Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-04-01T08:01:27.745522 Avs/Mot: Skatteetaten http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123685 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 01.04.2021 | Journalnr: 8111/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-04-01T08:00:58.44987 Avs/Mot: Skatteetaten http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 01.04.2021 | Journalnr: 8110/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-04-01T08:00:25.924147 Avs/Mot: Skatteetaten http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 01.04.2021 | Journalnr: 8109/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Akuttplasseringer av barn med uavklart smittesituasjon eller påvist smitte av SARS-CoV-2 Avs/Mot: Bufetat http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 31.03.2021 | Journalnr: 8108/2021 | Avdeling: Barnevernet | Tittel: Tilskuddsbrev 2021 - Tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av læremidler til fagfornyelsen Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123644 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 30.03.2021 | Journalnr: 8072/2021 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Svar - søknad om torgplass i påsken 2021 Avs/Mot: Ismail Omar http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123578 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ismail Omar | Journaldato: 29.03.2021 | Journalnr: 8006/2021 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Tolkningsuttalelse - Statsforvalterens tilsynsansvar etter barneloven § 43a Avs/Mot: Bufetat http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123625 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 29.03.2021 | Journalnr: 8053/2021 | Avdeling: Barnevernet | Tittel: Tilskuddsbrev 2021 - tilskudd til sommerskoletilbud - Kautokeino kommune Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 29.03.2021 | Journalnr: 8054/2021 | Avdeling: Språk og kultur | Tittel: RO 054/17 Duddjostetnot dál - Doarjaga sihkkun ja ruovttoluottamáksin / Annullering av tilskudd og tilbaketrekking Avs/Mot: Samediggi/Sametinget http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123614 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 29.03.2021 | Journalnr: 8042/2021 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Søknad om garnfiske 2021 Avs/Mot: Ole Mathis Mikkelsen Eira http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Mathis Mikkelsen Eira | Journaldato: 26.03.2021 | Journalnr: 7995/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Fangstrapport - ryper Avs/Mot: Kurt Aage Møllenes http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Aage Møllenes | Journaldato: 26.03.2021 | Journalnr: 7978/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Signert - Konsumentavtale for særnamsmannsfunksjon er oppdatert ny innsending påkrevd Avs/Mot: SKATTEETATEN http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123572 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 26.03.2021 | Journalnr: 8000/2021 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Vil ha månedlig faktura ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2021 | Journalnr: 7991/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Svar - Søknad om skjenking iforbindelse med konsertarrangement 01.04 - 05.04.21 Avs/Mot: STIFTELSEN SAMISK MUSIKKFESTIVAL I KAUTOKEINO http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123538 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN SAMISK MUSIKKFESTIVAL I KAUTOKEINO | Journaldato: 26.03.2021 | Journalnr: 7966/2021 | Avdeling: Sosiale tjenester | Tittel: Utbetaling av lån - 1671997 7 Avs/Mot: HUSBANKEN http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN | Journaldato: 26.03.2021 | Journalnr: 7962/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Signert Databehandleravtale Skatteetaten Kautokeino Avs/Mot: Skatteetaten http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 26.03.2021 | Journalnr: 8007/2021 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: Anmeldelse ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123529 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2021 | Journalnr: 7957/2021 | Avdeling: Barnevernet | Tittel: Anmeldelse ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123528 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2021 | Journalnr: 7956/2021 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Kontrakt Nordsamisk fjernundervisning for skoleåret 2021/22 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2021 | Journalnr: 7933/2021 | Avdeling: Språk og kultur | Tittel: Kontrakt Nordsamisk fjernundervisning for skoleåret 2021/22 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2021 | Journalnr: 7931/2021 | Avdeling: Språk og kultur | Tittel: Kontrakt nordsamisk fjernundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2021 | Journalnr: 7930/2021 | Avdeling: Språk og kultur | Tittel: Kontrakt nordsamisk fjernundervisning ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2021 | Journalnr: 7929/2021 | Avdeling: Språk og kultur | Tittel: Kontrakt nordsamisk fjernundervisning ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123500 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2021 | Journalnr: 7928/2021 | Avdeling: Språk og kultur | Tittel: Oppsigelse barnehageplass ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2021 | Journalnr: 7883/2021 | Avdeling: Barnehager | Tittel: RO 006/21 - Sámi mánáidgárdefálaldat 2021 – Diehtu máksima birra - Gartnetluohkka mánáidgardi Avs/Mot: Samediggi/Sametinget http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 26.03.2021 | Journalnr: 7905/2021 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Søknad om ferdigattest GNR 6/1/48 Avs/Mot: Per Ivar Klemetsen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123543 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Ivar Klemetsen | Journaldato: 26.03.2021 | Journalnr: 7971/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: RO 008/21 - Sámi mánáidgárdefálaldat 2021 – Diehtu máksima birra - Beazedieva mánáidgardi Avs/Mot: Samediggi/Sametinget http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 26.03.2021 | Journalnr: 7904/2021 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Skatteseddel eiendomsskatt 2018 GBN 3/174/37 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2021 | Journalnr: 8013/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Søknad om ferdigattest Avs/Mot: Lars Johan Mathis J Gaino http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123564 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Johan Mathis J Gaino | Journaldato: 26.03.2021 | Journalnr: 7992/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Skatteseddel eiendomsskatt 2018 GBN 3/174/40 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/123589 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2021 | Journalnr: 8017/2021 | Avdeling: Økonomikontoret |