Postliste http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ postlister.avjovarre.no Håndtering av smitteutbrudd i barnehager og skoler http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/134502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 18886/2021 | Enhet for kultur og oppvekst Informasjon til landets kommuner - Endringer i covid-19-forskriften mm. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131833 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige helse og omsorgsdepartement | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 16252/2021 | Enhet for helse og omsorg Påminnelse om manglende innsedt medling til MSIS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 15757/2021 | Helsetjenester Informasjon om koronatiltak i barnehage og skole og tilbakemelding til Statsforvalter ved smitteutbrudd som rammer skoler http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/130396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 14816/2021 | Enhet for kultur og oppvekst SV: Hurtigtest kan erstatte smittekarantene - endring i covid19 forskriften http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/129938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rektor Maze skole m.fl. | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 14358/2021 | Stab og Støtte Endring i covid 19 forskriften - vertskommuner for videregående skoler og høyere utdanning http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/129913 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bendiksen, Geir Åge | Journaldato: 12.08.2021 | RegistryNumber: 14333/2021 | Enhet for kultur og oppvekst Testing kan erstatte karantene for elever http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/129850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 14270/2021 | Enhet for kultur og oppvekst Testing kan erstatte karantene for barn http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/129849 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 14269/2021 | Enhet for kultur og oppvekst Sak 21/5633 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/129265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'sftfpost@statsforvalteren.no' | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 13685/2021 | Barnehager Gruppereise gjennom Finnmark august 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/129112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cesilie Aurbakken | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 13532/2021 | Stab og Støtte Påminnelse - Rapportering tiltaksnivå barnehage uke 26 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/128766 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 13186/2021 | Barnehager VS: Informasjon om forenklinger i kommunens rapportering til statsforvaltere - for videre informasjon til kommuner http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/128684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 13104/2021 | Enhet for helse og omsorg Helsedirektoratet avslutter oppfølgingen av smitteutstyr i kommuner – Covid 19 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/128681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 13101/2021 | Enhet for helse og omsorg Vaksinering mot SARS-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/128426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykk-Tjenester | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 12846/2021 | Enhet for helse og omsorg Gruppereise gjennom Finnmark august 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/128246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cesilie Aurbakken | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 12666/2021 | Stab og Støtte Rundskriv I-3/2021 - Om testing ved grenseoverganger og plikt til å vente til testresultatet foreligger http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/128124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige helse og omsorgsdepartement | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 12544/2021 | Enhet for helse og omsorg Påminnelse - Tiltaksnivå i barnehager og skoler uke 22 og uke 26 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/127522 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 11942/2021 | Stab og Støtte Påminnelse - Tiltaksnivå i barnehager og skoler uke 22 og uke 26 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/127144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 11564/2021 | Stab og Støtte Hurtigtestes - Utskrivningsklare pasienter og smitteutbrudd i Hammerfest kommune og sykehus http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/126531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset - Blix Siw | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 10951/2021 | Enhet for helse og omsorg Om testing ved grenseoverganger og plikt til å vente til testresultatet foreligger http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/124106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige helse og omsorgsdepartement | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 8532/2021 | Enhet for helse og omsorg Akuttplasseringer av barn med uavklart smittesituasjon eller påvist smitte av SARS-CoV-2 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/123682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 31.03.2021 | RegistryNumber: 8108/2021 | Barnevernet Ivaretakelse av sårbare barn og unge http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/123748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Katharine Jakola | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 8174/2021 | Enhet for kultur og oppvekst Angående kommunens håndtering av covid-19 situasjonen. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/120034 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stian Drange | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 4463/2021 | Enhet for helse og omsorg Oversatte pressekonferanser og pressemeldinger - korona http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/119765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Imdi - Katrine Vidme | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 4194/2021 | Stab og Støtte Sikker utsending av informasjon om massevaksinering http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/119674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Digdir - Digitale fellesløsninger | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 4103/2021 | Enhet for helse og omsorg Brev til landets kommuner om smittevernutstyr - forsyning av smittevernutstyr i forbindelse med covid-19 til kommuner i 2021 og 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/119149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 3578/2021 | Enhet for helse og omsorg Hvordan opprettholde arbeidstidsreglene i koronatiden? http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/118369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 