eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/2860 20200220 20.02.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Daniel Hætta   her
2013/604 20200220 20.02.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Ellen Marit Sofie Mienna   her
2020/212 20200220 20.02.2020 Inngående brev Vedtekter Øvre Anarjohka nasjonalparkstyre MILJØDIREKTORATET   her
2019/1159 20200220 20.02.2020 Inngående brev Elevrådsleder Samisk videregående skole og reindriftskole Samisk videregående skole og reindriftskole   her
2010/671 20200220 20.02.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Johan Anders Biti   her
2013/623 20200220 20.02.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Frank Romsdal   her
2020/301 20200220 20.02.2020 Utgående brev Depot Kautokeino DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)   her
2020/50 20200220 20.02.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Kjell Jørgen Johansen   her
2012/303 20200220 20.02.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark John Arne Øxseth   her
2017/2918 20200220 20.02.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Karl Tore Kivijervi   her
2011/266 20200220 20.02.2020 Utgående brev Matrikkelbrev for eiendommene 3/768 og 3/497 FINNMARKSEIENDOMMEN   her
2020/301 20200220 20.02.2020 Inngående brev Depot Kautokeino DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)   her
2018/564 20200220 20.02.2020 Utgående brev INFORMASJON OM DERES TILGODE BELØP/ KREDITBELØP *****   her
2020/298 20200220 20.02.2020 Inngående brev Frigjørings og veterandagen 8. mai 2020 Det kongelige forsvarsdepartement   her
2019/840 20200220 20.02.2020 Utgående brev Årsregnskap 2019 for Kautokeino kommune FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK m.fl.   her
2020/297 20200220 20.02.2020 Inngående brev Informasjon om bostøtteordningen i 2020 Husbanken - Bostøtte Husbanken   her
2020/163 20200220 20.02.2020 Utgående brev Leie av bassenget i 2019 KAUTOKEINO PENSJONISTFORENING   her
2018/233 20200220 20.02.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Truls Ottesen   her
2020/294 20200219 19.02.2020 Inngående brev Forespørsel om sponsoravtale / reklameplass SORTERINGSMESTER UNGDOMSBEDRIFT   her
2019/1177 20200219 19.02.2020 Inngående brev Innhenting av opplysninger DNB EIENDOM AS AVD ALTA   her
2020/265 20200219 19.02.2020 Inngående brev Oppsigelse abonnement POWEL AS AVD ØKSFJORD   her
2020/58 20200219 19.02.2020 Inngående brev Fangstrapport snarefangst Uit - Tore Olsen   her
2020/293 20200219 19.02.2020 Utgående brev Kautokeino skole - klimasats søknad MILJØDIREKTORATET   her
2020/218 20200219 19.02.2020 Utgående brev Maze bo og service senter Marit Kirsten Eira   her
2011/266 20200219 19.02.2020 Utgående brev Festekontrakt til tinglysing STATENS KARTVERK HØNEFOSS   her
2019/94 20200219 19.02.2020 Utgående brev Angående anke på vedtak Amund Larsen Anti   her
2019/896 20200219 19.02.2020 Utgående brev Oversendelse av UTKAST Eierskapsmelding Kautokeino kommune *****   her
2019/757 20200219 19.02.2020 Utgående brev KST. i Kautokeino, forvaltningsrevisjon Jan Henning Fosshaug   her
2020/290 20200219 19.02.2020 Inngående brev Prosjekt winter-sapmi TRAVEL-FINNMARK, JARL INGE ROXRUD   her
2020/137 20200219 19.02.2020 Inngående brev NVEs uttalelse - søknad om dispensasjon for tilbygg til bolig på gbn 8/26 i Mieron - NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION NORD   her
2019/248 20200219 19.02.2020 Inngående brev Ohcan SAAO - ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/737 20200219 19.02.2020 Inngående brev Varsel om kabel/skap/stolpe sanering i Finnmark fylke LINJEPROFF AS   her
2019/865 20200219 19.02.2020 Inngående brev søknad om pleie- og omsorgstjenester *****   her
2020/1 20200219 19.02.2020 Inngående brev Guovdageainnu 2020 guovttegielatvuođadoarjja SAMEDIGGI / SAMETINGET   her
2020/289 20200219 19.02.2020 Inngående brev Oppsigelse av lisens på programmet DEX IKA FINNMARK IKS   her
2020/292 20200219 19.02.2020 Inngående brev Vegdialog 2020- fylkeskommunen inviterer til dialogmøte om drift, vedlikehold og forvaltning av fylkesvegene TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
2016/180 20200219 19.02.2020 Utgående brev Svar - Purring bytte av barnehageplass *****   her
2020/283 20200219 19.02.2020 Utgående brev Gaskaboddosaš vástádus - mánáidgárdesaji ohcan 2020/21 *****   her
2018/93 20200218 18.02.2020 Utgående brev Riksrevisjonens undersøkelse om myndighetenes arbeid *****   her
2019/1047 20200218 18.02.2020 Inngående brev Stipend - signert avtale *****   her
2019/1078 20200218 18.02.2020 Inngående brev Trekke tilbake anken Inga Berit S P Pentha ved Ronald Pulk   her
2019/1083 20200218 18.02.2020 Inngående brev Spørsmål om eiendomsskatt NORSK HYTTELAG AS   her
2020/178 20200218 18.02.2020 Inngående brev Virksomhetsplan 2020 STIFTELSEN SAMISK MUSIKKFESTIVAL I KAUTOKEINO   her
2019/1177 20200218 18.02.2020 Inngående brev Hytte Suotnju DNB EIENDOM AS AVD ALTA   her
2017/2088 20200218 18.02.2020 Inngående brev Gjelder eiendomsskatt - Saksnr 2020000396 *****   her
2020/93 20200218 18.02.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.02.2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
2020/288 20200218 18.02.2020 Inngående brev Orientering om landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester 2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/283 20200218 18.02.2020 Inngående brev Mánaidgardesaji ohcan *****   her
2020/242 20200218 18.02.2020 Inngående brev Redusert foreldrebetaling barn ***** ***** ***** *****   her
2020/53 20200218 18.02.2020 Inngående brev Påminnelse Telenor Com - Nadia Ali   her
Versjon:5.2.2