eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/1000 20200110 10.01.2020 Utgående brev Valg av kommunens representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådet for valgperioden 2019 - 2023 KONFLIKTRÅDET FINNMARK   her
2019/1007 20200110 10.01.2020 Utgående brev Valg av representant til Øvre Anárjohka nasjonalparkstyre for valgperioden 2019 - 2023 MILJØDIREKTORATET   her
2019/1030 20200110 10.01.2020 Utgående brev Valg av representant til styret i Beaivváš Sámi Nášjunálateáhter for valgperioden 2019 - 2023 BEAIVVAS SAMI NASUNALATEAHTER AS   her
2019/1033 20200110 10.01.2020 Utgående brev Valg av representant til Finnmark Friluftsrådet for valgperioden 2019 - 2023 FINNMARK FRILUFTSRÅD   her
2020/86 20200110 10.01.2020 Inngående brev Vedtak - søknad om overførsel av eksisterende gjeterhytte - Per Stian P Sara Landbruksdirektoratet - Odd Kristian Kaushik   her
2019/1010 20200110 10.01.2020 Utgående brev Valg av representanter til styret i Samisk Musikkfestival i Kautokeino for perioden 01.01.20 - 31.12.21 STIFTELSEN SAMISK MUSIKKFESTIVAL I KAUTOKEINO   her
2019/163 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad om leie av Bakteharji kafe og hall *****   her
2019/1037 20200110 10.01.2020 Utgående brev Valg av representant til styret i Kautokeino Frivilligsentral for valgperioden 2019 - 2023 GUOVDAGEAINNU EAKTODAHTTOGUOVDDAS - KAUTOKEINO FRIVILLIGSENTRAL   her
2019/1043 20200110 10.01.2020 Utgående brev Valg av representanter til Ávjovárri Urfolksregionråd 2019 - 2023 KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE   her
2011/1402 20200110 10.01.2020 Utgående brev Skatteseddel *****   her
2017/3050 20200110 10.01.2020 Utgående brev Invitasjon befaringstur til Oslo 12 - 14.01.29 Ansatte i kommunen   her
2017/3050 20200110 10.01.2020 Inngående brev Invitasjon Befaringstur 12-14.januar 2020- BARNESKOLEN UTELATT Skolenes landsforbund ved Kirsten Anne Grethe Eira   her
2011/1403 20200110 10.01.2020 Utgående brev Skatteseddel *****   her
2020/81 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad om boligtomt GBN 12/1 - behandling etter plan- og bygningslov - 19/1883-3 FINNMARKSEIENDOMMEN   her
2017/1085 20200110 10.01.2020 Utgående brev Skatteseddel *****   her
2017/1078 20200110 10.01.2020 Utgående brev Skatteseddel *****   her
2011/1401 20200110 10.01.2020 Utgående brev Skatteseddel *****   her
2018/473 20200110 10.01.2020 Utgående brev Detaljregulering for Gáhkkorčorru, gnr/bnr 3/565 Sara Beate Eira Persson   her
2018/1061 20200110 10.01.2020 Inngående brev Årsrapport fra Hemis2019 HEMIS AS AVD ALTA   her
2019/998 20200110 10.01.2020 Utgående brev Valg av representanter til VEFAS IKS for valgperioden 2019 - 2023 VEFAS IKS   her
2020/85 20200110 10.01.2020 Inngående brev Vedtak på søknad om overførsel av eksisterende gjeterhytte i Heavvoávži -19/66883-2 Landbruksdirektoratet - Odd Kristian Kaushik   her
2019/1029 20200110 10.01.2020 Utgående brev Valg av representant til generalforsamling i YMBER 2019 - 2023 YMBER AS   her
2017/3050 20200110 10.01.2020 Utgående brev Befaringstur- Barneskolen utelatt Ellen J Sara Eira   her
2017/3050 20200110 10.01.2020 Inngående brev Befaringstur- Barneskolen utelatt Berit Ellen Andersdatter Skum   her
