eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/118 20210219 19.02.2021 Inngående brev Informasjon til skoleeiere i hele landet - samiskopplæring skoleåret 2021-2022 Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
2017/1825 20210219 19.02.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 5/1/75 *****   her
2017/1826 20210219 19.02.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 5/1/76 *****   her
2021/179 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsellov i utmark Lillian Opgård   her
2019/143 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad om dispensjon fra motorferdselloven i utmark Jon Marcus Bueng   her
2019/688 20210219 19.02.2021 Inngående brev Har du rapportert riktig i a-meldingen for 2020 *****   her
2017/1805 20210219 19.02.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 5/1/74 *****   her
2021/178 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdselloven i utmark Eli Marie Jørgensen   her
2018/182 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven May Helene Bueng   her
2018/47 20210219 19.02.2021 Utgående brev Svar – dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref nr. C8837Q Kenneth Heggeli   her
2017/1859 20210219 19.02.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 5/1/83 *****   her
2018/919 20210219 19.02.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 5/2/0 *****   her
2017/1827 20210219 19.02.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 5/1/77 *****   her
2017/1858 20210219 19.02.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 5/1/82 *****   her
2019/61 20210219 19.02.2021 Inngående brev Svar på dispensasjons søknad IEKE5W - avslag Kai Bjørkli   her
2017/2862 20210219 19.02.2021 Utgående brev svar – dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref nr. RGQ3QI Ole Klemet Anders Hætta   her
2018/347 20210219 19.02.2021 Utgående brev svar – dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref nr. 5T636I brd@online.no   her
2018/607 20210219 19.02.2021 Utgående brev Svar – dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref nr. CD537V Håkon Haldorsen   her
2011/947 20210219 19.02.2021 Utgående brev svar – dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref nr. KHVBS5 Mikkel Hætta   her
2010/554 20210219 19.02.2021 Utgående brev Svar – dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref nr. EYGKCN Thor Christian Holten   her
2020/1438 20210219 19.02.2021 Inngående brev Innspill til detaljregulering for Samisk videregående skole og reindriftsskole og Beaivváš - gnr 3/1 - Kautokeino kommune Troms og Finnmark fylkeskommune   her
2017/46 20210219 19.02.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 5/3/0 *****   her
2011/1894 20210219 19.02.2021 Utgående brev Svar – dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref nr. ZBVASW Jan Nikolaisen   her
2017/135 20210219 19.02.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 5/4/0 *****   her
2017/136 20210219 19.02.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 5/6/0 *****   her
2017/137 20210219 19.02.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 5/7/0 *****   her
2020/1138 20210219 19.02.2021 Inngående brev Til behandling etter PBL - Søknad om fradeling av boligtomt GBN3/1 - Gahkkorčorru Finnmarkseiendommen   her
2020/180 20210219 19.02.2021 Inngående brev Vedr. 20-00195-12 - Informasjon om utsettelse av avvikling av gammel integrasjonsplattform for overføring av data mellom kommunale fagsystemer og NIR Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
2021/127 20210219 19.02.2021 Inngående brev Brev til kommunen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/1583 20210219 19.02.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning- sluttrapport *****   her
2020/429 20210219 19.02.2021 Inngående brev Rapportering - kunnskapsgrunnlag for kommunenes merutgifter knyttet til covid-19, 1. halvår 2021 Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
2021/177 20210219 19.02.2021 Utgående brev Forespørsel om Internkontrollsystem Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
2021/177 20210219 19.02.2021 Inngående brev Svar - Interkontrollsystem STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
2021/154 20210219 19.02.2021 Utgående brev Svar - dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref.nr.: DBKAMJ Berit K Bæhr Bjørkli   her
2020/26 20210219 19.02.2021 Inngående brev Sykepleierforbundet er uten HTV *****   her
2012/1474 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Marit Berit Bueng   her
2017/1828 20210219 19.02.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 5/1/78 *****   her
2018/357 20210219 19.02.2021 Utgående brev Svar – dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref nr. XSDER4 Trond Øverli   her
2017/1856 20210219 19.02.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 5/1/80 *****   her
2017/1857 20210219 19.02.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 5/1/81 *****   her
2019/61 20210219 19.02.2021 Utgående brev Svar- dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Re nr.IEKE5W Kai Bjørkli   her
2017/1829 20210219 19.02.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 5/1/79 *****   her
2018/914 20210219 19.02.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 5/5/0 *****   her
2020/1533 20210219 19.02.2021 Inngående brev Etterlyser svar på dispensasjon. Børge Kjellmo   her
2020/419 20210219 19.02.2021 Inngående brev Parkering for forflytningshemmede Maia Hætta   her
2019/758 20210219 19.02.2021 Inngående brev Mánáidgárderehkegiid meattáhusat *****   her
2021/35 20210218 18.02.2021 Utgående brev Søknad om tillatelse i ett trinn-Ny bolig GBN3/772 SOKKI CONSULT   her
2020/497 20210218 18.02.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev FINNMARKSEIENDOMMEN   her
2021/107 20210218 18.02.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak som kan forestås av tiltakshaver - gbn 3/541,Heargedievvá 23 Ann-Britt J Eira Sara   her
2017/2923 20210218 18.02.2021 Utgående brev Svar – dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref nr.TPZ3UN Dag Lasse Kristensen   her
Versjon:5.2.2