eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/1166 20201014 14.10.2020 Inngående brev Stans av tilgang til Aa-registeret for skatteoppkreverfunksjonen fra 01.11.2020 NAV REGISTERFORVALTNING   her
2019/814 20201014 14.10.2020 Inngående brev Giellavahkku Sis-Finnmárkku diggegottis - bovde nuoraidskuvlla čuovvut digitála diggečoahkkima giellavahkus INDRE FINNMARK TINGRETT   her
2018/1136 20201014 14.10.2020 Utgående brev Kopi vedtak - Redusert foreldrebetaling 2020/21 *****   her
2015/596 20201014 14.10.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - byggetillatelse fritidsbolig gbn 12/1/255 BERNHARD OLSEN AS   her
2020/1329 20201014 14.10.2020 Utgående brev Byggesøknad for Plasthall Loankosattu 1, Gnr.3 , Bnr.679 ARCTIC LAVVO AS   her
2020/1306 20201014 14.10.2020 Utgående brev Hytte i Autsi/Silis Arvid Simonsen   her
2020/738 20201014 14.10.2020 Utgående brev Rapport næringsfondet for Kautokeino kommune fra Vefik IKS - Er den behandlet i kommunestyret VEFIK IKS AVD ALTA   her
2019/1166 20201014 14.10.2020 Inngående brev Bekreftelse av mottatt konsumentavtale SKATTEETATEN   her
2020/371 20201014 14.10.2020 Inngående brev Válda vuostá saji *****   her
2020/250 20201014 14.10.2020 Inngående brev Gáhttačuovggat Berit Ellen A Skum   her
2018/344 20201014 14.10.2020 Utgående brev Tildeling av barnehageplass 2020/21 *****   her
2020/952 20201014 14.10.2020 Inngående brev Saksbehandlingsrutiner for regionale miljøtilskudd i Troms og Finnmark - rundskriv for 2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/1364 20201014 14.10.2020 Inngående brev Byggesøknad Risten J Eira Oskal   her
2020/1363 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om støtte *****   her
2020/140 20201014 14.10.2020 Utgående brev Bekreftelse på møtedato, oppfølging av Fylkesmannens brev, Nassa motorferdsel FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/1137 20201013 13.10.2020 Utgående brev svømmetimer ANITA SCHMID OG PETER RUST AS   her
2020/1137 20201013 13.10.2020 Utgående brev Svømmehalltimer PULS SKO & KLÆR   her
2020/1137 20201013 13.10.2020 Utgående brev Bassengtider KAUTOKEINO REHABSENTER AS   her
2020/1137 20201013 13.10.2020 Utgående brev Svar - Timer i svømmehall SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO   her
2020/1137 20201013 13.10.2020 Utgående brev Søknad om svømmetimer / bassengtimer Ole Mathis Mikkelsen Eira   her
2020/1241 20201013 13.10.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** purring faktura ***** *****   her
2020/731 20201013 13.10.2020 Inngående brev IKA Finnmark IKS -informasjon om representantskap tirsdag 3. november IKA FINNMARK IKS   her
2020/1131 20201013 13.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - skoleskyss - ***** ***** ***** *****   her
2020/1131 20201013 13.10.2020 Utgående brev MELDING OM VEDTAK - SKOLESKYSS - ***** ***** ***** *****   her
2020/648 20201013 13.10.2020 Utgående brev Oppsigelse av SFO plass ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/996 20201013 13.10.2020 Inngående brev Foreløpig årsrapport 2020 og grunnpakke 2021 - teknisk Hemis - Knut R Johansen   her
2019/996 20201013 13.10.2020 Inngående brev Foreløpig årsrapport 2020 samt grunnpakke 2021 - helsetjenesten Hemis - Knut R Johansen   her
2019/996 20201013 13.10.2020 Inngående brev Foreløpig årsrapport 2020 og grunnpakke 2021 - Brann Hemis - Knut R Johansen   her
2020/148 20201013 13.10.2020 Inngående brev Bestillingsvarsel, ordre 26427 *****   her
2019/1166 20201013 13.10.2020 Utgående brev Oversendelse av underskrevet oppdatert konsumentavtale OSKO@skatteetaten.no   her
2020/148 20201013 13.10.2020 Utgående brev Bestilling fra Infoland 5623327 -A- meglerinformasjon ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/497 20201013 13.10.2020 Inngående brev John Inge Eira og Kirsti Monika Eira - søknad om fradeling av kombinert bolig- og næringstomt Fefo - Jim Einar Roska m.fl.   her
2020/1356 20201013 13.10.2020 Inngående brev Informasjon om deltakelse i Skolelos for barnevernstjenester 2021 Bufetat   her
2019/226 20201013 13.10.2020 Utgående brev INNRAPPORTERING BOLYSTMIDLER 2019 Ellen Kari Anti Sara   her
2020/1354 20201013 13.10.2020 Utgående brev Konsesjon på erverv av fast eiendom - Gnr 5 Bnr 5, 11 og 18 Marie Anne V Kumpulainen   her
2019/996 20201013 13.10.2020 Inngående brev Foreløpig årsrapport 2020 og grunnpakkeforslag 2021 - kultur ogoppvekst Hemis - Knut R Johansen   her
2019/996 20201013 13.10.2020 Inngående brev Foreløpig årsrapport 2020 og grunnpakkeforslag for 2021 - administrasjonen Hemis - Knut R Johansen   her
2020/121 20201013 13.10.2020 Inngående brev Tilsagn kr 29 000,- søknad om OU-midler - Kautokeino kommune KS - Sissel Haugen Daldosso   her
2020/706 20201013 13.10.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - vei til sarasuolo hovedvannverk - gbn 6/333 HR PROSJEKT AS AVD ALTA   her
2020/707 20201013 13.10.2020 Utgående brev Nytt vannverk i Suohpatluohka. Kautokeino kommune HR PROSJEKT AS AVD ALTA   her
2020/1139 20201013 13.10.2020 Utgående brev Søknad om tillatelse - Bolig GBN 6/345 SOKKI CONSULT   her
2020/371 20201013 13.10.2020 Utgående brev Mánáidgárdesaji juohkin 2020/21 *****   her
2020/1169 20201013 13.10.2020 Utgående brev Tildeling av barnehageplass 2020/21 *****   her
2020/214 20201012 12.10.2020 Inngående brev Brev til kommunene med anbefaling om risikovurderinger - smitteverntiltak som rammer barn og unge FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK TROMSØ   her
2020/1352 20201012 12.10.2020 Inngående brev Drømmestipendet 2021 - purring Norsk Kulturskoleråd   her
2020/148 20201012 12.10.2020 Inngående brev Bestillingsvarsel, ordre 26427 på ***** ***** ***** *****   her
2020/1345 20201012 12.10.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev Olav Vebenstad   her
2020/1216 20201012 12.10.2020 Utgående brev Tilbud om vikariat *****   her
2020/1301 20201012 12.10.2020 Utgående brev Byggesøknad - gjeterhytte GBN 12/187 - Salganjavri Per Johnsen Gaup   her
2020/89 20201012 12.10.2020 Inngående brev Innspill trafikksikkerhet May Ragnh Eira Guttorm   her
Versjon:5.2.2