2799/2021 | Stab og Støtte Stengte grenser - konsekvenser for helse- og omsorgssektoren i din kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/117884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige justis og beredskapsdepartement | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 2314/2021 | Rådmannen Kommunenes oppgaver knyttet til tilsyn med smitteverntiltak ettercovid-19-forskriften http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/117650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartement | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 2080/2021 | Enhet for helse og omsorg Helsehjelp ved covid-19 til personer uten lovlig opphold (papirløse) http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/117610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykk-Tjenester | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 2040/2021 | Enhet for helse og omsorg Smitteverntiltak ved møter i fylkesnemnda i Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/117532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesnemnda - Tromsø | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1962/2021 | Barnevernet Spørsmål om kostnader og årsverk http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/117529 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Hjellum Vibeto | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1959/2021 | Rådmannen Vennlig påminnelse om KS undersøkelsen: kommunenes erfaringer fra koronapandemien så langt - vi håper på svar fra deg og din kommune! http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/117054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Deloitte - koronaundersokelse - KS | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 1484/2021 | Stab og Støtte Ekstra tiltak i skolen ved mistanke om den engelske virusvarianten http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/116975 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1405/2021 | Enhet for kultur og oppvekst Ekstra tiltak i barnehagen ved mistanke om den engelske virusvarianten http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/116974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1404/2021 | Barnehager Informasjonsflyten ved innføring av nye tiltak mot covid-19 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/116570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 1000/2021 | Enhet for helse og omsorg KS - Spørreundersøkelse om kommunenes erfaringer fra koronapandemien så langt http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/116063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Deloitte - koronaundersokelse - KS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 493/2021 | Stab og Støtte Klargjøring av reglene for organisert trening, januar 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/115934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Virke - Bente Jørgensen Sætran | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 364/2021 | Stab og Støtte Brukeroversikt for utfylling - brukertilganger http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/115810 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 240/2021 | Enhet for helse og omsorg Fylkesmannens samordningsrolle i system for å risikovurdere smittesituasjonen under covid 19 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/115306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige helse og omsorgsdepartement | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 13765/2020 | Stab og Støtte Koronakommisjonen - kartleggingsundersøkelse - praktisering av besøksrestriksjoner i boliger for eldre og fungsjonshemmede http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/115109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Deloitte - Krohn, Kristina Overn | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 13568/2020 | Enhet for helse og omsorg Melding om bankkontonummer ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/134877 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 19261/2021 | Økonomikontoret Melding om bankkontonummer ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/134876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 19260/2021 | Økonomikontoret Melding om bankkontonummer ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/134755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 19139/2021 | Økonomikontoret Informasjon om kreditbeløp - kundenummer 7078 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/134273 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 18657/2021 | Økonomikontoret Informasjon om kreditbeløp ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/134148 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 18532/2021 | Økonomikontoret Bankkontonummer for utbetaling av kreditbeløp http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/133753 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 18137/2021 | Økonomikontoret SVAR - Melding om bankkontonummer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/132668 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 17086/2021 | Økonomikontoret Melding om bankkontonummer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/132410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 16829/2021 | Økonomikontoret Melding om bankkontonummer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/132380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 16799/2021 | Økonomikontoret Informasjon om kreditbeløp ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/132369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 16788/2021 | Økonomikontoret Melding om bankkontonummer - ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/132276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 16695/2021 | Økonomikontoret SVAR HENVENDELSE ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/132151 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 16570/2021 | Økonomikontoret Melding om bankkontonummer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/132006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 16425/2021 | Økonomikontoret Melding om bankkontonummer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/132004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 16423/2021 | Økonomikontoret Melding om bankkontonummer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/132003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 16422/2021 | Økonomikontoret Melding om bankkontonummer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/132002 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 16421/2021 | Økonomikontoret Melding om bankkontonummer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 16128/2021 | Økonomikontoret SVAR Kredittbeløp - kundenr. ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131651 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 16070/2021 | Økonomikontoret Kredittbeløp - kundenr. ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 16069/2021 | Økonomikontoret Melding om bankkontonummer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 16018/2021 | Økonomikontoret Melding om bankkontonummer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 16016/2021 | Økonomikontoret Melding om bankkontonummer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 16014/2021 | Økonomikontoret Fangstoppgave - fiske i garnutviningsvann http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/134089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Isak Mathis Hendriksen | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 18473/2021 | Teknisk enhet Melding om bankkontonummer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 16009/2021 | Økonomikontoret Fangstoppgave - fiske i garnutvisningsvann http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/132274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aslak Henriksen Bongo | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 16693/2021 | Teknisk enhet Melding om bankkontonummer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 16008/2021 | Økonomikontoret Fangstrapport 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/132272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mikkel Persen Sara | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 16691/2021 | Teknisk enhet Melding om bankkontonummer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 16005/2021 | Økonomikontoret Svar - Gaurutvisning http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/132016 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Krempig | Journaldato: 02.10.2021 | RegistryNumber: 16435/2021 | Teknisk enhet Melding om bankkontonummer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 16000/2021 | Økonomikontoret Gaurutvisning http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/132015 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Krempig | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 16434/2021 | Teknisk enhet Melding om bankkontonummer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 15997/2021 | Økonomikontoret Fangstrapport 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/132011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Bernhard Henriksen | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 16430/2021 | Teknisk enhet Fagnstrapport http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/132009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mikkel Per Andersen Gaup | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 16428/2021 | Teknisk enhet Melding om bankkontonummer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 15979/2021 | Økonomikontoret Melding om bankkontonummer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 15970/2021 | Økonomikontoret Fangstrapport 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Bjørn Larsen Gaino | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 16007/2021 | Teknisk enhet Fangstrapport 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Mikkelsen Sokki | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 15991/2021 | Teknisk enhet Melding om bankkontonummer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131536 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 15955/2021 | Økonomikontoret Fangstrapport 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Mikkel M Hætta | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 15981/2021 | Teknisk enhet Fangstrapport 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131557 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Marit Aslaksdatter Gaino Gaup | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 15976/2021 | Teknisk enhet Melding om bankkontonummer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 15952/2021 | Økonomikontoret Melding om bankkontonummer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 15951/2021 | Økonomikontoret Melding om bankkontonummer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 15950/2021 | Økonomikontoret Melding om bankkontonummer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 15943/2021 | Økonomikontoret Vástadus reivii: INFORMASJON OM KREDITBELØP - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 15832/2021 | Økonomikontoret Fangstrapport 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Aslak Adamsen Triumf | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 15456/2021 | Teknisk enhet For mye utbetalt kreditbeløp http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131385 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 15804/2021 | Økonomikontoret Fangstrapport 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131036 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils-Ante Andersen Triumf | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 15455/2021 | Teknisk enhet Dobbelt utbetalt kreditbeløp http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131381 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 15800/2021 | Økonomikontoret Fangstrapport 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Anne O Hætta og Isak Mikkelsen Hætta | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 15452/2021 | Teknisk enhet SVAR - Overføring av beløpet til neste faktura http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131373 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 15792/2021 | Økonomikontoret Fangstrapport 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Mikkel Hætta | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 15451/2021 | Teknisk enhet Melding om bankkontonummer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131161 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 15580/2021 | Økonomikontoret Fangstrapport 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131018 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inga Ragnhild M Hætta | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 15437/2021 | Teknisk enhet Informasjon om kreditbeløp - kundenummer ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131150 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2021 | RegistryNumber: 15569/2021 | Økonomikontoret Fangstrapport 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/130871 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Johan Bals / Anne K Hætta Bals | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 15291/2021 | Teknisk enhet Melding om bankkontonummer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/131095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 15514/2021 | Økonomikontoret Fangstrapport 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/130864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Mathis Persen Sara | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 15284/2021 | Teknisk enhet