Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: Kvittering på innsendt høringssvar på Høring – forslag til endringer i sosialtjenesteloven om opplæring i norsk og vilkår for økonomisk sosialhjelp Avs/Mot: Arbeids- og sosialdepartementet http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/100039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeids- og sosialdepartementet | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 10682/2019 | Avdeling: Sosiale tjenester | Tittel: Angående Stengt barnehage Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/100037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 10680/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Svar - Stengt barnehage Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/100030 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 10673/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Stengt barnehage Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/100029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 10672/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Stengt barnehage Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/100028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 10671/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Til leverandører til Røyken, Hurum og Asker kommune Avs/Mot: Nye Asker kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/100021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nye Asker kommune | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 10664/2019 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Ohcan - beaivefálaldat demeansabuhcciide Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/100040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 10683/2019 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: Vil ha månedlig faktura Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/100033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 10676/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2019 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/100012 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 10655/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2019 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/100013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 10656/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Påminnelse: Innovasjonsbarometer for kommunal sektor Avs/Mot: KS ved Une Tangen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/100034 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS ved Une Tangen | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 10677/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/100015 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 10658/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2019 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/100016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 10659/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om støtte til reiselivsbedrift Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/100035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 10678/2019 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/100001 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 10644/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/100007 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 10650/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/100008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 10651/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/100009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 10652/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/100011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 10654/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/100002 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 10645/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/100003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 10646/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/100004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 10647/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/100005 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 10648/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, ***** Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/100006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 10649/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Forvaltningstilsyn av kommunens myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 13 Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/100022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 10665/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Refusjonskrav sommerjobb 2019 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/100000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 10643/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Påminnelse om bekreftelse fra kommunen - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 Avs/Mot: Bufdir http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 10637/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 914631440 - Jon Evald Hætta Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 10603/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Sak bruksendring av hytte - utsettelse av ankefrist Avs/Mot: Edvard Romsdal http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edvard Romsdal | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 10625/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Databehandleravtale må inngås Avs/Mot: LINDORFF AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99992 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LINDORFF AS | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 10635/2019 | Avdeling: Stab og Støtte |