Postliste http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ postlister.avjovarre.no Svar - Overføring av ferie 2018 til 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/92429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 3076/2019 | Lønn & Personal Svar - Overføring av ferie - søknad http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/92198 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 2846/2019 | Lønn & Personal Svar - søknad om overføring av ferie 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/91775 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 2424/2019 | Lønn & Personal Svar - søknad om overføring av ferie 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/91773 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 2422/2019 | Lønn & Personal Fangstrapport http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/98966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klemet J O Hætta | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 9609/2019 | Teknisk enhet Svar - søknad om overføring av ferie 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/91772 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 2421/2019 | Lønn & Personal Rapport garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/98626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mikkel Persen Sara | Journaldato: 07.10.2019 | RegistryNumber: 9269/2019 | Teknisk enhet Svar - søknad på overføring av ferie 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/91771 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 2420/2019 | Lønn & Personal Rapport garnfiske 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/98440 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Petter Oskal | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 9083/2019 | Teknisk enhet Svar - søknad om overføring av ferie 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/91769 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 2418/2019 | Lønn & Personal Rapport garnfiske 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/98439 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Ingebjørg Biti Oskal | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 9082/2019 | Teknisk enhet Svar - søknad overføring av ferie 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/91767 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 2416/2019 | Lønn & Personal Rapport garnfiske 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/98438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Fredrik Turi | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 9081/2019 | Teknisk enhet Delegering av myndighet - NAV Kautokeino http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2019 | RegistryNumber: 6870/2019 | Økonomikontoret Svar - søknad på overføring av ferie 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/91765 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 2414/2019 | Lønn & Personal Rapport - garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/98248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Otto Hætta | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8892/2019 | Teknisk enhet Svar- søknad på overføring av ferie 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/91763 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 2412/2019 | Lønn & Personal Rapport garnfiske 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Daniel Isaksen Turi | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 8627/2019 | Teknisk enhet Svar - søknad på overføring av ferie 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/91757 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 2406/2019 | Lønn & Personal Rapport garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Henrik K Hætta | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 8626/2019 | Teknisk enhet Svar- søknad på overføring av ferie 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/91755 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 2404/2019 | Lønn & Personal Rapport garnfiske 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Anne Olsdatter Hætta | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 8513/2019 | Teknisk enhet Svar - søknad om overføring av ferie 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/91753 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 2402/2019 | Lønn & Personal Rapport garnfiske 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Isak Mikkelsen Hætta | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 8512/2019 | Teknisk enhet Svar - søknad på overføring av ferie 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/91747 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 2396/2019 | Lønn & Personal Rapport garnfiske 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Mikkel Hætta | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 8511/2019 | Teknisk enhet Delegering av myndighet til å fatte vedtak i Kautokeino kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/95926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Guovdageaidnu - Kautokeino | Journaldato: 01.07.2019 | RegistryNumber: 6572/2019 | Økonomikontoret Svar - Overføring av ferie - søknad http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/91734 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 2383/2019 | Lønn & Personal Rapport garnfiske 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Erling Fridtjof Boine | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 8510/2019 | Teknisk enhet INNVILGEDE FERIEOVERFØRINGER FRA 2017 TIL 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/76349 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1051/2018 | Lønn & Personal Svar- Overføring av feriedager http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/91732 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 2381/2019 | Lønn & Personal Rapport garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Mathis Eira | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 8260/2019 | Teknisk enhet Søknad om ferieavvikling http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/91573 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.02.2019 | RegistryNumber: 2222/2019 | Lønn & Personal Rapport garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Mathis Persen Sara | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 8257/2019 | Teknisk enhet Svar - Søknad: 2018 ferie overført til 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/91041 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1690/2019 | Lønn & Personal Rapport - garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Bjørn Larsen Gaino | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 8256/2019 | Teknisk enhet Rapport - garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aslak Henriksen Bongo | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 8255/2019 | Teknisk enhet Svar - Overføring av ferie - søknad http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/90666 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1315/2019 | Lønn & Personal Rapport garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Mikkelsen Sara | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 8253/2019 | Teknisk enhet Svar - Overføring av ferie - søknad http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/90665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1314/2019 | Lønn & Personal Rapport - garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Ole Sandvik | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 8058/2019 | Teknisk enhet Svar - Overføring av ferie - søknad http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/90663 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1312/2019 | Lønn & Personal Rapport - garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inga Ragnhild M Hætta | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 8056/2019 | Teknisk enhet Svar - søknad om overføring av ferie http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/90660 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1309/2019 | Lønn & Personal Rapport . garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Mathis Aslaksen Gaino | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 8055/2019 | Teknisk enhet Svar - Søknad om overføring av ferie http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/90658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1307/2019 | Lønn & Personal Rapport - fangstoppgave 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Adam K. Hætta | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 7967/2019 | Teknisk enhet Svar - Søknad om overføring av ferie http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/90656 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1305/2019 | Lønn & Personal Søknad  garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/97245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Bongo Eira | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 7889/2019 | Teknisk enhet Svar - Søknad om overflytting