Postliste http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ postlister.avjovarre.no Påminnelse - Støtte til digitale verktøy for smittesporing http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Larsen, Espen | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 10023/2020 | Stab og Støtte Oppdatert smittevernveileder http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 9872/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Innsendelse av ukentlig rapportering i forbindelse med koronasituasjonen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dsb - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 9706/2020 | Stab og Støtte Bruk av Sivilforsvaret ved Covid-19 relaterte hendelser http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111034 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 9497/2020 | Rådmannen Svar fra Kautokeino kommune til Aftenposten http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110875 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aftenposten | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 9338/2020 | Stab og Støtte Henvendelse fra Aftenposten til alle landets kommuner http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aftenposten - Daniel Røed-Johansen | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 9337/2020 | Stab og Støtte Purring. Ref. innmelding av behov for ekstra skjønnsmidler til smittevern http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110806 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 9269/2020 | Rådmannen Svar - angående låst rådhus 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110634 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klemet Klemetsen Hætta | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 9097/2020 | Stab og Støtte Skuvlaálgin vuosttašklássaohppiide http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110550 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mia Carina Eira | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 9013/2020 | Kautokeino kommune Skuvlaálgin vuosttašklássaohppiide http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110548 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mia Carina Eira | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 9011/2020 | Stab og Støtte Semesterstart ved Samisk høgskole http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SÁMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 8947/2020 | Stab og Støtte Støtte til digitale verktøy for smittesporing http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 8935/2020 | Stab og Støtte Covid 19: Kartlegging av sykdomsforløp ved hjemmekarantene http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Jon Anders Drøpping | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 8730/2020 | Enhet for helse og omsorg ReMin smittesporing med nye funksjoner, billigere lisens og flere kunder http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Remin - ReMin | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 8634/2020 | Enhet for helse og omsorg Oversikt over smittevernsansvarlig i Kautokeino kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110068 Type: Utgående brev | Avs/Mot: fmtfhelseberedskap@fylkesmannen.no | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 8531/2020 | Rådmannen Informasjon om tilgang på rekonvalesensplasma til bruk ved behandling av covid-19 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110036 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet - Blodboksen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 8499/2020 | Enhet for helse og omsorg Oppdatert smitteverntiltak 28.06 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/109947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLPRODUKTER KAUTOKEINO AS | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 8410/2020 | Rådmannen Infoberedskap korona http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/109747 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NRK Troms og Finnmark | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 8211/2020 | Rådmannen Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvenser for smittevernet http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/109726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kafjord Kommune - Einar Pedersen | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 8190/2020 | Rådmannen Informasjon om tilgang på rekonvalesentplasma for bruk ved behandling av covid-19 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/109556 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 8020/2020 | Enhet for helse og omsorg Ref. rundskriv om Kommuneproposisjonen, RNB 2020 og koronatiltak fase 3 - Skjønnsmidler til smittevern og midler til vedlikehold/rehabilitering http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/109554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Riise, Marianne Winther | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 8018/2020 | Stab og Støtte Bedrifters motstandsdyktighet og trivsel under COVID-19-pandemien http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/109499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Senter for Innovasjonsforskning ved Universitet i Stavanger | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 7963/2020 | Stab og Støtte Oppfordring til samarbeid om sårbare barn og unge http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/109496 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kd Dep - Jensen Helle Kristin | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 7960/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Anbefalingene om LAR under Covid-19 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/109480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 7944/2020 | Enhet for helse og omsorg Ref. sak utsendt 29.06. Tilbakemeldingsskjema i excel-fomat legges ved denne mailen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/109443 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 7907/2020 | Stab og Støtte Skjønnsmidler til smittevern- ber om innmelding av behov http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/109240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 7704/2020 | Stab og Støtte Fordeling av utstyr til kommunene i Troms og Finnmark uke 25 og 26 den 26.juni 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/109256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse-Nord - Haug Tor-Arne | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 7720/2020 | Enhet for helse og omsorg 19/561-13 Kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020 og koronatiltak fase 3 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/109241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartement - Devik Bent | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 7705/2020 | Rådmannen Tilskudd til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/109227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Larsen, Kjetil Trygve | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 