journaldato: 11.01.2019 | Journalnr: 569/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Melding om avvik - Helse og omsorg Avs/Mot: DATATILSYNET http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DATATILSYNET | Journaldato: 11.01.2019 | Journalnr: 588/2019 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89937 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2019 | Journalnr: 587/2019 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: Samarbeidsavtale Europan 15 Avs/Mot: EUROPAN NORGE http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EUROPAN NORGE | Journaldato: 11.01.2019 | Journalnr: 593/2019 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Fremtidig plassbehov ved helse og omsorg - presentasjoner Avs/Mot: KS ved Chriss Erik Kleve Madsen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS ved Chriss Erik Kleve Madsen | Journaldato: 11.01.2019 | Journalnr: 594/2019 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Svein Egil Hetta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Egil Hetta | Journaldato: 11.01.2019 | Journalnr: 574/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Skatteseddel Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2019 | Journalnr: 602/2019 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Skatteseddel Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89925 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2019 | Journalnr: 575/2019 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Skatteseddel Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89931 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2019 | Journalnr: 581/2019 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Påminnelse - 18/1945-3 Til behandling etter PBL - Søknad om boligtomt - gnr 2011/3/1 Avs/Mot: Ol Johan Gaup http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ol Johan Gaup | Journaldato: 11.01.2019 | Journalnr: 614/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Til informasjon: Vedtak om tildeling av utvinningsretter til statens mineraler i Kautokeino kommune - utvinner Arctic Minerals AB Avs/Mot: DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD | Journaldato: 11.01.2019 | Journalnr: 610/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Fwd: Suotnju veien. Avs/Mot: Lars Johan Larsen Sara http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Johan Larsen Sara | Journaldato: 11.01.2019 | Journalnr: 608/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Overføring av ferie Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2019 | Journalnr: 487/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Svar - søknad om dispensasjon fra alkoholforbud ved Bakteharji kafe Avs/Mot: Karen Marit Siri http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89849 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karen Marit Siri | Journaldato: 10.01.2019 | Journalnr: 499/2019 | Avdeling: Sosiale tjenester | Tittel: REFUSJON SETTEKOMMUNEOPPDRAG 2018 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89913 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2019 | Journalnr: 563/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Månedlige faktura Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2019 | Journalnr: 553/2019 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Kommunale avgifter Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2019 | Journalnr: 517/2019 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Skatteseddel Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89840 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2019 | Journalnr: 490/2019 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Mánnosaččat divvadiid Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2019 | Journalnr: 513/2019 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Klage på eiendomsskatt gbn 3/184 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2019 | Journalnr: 529/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Suohkana divagiid ja opmodatvearu oažžut mánosaččat Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/89860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2019 | Journalnr: 510/2019 | Avdeling: Økonomikontoret |