Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: Barn født i 2014, Kautokeino kommune Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105408 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 3877/2020 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Idjadansadji hospiterenohppiide Avs/Mot: Kirsten Anne Grethe Eira http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/100359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsten Anne Grethe Eira | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 11002/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Vurdering av Kautokeino kommunes budsjett og økonomiplan 2020-2023 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 3784/2020 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning og matrikkelbrev Avs/Mot: Berit Sara Somby m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105502 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Sara Somby m.fl. | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 3971/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Endring av KOSTRA-funksjoner for 2019 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105399 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK m.fl. | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 3868/2020 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Tilbud om bytte av barnehageplass 2020/21 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105361 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 3830/2020 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Utbetaling av investerings- og utviklingsstøtte – melding om forestående restutbetaling Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105354 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 3823/2020 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Sammenslåing av tinglyste matrikkelident gbn 6/159 med gbn 6/1/ Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 4001/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Gjelder eiendomsskatt - ny taksering av hytte Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 4004/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: John Arne Øxseth http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Arne Øxseth | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 3997/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Tilbud om samtaler til reindrifta Avs/Mot: Finnmarkssykehuset - FIN-SANKS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset - FIN-SANKS | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 3972/2020 | Avdeling: Kautokeino kommune | Tittel: Tildeling av barnehageplass 2020/21 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105358 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 3827/2020 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Tildeling av barnehageplass 2020/21 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 3828/2020 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Per Egil Siri http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Egil Siri | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 3996/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Sammenslåing av tinglyste matrikkelident gbn 5/1f45 med gbn 5/1. Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105536 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 4005/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Sammenslåing av matrikkelident gbn 5/1/12 med gbn 5/1 Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105537 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 4006/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Foreløpig svar på søknad om barnehageplass Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105355 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 3824/2020 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Vårjakt på and i Kautokeino kommune Avs/Mot: FINNMARK POLITIDISTRIKT http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105500 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARK POLITIDISTRIKT | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 3969/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Høring - Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Márkan Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105390 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK m.fl. | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 3859/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Foreløpig svar på søknad om barnehageplass 2020/21 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 3933/2020 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Gaskaboddosaš vástádus mánáidgardesaji ohcan 2020/21 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105501 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 3970/2020 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Foreløpig svar på søknad om barnehageplass 2020/21 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105498 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 3967/2020 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Gaskaboddosaš vástádus mánáidgardresaji ohcan 2020/21 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105499 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 3968/2020 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Foreløpig svar på søknad om barnehageplass 2020/21 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105497 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 3966/2020 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Redegjørelse om mulig ulovlighet – gbn 3/335 og 3/708 Avs/Mot: Kirsten Anne Grethe Eira m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105463 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsten Anne Grethe Eira m.fl. | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 3932/2020 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Ohcan mánáidgardesaji Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 3961/2020 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Søknad om barnehageplass Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105495 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 3964/2020 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Søknad om barnehageplass Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 3962/2020 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Ohcan mánáidgardresaji Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 3963/2020 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Vedrørende innfordring kommunale krav - Kautokeino kommune Avs/Mot: Evry http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/105504 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evry | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 3973/2020 | Avdeling: Økonomikontoret |