Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: Rapport garnfiske 2019 Avs/Mot: Daniel Isaksen Turi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Daniel Isaksen Turi | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 8627/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Rapport garnfiske Avs/Mot: Odd Henrik K Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Henrik K Hætta | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 8626/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Valgmateriellet til fylkestingsvalget er sendt med Jetpak. Avs/Mot: Fylkesvalgstyret i Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97966 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesvalgstyret i Troms og Finnmark | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 8610/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Avtale om direkte oppgjør / Lis1 - AR 335000811 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97970 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 8614/2019 | Avdeling: Helsetjenester | Tittel: Avtale om direkte oppgjør - lege/Lis1 - AR 334997924 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 8613/2019 | Avdeling: Helsetjenester | Tittel: Avtale om direkteoppgjør - legeoppgjør - AR 334761413 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97968 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 8612/2019 | Avdeling: Helsetjenester | Tittel: Avtale om direkte oppgjør - legeoppgjør/lis1 - AR 334758895 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 8609/2019 | Avdeling: Helsetjenester | Tittel: Krav til ny oppmåling av alle tomter og hovedeiendommen Avs/Mot: Klemet Klemetsen Hætta m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klemet Klemetsen Hætta m.fl. | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 8607/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Nils Nils Eira http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Nils Eira | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 8594/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om redusert foreldrebetaling Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 8634/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Bytte av barnehage Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 8597/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Databehandleravtale Avs/Mot: MELIN MEDICAL AS AVD OSLO http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MELIN MEDICAL AS AVD OSLO | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 8600/2019 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: Søknad om ferdigattest GBN 3/414 Avs/Mot: NEMO TEC AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NEMO TEC AS | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 8628/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Jobbsøknad NAV Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 8591/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Skatteseddel Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 8601/2019 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Skatteseddel side 2 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97960 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 8604/2019 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Henvendelse til kommunen - henting av husholdnings avfall Avs/Mot: Per Anders Hermansen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Anders Hermansen | Journaldato: 12.09.2019 | Journalnr: 8595/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Godkjenning av rapport og regnskap - anmodning om tilbakebetaling av ubrukte midler Avs/Mot: Bufdir http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97939 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8583/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Loahpamáksinávžžuhus Guovdageainnu suohkana 2018 raportene / Utbetalingsanmodning for sluttutbetaling tospråklighetstilskudd 2019 Avs/Mot: siv.marit.romsdal.eira@samediggi.no http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97932 Type: Utgående brev | Avs/Mot: siv.marit.romsdal.eira@samediggi.no | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8576/2019 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Guovdageainnu suohkana 2018 raportene Avs/Mot: Samediggi - Eira, Siv Marit Romsdal http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi - Eira, Siv Marit Romsdal | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8568/2019 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Guovdageainnu suohkana 2018 raportene Avs/Mot: Eira, Siv Marit Romsdal http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97921 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eira, Siv Marit Romsdal | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8565/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Manglende kontantstøtterapportering Avs/Mot: Kristine Buljo http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97941 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristine Buljo | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8585/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Báktehárji diibmu Avs/Mot: Gili manaidgardi ved Britt Hansen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gili manaidgardi ved Britt Hansen | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8547/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Signering av avtaler - Kommunesammenslåing Avs/Mot: Uninett as http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uninett as | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8573/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Purring - Rammeavtale - Tjenesteoversikt - Databehandleravtale Feide - 19/00018-207 Avs/Mot: Uninett as http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uninett as | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8571/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Skatteseddel Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97893 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8537/2019 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Skatteseddel Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97898 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8542/2019 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Skatteseddel Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8550/2019 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Skatteseddel Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97910 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8554/2019 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Skatteseddel Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97923 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8567/2019 | Avdeling: Stab og Støtte |