Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: Tar imot SFO plassen ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/91977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2626/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Klage på vedtak om sats til private barnehager i Kautokeino kommune Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92020 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2669/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Søknad om utvidet skjenking 02.03.19, 12.04.19 og 13.04.19 Avs/Mot: FJELLPRODUKTER KAUTOKEINO AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLPRODUKTER KAUTOKEINO AS | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2677/2019 | Avdeling: Sosiale tjenester | Tittel: Kartlegging av økonomiske konsekvenser av endringer i eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. verk og bruk Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2670/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Jeg vil ha månedlig faktura Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2660/2019 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Vi ha månedlig faktura Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2658/2019 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Tillegg endringer Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92041 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2690/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Kommunalbanken øker p.t. renten - lånenummer 20120087 Avs/Mot: KOMMUNALBANKEN AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/91989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNALBANKEN AS | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2638/2019 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Kommunalbanken øker p.t. renten Avs/Mot: KOMMUNALBANKEN AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/91987 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNALBANKEN AS | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2636/2019 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Kommunalbanken øker p.t. renten- lånenummer 20100279 Avs/Mot: KOMMUNALBANKEN AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/91986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNALBANKEN AS | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2635/2019 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Opphør av fastrenteavtale Avs/Mot: HUSBANKEN http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/91982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2631/2019 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Kjetil Romsdal http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjetil Romsdal | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2694/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Nils Johan Heatta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Johan Heatta | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2662/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Nils Johan Heatta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92012 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Johan Heatta | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2661/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Registering av virksomhet i enhetsregisteret - Psykisk helsetjenester Avs/Mot: BRØNNØYSUNDREGISTRENE HAVNEGATA http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRØNNØYSUNDREGISTRENE HAVNEGATA | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2684/2019 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: Omsetningsoppgave for omsatt alkohol i 2018 og forventet omsetning for 2019 Avs/Mot: COOP FINNMARK SA http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/91981 Type: Inngående brev | Avs/Mot: COOP FINNMARK SA | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2630/2019 | Avdeling: Sosiale tjenester | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Bernt Mikkel Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/91988 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Mikkel Hætta | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2637/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Tar imot stillingen Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2649/2019 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Magnar Evertsen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/91985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnar Evertsen | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2634/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Nils Nils Nilsen Eira http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92030 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Nils Nilsen Eira | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2679/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Inga Renate Buljo og Odd Mikal Hætta - Klage - kommunal gebyrer for vann og avløp Avs/Mot: Inga Renate I Buljo http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/91096 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inga Renate I Buljo | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 1745/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Mánáidgárde saji eret cealkin Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2653/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Aud Heitmann http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Heitmann | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2659/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Melding om  snarefangst av ryper Avs/Mot: Kurt Aage Møllenes http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Aage Møllenes | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2668/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Odd Reidar Thomassen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92002 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Reidar Thomassen | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2651/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Svar på tidligere søknad om boligtomt Avs/Mot: Odd Mikael Andersen Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/91983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Mikael Andersen Hætta | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2632/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Laila Thomassen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/91984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila Thomassen | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2633/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Arvid Kristiansen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arvid Kristiansen | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2655/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Kjell Reidar Aune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Reidar Aune | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2691/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Irene Wahl http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/92015 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irene Wahl | Journaldato: 20.02.2019 | Journalnr: 2664/2019 | Avdeling: Teknisk enhet |