eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/865 20191111 11.11.2019 Inngående brev Pleie- og omsorgstjenester - søknad om trygghetsalarm *****   her
2019/899 20191111 11.11.2019 Inngående brev Vedrørende GBN 3/57 Sten Olav Heahtta   her
2019/932 20191111 11.11.2019 Inngående brev Vedrørende fakturanummer 31904888 Sten Olav Heahtta   her
2019/706 20191111 11.11.2019 Utgående brev Svar - Klage på skoleskyss vedtak *****   her
2019/706 20191111 11.11.2019 Utgående brev Klage på skoleskyss vedtak *****   her
2019/806 20191111 11.11.2019 Utgående brev Søknad om Digitale Læremidler UDIR - Utdanningsdirektoratet   her
2015/160 20191111 11.11.2019 Utgående brev Ferdigattest - tannklinikken - Gbn 3/713 HALDDE ARKITEKTER AS   her
2017/1449 20191111 11.11.2019 Utgående brev UTGÅTT MATRIKKELENHET GBN 3/378 FINNMARKSEIENDOMMEN   her
2017/1455 20191111 11.11.2019 Utgående brev UTGÅTT MATRIKKELENHET GBN 3/385 FINNMARKSEIENDOMMEN   her
2017/1448 20191111 11.11.2019 Utgående brev Utgått matrikkelenhet gbn 3/377 FINNMARKSEIENDOMMEN   her
2019/375 20191111 11.11.2019 Utgående brev UTGÅTT MATRIKKELENHET GBN 3/1/17 FINNMARKSEIENDOMMEN   her
2018/440 20191111 11.11.2019 Inngående brev Påminnelse- manglende svar Utdanningsforbundet Kautokeino   her
2018/440 20191111 11.11.2019 Inngående brev Ansettelsesprossessne i kommunen Utdanningsforbundet Kautokeino   her
2018/440 20191111 11.11.2019 Inngående brev Purring - manglende svar Utdanningsforbundet Kautokeino   her
2019/760 20191111 11.11.2019 Utgående brev Valg til KS 2019 - fra Kautokeino kommune KS - Kommunesektorens organisasjon   her
2019/880 20191111 11.11.2019 Utgående brev Svar - Boddu bygget Hanne Merethe Hætta Gaup   her
2018/427 20191108 08.11.2019 Inngående brev Påminnelse gjelder faktura 31902387 fjernundervisning Bodø Kommune   her
2018/422 20191108 08.11.2019 Inngående brev Purring på svar- Sokkisletta søppelplass - grunnforurensningssak 6075 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2019/900 20191108 08.11.2019 Inngående brev Påminnelse - Truckdiesel anlegg på Circle K Kautokeino ønskes opprustet SIGN CONSULT NORWAY AS   her
2019/760 20191108 08.11.2019 Utgående brev Innkalling til konstituerende fylkesmøte i KS Troms og Finnmark 20. - 21.11.19 i Tromsø. Hans Isak Olsen   her
2019/932 20191108 08.11.2019 Inngående brev Vedrørende feilsendt, fiktiv faktura for kommunale avgifter Sten Olav Heahtta   her
2019/933 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar - kommunale avgifter Marit Susanna Inger Eira   her
2019/861 20191108 08.11.2019 Inngående brev Tar imot barnehageplass *****   her
2019/732 20191108 08.11.2019 Inngående brev Tar imot barnehageplass *****   her
2019/900 20191108 08.11.2019 Utgående brev Truckdiesel anlegg på Circle K Kautokeino ønskes opprustet Sign consult Norway as   her
2019/248 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar -Oppsigelse av SFO plass - ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/248 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oppsigelse av SFO plass - ***** ***** ***** ***** *****   her
2018/427 20191108 08.11.2019 Inngående brev Gjelder faktura 31902387 - fjernundervisning Bodø Kommune   her
2019/860 20191108 08.11.2019 Inngående brev Tar imot barnehageplass *****   her
2014/577 20191108 08.11.2019 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Bjørn Daniloff   her
2019/928 20191108 08.11.2019 Inngående brev Ohcan mánáidgarde sáji *****   her
2014/72 20191108 08.11.2019 Inngående brev Oversendelse bekymringsmelding - Maze barnehage - Kautokeino FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2019/732 20191108 08.11.2019 Utgående brev Tildeling av barnehageplass 2019/20 *****   her
2019/933 20191108 08.11.2019 Inngående brev Vedrørende kommunale avgifter Marit Susanna Inger Eira   her
2019/933 20191108 08.11.2019 Inngående brev vedr kommunale avgifter og montering av vannmåler Marit Susanna Inger Eira   her
2012/581 20191108 08.11.2019 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Stein Are Hætta   her
2019/710 20191108 08.11.2019 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Jan Ole Balto   her
2012/581 20191108 08.11.2019 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Stein Are Hætta   her
2019/930 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om barnehageplass *****   her
2019/672 20191108 08.11.2019 Inngående brev Svar på søknad om refusjon av merutgifter - fjernundervisning i samisk høsten 2019 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2014/17 20191107 07.11.2019 Inngående brev Ny veiledningsfunksjon i saker hvor mindreårige kan være offer for menneskehandel Bufetat   her
2016/290 20191107 07.11.2019 Utgående brev Vårjakt på ender- Rapport- 2019 Adresseliste   her
2017/2209 20191107 07.11.2019 Utgående brev Jearaldat web siiddu ráhkadit - dearvašvuođadivššariid siidu - Helsesøster web side AMMEDIA MIENNA   her
2019/706 20191107 07.11.2019 Inngående brev Haster- Mangler vedtak søknad om skoleskyss Finnmark Fylkeskommune ved Wickstrøm, Marina   her
2019/923 20191107 07.11.2019 Inngående brev Klage på kloakk Anders Oskal   her
2012/713 20191107 07.11.2019 Inngående brev Videreutdanning for lærere 2019 – manglende grunnlag for utbetaling av midler Utdanningsdirektoratet   her
2019/226 20191107 07.11.2019 Inngående brev utbetalingsanmodning fra bolystfondet. Klemet J.O. Hætta   her
2015/30 20191107 07.11.2019 Inngående brev Takk for innspill til skolerute for 2020/2021 Finnmark Fylksekommune - Lund, Carl Philip Wahlberg   her
2019/904 20191107 07.11.2019 Utgående brev 19/4311-3 Giellaprošeakta 2019 - Davvisámegiella skuvllas, mii gullo, oidno, vuhtto ja ovdánahtto - Ávžžuhus buktit lassi dieđuid - áigemearri 04.11.2019 SAMEDIGGI SAMETINGET KARASJOK OG KAUTOKEINO   her
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Rasering av reinbeideområde Distrikt Joahkonjarga   her
Versjon:5.2.2