2019/821 20200110 10.01.2020 Utgående brev Valg av kommunens representant til Kirkelig Fellesråd 2020 - 2023 Kirkelig Fellesråd   her
2017/3050 20200110 10.01.2020 Utgående brev Befaringstur- Barneskolen utelatt Ole Einar Isaksen Hætta m.fl.   her
2017/3050 20200110 10.01.2020 Inngående brev Befaringstur- Barneskolen utelatt Skolenes landsforbund - Kirsten Anne Grethe Eira   her
2017/1079 20200110 10.01.2020 Utgående brev Skatteseddel *****   her
2020/59 20200110 10.01.2020 Inngående brev Korrigert søknad om skjenkebevilgning og dispensasjon fra skjenkeforbud Sámi musihkafestivála - Hansen Ida Holm   her
2019/997 20200110 10.01.2020 Utgående brev Valg av representanter til Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS (VEFIK IKS) for valgperioden 2019 - 2023 VEST-FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS OARJE-FINNMARKKU SUOHKANREVISUVDNA SGO   her
2011/1405 20200110 10.01.2020 Utgående brev Skatteseddel *****   her
2019/1048 20200110 10.01.2020 Utgående brev Ansettelse av arkivleder - utsatt *****   her
2020/87 20200110 10.01.2020 Inngående brev Leie av torgplass 13 - 14.02.20 Anne Lise Brandal Eira   her
2019/944 20200110 10.01.2020 Inngående brev Innsyn - Ordførere og rådmenns lønn Nettavisen - Espen Teigen   her
2017/3050 20200110 10.01.2020 Inngående brev Befaringstur- Barneskolen utelatt Ole Einar Isaksen Hætta   her
2017/3050 20200110 10.01.2020 Utgående brev Befaringstur- Barneskolen utelatt Kirsten Anne Grethe Eira m.fl.   her
2011/1404 20200110 10.01.2020 Utgående brev Skatteseddel *****   her
2017/3050 20200110 10.01.2020 Inngående brev Befaringstur- Barneskolen utelatt Rektor Ellen J Sara Eira   her
2017/3050 20200110 10.01.2020 Utgående brev Invitasjon Befaringstur 12-14.januar 2020- BARNESKOLEN UTELATT Skolenes landsforbund - Kirsten Anne Grethe Eira   her
2020/59 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra alkoholforbudet i Bakteharji *****   her
2020/83 20200110 10.01.2020 Inngående brev Skuddpremie er utslag av et foreldet syn på dyr og natur Dyrenes rett - Jenny Rolness   her
2019/555 20200109 09.01.2020 Inngående brev Trafikksikkertstiltak Nils Mathis Olavsen Hætta   her
2019/555 20200109 09.01.2020 Inngående brev Forslag til trafikksikkerhetstiltak Kirsten Ellen Marie Hætta   her
2020/29 20200109 09.01.2020 Inngående brev Lovlighetskontroll av kommunestyrevedtak i Kautokeino kommune Anders Samuelsen Buljo   her
2018/82 20200109 09.01.2020 Inngående brev Angående leie av Bákteharji - Faktura 31905457 SÁPMI NÆRINGSHAGE AS   her
2020/16 20200109 09.01.2020 Inngående brev Årsoppgave - opplysninger til bruk vedr likningsåret 2019 Kommunalbanken - Viktorija Kuisyte   her
2018/563 20200109 09.01.2020 Utgående brev Informasjonsbehov til etterkalkylemøte ENVIDAN AS   her
2018/563 20200109 09.01.2020 Inngående brev Informasjonsbehov til etterkalkylemøte ENVIDAN AS   her
2011/1397 20200109 09.01.2020 Utgående brev Skatteseddel side 2 *****   her
2020/68 20200109 09.01.2020 Utgående brev Ungdomsråd - hvem er elevsrådsleder ved din skole? Máze skole - Inger-Berit Solveig Wasara-Hammare Sara m.fl.   her
Versjon:5.2.2