eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/723 20180816 16.08.2018 Inngående brev Søknad midlertidige stilling som barnevernkonsulent *****   her
2018/736 20180815 15.08.2018 Inngående brev Søknad om ekstra ressurser *****   her
Ingen tilgang 20180815 15.08.2018 Inngående brev Søknad om erstatning av ferie *****   her
Ingen tilgang 20180815 15.08.2018 Inngående brev Søknad om å ta tapt ferie *****   her
Ingen tilgang 20180815 15.08.2018 Inngående brev Utbetalings anmodning  sommerjobb for ungdom 2018 *****   her
2018/714 20180815 15.08.2018 Inngående brev Svar på søknad om nettprioritet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet   her
2018/732 20180815 15.08.2018 Inngående brev Søknad om sykepleier stilling ved sykehjem *****   her
2018/740 20180815 15.08.2018 Inngående brev Søknad om skoleskyss ***** ***** ***** ***** *****   her
2018/723 20180815 15.08.2018 Inngående brev Barnevernkonsulent stilling *****   her
2018/737 20180815 15.08.2018 Inngående brev Informasjon vedr anmodning om klarering til sivil klareringsmyndighet Fylkesmannen i Finnmark   her
2018/722 20180815 15.08.2018 Inngående brev Søknad - rektor stilling *****   her
2018/735 20180815 15.08.2018 Inngående brev Asfaltering Boaronjarga vei Trond Øverli   her
2018/732 20180815 15.08.2018 Utgående brev Utlysningstekst - sykepleier NAV Guovdageaidnu - Kautokeino   her
2018/723 20180815 15.08.2018 Inngående brev Søknad på barnevernskonsulent stilling *****   her
Ingen tilgang 20180815 15.08.2018 Inngående brev Tinglysing av eksisterende festegrunn gnb 17/1/86 Finnmarkseiendommen   her
Ingen tilgang 20180815 15.08.2018 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - ELGJAKT 2018 Tormod Mikalsen   her
Ingen tilgang 20180815 15.08.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av lønnstilskudd *****   her
Ingen tilgang 20180815 15.08.2018 Inngående brev Tar imot SFO ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20180815 15.08.2018 Inngående brev Søknad om overføring av feriedager til 2019 *****   her
Ingen tilgang 20180815 15.08.2018 Inngående brev Eretcealkin mánáidgardesaji *****   her
Ingen tilgang 20180815 15.08.2018 Inngående brev Flyttemelding ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20180815 15.08.2018 Inngående brev Tar imot SFO plass ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20180815 15.08.2018 Inngående brev Tar imot SFO plassen - ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20180815 15.08.2018 Inngående brev Tar imot SFO plass ***** ***** ***** ***** *****   her
2018/736 20180815 15.08.2018 Inngående brev Søknad om ekstra ressurser til ny elev skoleåret 2018/2019 *****   her
2018/734 20180814 14.08.2018 Inngående brev Rabas čoahkkin sámedikki giellaođasdusa birra 24.08.18 - giellalokten / åpent møte om sametingets språkreform - Språkløftet - oppfølging av NOU 2016 : 18 Hjertespråket Sámediggi - Sametinget   her
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Inngående brev Rapport - kartlegging av akuttberedskap i kommunal barneverntjeneste FYLKESMANNEN I FINNMARK   her
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - ELGJAKT 2018 Vegard/ Jaktfelt 17 Goarjevarri Olsen   her
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i  utmark - ELGJAKT 2018 Tim Steve Valio   her
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra  motorferdselloven - ELGJAKT 2018 Nils Nils Eira   her
2018/728 20180813 13.08.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra om motorferdselloven - ELGJAKT 2018 Anders Sara   her
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - ELGJAKT 2018 Mikkel Josef Buljo med flere   her
Ingen tilgang 20180808 08.08.2018 Inngående brev Skjønnsmidler til retaksering av verker og bruk FYLKESMANNEN I FINNMARK   her
Ingen tilgang 20180803 03.08.2018 Inngående brev Duottar Hearggis - brøytetilskudd 2016 og 2017. FREDA Autorisert regnskapsfører   her
Ingen tilgang 20180803 03.08.2018 Utgående brev Vedr. ønske om møte 8. august 2018. Lindbak ved Anita Persen   her
Ingen tilgang 20180803 03.08.2018 Inngående brev Lebesby kommune - tildeling av midler til kompetanseheving i barnehager 2017. Lebesby kommune   her
Ingen tilgang 20180803 03.08.2018 Utgående brev Lengre frist til å komme med uttalelse - ny frist 13.08.18. Alex Singer og Charlotte Tokle Schytte   her
Ingen tilgang 20180803 03.08.2018 Inngående brev Planer om utbygging av bredbånd i Kautokeino. Telenor   her
Ingen tilgang 20180803 03.08.2018 Utgående brev Søknad - Kompetanseheving helse og omsorg Fylkesmannen i Finnmark   her
Ingen tilgang 20180803 03.08.2018 Inngående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale - ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20180803 03.08.2018 Inngående brev Vi tar imot SFO plassen for ***** ***** ***** *****   her
2018/720 20180803 03.08.2018 Inngående brev Klage på motregnet beløp, ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2018/720 20180803 03.08.2018 Utgående brev Ad. klage på gjennomført motregning i skatteoppgjør 2017 - dødsbo. *****   her
Ingen tilgang 20180803 03.08.2018 Inngående brev Ber om opplysninger til klagesak. Fylkesmannen i Finnmark   her
Ingen tilgang 20180803 03.08.2018 Inngående brev Informasjonsbrev til kommunene om vandelsvurdering av meddommere. Politiet   her
Ingen tilgang 20180803 03.08.2018 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehagen. *****   her
Ingen tilgang 20180803 03.08.2018 Inngående brev Gjelder eksamen sak. *****   her
2018/720 20180803 03.08.2018 Inngående brev Vedr. underretning om gjennomført motregning - klage på denne. *****   her
Ingen tilgang 20180803 03.08.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - ELGJAKT 2018. Rolf Anders Hansen Hætta   her
Ingen tilgang 20180803 03.08.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - ELGJAKT 2018. Jaktlag Naranaš ved Mikkel Nils Bals   her
Versjon:5.2.2