eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20181019 19.10.2018 Utgående brev Skatteseddel *****   her
Ingen tilgang 20181019 19.10.2018 Utgående brev Skatteseddel *****   her
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Signert databehandleravtale - Kautokeino helsesenter ved helsestasjonen COMPUGROUP MEDICAL NORWAY AS   her
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Søknad om opplæring i norsk og samfunnkunnskaps *****   her
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Viser til refusjonskrav fjernundervisning - vår 2018 er betalt *****   her
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Søknad om redusert barnehagebetaling *****   her
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Påminnelse - ikke mottatt bekreftelse Finnmarkseiendommen   her
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Friluftsliv for personer med utviklingshemming Finnmark friluftsråd   her
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Søknad om tilleggsareal til gbn 19/7 - ikke tatt til behandling Finnmarkseiendommen   her
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Begjæring om innsyn i alle utbetalinger fra kommunen til det Norske Kartselskapet as VG ved Erlend Ofte Arntsen   her
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Krav om sammenslåing av matrikkelenhet gbn 3/704 og gbn 3/705 Finnmarkseiendommen   her
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - vintersesong 2018/ 2019 Kent Joachim Valio   her
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning på gbn 12/1 Finnmarkseiendommen   her
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Kreditnota - ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Nytt IT verktøy for leger i spesialisering del 1 i den kommunale helse og omsorgstjenesten Helsedirektoratet   her
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Registeret boastačujuhusa Biltasletta Anne Marie I Hætta   her
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Oversikt over antall tilskuddstellende medlemmer i tros- og livsynssamfunn 2018 Brønnøysundregistrene   her
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Utfyllende klagebegrunnelse for beregning av tilskudd for tilskuddsårene 2011 - 2012 *****   her
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Tar imot svømmertimen Mieron Gilisearvi ved Karen Ellen Siri   her
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Tar imot barnehageplassen *****   her
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Tar imot SFO plassen - ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Utgående brev Svar forespørsel om bacheloroppgave Atle Johannes Hætta   her
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Giellagiissá rehketdoallu 2017 Sámediggi - Sametinget   her
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Signert databehandleravtale - Helsesenter COMPUGROUP MEDICAL NORWAY AS   her
Ingen tilgang 20181017 17.10.2018 Inngående brev Søknad om ambulerende bevilling 24.10.18 Fjellprodukter Kautokeino as   her
Ingen tilgang 20181017 17.10.2018 Inngående brev Søknad om ambulerende bevilling 16.11.18 Fjellprodukter Kautokeino as   her
Ingen tilgang 20181017 17.10.2018 Utgående brev Svar - søknad om ambulerende skjenkebevilling 16.11.18 Fjellprodukter Kautokeino as   her
Ingen tilgang 20181017 17.10.2018 Inngående brev Opplysninger om eiendommen 5/1/41 DNB eiendom   her
Ingen tilgang 20181017 17.10.2018 Inngående brev Utlysning av stillinger i skolen Kautokeino utdanningsforbundet   her
Ingen tilgang 20181016 16.10.2018 Inngående brev Eira siida as - planer om etablering av reiselivsvirksomhet Finnmarkseiendommen   her
Ingen tilgang 20181016 16.10.2018 Inngående brev Retur av sak - begjæring om fornyet vurdering FYLKESMANNEN I FINNMARK   her
Ingen tilgang 20181016 16.10.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2018. Jaktlaget Náhpolsáiva ved Leif Åge Hætta   her
Ingen tilgang 20181016 16.10.2018 Inngående brev Forespørsel knyttet til adgangskontroll på teknisk rom / nødnettutstyr - informasjonssikkerhet Helsetjenestens driftsorganisasjon   her
Ingen tilgang 20181016 16.10.2018 Utgående brev Angående eksportmuligheter av reinkjøtt North Norway European Office ved Simon K Johannsson   her
Ingen tilgang 20181016 16.10.2018 Inngående brev Eksportmuligheter av reinkjøtt North Norway European Office ved Simon K Johannsson   her
Ingen tilgang 20181016 16.10.2018 Inngående brev Angående eksportmuligheter av reinkjøtt North Norway European Office   her
Ingen tilgang 20181016 16.10.2018 Inngående brev Fylkes eldrerådskonferanse 2018 - uttalelser Finnmark Fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20181016 16.10.2018 Inngående brev Anmodning om rask saksbehandling av søknad om avlingsskade i kommunene Det kongelige landbruk og matdepartement   her
Ingen tilgang 20181015 15.10.2018 Inngående brev Kommunalt rustilskudd - tilbakebetaling FYLKESMANNEN I FINNMARK   her
Ingen tilgang 20181015 15.10.2018 Inngående brev Krav om sakskostnader etter fvl § 36 *****   her
Ingen tilgang 20181015 15.10.2018 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Annie Charlotte Heitmann   her
Ingen tilgang 20181012 12.10.2018 Utgående brev Svar - Søknad om overføring av feriedager til 2019 *****   her
Ingen tilgang 20181012 12.10.2018 Utgående brev Svar - Søknad om erstatning av ferie *****   her
Ingen tilgang 20181012 12.10.2018 Utgående brev Svar - Søknad om å ta tapt ferie *****   her
Ingen tilgang 20181012 12.10.2018 Utgående brev Svar på søknad *****   her
Ingen tilgang 20181012 12.10.2018 Inngående brev SD 54/17 Girjebusset- dieđáhus loahppa máksimis / melding om sluttutbetaling Samediggi/Sametinget   her
Ingen tilgang 20181012 12.10.2018 Inngående brev Samlet brev angående Veterinær tjenesten i Kautokeino Kautokeino bondelag ved Johnny Hætta   her
Ingen tilgang 20181012 12.10.2018 Inngående brev Klage på vedtak Temo Tec as   her
Ingen tilgang 20181012 12.10.2018 Inngående brev Ohcan lonuhit mánáidgardde *****   her
Ingen tilgang 20181012 12.10.2018 Utgående brev Skatteseddel *****   her
Versjon:5.2.2