av ferie http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/90654 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1303/2019 | Lønn & Personal Svar - søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96798 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aslak John Einar Hansen | Journaldato: 02.08.2019 | RegistryNumber: 7443/2019 | Servicetorget Svar - Søknad om overføring av ferie http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/90652 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1301/2019 | Lønn & Personal Svar - søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mikkel Anders Eira | Journaldato: 02.08.2019 | RegistryNumber: 7442/2019 | Servicetorget Svar - Søknad om overføring av ferie http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/90650 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1299/2019 | Lønn & Personal Søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anton Dahl | Journaldato: 30.07.2019 | RegistryNumber: 7374/2019 | Teknisk enhet Svar - Søknad om overføring av ferie http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/90649 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1298/2019 | Lønn & Personal Vástadus du ohcami http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/90945 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.02.2019 | RegistryNumber: 1594/2019 | Servicetorget Søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne U Dahl | Journaldato: 30.07.2019 | RegistryNumber: 7373/2019 | Teknisk enhet Svar - Søknad om overføring av ferie http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/90645 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1294/2019 | Lønn & Personal Máksu geassebargi ovddas http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/90691 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2019 | RegistryNumber: 1340/2019 | Servicetorget Søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anton Dahl | Journaldato: 25.07.2019 | RegistryNumber: 7371/2019 | Teknisk enhet fangsrapport vårjakt 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Anders Persen Sara | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 7119/2019 | Teknisk enhet Svar -utbetalings anmodning sommerjobb for ungdom 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/90448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1097/2019 | Servicetorget Svar - Overføring av ferie - søknad http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/90643 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1292/2019 | Lønn & Personal Søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne U Dahl | Journaldato: 25.07.2019 | RegistryNumber: 7369/2019 | Teknisk enhet Fangstrapport vårjakt 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Ole Henrik A Hætta | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 7118/2019 | Teknisk enhet Svar - Søknad om overføring av ferie http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/90640 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1289/2019 | Lønn & Personal Søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96716 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mathis Hætta | Journaldato: 30.07.2019 | RegistryNumber: 7361/2019 | Teknisk enhet Fangstrapport vårjakt 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Anders Nilsen Somby | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 7117/2019 | Teknisk enhet Svar - Søknad om overføring av ferie http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/90639 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1288/2019 | Lønn & Personal Søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mathis Hætta | Journaldato: 24.07.2019 | RegistryNumber: 7360/2019 | Teknisk enhet Fangstrapport vårjakt 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Johansdatter Somby | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 7116/2019 | Teknisk enhet Svar - Søknad om overføring av ferie http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/90637 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1286/2019 | Lønn & Personal Søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96702 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Ingebjørg Biti Oskal | Journaldato: 30.07.2019 | RegistryNumber: 7347/2019 | Teknisk enhet Fangstrapport vårjakt 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Ole Sandvik | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 7115/2019 | Teknisk enhet Svar - Overføring av feriedager http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/90634 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1283/2019 | Lønn & Personal Søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96701 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Henrik Persen Gaino | Journaldato: 30.07.2019 | RegistryNumber: 7346/2019 | Teknisk enhet Fangstrapport vårjakt 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Henrik K Hætta | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 7114/2019 | Teknisk enhet Svar - Overføring av ferie - søknad http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/90633 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1282/2019 | Lønn & Personal Søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96699 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Petter Oskal | Journaldato: 30.07.2019 | RegistryNumber: 7344/2019 | Teknisk enhet fangstrapport vårjakt 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96468 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Daniel Danielsen Triumf | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 7113/2019 | Teknisk enhet Svar - Søknad om overføring av ferie http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/90628 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1277/2019 | Lønn & Personal Søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Oskal | Journaldato: 24.07.2019 | RegistryNumber: 7333/2019 | Teknisk enhet Fangstrapport vårjakt 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Mikkel Hætta | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 7111/2019 | Teknisk enhet Svar - Søknad om overføring av ferie http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/90624 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1273/2019 | Lønn & Personal Søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Henrik Persen Gaino | Journaldato: 24.07.2019 | RegistryNumber: 7332/2019 | Teknisk enhet Fangstrapport vårjakt 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Henrik Persen Gaino | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 7110/2019 | Teknisk enhet Tilgang agresso http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/93001 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 3648/2019 | Stab og Støtte Svar - Søknad om overføring av ferie http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/90612 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1261/2019 | Lønn & Personal Søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Petter Oskal | Journaldato: 24.07.2019 | RegistryNumber: 7331/2019 | Teknisk enhet Fangstrapport vårjakt 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Erik Oskal | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 7109/2019 | Teknisk enhet Svar - Søknad om overføring av ferie til 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/90609 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1258/2019 | Lønn & Personal Søknad om garnfisk http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96677 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Ole Sandvik | Journaldato: 31.07.2019 | RegistryNumber: 7322/2019 | Teknisk enhet Fangstrapport vårjakt 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Mikal N Tornensis | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 7106/2019 | Teknisk enhet Svar - Søknad om overføring av ferie http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/90608 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1257/2019 | Lønn & Personal Søknad om garnfisk http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96666 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Ole Sandvik | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 7311/2019 | Teknisk enhet Fangstrapport vårjakt 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/96460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maj Elén Eriksen Sara | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 7105/2019 | Teknisk enhet Svar - Søknad om overføring ferie http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/90607 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1256/2019 | Lønn & Personal Overføre ferie http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/102074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 548/2020 | Lønn & Personal Angående innsyn i sak http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/101236 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET HAAGENSEN & BAKKELUND AS | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 11878/2019 | Teknisk enhet