7691/2020 | Enhet for helse og omsorg Vedr. 20-04789-1 - Informasjon om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i Introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/109058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 7522/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/109121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak KMD | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 7585/2020 | Rådmannen Brev til landets kommuneoverleger om korona - haster http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/108877 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet - Aavitsland, Preben | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 7341/2020 | Enhet for helse og omsorg Oppfølging av tiltak, ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/108823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 7288/2020 | Rådmannen Rapportering gjennom sommeren http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/108540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 7005/2020 | Rådmannen Tjenstetilbodet i pandemien http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/108539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: May Elin Eikås Bjerck | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 7004/2020 | Rådmannen Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvens http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/108422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 6887/2020 | Rådmannen Rapportering gjennom sommeren http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/108393 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 6858/2020 | Stab og Støtte Rapportering på smittevernutstyr http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/108370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 6835/2020 | Rådmannen Beredskap i ferietiden - rapportere http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/108182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6647/2020 | Stab og Støtte Beredskap i ferietiden - rapportere http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/108181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6646/2020 | Stab og Støtte Veiledning til kommuner og helseforetak om frivillige og tvungne smitteverntiltak http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/108129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 6594/2020 | Enhet for helse og omsorg Spørmål om åpning av samnordisk bokbuss http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/107957 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTURDEPARTEMENTET | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 6422/2020 | Språk og kultur Saksavvikling og smitteverntiltak i fylkesnemnda i Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/107955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 6420/2020 | Stab og Støtte Saken angående låst rådhus 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/107850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klemet Klemetsen Hætta | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 6315/2020 | Stab og Støtte Covid 19 - planscenario http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/107809 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 6274/2020 | Enhet for helse og omsorg Søknad om unntak fra karantene etter opphold i utlandet http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/107801 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 6266/2020 | Stab og Støtte Nytt tilskudd til aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og beboere i omsorgsbolig med heldøgns bemanning http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/107798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 6263/2020 | Enhet for helse og omsorg Kriminalitetsforebyggende tiltak http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/107693 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Tore Nilsen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 6159/2020 | Kautokeino kommune søknad om unntak fra karantene etter opphold i utlandet http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/107479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 5945/2020 | Stab og Støtte Smittestopp-appen og om det er konflikt med barnverntjenestens taushetsplikt http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/107091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 5557/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Regional risikovurdering i forbindelse med Covid-19 for Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/107028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 5494/2020 | Rådmannen Håndballtrening http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/107027 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Petter Bugge | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 5493/2020 | Stab og Støtte Regional risikovurdering i forbindelse med Covid-19 for Troms og Finnmark_v1.1 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Sverre Hanssen | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 5425/2020 | Rådmannen E-post: Mattilsynets «Smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet» http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Ronny Schjelderup | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 5408/2020 | Teknisk enhet Oppdatert liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106886 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 5353/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Angående 17. mai arrangementet deres http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REMA 1000 KAUTOKEINO | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 5261/2020 | Rådmannen Taekwondo Báktehárjjis fas/ Taekwondo trening på Báktehárji http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inga Marja Sarre | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 5259/2020 | Rådmannen Angående 17. mai arrangementet deres http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106763 Type: Utgående brev | Avs/Mot: REMA 1000 KAUTOKEINO | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 5230/2020 | Stab og Støtte Referat fra møte med ordførere, rådmenn/kommunedirektører og Fylkesmannen i Troms og Finnmark, 12.05.2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 5224/2020 | Rådmannen Korona-samleside for Finnmarksbibliotekene http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune - Sunniva Knutsen | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 5168/2020 | Språk og kultur Korona - ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen - Oppfølging med tilsynsmal! http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nfvb - Norsk frisør og velværebedrifter - Anne Mari Halsan | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 5163/2020 | Enhet for helse og omsorg Hva er nytt i smittevernveilederen for barnehager? http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106660 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 