Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: Svar - Oppsigelse SFO-plass Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94331 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 4977/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Ohcanskovvi giđđalodden / søknadsskjema andejakt 2019 Avs/Mot: Stian Gamst http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94135 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Gamst | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 4781/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Svar purring på manglende innsyn Avs/Mot: datainnsamling@bm.com http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93838 Type: Utgående brev | Avs/Mot: datainnsamling@bm.com | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 4484/2019 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Ung jobb - lønnstilskudd Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/95230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 5876/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Čoahkkingohččun girjebusse viidáset doibmii Avs/Mot: Ellen Anete Hætta m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/90746 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Anete Hætta m.fl. | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 1395/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Bekreftelse Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 4815/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Svar - Søknad om ammepermisjon Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94139 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 4785/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Tar imot SFO plass Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/95229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 5875/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Søknad om tilskudd - livdyrkjøp Avs/Mot: EIRA KAREN ELLEN MARIEPERSDATTER http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93804 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIRA KAREN ELLEN MARIEPERSDATTER | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 4450/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Oversendelse av vedtak skoleskyss Avs/Mot: FINNMARK FYLKESKOMMUNE http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94158 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 4804/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Máksingohččun Avs/Mot: STIFTELSEN SAMISK MUSIKKFESTIVAL I KAUTOKEINO http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/95244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN SAMISK MUSIKKFESTIVAL I KAUTOKEINO | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 5890/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Vedtak - Redusert foreldrebetaling 2019/20 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93407 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 4053/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Svar - Ohcan saji SAÁF/SAÁO - ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94332 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 4978/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: REFUSJONSKRAV FOR Å DEKKE EKSTRA OPPGAVER I FORB. MED FJERNUNDERVISNING Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94328 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 4974/2019 | Avdeling: Maze skole | Tittel: Uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Silisjávri hyttefelt - GNB 12/1/223 Avs/Mot: FINNMARK FYLKESKOMMUNE http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/95245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 5891/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Svar - Søknad om felling av gjess våren 2019 - som gjør skade på jordbrukseiendom Avs/Mot: Nils Mathis Olavsen Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Mathis Olavsen Hætta | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 4822/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Silisjávri hyttefelt - GNB 12/1/223 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94324 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK m.fl. | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 4970/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Utbetalingsanmodning Kommunalt næringsfond Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/93430 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 4076/2019 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Svar på spørsmål om eiendomsskatt Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94130 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 4776/2019 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 6 Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94321 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 4967/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: BRUKSENDRING OMDISPONERING AV HYTTE - LEMBEJAVRI Avs/Mot: Isak Thomas Adamsen Triumf http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94330 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Isak Thomas Adamsen Triumf | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 4976/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Utbetaling av investeringsstøtte – melding om forestående delutbetaling Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 4878/2019 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Gnr/bnr 3/652 Utslippstillatelse for avløpsvann fra planlagt hytte Avs/Mot: Ramboll - Birgit Wisløff http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/95246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ramboll - Birgit Wisløff | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 5892/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Bruksendring omdisponering av hytte - Lembejavri Avs/Mot: FORSVARSBYGG http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FORSVARSBYGG | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 4975/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om tillatelse etter plan og bygningsloven - planavklaring og søknad om fradeling av bolig tomt fra GBN 3/1 Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 4855/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Sletting av tinglyst matrikkelenhet gbn 3/1/252 Avs/Mot: Finnmarkseiendommen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94180 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 4826/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Angående eiendommen gnr. 17 bnr. 4 i Kautokeino Avs/Mot: Ellen Marie Henriksen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94302 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Marie Henriksen | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 4948/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Svar - søknad om skadefelling av gås Avs/Mot: Johnny Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94174 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johnny Hætta | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 4820/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Svar - Søknad om skadefelling av gås Avs/Mot: Jon Evald Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Evald Hætta | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 4824/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Oversendelse av søknad om boligtomt i Ávži i Kautokeino Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/94315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 4961/2019 | Avdeling: Teknisk enhet |