Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: Purring - manglende svar Avs/Mot: Utdanningsforbundet Kautokeino http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet Kautokeino | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10508/2019 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Ansettelsesprossessne i kommunen Avs/Mot: Utdanningsforbundet Kautokeino http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet Kautokeino | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10507/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Påminnelse- manglende svar Avs/Mot: Utdanningsforbundet Kautokeino http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet Kautokeino | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10506/2019 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Klage på skoleskyss vedtak Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99825 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10468/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Ferdigattest - tannklinikken - Gbn 3/713 Avs/Mot: HALDDE ARKITEKTER AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99818 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HALDDE ARKITEKTER AS | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10461/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Svar - Klage på skoleskyss vedtak Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99812 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10455/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Utgått matrikkelenhet gbn 3/377 Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99809 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10452/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: UTGÅTT MATRIKKELENHET GBN 3/385 Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99808 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10451/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: UTGÅTT MATRIKKELENHET GBN 3/378 Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99807 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10450/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: UTGÅTT MATRIKKELENHET GBN 3/1/17 Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99810 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10453/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Valg til KS 2019 - fra Kautokeino kommune Avs/Mot: KS - Kommunesektorens organisasjon http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99856 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KS - Kommunesektorens organisasjon | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10499/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Søknad om Digitale Læremidler Avs/Mot: UDIR - Utdanningsdirektoratet http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99855 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UDIR - Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10498/2019 | Avdeling: Kautokeino barneskole | Tittel: Svar - Boddu bygget Avs/Mot: Hanne Merethe Hætta Gaup http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99866 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Merethe Hætta Gaup | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10509/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Pleie- og omsorgstjenester - søknad om trygghetsalarm Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99859 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10502/2019 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: Vedrørende GBN 3/57 Avs/Mot: Sten Olav Heahtta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sten Olav Heahtta | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10512/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Vedrørende fakturanummer 31904888 Avs/Mot: Sten Olav Heahtta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sten Olav Heahtta | Journaldato: 11.11.2019 | Journalnr: 10511/2019 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Påminnelse gjelder faktura 31902387 fjernundervisning Avs/Mot: Bodø Kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodø Kommune | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10481/2019 | Avdeling: Språk og kultur | Tittel: Gjelder faktura 31902387 - fjernundervisning Avs/Mot: Bodø Kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodø Kommune | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10479/2019 | Avdeling: Språk og kultur | Tittel: Svar -Oppsigelse av SFO plass - ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99748 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10391/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Oppsigelse av SFO plass - ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99749 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10392/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Svar på søknad om refusjon av merutgifter - fjernundervisning i samisk høsten 2019 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10466/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Oversendelse bekymringsmelding - Maze barnehage - Kautokeino Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10477/2019 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Stein Are Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Are Hætta | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10460/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Stein Are Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99816 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Are Hætta | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10459/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Innkalling til konstituerende fylkesmøte i KS Troms og Finnmark 20. - 21.11.19 i Tromsø. Avs/Mot: Hans Isak Olsen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99841 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Isak Olsen | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10484/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Tar imot barnehageplass Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10491/2019 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Purring på svar- Sokkisletta søppelplass - grunnforurensningssak 6075 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10482/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Truckdiesel anlegg på Circle K Kautokeino ønskes opprustet Avs/Mot: Sign consult Norway as http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99854 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sign consult Norway as | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10497/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Tildeling av barnehageplass 2019/20 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99751 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10394/2019 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Tar imot barnehageplass Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/99851 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10494/2019 | Avdeling: Barnehager |