eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/3295 20190514 14.05.2019 Inngående brev Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Tiltak - Oppgradering av utstyrssentral Tilskuddsseksjonen Bufdir   her
2017/3240 20190514 14.05.2019 Inngående brev Utvidet frist for innsendelse av dokumentasjon - Klagesak tilskudd 2017 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2017/3295 20190514 14.05.2019 Inngående brev Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Tiltak - duodji. Tilskuddsseksjonen Bufdir   her
2017/3295 20190514 14.05.2019 Inngående brev Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Tiltak - Opplevelsestur. Tilskuddsseksjonen Bufdir   her
2017/3295 20190514 14.05.2019 Inngående brev Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Tiltak - Mer aktive ungdomsklubb Tilskuddsseksjonen Bufdir   her
2019/336 20190513 13.05.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om barnehageplass 2019/20 *****   her
2019/268 20190513 13.05.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om sommerbarnehage *****   her
2017/2682 20190513 13.05.2019 Utgående brev Sammenslåing av matrikkelidenter FINNMARKSEIENDOMMEN   her
2019/388 20190513 13.05.2019 Utgående brev INFORMASJON OM KREDITBELØP, ***** ***** *****   her
2019/389 20190513 13.05.2019 Utgående brev INFORMASJON OM KREDITBELØP, ***** ***** *****   her
2019/189 20190513 13.05.2019 Utgående brev Mánáidgárdesaji juohkin mánáidgárdejagi 2019/20 *****   her
2019/190 20190513 13.05.2019 Utgående brev Mánáidgardesaji juohkkin 2019/20 *****   her
2019/371 20190513 13.05.2019 Utgående brev INFORMASJON OM KREDITBELØP, ***** ***** *****   her
2016/231 20190513 13.05.2019 Utgående brev Vástádus - Lonuhit mánáidgárdesaji *****   her
2018/1121 20190513 13.05.2019 Utgående brev Søknad om dispensasjon for punktfeste GNB 12/1/114 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK m.fl.   her
2019/362 20190513 13.05.2019 Utgående brev INFORMASJON OM KREDITBELØP, ***** ***** *****   her
2018/874 20190513 13.05.2019 Utgående brev Purring - Tilsyn - Ytterligere informasjon NUORTAMIELLI MÁNÁIDGÁRDI AS   her
2018/874 20190513 13.05.2019 Utgående brev Utsatt frist GAHKKORCORRU MANAIGARDI   her
2019/367 20190513 13.05.2019 Utgående brev INFORMASJON OM KREDITBELØP, ***** ***** *****   her
2019/385 20190513 13.05.2019 Utgående brev INFORMASJON OM KREDITTBELØP***** ***** ***** *****   her
2019/375 20190513 13.05.2019 Utgående brev Sletting av matrikkelident FINNMARKSEIENDOMMEN   her
2019/282 20190513 13.05.2019 Utgående brev Byggesøknad - bygge garasje Aleksandar N Nanchev   her
2019/310 20190513 13.05.2019 Utgående brev Tildeling av barnehageplass 208/19 *****   her
2017/3242 20190513 13.05.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass *****   her
2019/408 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om sommerjobb for ungdom 2019 *****   her
2017/2734 20190513 13.05.2019 Inngående brev Kundeutbytte fra Gjensidige AON Norway AS   her
2019/404 20190513 13.05.2019 Inngående brev Informasjon om forhandlingsresultatet i årets mellomoppgjør og forestående mekling Kommunesektorens organisasjon KS   her
2017/446 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om utvidet skjenking i forbindelse med arr. 24.05.19. Fjellprodukter Kautokeino AS   her
2019/284 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om garndøgn - sommeren 2019. Daniel Isaksen Turi   her
2019/403 20190513 13.05.2019 Inngående brev Kreditering av fakturaer - kommunale eiendomsavgifter *****   her
2019/378 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknadsskjema - bolystfondet Aktivitetssenteret for eldre i Máze ved Klemet J. O. Hætta   her
2017/446 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende bevilling på Alfreds Kro 18.05.19. Fjellprodukter Kautokeino AS   her
2018/1121 20190513 13.05.2019 Inngående brev Dispensasjon - punktfeste gnr. 12 bnr. 1 feste 114 i Kautokeino kommune. Ingen merknader. FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2015/645 20190513 13.05.2019 Inngående brev Spiehkasteami ohcán alkoholaguossoheami gildosis Báktehárjjis 18.04. - 20.04.19. Sámi musihkkafestivála   her
2018/480 20190513 13.05.2019 Inngående brev Olu ruskat parkeringsplassa birra Nuortamanmarrasis Susanne Vars Buljo   her
2019/98 20190513 13.05.2019 Inngående brev Idjadansadji hospiterenohppiide Kirsten Anne Grethe Eira   her
2018/838 20190513 13.05.2019 Inngående brev Geasa sádde váidaga? Anne Marie Therese Eira Kemi   her
2019/151 20190513 13.05.2019 Inngående brev Kvittering på levert undersøkelse (Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i kommuner og fylkeskommuner 2019) Arkivverket   her
2017/2088 20190513 13.05.2019 Inngående brev 19/795-2 Ber matrikkelmyndigheten om sletting av 2011/3/1/261 Finnmarkseiendommen   her
2019/69 20190513 13.05.2019 Inngående brev Dispensasjon fra planbestemmelsene - Ávžejávri hyttefelt i Kautokeino kommune - Ingen merknader FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2016/151 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra torgreglene pkt. 3 åpningstider og renhold. Hos Nasser ved Abdennaceurgassab   her
2019/377 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknadsskjema - bolystfondet Ráfi Boddu / Kafe RO Guovdageaidnu   her
2018/477 20190513 13.05.2019 Inngående brev Purring på svar - oppfølging av lovpålagte oppgaver innen barnevernområdet og akuttberedskap FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2016/479 20190513 13.05.2019 Inngående brev Grunneiers tillatelse til etablering av veg til boligtomt gnr 2011/6/330 Fefo - Roska Jim Einar   her
2019/410 20190513 13.05.2019 Inngående brev Feiing av bolig Else Kristine Eira   her
2019/408 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om sommerjobb for ungdom 2019 *****   her
2019/342 20190513 13.05.2019 Utgående brev Utlysningstekst - Ferievikarer i perioden fra uke 25 - 33. NAV Guovdageaidnu - Kautokeino   her
2019/204 20190513 13.05.2019 Utgående brev Gaskaboddosaš vástádus - Mánáidgárdesaji ohcan 2019/20 *****   her
2019/323 20190513 13.05.2019 Utgående brev Tildeling av barnehageplass 2018/19 *****   her
2019/361 20190513 13.05.2019 Utgående brev Retting av kartforretning gnr 3 bnr 446 Isak Johansen Turi   her
Versjon:5.2.2