5127/2020 | Rådmannen Viktig informasjon om skolestart og skoleskyss http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 5117/2020 | Rådmannen Fwd: Njuolggadusat http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inga Marja Sarre | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 5104/2020 | Rådmannen Njuolggadusat http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inga Marja Sarre | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 5098/2020 | Rådmannen Uttalelse fra Helse- og omsorgsdepartementet om midlertidig salgsbevilling til skjenkebevillinger http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 5090/2020 | Rådmannen Alle skoler åpnes http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 5068/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Ekstern høring - anbefalinger om LAR under Covid-19 epidemien http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 5045/2020 | Enhet for helse og omsorg Kriminalitetsforebyggende tiltak - informasjon til lokale samarbeidspartnere i kommunene Alta, kautokeino og Loppa http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARK POLITIDISTRIKT | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 5022/2020 | Rådmannen Sámedikki njuolggadoarjja ja dilli maid koronavirus dagaha sámi giellaguovddážiidda/Sametingets direktetilskudd og situasjonen koronaviruset medfører for de samiske språksentrene http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106447 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 4914/2020 | Rådmannen Om deltidspersonell og trekk i dagpenger http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 4868/2020 | Rådmannen fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Isak Ole Hætta | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 9938/2020 | Teknisk enhet Referat fra møte med ordførere, rådmenn/kommunedirektører og Fylkesmannen i Troms og Finnmark, 28.04.2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Sverre Hanssen | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 4864/2020 | Rådmannen fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111475 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Erling Fridtjof Boine | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 9937/2020 | Teknisk enhet Fangstrapport http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inga Ragnhild M Hætta | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 9920/2020 | Teknisk enhet Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Isak Mathis Hendriksen | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 9777/2020 | Teknisk enhet Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Mathis Mathisen Eira | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 9776/2020 | Teknisk enhet Prioritering i kommunale helse- og omsorgstjenester under covid-19 epidemien. Prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 4814/2020 | Enhet for helse og omsorg Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Otto Hætta | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 9775/2020 | Teknisk enhet 20 04 27 Rehab. Koronasituasjonen. Informasjon til Helseforetakene og kommunene http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset - Bech Vivi Brenden | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 4811/2020 | Enhet for helse og omsorg Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Mikkelsen Sokki | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 9774/2020 | Teknisk enhet Referat fra Fylkesmannens møte - gjenoppning av idrettsanlegg http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106333 Type: Utgående brev | Avs/Mot: fmfirsc@fylkesmannen.no | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 4800/2020 | Stab og Støtte Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Bjørn Larsen Gaino | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 9525/2020 | Teknisk enhet Referat fra møte med beredskapskontakter i Troms og Finnmark, 24.04.2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Ingeborg Skjelmo | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 4798/2020 | Rådmannen Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Mikkel Hætta | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 9524/2020 | Teknisk enhet Referat fra møte med ordførere, rådmenn/kommunedirektører og Fylkesmannen i Troms og Finnmark, 21.04.2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 4796/2020 | Rådmannen Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Isak Mikkelsen Hætta | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 9507/2020 | Teknisk enhet Brev fra Helsedirektoratet om å utvide prøvetakingskapasiteten for SARS-Cov-2 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykk-Tjenester | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 4753/2020 | Enhet for helse og omsorg Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Anne Olsdatter Hætta | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 9506/2020 | Teknisk enhet Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Isak Olsen | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 9505/2020 | Teknisk enhet Oppsummering av lokale Covid-19 tiltak http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagakademiet - Tom Erik Moe | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 4734/2020 | Rådmannen Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mikkel Per Andersen Gaup | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 9421/2020 | Teknisk enhet Viktig informasjon til ordførere og rådmenn http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN HOVEDKONTORET | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 4706/2020 | Rådmannen Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110957 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Aslak Adamsen Triumf | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 9420/2020 | Teknisk enhet Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Marit Aslaksdatter Gaino Gaup | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 9418/2020 | Teknisk enhet Plakater om smittevernhygiene til barnehager og skoler http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106162 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 4629/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Fangstrapport http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Mathis Johansen Sara | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 9399/2020 | Teknisk enhet Barnehager, skoler og SFO kan ha kortere åpningstid http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106161 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 4628/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Fangstrapport http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Mathis Aslaksen Gaino | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 9071/2020 | Teknisk enhet Brev til kommuneoverlegen om covid-19 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet - Aavitsland, Preben | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 4627/2020 | Enhet for helse og omsorg