eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/316 20190319 19.03.2019 Inngående brev Varsel om økte kostnader og oversendelse av budsjett 2020 med økonomiplan 2021-2025 for Interkommunalt samarbeid om beredskap mot akutt forurensning Hammerfest Kommune   her
2018/608 20190318 18.03.2019 Utgående brev Tildeling av barnehageplass barnehageåret 2018/19 *****   her
2018/1093 20190318 18.03.2019 Utgående brev Angående brannkonstabel deltidsmannskap stillingen ved Kautokeino kommune *****   her
2018/1004 20190318 18.03.2019 Utgående brev Angående stillingen helsefagarbeider ved sykehjem - vikariat *****   her
2012/834 20190318 18.03.2019 Utgående brev Søknad om opplæring i norsk og samfunnskunskap *****   her
2012/834 20190318 18.03.2019 Utgående brev Krav om / søknad om opplæring i norsk og samfunnskunnskap *****   her
2012/834 20190318 18.03.2019 Utgående brev Søknad om opplæring i norsk og samfunnkunnskaps *****   her
2018/848 20190318 18.03.2019 Utgående brev Feilretting etter klagen på at hjemmelshaver har mottatt 2 eiendomskatte faktura på eiendom 12/111 *****   her
2018/303 20190318 18.03.2019 Utgående brev RETTING AV AVVIK MELLOM GRUNNBOK OG MATRIKKEL - 2011-15/1/16 Statens kartverk m.fl.   her
2018/1092 20190318 18.03.2019 Utgående brev Angående stillingen fast brannmannskap *****   her
2018/1098 20190318 18.03.2019 Utgående brev Angående stillingen som pleiemedarbeider 70% fast ved sykehjemmet *****   her
2019/19 20190318 18.03.2019 Utgående brev Angående lærer stillingen ved Kautokeino Barneskole *****   her
2019/199 20190318 18.03.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad *****   her
2019/187 20190318 18.03.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad *****   her
2012/290 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Berit Elen Ingebrigtsen   her
2019/200 20190318 18.03.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad *****   her
2018/1002 20190318 18.03.2019 Utgående brev Refusjon på reiseutgifter i forbindelse med besøk i Kautokeino EUROPAN NORGE   her
2014/344 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Mikkel Hermansen   her
2019/216 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - landingstillatelse Espen Karlsson   her
2016/229 20190318 18.03.2019 Utgående brev Tilbud om bytte av barnehageplass *****   her
2012/246 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Jan Steinar Romsdal   her
2018/399 20190318 18.03.2019 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Nils Anders Mathisen Skum   her
2014/56 20190318 18.03.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass *****   her
2016/225 20190318 18.03.2019 Utgående brev Tilbud om bytte av barnehageplass *****   her
2016/146 20190318 18.03.2019 Utgående brev Tilbud om bytte av barnehageplass *****   her
2018/717 20190318 18.03.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om barnehageplass *****   her
2015/443 20190318 18.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon *****   her
2018/889 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse - ventilasjonstegninger NORDLAFT AS   her
2019/215 20190318 18.03.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om barnehageplass 2019/20 *****   her
2019/213 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak gbn 6/1/212 - Hytte Hilde Martinsen Pulk   her
2019/214 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om støtte fra Bolystfondet Ráfi Boddu Kautokeino   her
2015/198 20190318 18.03.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass *****   her
2013/221 20190318 18.03.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass *****   her
2019/212 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om tomt GBN 6/323 Sara Kemi Nutti   her
2011/253 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Jonny Roy Nilsen   her
2016/198 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vi tar imot barnehageplass *****   her
2018/1139 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling av miljøtilskudd 2018 ***** ***** *****   her
2011/42 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Jan Erik Stene   her
2019/215 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om barnehageplass *****   her
2014/56 20190315 15.03.2019 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass *****   her
2015/443 20190315 15.03.2019 Inngående brev søknad om permisjon *****   her
2016/54 20190315 15.03.2019 Inngående brev Faktura förskolebarn hösten 2018 - Ande Johan Nilsa Idivuoma og Aslat Niko Heandarat Utsi *****   her
2016/54 20190315 15.03.2019 Inngående brev Faktura förskolebarn hösten 2018 *****   her
2018/717 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om barnehageplass *****   her
2018/427 20190315 15.03.2019 Inngående brev Fjernundervisning for ***** ***** ***** *****   her
2019/165 20190315 15.03.2019 Inngående brev Daiddadallu brev til kommunen Elle Sofe Henriksen   her
2018/364 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vuostai valde mánáidgárdesadji *****   her
2018/757 20190315 15.03.2019 Utgående brev Melding om eFaktura fra Kautokeino kommune. (ref 1_1173083763) john.henriksen@asia.com   her
2012/1127 20190315 15.03.2019 Inngående brev Signert avtale UNIT4 Milestone 7 avtale EVRY NORGE AS AVD TROMSØ   her
2016/539 20190315 15.03.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte mellom kommunen og reinbeitedistrikt i Kvænangen KVÆNANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON   her
Versjon:5.2.2