Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: Svar - overføring av ferie 2019 til 2020 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/109315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7779/2020 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Søknad om garnfiske Avs/Mot: Johan Henrik Mathisen Skum http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/109375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Henrik Mathisen Skum | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7839/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om garnfiske Avs/Mot: Klemet Anders Eira http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/109374 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klemet Anders Eira | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7838/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om garnfiske Avs/Mot: Aslak Anders Siri http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/109372 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aslak Anders Siri | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7836/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om garnfiske Avs/Mot: Inga Ragnhild M Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/109370 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inga Ragnhild M Hætta | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7834/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om garnfiske Avs/Mot: Jon Anders Tornensis http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/109369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Anders Tornensis | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7833/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om garnfiske Avs/Mot: Isak Ole Johansen Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/109368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Isak Ole Johansen Hætta | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7832/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om garnfiske Avs/Mot: John Isak Nilsen Sara http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/109367 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Isak Nilsen Sara | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7831/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Ohcan fierbmunlobi Avs/Mot: Hans Isak Olsen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/109366 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Isak Olsen | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7830/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om garnfiske Avs/Mot: Ellen Oddveig H Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/109363 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Oddveig H Hætta | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7827/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om garnfiske Avs/Mot: Odd Henrik K Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/109362 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Henrik K Hætta | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7826/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om garnfiske Avs/Mot: Nils Mikkelsen Sara http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/109359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Mikkelsen Sara | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7823/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Vástádus geassebargu 2020 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/109289 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7753/2020 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Vástádus - Geassebargiid ohccat Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/109288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7752/2020 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Søknad om garnfiske Avs/Mot: Johan Anders Nilsen Somby http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/108865 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Anders Nilsen Somby | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7329/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Svar - Leie av Bakteharji kafe 22.08.2020 - vi tar imot tilbudet Avs/Mot: Venke Hermansen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/109425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Venke Hermansen | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7889/2020 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Tolkningsuttalelse - krisesenterloven § 2 femte ledd Avs/Mot: Bufetat http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/109429 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7893/2020 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: Fra Utdanningsdirektoratet: Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler Avs/Mot: Udir - Stig Lodve Janbu http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/109392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Udir - Stig Lodve Janbu | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7856/2020 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Serviceportal - Elements - lisens Avs/Mot: Sikri ved Odd-Ramon Haukeland Steen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/109388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sikri ved Odd-Ramon Haukeland Steen | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7852/2020 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Tilskudd til innkjøp av digitale læremiddel i 2020 Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/109385 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7849/2020 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Tilsyn - Ytterligere informasjon Avs/Mot: NUORTAMIELLI MÁNÁIDGÁRDI AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/109316 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NUORTAMIELLI MÁNÁIDGÁRDI AS | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7780/2020 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Tilsyn - Ytterligere informasjon Avs/Mot: GAHKKORCORRU MANAIGARDI http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/109311 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GAHKKORCORRU MANAIGARDI | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7775/2020 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Anmodning om utbetaling av støtte 6. februar 2020 Avs/Mot: Hanne Merete Hætta Gaup http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/108615 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Merete Hætta Gaup | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7080/2020 | Avdeling: Språk og kultur | Tittel: SD 018/20 - Guovttegielatvuođadoarjja suohkaniidda – 2020 njuolggodoarjagii lassi juolludeapmi Avs/Mot: Samediggi/Sametinget http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/109386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7850/2020 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Informasjon til kommunene om riktig fakturering til Bufetat Avs/Mot: Bufetat http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/109395 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7859/2020 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Oppdatering om Dáiddadálu Idjamárkanat Avs/Mot: Anthoni Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/109428 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anthoni Hætta | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7892/2020 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Melding om tildelt kombinasjonstomt bolig/næring Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/109382 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7846/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Valg av skjønnsmenn til Indre-Finnmark domsogn 2021 - 2024 Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/109340 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7804/2020 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Oppdatering om Dáiddadálu Idjamárkanat Avs/Mot: Anthoni Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/109415 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anthoni Hætta | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7879/2020 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Prøvingsrapport fra TosLab AS. Gjelder 51 Soahtefjelbna vv råvann - 28.05.20 - 26.06.20 Avs/Mot: Toslab - Mikrolab http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/109408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Toslab - Mikrolab | Journaldato: 01.07.2020 | Journalnr: 7872/2020 | Avdeling: Teknisk enhet |