Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: permisjon fra SFO og skolen - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88771 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 13450/2018 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Innspill til Kautokeino kommunedelplan for idrett, friluftsliv og anlegg Avs/Mot: KAUTOKEINO IDRETTSRÅD http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KAUTOKEINO IDRETTSRÅD | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13394/2018 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Krav om - søknad om opplæring i norsk Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88739 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13418/2018 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Påminnelse om riksrevisjonens undersøkelse til kommuner med samisk opplæring i skoleåret 2017/2018 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88763 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13442/2018 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Utbetalingsbrev høst 2018 - videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift Avs/Mot: Utdanningsdirektorat http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektorat | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13425/2018 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Søknad om tilskudd fra brøytefondet Avs/Mot: GUOVDAGEAINNU MOTORSEARVI/ KAUTOKEINO MOTORKLUBB http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GUOVDAGEAINNU MOTORSEARVI/ KAUTOKEINO MOTORKLUBB | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13380/2018 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Utbetalingsbrev høsten 2018 - videreutdanning for lærere stipend og studieavgift Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13424/2018 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Tilgang til eiendomsskattegrunnlagene for kraftanlegg Avs/Mot: KS eiendomsskatteforum http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS eiendomsskatteforum | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13393/2018 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Tilbud på modul til elements Avs/Mot: Evry AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evry AS | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13396/2018 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Kompensasjon til retaksering av verker og bruk - kommunevis fordeling Avs/Mot: Det konglige kommunale og moderniseringsdepartementet http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det konglige kommunale og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13390/2018 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Avtale om multikanal Avs/Mot: Evry http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evry | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13389/2018 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Reisemålsutvikling - budsjettregulering Avs/Mot: SÁPMI NÆRINGSHAGE AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88747 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SÁPMI NÆRINGSHAGE AS | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13426/2018 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Utbetaling av driftstilskudd Avs/Mot: SÁPMI NÆRINGSHAGE AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88743 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SÁPMI NÆRINGSHAGE AS | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13422/2018 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Avtale om oppdrag Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13419/2018 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Orientering om vedtak fra verdensarvrådet for Struves meridianbue 23.11.18 Avs/Mot: VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST ALTA MUSEUM IKS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST ALTA MUSEUM IKS | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13383/2018 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Konsesjonsavgifter til kommuner 2018 Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13392/2018 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Endrede opplysninger i helsestasjonens avtale med helfo - AR 290707253 Avs/Mot: HELFO http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13407/2018 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: Søknad om øverføring av ferie Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13417/2018 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Avtale om direkteoppgjør - foreløpig svar AR 290707253 Avs/Mot: HELFO http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13406/2018 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Kjetil Romsdal http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjetil Romsdal | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13420/2018 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Mielddusin lea árvalus movt sáhttá čađahit prošeavtta Besøkssenter for natur, kultur og verdensarv Avs/Mot: STIFTELSEN SAMISK MUSIKKFESTIVAL I KAUTOKEINO http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN SAMISK MUSIKKFESTIVAL I KAUTOKEINO | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13391/2018 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Har anledning 7. januar. Avs/Mot: Øyvind Lorentzen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Lorentzen | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13434/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Signert avtale om suppleringskjøp - saksbehandling / dokumentbehandling / permisjonssøknad Avs/Mot: Visma Unique AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Visma Unique AS | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13445/2018 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Kostnadsoverslag ved utbygging av Máze barnehage og lån Avs/Mot: MAZE BARNEHAGE http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88761 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAZE BARNEHAGE | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13440/2018 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Bestillingsvarsel ordre 18557 på eplassen Avs/Mot: Proconet as http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Proconet as | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13446/2018 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Utkast til avtale mellom Kommunen og politi Avs/Mot: FINNMARK POLITIDISTRIKT http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88752 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARK POLITIDISTRIKT | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13431/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Festeforhold GBN 6/218 - refusjon av festeavgift Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13429/2018 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Oppfølging av sak Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13439/2018 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Utbetalingsanmodning - diakonmidler 2018 Avs/Mot: Mai Britt Eira Kirkevergen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mai Britt Eira Kirkevergen | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13441/2018 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Utbetaling av diakonmidler 2018 Avs/Mot: Kautokeino kirken http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/88706 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kautokeino kirken | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 13385/2018 | Avdeling: Stab og Støtte |