Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: Rapport - fangstoppgave 2019 Avs/Mot: Adam K. Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Adam K. Hætta | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 7967/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Innsynsbegjæring Avs/Mot: bemanningsnorm@barnehage.no http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97324 Type: Utgående brev | Avs/Mot: bemanningsnorm@barnehage.no | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 7968/2019 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Spørsmål om eiendomsskatt Avs/Mot: espen.teigen@nettavisen.no http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97322 Type: Utgående brev | Avs/Mot: espen.teigen@nettavisen.no | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 7966/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Norskundervisning Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 7974/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Rapporteringsskjema 2018 og aktivitetsplan 2020-22 - word Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 7962/2019 | Avdeling: Språk og kultur | Tittel: Driftstilskudd & rammetilskudd Avs/Mot: GUOVDAGEAINNU EAKTODAHTTOGUOVDDAS - KAUTOKEINO FRIVILLIGSENTRAL http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GUOVDAGEAINNU EAKTODAHTTOGUOVDDAS - KAUTOKEINO FRIVILLIGSENTRAL | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 7936/2019 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Ønskan om utvide tid Mazé Barnehage etter sommerferien Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 7972/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Utvidete åpningstider Avs/Mot: Inga Berit Karen Hætta Gaup http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inga Berit Karen Hætta Gaup | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 7971/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Johan Ingvald Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Ingvald Hætta | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 7951/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Ang barnehageplass Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97326 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 7970/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Kartlegging av arkiver i kommunene og Fylkeskommune Avs/Mot: IKA FINNMARK IKS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IKA FINNMARK IKS | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 7955/2019 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Eiendomsskatt tilgode Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97298 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 7942/2019 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Miljøtips - forsøpling ved skillegjerdet i Stornes Avs/Mot: Reinbeitedistrikt 30b Guovdajohtolat, v/leder Johan Anders Kemi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reinbeitedistrikt 30b Guovdajohtolat, v/leder Johan Anders Kemi | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 7946/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Eiendomsskatt tilgode Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 7940/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om omgjøring til kommunal vei og refusjon Avs/Mot: Anne Lovise Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Lovise Hætta | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 7939/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Nabovarsel, søknad om utslippstillatelse for privat bolighus Avs/Mot: Rambøll - Hans Petter Bergseng http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll - Hans Petter Bergseng | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 7941/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Skatteseddel Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 7945/2019 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Påminnelse om makulering av rasjoneringsmateriell for oljeprodukter Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 7973/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Godkjenning av gjeterhytte - Goahtemuorjohka i Kautokeino kommune Avs/Mot: Landbruksdirektoratet - Sara, Lene Moen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet - Sara, Lene Moen | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 7938/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: 19/24648-2 Godkjenning av gjeterhytte - Bađašluoppal Kautokeino kommune Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET OSLO http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET OSLO | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 7975/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om skoleskyss - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 7976/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Oppsigelse renovasjon Avs/Mot: Arctic Lavvo - Anders Bongo-Wiik http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arctic Lavvo - Anders Bongo-Wiik | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 7944/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Arctic Lavvo, renovasjon og vann/avløp Avs/Mot: Arctic Lavvo - Anders Bongo-Wiik http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arctic Lavvo - Anders Bongo-Wiik | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 7943/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Johan Andersen Eira http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Andersen Eira | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 7952/2019 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om tomt - Gartnetluohkka BIIA - tomt A3 nr 9 Avs/Mot: NEMO TEC AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NEMO TEC AS | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 7956/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Søknad om leie av Lokale til konfirmasjon 2020 Avs/Mot: Berit Anne Ragnhild Siri http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Anne Ragnhild Siri | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 7963/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Søknad om skoleskyss - BGKTTX Avs/Mot: Finnmark Fylkeskommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark Fylkeskommune | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 7937/2019 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Søknad om barnehageplass Avs/Mot: Marit Kristine Vars http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Kristine Vars | Journaldato: 22.08.2019 | Journalnr: 7949/2019 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Bargiidbellodaga áirasat jienastanstivraide. Avs/Mot: Kautokeino Arbeiderpartiet http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kautokeino Arbeiderpartiet | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7930/2019 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Kommunale avgifter Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/97282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7926/2019 | Avdeling: Teknisk enhet |