Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: Utvidet frist for innsendelse av dokumentasjon - Klagesak tilskudd 2017 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94142 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 4788/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Tiltak - Oppgradering av utstyrssentral Avs/Mot: Tilskuddsseksjonen Bufdir http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94140 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tilskuddsseksjonen Bufdir | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 4786/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Tiltak - duodji. Avs/Mot: Tilskuddsseksjonen Bufdir http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tilskuddsseksjonen Bufdir | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 4791/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Tiltak - Opplevelsestur. Avs/Mot: Tilskuddsseksjonen Bufdir http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tilskuddsseksjonen Bufdir | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 4793/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Tiltak - Mer aktive ungdomsklubb Avs/Mot: Tilskuddsseksjonen Bufdir http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tilskuddsseksjonen Bufdir | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 4796/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Ohcanskovvi giđđalodden / søknadsskjema andejakt 2019 Avs/Mot: Liv Eli Holmestrand http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Eli Holmestrand | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 4716/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Spiehkasteami ohcán alkoholaguossoheami gildosis Báktehárjjis 18.04. - 20.04.19. Avs/Mot: Sámi musihkkafestivála http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sámi musihkkafestivála | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 4756/2019 | Avdeling: Sosiale tjenester | Tittel: Søknad om ambulerende bevilling på Alfreds Kro 18.05.19. Avs/Mot: Fjellprodukter Kautokeino AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellprodukter Kautokeino AS | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 4754/2019 | Avdeling: Sosiale tjenester | Tittel: Søknad om utvidet skjenking i forbindelse med arr. 24.05.19. Avs/Mot: Fjellprodukter Kautokeino AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellprodukter Kautokeino AS | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 4753/2019 | Avdeling: Sosiale tjenester | Tittel: Søknad om dispensasjon fra torgreglene pkt. 3 åpningstider og renhold. Avs/Mot: Hos Nasser ved Abdennaceurgassab http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hos Nasser ved Abdennaceurgassab | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 4719/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Søknad om tilskudd Avs/Mot: Miljødirektoratet http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94096 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 4742/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Grunneiers tillatelse til etablering av veg til boligtomt gnr 2011/6/330 Avs/Mot: Fefo - Roska Jim Einar http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Roska Jim Einar | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 4762/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Svar på klagen på eiendomsskatt gbn 3/446 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 4532/2019 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Purring på svar - oppfølging av lovpålagte oppgaver innen barnevernområdet og akuttberedskap Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94115 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 4761/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: 19/795-2 Ber matrikkelmyndigheten om sletting av 2011/3/1/261 Avs/Mot: Finnmarkseiendommen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 4712/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Olu ruskat parkeringsplassa birra Nuortamanmarrasis Avs/Mot: Susanne Vars Buljo http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Susanne Vars Buljo | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 4758/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Vástádus - Lonuhit mánáidgárdesaji Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93925 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 4571/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Svar på oppsigelse av barnehageplass Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93811 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 4457/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Trekker søknad om dispesnasjon fra reguleringsbestemmelsene for Hábatjávri hyttefelt Avs/Mot: Peder Berthel Ellingsen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93975 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Peder Berthel Ellingsen | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 4621/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Utlysningstekst - Ferievikarer i perioden fra uke 25 - 33. Avs/Mot: NAV Guovdageaidnu - Kautokeino http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94093 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Guovdageaidnu - Kautokeino | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 4739/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Vedrørende innhenting av opplysninger i forbindelse med eierskapsmelding Avs/Mot: Kontrollutvalgssekretariat i Vest-Finnmark IKS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kontrollutvalgssekretariat i Vest-Finnmark IKS | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 4748/2019 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Tilsyn - ytterligere informasjon Avs/Mot: Sis-Finnmárkku studeanttaid ovttastus http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sis-Finnmárkku studeanttaid ovttastus | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 4731/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Utsatt frist Avs/Mot: GAHKKORCORRU MANAIGARDI http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93968 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GAHKKORCORRU MANAIGARDI | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 4614/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Dispensasjon fra planbestemmelsene - Ávžejávri hyttefelt i Kautokeino kommune - Ingen merknader Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 4717/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om garndøgn - sommeren 2019. Avs/Mot: Daniel Isaksen Turi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Daniel Isaksen Turi | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 4757/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Kundeutbytte fra Gjensidige Avs/Mot: AON Norway AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AON Norway AS | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 4710/2019 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Kvittering på levert undersøkelse (Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i kommuner og fylkeskommuner 2019) Avs/Mot: Arkivverket http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkivverket | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 4711/2019 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, tilbygg til enebolig gnb 3/434 Avs/Mot: Marit Lovise Logje Malin http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93883 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Lovise Logje Malin | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 4529/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Bygninger på gnr 19 bnr 8 Avs/Mot: Risten A Gaino http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93922 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Risten A Gaino | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 4568/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Purring - Tilsyn - Ytterligere informasjon Avs/Mot: NUORTAMIELLI MÁNÁIDGÁRDI AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93967 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NUORTAMIELLI MÁNÁIDGÁRDI AS | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 4613/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst |