Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: Tillatelse til tiltak - byggetillatelse fritidsbolig gbn 12/1/255 Avs/Mot: BERNHARD OLSEN AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112350 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERNHARD OLSEN AS | Journaldato: 14.10.2020 | Journalnr: 10812/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Giellavahkku Sis-Finnmárkku diggegottis - bovde nuoraidskuvlla čuovvut digitála diggečoahkkima giellavahkus Avs/Mot: INDRE FINNMARK TINGRETT http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDRE FINNMARK TINGRETT | Journaldato: 14.10.2020 | Journalnr: 10851/2020 | Avdeling: Kautokeino ungdomsskole | Tittel: Bekreftelse av mottatt konsumentavtale Avs/Mot: SKATTEETATEN http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 14.10.2020 | Journalnr: 10863/2020 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Stans av tilgang til Aa-registeret for skatteoppkreverfunksjonen fra 01.11.2020 Avs/Mot: NAV REGISTERFORVALTNING http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV REGISTERFORVALTNING | Journaldato: 14.10.2020 | Journalnr: 10858/2020 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Gáhttačuovggat Avs/Mot: Berit Ellen A Skum http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Ellen A Skum | Journaldato: 14.10.2020 | Journalnr: 10856/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Kopi vedtak - Redusert foreldrebetaling 2020/21 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/111165 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2020 | Journalnr: 9627/2020 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Bekreftelse på møtedato, oppfølging av Fylkesmannens brev, Nassa motorferdsel Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112395 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.10.2020 | Journalnr: 10857/2020 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Válda vuostá saji Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112400 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2020 | Journalnr: 10862/2020 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Tildeling av barnehageplass 2020/21 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112370 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2020 | Journalnr: 10832/2020 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Rapport næringsfondet for Kautokeino kommune fra Vefik IKS - Er den behandlet i kommunestyret Avs/Mot: VEFIK IKS AVD ALTA http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112371 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VEFIK IKS AVD ALTA | Journaldato: 14.10.2020 | Journalnr: 10833/2020 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Saksbehandlingsrutiner for regionale miljøtilskudd i Troms og Finnmark - rundskriv for 2020 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.10.2020 | Journalnr: 10841/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Byggesøknad for Plasthall Loankosattu 1, Gnr.3 , Bnr.679 Avs/Mot: ARCTIC LAVVO AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARCTIC LAVVO AS | Journaldato: 14.10.2020 | Journalnr: 10821/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Hytte i Autsi/Silis Avs/Mot: Arvid Simonsen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112377 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Simonsen | Journaldato: 14.10.2020 | Journalnr: 10839/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om støtte Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2020 | Journalnr: 10854/2020 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Byggesøknad Avs/Mot: Risten J Eira Oskal http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112398 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Risten J Eira Oskal | Journaldato: 14.10.2020 | Journalnr: 10860/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Oppsigelse av SFO plass ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112327 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.10.2020 | Journalnr: 10789/2020 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Tilsagn kr 29 000,- søknad om OU-midler - Kautokeino kommune Avs/Mot: KS - Sissel Haugen Daldosso http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS - Sissel Haugen Daldosso | Journaldato: 13.10.2020 | Journalnr: 10830/2020 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Bestillingsvarsel, ordre 26427 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.10.2020 | Journalnr: 10828/2020 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Foreløpig årsrapport 2020 samt grunnpakke 2021 - helsetjenesten Avs/Mot: Hemis - Knut R Johansen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hemis - Knut R Johansen | Journaldato: 13.10.2020 | Journalnr: 10826/2020 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: Bestilling fra Infoland 5623327 -A- meglerinformasjon ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112356 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.10.2020 | Journalnr: 10818/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Foreløpig årsrapport 2020 og grunnpakke 2021 - teknisk Avs/Mot: Hemis - Knut R Johansen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hemis - Knut R Johansen | Journaldato: 13.10.2020 | Journalnr: 10825/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Oversendelse av underskrevet oppdatert konsumentavtale Avs/Mot: OSKO@skatteetaten.no http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112367 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OSKO@skatteetaten.no | Journaldato: 13.10.2020 | Journalnr: 10829/2020 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Foreløpig årsrapport 2020 og grunnpakke 2021 - Brann Avs/Mot: Hemis - Knut R Johansen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hemis - Knut R Johansen | Journaldato: 13.10.2020 | Journalnr: 10824/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Foreløpig årsrapport 2020 og grunnpakkeforslag 2021 - kultur ogoppvekst Avs/Mot: Hemis - Knut R Johansen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hemis - Knut R Johansen | Journaldato: 13.10.2020 | Journalnr: 10823/2020 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Foreløpig årsrapport 2020 og grunnpakkeforslag for 2021 - administrasjonen Avs/Mot: Hemis - Knut R Johansen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hemis - Knut R Johansen | Journaldato: 13.10.2020 | Journalnr: 10819/2020 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: IKA Finnmark IKS -informasjon om representantskap tirsdag 3. november Avs/Mot: IKA FINNMARK IKS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IKA FINNMARK IKS | Journaldato: 13.10.2020 | Journalnr: 10815/2020 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Nytt vannverk i Suohpatluohka. Kautokeino kommune Avs/Mot: HR PROSJEKT AS AVD ALTA http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HR PROSJEKT AS AVD ALTA | Journaldato: 13.10.2020 | Journalnr: 10705/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Tillatelse til tiltak - vei til sarasuolo hovedvannverk - gbn 6/333 Avs/Mot: HR PROSJEKT AS AVD ALTA http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112239 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HR PROSJEKT AS AVD ALTA | Journaldato: 13.10.2020 | Journalnr: 10701/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Svar - Timer i svømmehall Avs/Mot: SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112349 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO | Journaldato: 13.10.2020 | Journalnr: 10811/2020 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Bassengtider Avs/Mot: KAUTOKEINO REHABSENTER AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/112348 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KAUTOKEINO REHABSENTER AS | Journaldato: 13.10.2020 | Journalnr: 10810/2020 | Avdeling: Servicetorget |