Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: Befaringstur- Barneskolen utelatt Avs/Mot: Ellen J Sara Eira http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/102033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen J Sara Eira | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 507/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Invitasjon Befaringstur 12-14.januar 2020- BARNESKOLEN UTELATT Avs/Mot: Skolenes landsforbund - Kirsten Anne Grethe Eira http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/102001 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skolenes landsforbund - Kirsten Anne Grethe Eira | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 475/2020 | Avdeling: Kautokeino barneskole | Tittel: Befaringstur- Barneskolen utelatt Avs/Mot: Rektor Ellen J Sara Eira http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/101998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rektor Ellen J Sara Eira | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 472/2020 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Befaringstur- Barneskolen utelatt Avs/Mot: Kirsten Anne Grethe Eira m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/101996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsten Anne Grethe Eira m.fl. | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 470/2020 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Befaringstur- Barneskolen utelatt Avs/Mot: Skolenes landsforbund - Kirsten Anne Grethe Eira http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/101995 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skolenes landsforbund - Kirsten Anne Grethe Eira | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 469/2020 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Befaringstur- Barneskolen utelatt Avs/Mot: Ole Einar Isaksen Hætta m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/101994 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Einar Isaksen Hætta m.fl. | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 468/2020 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Befaringstur- Barneskolen utelatt Avs/Mot: Ole Einar Isaksen Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/101990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Einar Isaksen Hætta | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 464/2020 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Befaringstur- Barneskolen utelatt Avs/Mot: Berit Ellen Andersdatter Skum http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/101988 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Ellen Andersdatter Skum | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 462/2020 | Avdeling: Språk og kultur | Tittel: Invitasjon Befaringstur 12-14.januar 2020- BARNESKOLEN UTELATT Avs/Mot: Skolenes landsforbund ved Kirsten Anne Grethe Eira http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/101986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skolenes landsforbund ved Kirsten Anne Grethe Eira | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 460/2020 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Invitasjon befaringstur til Oslo 12 - 14.01.29 Avs/Mot: Ansatte i kommunen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/101982 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ansatte i kommunen | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 456/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Detaljregulering for Gáhkkorčorru, gnr/bnr 3/565 Avs/Mot: Sara Beate Eira Persson http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/101980 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Beate Eira Persson | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 454/2020 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Skatteseddel Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/101977 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 451/2020 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Søknad om leie av Bakteharji kafe og hall Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/102045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 519/2020 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Valg av kommunens representant til Kirkelig Fellesråd 2020 - 2023 Avs/Mot: Kirkelig Fellesråd http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/101989 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirkelig Fellesråd | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 463/2020 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Valg av representant til Øvre Anárjohka nasjonalparkstyre for valgperioden 2019 - 2023 Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/102040 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 514/2020 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Valg av representant til Finnmark Friluftsrådet for valgperioden 2019 - 2023 Avs/Mot: FINNMARK FRILUFTSRÅD http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/102050 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARK FRILUFTSRÅD | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 524/2020 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Skatteseddel Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/101966 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 440/2020 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Skatteseddel Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/101971 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 445/2020 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Årsrapport fra Hemis2019 Avs/Mot: HEMIS AS AVD ALTA http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/102003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEMIS AS AVD ALTA | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 477/2020 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Skatteseddel Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/102022 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 496/2020 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Innsyn - Ordførere og rådmenns lønn Avs/Mot: Nettavisen - Espen Teigen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/101970 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nettavisen - Espen Teigen | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 444/2020 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Skatteseddel Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/101997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 471/2020 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Valg av representant til styret i Beaivváš Sámi Nášjunálateáhter for valgperioden 2019 - 2023 Avs/Mot: BEAIVVAS SAMI NASUNALATEAHTER AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/102048 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BEAIVVAS SAMI NASUNALATEAHTER AS | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 522/2020 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Valg av kommunens representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådet for valgperioden 2019 - 2023 Avs/Mot: KONFLIKTRÅDET FINNMARK http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/102035 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONFLIKTRÅDET FINNMARK | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 509/2020 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Valg av representanter til styret i Samisk Musikkfestival i Kautokeino for perioden 01.01.20 - 31.12.21 Avs/Mot: STIFTELSEN SAMISK MUSIKKFESTIVAL I KAUTOKEINO http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/102044 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN SAMISK MUSIKKFESTIVAL I KAUTOKEINO | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 518/2020 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Valg av representant til styret i Kautokeino Frivilligsentral for valgperioden 2019 - 2023 Avs/Mot: GUOVDAGEAINNU EAKTODAHTTOGUOVDDAS - KAUTOKEINO FRIVILLIGSENTRAL http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/102053 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GUOVDAGEAINNU EAKTODAHTTOGUOVDDAS - KAUTOKEINO FRIVILLIGSENTRAL | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 527/2020 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Valg av representanter til Ávjovárri Urfolksregionråd 2019 - 2023 Avs/Mot: KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/102055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 529/2020 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Valg av representanter til VEFAS IKS for valgperioden 2019 - 2023 Avs/Mot: VEFAS IKS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/102026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VEFAS IKS | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 500/2020 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Valg av representant til generalforsamling i YMBER 2019 - 2023 Avs/Mot: YMBER AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/102031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: YMBER AS | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 505/2020 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Ansettelse av arkivleder - utsatt Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/102041 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 515/2020 | Avdeling: Stab og Støtte |