Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: ReMin smittesporing med nye funksjoner, billigere lisens og flere kunder Avs/Mot: Remin - ReMin http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Remin - ReMin | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 8634/2020 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: Innvilger tilskudd til oppfølgning av akuttmedisinforskriften over statsbudsjettet 2020 - Dokument 16/37607-28 Avs/Mot: Helsedirektoratet http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110162 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 8625/2020 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Elgjakt 2020 Avs/Mot: Jaktlag Madijohka nr 30 Per Bueng http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jaktlag Madijohka nr 30 Per Bueng | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 8627/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Tar imot stillingen som barnehagelærer vikariat Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 8633/2020 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Søknad angående alkoholservering på Báktehárji 7. august 2020 Avs/Mot: Mina Helene Hansdatter Eira http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mina Helene Hansdatter Eira | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 8626/2020 | Avdeling: Sosiale tjenester | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Isak Mathis Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Isak Mathis Hætta | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 8629/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Overføring av ferie 2020 til 2021 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 8628/2020 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Elgjakt 2020 Avs/Mot: Jaktlag Aldovarri nr 32 Tormod Mikalsen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jaktlag Aldovarri nr 32 Tormod Mikalsen | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 8630/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Kent Ailo Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kent Ailo Hætta | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 8638/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om garnfiske Avs/Mot: Nils Aslak Adamsen Triumf http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110132 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Aslak Adamsen Triumf | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 8595/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Tar imot SFO plass - ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110130 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 8593/2020 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Akseptbrev av villkår - tilskudd til lindrende behandling ved livets slutt Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110137 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 8600/2020 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: innsyn overgrep barnehage Avs/Mot: NRK Oslo og Viken ved Mari Malm http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110142 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NRK Oslo og Viken ved Mari Malm | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 8605/2020 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Overføring av husleie til Kautokeino kommune for utleie av Dorvogoahti / omsorgssenter - 2. kvartal 2020 Avs/Mot: KAUTOKEINO BOLIGSELSKAP AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KAUTOKEINO BOLIGSELSKAP AS | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 8594/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Váidda - hilgojuvvon vuodjinlohpi Avs/Mot: Vegard Olsen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegard Olsen | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 8611/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2020-0060 Avs/Mot: Rein Styrke AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110134 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rein Styrke AS | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 8597/2020 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet GBN 8/1/26 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 8592/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om støtte - omorganisering og teambygging av Rein styrke AS Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 8596/2020 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Søknad om støtte fra krisepakken Avs/Mot: HÆTTAS OPPLEVELSER AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110159 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HÆTTAS OPPLEVELSER AS | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 8622/2020 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Egil Thomassen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Thomassen | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 8590/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Ole Nils Ailo Siri http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110128 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Nils Ailo Siri | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 8591/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning GBN 12/50 Avs/Mot: Maret Rihtta Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maret Rihtta Hætta | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 8621/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Oversikt over smittevernsansvarlig i Kautokeino kommune Avs/Mot: fmtfhelseberedskap@fylkesmannen.no http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110068 Type: Utgående brev | Avs/Mot: fmtfhelseberedskap@fylkesmannen.no | Journaldato: 29.07.2020 | Journalnr: 8531/2020 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Ohcan fierbmunlobi Avs/Mot: Anders Oskal http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Oskal | Journaldato: 29.07.2020 | Journalnr: 8549/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om garnfiske Avs/Mot: Kjell Georg Halvorsen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Georg Halvorsen | Journaldato: 29.07.2020 | Journalnr: 8546/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Vil ha månedlig faktura Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2020 | Journalnr: 8548/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Elgjakt 2020 Avs/Mot: Nils Ole Skum http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Ole Skum | Journaldato: 29.07.2020 | Journalnr: 8532/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Aksept av vilkår - 16/37607-28 - oppfølging av akuttmedisinforskriften Avs/Mot: Helsedirektoratet http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110080 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 29.07.2020 | Journalnr: 8543/2020 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: Innspill til oppstart av kommunal planstrategi for 2020 - 2023 Avs/Mot: Statens Vegvesen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen | Journaldato: 29.07.2020 | Journalnr: 8553/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet GBN 3/770 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/110096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2020 | Journalnr: 8559/2020 | Avdeling: Teknisk enhet |