Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: Don leat listoevttohas suohkanstivrraválggas 2019 - Guovdageainnu Olgesbellodat / Du er oppført på listeforslag til kommunestyrevalget 2019 - Kautokeino Høyre. Avs/Mot: Listoevttohasat - Guovdageainnu Olgeš bellodat. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93408 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Listoevttohasat - Guovdageainnu Olgeš bellodat. | Journaldato: 17.04.2019 | Journalnr: 4054/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Don leat listoevttohas suohkanstivrraválggas 2019 - Sámi Álbmotlistus / Du er oppført på listeforslag til kommunestyrevalget 2019 - Sámi Álbmotlistu. Avs/Mot: Listoevttohasat - Sámi Álbmotlistu http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93406 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Listoevttohasat - Sámi Álbmotlistu | Journaldato: 17.04.2019 | Journalnr: 4052/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Don leat listoevttohas suohkanstivrraválggas 2019 - Guovdageainnu Johttisápmelaččaid listus / Du er oppført på listeforslag til kommunestyrevalget 2019 - Guovdageainnu Johttisápemelaččaid listus. Avs/Mot: Listoevttohasat - Guovdageainnu Johttisápmelaccaid listu http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93403 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Listoevttohasat - Guovdageainnu Johttisápmelaccaid listu | Journaldato: 17.04.2019 | Journalnr: 4049/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Don leat listoevttohas suohkanstivrraválggas 2019 - Guovdageainnu Daloniid Listus / Du er oppført på listeforslag til kommunestyrevalget 2019 - Kautokeino Fastboendes liste. Avs/Mot: Listoevttohasat - Guovdageainnu Daloniid Listu http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93399 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Listoevttohasat - Guovdageainnu Daloniid Listu | Journaldato: 17.04.2019 | Journalnr: 4045/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Tinglysing av eksisterende punktfeste GNB 6/1/230 Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93420 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 17.04.2019 | Journalnr: 4066/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Informasjon om utvidet TT ordning Avs/Mot: Anne Grethe Hætta Eira m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93404 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Grethe Hætta Eira m.fl. | Journaldato: 17.04.2019 | Journalnr: 4050/2019 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Avs/Mot: Ellen Anete Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Anete Hætta | Journaldato: 17.04.2019 | Journalnr: 4065/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om tillatelse - Nytt bygg boligform - GBN 3/756 Avs/Mot: NEMO TEC AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93409 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NEMO TEC AS | Journaldato: 17.04.2019 | Journalnr: 4055/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Issat Mahtte Palojærvi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Issat Mahtte Palojærvi | Journaldato: 17.04.2019 | Journalnr: 4067/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Oppsigelse av SFO plass ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93199 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3845/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Angående tilskudd for 2011 og 2012 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93354 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 4000/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: RETTING AVVIK MELLOM MATRIKKEL OG GRUNNBOK – VEDRØRENDE GBN. 14/47 I KAUTOKEINO KOMMUNE (2011) Avs/Mot: Kartverket Tinglysing http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92931 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3578/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Økonomiske konsekvenser av< endringer i eiendomsskatt på verk og bruk i Kautokeino kommune Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93377 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 4023/2019 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Vedrørende tilbudsforespørsel om flyplassgodkjennelser Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93027 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3674/2019 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Vedrørende tilbudsforespørsel om flyplassgodkjennelser Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93025 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3672/2019 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Vedrørende tilbudsforespørsel om flyplassgodkjennelser Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3670/2019 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Don leat listoevttohas suohkanstivrraválggas 2019 - Guovdageainnu Gurutbellodat / Du er oppført på listeforslag til kommunestyrevalget - Kautokeino Venstre. Avs/Mot: Listoevttohasat - Guovdageainnu Gurutbellodat http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93416 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Listoevttohasat - Guovdageainnu Gurutbellodat | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 4062/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Informasjon beretning refusjon ressurskrevende brukere - attestasjon skjema Avs/Mot: VEFIK IKS AVD ALTA http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93080 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VEFIK IKS AVD ALTA | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3727/2019 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Don leat listoevttohas suohkanstivrraválggas 2019 - Sosialisttalaš Gurutbellodat / Du er oppført på listeforslag til kommunestyrevalget 2019 - Sosialistisk Venstreparti. Avs/Mot: Listoevttohasat - Sosialisttalaš Gurutbellodat http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93415 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Listoevttohasat - Sosialisttalaš Gurutbellodat | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 4061/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Don leat listoevttohas suohkanstivrraválggas 2019 - Guovddášbellodat / Du er oppført på listeforslag til kommunestyrevalget 2019 - Senterpartiet Avs/Mot: Listoevttohasat - Guovddášbellodat http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93410 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Listoevttohasat - Guovddášbellodat | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 4056/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Eret cealkin valdun vuohti Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93030 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3677/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Søknad om tilskudd fra jorbruksfondet - Livdyr Avs/Mot: Johnny Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93285 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johnny Hætta | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3931/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: May Ragnhild Eira Guttorm - søknad om fritak fra verv Avs/Mot: May Ragnh Eira Guttorm m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93222 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Ragnh Eira Guttorm m.fl. | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3868/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Don leat listoevttohas suohkanstivrraválggas 2019 - Guovdageainnu Bargiidbellodat / Du er oppført på listeforslag til kommunestyrevalget 2019 - Kautokeino Arbeiderpartiet Avs/Mot: Listekandidater - Arbeiderpartiet http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93397 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Listekandidater - Arbeiderpartiet | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 4043/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Melding om vedtak 19/17 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93237 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3883/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Ferdigattest fritidsbolig Avs/Mot: BYGGSØK NORGE AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92981 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGSØK NORGE AS | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3628/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om skyss pga farlig skoleveg - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93192 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3838/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Tilbud om miljøarbeiderstilling Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93211 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3857/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Čállon máŋga listoevttohusaide suohkanstivrraválgii 2019 / Oppført på flere listeforslag til kommunestyrevalget 2019. Avs/Mot: Jon Anders Tornensis http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93394 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Anders Tornensis | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 4040/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Mánáidgárdesaji juohkin 2019/20 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93269 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2019 | Journalnr: 3915/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst |