Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: Infoland- påminnelse Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19404/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Skolefritidsordning (SFO) - Permisjon og utmelding ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19425/2021 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Skolefritidsordning (SFO) - Permisjon og utmelding ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135041 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19424/2021 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Refusjon fra Helfo i forbindelse med koronatesting Avs/Mot: Helfo http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helfo | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19465/2021 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: Oppdatert informasjon fra FHI om oppfriskningsdose til helsepersonell Avs/Mot: vaksine http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: vaksine | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19416/2021 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. JGU8NU Avs/Mot: Per Nils Tuomas Saari http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Nils Tuomas Saari | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19451/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. 3HS5EA Avs/Mot: Jan Ole Klemet Hermansen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Ole Klemet Hermansen | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19448/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. PYEDJH Avs/Mot: Per Kristian Lethigangas http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Kristian Lethigangas | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19449/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. SR5265 Avs/Mot: Per Kristian Lethigangas http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Kristian Lethigangas | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19446/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. 2QWTSV Avs/Mot: Per Kristian Lethigangas http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Kristian Lethigangas | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19445/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. 46KSP4 Avs/Mot: Per Kristian Lethigangas http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135060 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Kristian Lethigangas | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19443/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. U2HQGA Avs/Mot: Per Kristian Lethigangas http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Kristian Lethigangas | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19441/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. Y885PJ Avs/Mot: Per Kristian Lethigangas http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Kristian Lethigangas | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19440/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Valgbarhet til meddommerutvalg Avs/Mot: KS kommunesektorens organisasjon http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS kommunesektorens organisasjon | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19466/2021 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Overføring av ferie - søknad ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135036 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19419/2021 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Tilskuddssøknad Avs/Mot: Marit Kirsten Eira http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Kirsten Eira | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19472/2021 | Avdeling: Språk og kultur | Tittel: Overføring av ferie - søknad ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19418/2021 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Kort svarfrist Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19468/2021 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Søknad overføre ferie fra 2021 til 2022 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19411/2021 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. 5JHV4J Avs/Mot: Kim André Hætta Triumf http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kim André Hætta Triumf | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19437/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Dette er kvittering for innsendt skjema. Søknad om tilgang til Folkeregisteret Avs/Mot: Altinn http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Altinn | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19447/2021 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Tilleggsdokumenter 6/198 Kautokeino Byggesøknad Avs/Mot: Mikkel Ole Sokki http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mikkel Ole Sokki | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19415/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om ferdigattest for riving ved gbnr. 6/198 Avs/Mot: Mia Kongelstad http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mia Kongelstad | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19463/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Meddelelse om avgjørelse Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19481/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Kontrakt rådgivende ingeniør Avs/Mot: Finnut http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135022 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnut | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19405/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Meddelelse om avgjørelse***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19486/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark 7XDATT Avs/Mot: Anders Todal http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Todal | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19450/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. U52FWQ Avs/Mot: Even Flage http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Even Flage | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19439/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Meddelelse om avgjørelse***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135101 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19484/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Utskifting av telefoni- og radiobetjening for legevaktsentraler Avs/Mot: Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/135025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF | Journaldato: 02.12.2021 | Journalnr: 19408/2021 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg |