Postliste http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ postlister.avjovarre.no Vástadus - ohcat sirdit luomu 2019 2020ii http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/104499 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 2973/2020 | Lønn & Personal Garnfiske rapport http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/103652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Mathis Johansen Hætta | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 2126/2020 | Teknisk enhet Ohcan sirdit 2019 luomu 2020:ii http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/104495 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 2969/2020 | Lønn & Personal Fangstrapport garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samuel Johansen Hætta | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 1102/2020 | Teknisk enhet Svar - overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/104155 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 2629/2020 | Lønn & Personal Fangstrapport http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/98966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klemet J O Hætta | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 9609/2019 | Teknisk enhet Overføring av ferie - søknad http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/104150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 2624/2020 | Lønn & Personal Rapport garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/98626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mikkel Persen Sara | Journaldato: 07.10.2019 | RegistryNumber: 9269/2019 | Teknisk enhet Svar - overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/103853 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 2327/2020 | Lønn & Personal Rapport garnfiske 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/98440 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Petter Oskal | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 9083/2019 | Teknisk enhet Svar - overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/103851 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 2325/2020 | Lønn & Personal Rapport garnfiske 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/98439 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Ingebjørg Biti Oskal | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 9082/2019 | Teknisk enhet Overføre ferie fra 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/103412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.02.2020 | RegistryNumber: 1886/2020 | Lønn & Personal Rapport garnfiske 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/98438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Fredrik Turi | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 9081/2019 | Teknisk enhet Delegering av myndighet - NAV Kautokeino http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2019 | RegistryNumber: 6870/2019 | Økonomikontoret Overføring av ferie - søknad http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/103363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.02.2020 | RegistryNumber: 1837/2020 | Lønn & Personal Rapport - garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/98248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Otto Hætta | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8892/2019 | Teknisk enhet Rapport garnfiske 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Daniel Isaksen Turi | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 8627/2019 | Teknisk enhet Rapport garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Henrik K Hætta | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 8626/2019 | Teknisk enhet Ferie dager http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 1436/2020 | Lønn & Personal Rapport garnfiske 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Anne Olsdatter Hætta | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 8513/2019 | Teknisk enhet Nytt svar - Overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102907 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 1381/2020 | Lønn & Personal Rapport garnfiske 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Isak Mikkelsen Hætta | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 8512/2019 | Teknisk enhet Nytt svar - overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 1380/2020 | Lønn & Personal Rapport garnfiske 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Mikkel Hætta | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 8511/2019 | Teknisk enhet Delegering av myndighet til å fatte vedtak i Kautokeino kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/95926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Guovdageaidnu - Kautokeino | Journaldato: 01.07.2019 | RegistryNumber: 6572/2019 | Økonomikontoret Nytt svar - Overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102905 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 1379/2020 | Lønn & Personal Rapport garnfiske 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Erling Fridtjof Boine | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 8510/2019 | Teknisk enhet Svar - overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102904 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 1378/2020 | Lønn & Personal Rapport garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Mathis Eira | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 8260/2019 | Teknisk enhet Svar - Overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102902 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 1376/2020 | Lønn & Personal Rapport garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Mathis Persen Sara | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 8257/2019 | Teknisk enhet Svar - Overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102901 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 1375/2020 | Lønn & Personal Rapport - garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Bjørn Larsen Gaino | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 8256/2019 | Teknisk enhet Svar - Overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 1373/2020 | Lønn & Personal Rapport - garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aslak Henriksen Bongo | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 8255/2019 | Teknisk enhet Svar- Overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102898 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 1372/2020 | Lønn & Personal Rapport garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Mikkelsen Sara | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 8253/2019 | Teknisk enhet Svar - overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102897 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 1371/2020 | Lønn & Personal Rapport - garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Ole Sandvik | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 8058/2019 | Teknisk enhet Svar - Overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102896 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 1370/2020 | Lønn & Personal Rapport - garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inga Ragnhild M Hætta | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 8056/2019 | Teknisk enhet Svar - overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102895 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 1369/2020 | Lønn & Personal Rapport . garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Mathis Aslaksen Gaino | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 8055/2019 | Teknisk enhet Svar - overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102894 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 1368/2020 | Lønn & Personal Rapport - fangstoppgave 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Adam K. Hætta | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 7967/2019 | Teknisk enhet Svar - overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102893 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 1367/2020 | Lønn & Personal Søknad  garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Bongo Eira | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 7889/2019 | Teknisk enhet Svar - overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 1361/2020 | Lønn & Personal Svar - søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96798 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aslak John Einar Hansen | Journaldato: 02.08.2019 | RegistryNumber: 7443/2019 | Servicetorget Vásdatus - sirdit luomu 2019 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 1360/2020 | Lønn & Personal Svar - søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mikkel Anders Eira | Journaldato: 02.08.2019 | RegistryNumber: 7442/2019 | Servicetorget Ohcan sirdit luopmobeivviid http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 1035/2020 | Lønn & Personal Vårjakt på ender- Rapport- 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/99601 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adresseliste | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 10244/2019 | Teknisk enhet Søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anton Dahl | Journaldato: 30.07.2019 | RegistryNumber: 7374/2019 | Teknisk enhet Svar - overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102175 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 649/2020 | Lønn & Personal Søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne U Dahl | Journaldato: 30.07.2019 | RegistryNumber: 7373/2019 | Teknisk enhet Svar - overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102174 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 648/2020 | Lønn & Personal Søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anton Dahl | Journaldato: 25.07.2019 | RegistryNumber: 7371/2019 | Teknisk enhet fangsrapport vårjakt 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Anders Persen Sara | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 7119/2019 | Teknisk enhet Svar - overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102173 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 647/2020 | Lønn & Personal Søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne U Dahl | Journaldato: 25.07.2019 | RegistryNumber: 7369/2019 | Teknisk enhet Fangstrapport vårjakt 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Ole Henrik A Hætta | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 7118/2019 | Teknisk enhet Svar - overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102172 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 646/2020 | Lønn & Personal Søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96716 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mathis Hætta | Journaldato: 30.07.2019 | RegistryNumber: 7361/2019 | Teknisk enhet Fangstrapport vårjakt 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Anders Nilsen Somby | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 7117/2019 | Teknisk enhet Svar - overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 644/2020 | Lønn & Personal Søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mathis Hætta | Journaldato: 24.07.2019 | RegistryNumber: 7360/2019 | Teknisk enhet Fangstrapport vårjakt 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Johansdatter Somby | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 7116/2019 | Teknisk enhet Barn født i 2014, Kautokeino kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/105408 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 3877/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Svar - overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 643/2020 | Lønn & Personal Søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96702 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Ingebjørg Biti Oskal | Journaldato: 30.07.2019 | RegistryNumber: 7347/2019 | Teknisk enhet Fangstrapport vårjakt 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Ole Sandvik | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 7115/2019 | Teknisk enhet Tar imot SFO plassen - ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/104886 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 3360/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Svar - overføring av ferie 2019 til http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102168 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 642/2020 | Lønn & Personal Søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96701 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Henrik Persen Gaino | Journaldato: 30.07.2019 | RegistryNumber: 7346/2019 | Teknisk enhet Fangstrapport vårjakt 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Henrik K Hætta | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 7114/2019 | Teknisk enhet Tar imot SFO plass ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/104858 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 3332/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Svar - overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102167 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 641/2020 | Lønn & Personal Søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96699 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Petter Oskal | Journaldato: 30.07.2019 | RegistryNumber: 7344/2019 | Teknisk enhet fangstrapport vårjakt 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96468 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Daniel Danielsen Triumf | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 7113/2019 | Teknisk enhet Vástádus- eretcealkin SAÁO saji - ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/104717 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 3191/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Svar - Overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102166 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 640/2020 | Lønn & Personal Søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Oskal | Journaldato: 24.07.2019 | RegistryNumber: 7333/2019 | Teknisk enhet Fangstrapport vårjakt 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Mikkel Hætta | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 7111/2019 | Teknisk enhet Svar - Overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102165 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 639/2020 | Lønn & Personal Søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Henrik Persen Gaino | Journaldato: 24.07.2019 | RegistryNumber: 7332/2019 | Teknisk enhet Fangstrapport vårjakt 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Henrik Persen Gaino | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 7110/2019 | Teknisk enhet Tar imot SFO - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/104603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 3077/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Svar - Overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102164 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 638/2020 | Lønn & Personal Søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Petter Oskal | Journaldato: 24.07.2019 | RegistryNumber: 7331/2019 | Teknisk enhet Fangstrapport vårjakt 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Erik Oskal | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 7109/2019 | Teknisk enhet Tar imot SFO ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/104601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 3075/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Svar - overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102163 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 637/2020 | Lønn & Personal Søknad om garnfisk http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96677 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Ole Sandvik | Journaldato: 31.07.2019 | RegistryNumber: 7322/2019 | Teknisk enhet Fangstrapport vårjakt 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Mikal N Tornensis | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 7106/2019 | Teknisk enhet Eretcealkkin SAAO ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/104466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 2940/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Svar - overføring av ferie 2019 til 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102162 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 636/2020 | Lønn & Personal Søknad om garnfisk http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96666 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Ole Sandvik | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 7311/2019 | Teknisk enhet Fangstrapport vårjakt 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maj Elén Eriksen Sara | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 7105/2019 | Teknisk enhet