eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/214
:
Informasjon om korona virus, corona, Convid-19. Prosjektnr. 3103
:
Kent Valio
:
Under behandling
:
Sentral journalførende enhet
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2020/214 20200326 26.03.2020 Inngående brev Komplett liste - smittevernsutstyr Strommes - Bernt-Erik Hansen   her
2020/214 20200326 26.03.2020 Inngående brev Tilbud til barn og unge som trenger det mest Utdanningsdirektoratet   her
2020/214 20200326 26.03.2020 Inngående brev Informasjon til alle ansatte i barnehage i Troms og Finnmark Fylkesmannen - Bjørn, Solveig   her
2020/214 20200326 26.03.2020 Inngående brev Smitteverntiltak og utfordringer med postutsendelser Digipost   her
2020/214 20200326 26.03.2020 Inngående brev skjermvegger Lindbak - Ørjan Simonsen   her
2020/214 20200326 26.03.2020 Inngående brev Vedrørende forsyning av smittevernutstyr til kommunehelsetjenesten Helse-Nord - Sætermo Rune   her
2020/214 20200325 25.03.2020 Inngående brev Vedr. 20-03146-2 - Informasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til kommuner om korona Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
2020/214 20200325 25.03.2020 Inngående brev Rundskriv om forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge Postmottak HOD   her
2020/214 20200325 25.03.2020 Inngående brev Melding om oppdateringer i Byggeportalen Byggtjeneste -   her
2020/214 20200325 25.03.2020 Inngående brev Alle barnehager og skoler er fortsatt stengt Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/214 20200325 25.03.2020 Inngående brev Nasjonal ordning for fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak – oversendelse av rutinebeskrivelse HELSEDIREKTORATET   her
2020/214 20200324 24.03.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon fra Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester til kommunene per 23. mars 2020 Politiet - Hanne Knutsen Jørgensen   her
2020/214 20200323 23.03.2020 Inngående brev Nytt fra NAV Troms og Finnmark: Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding NAV Arbeidslivssenter Troms og Finnmark   her
2020/214 20200323 23.03.2020 Inngående brev Diehtojuohkin koronavirusa birra sámegielaide/Informasjon om koronaviruset på samiske språk Samediggi - Paulsen, Berit Karen   her
2020/214 20200323 23.03.2020 Inngående brev Informasjon om korona-situasjonen fra Bufdir FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/214 20200323 23.03.2020 Inngående brev Kartlegging av næringslivets påvirkning av koronasituasjonen i kommunene i Troms og Finnmark Fylkesmannen i Troms og Finnmark Cathrine Berg Johannessen   her
2020/214 20200323 23.03.2020 Utgående brev Kartlegging av næringslivets påvirkning av koronasituasjonen i kommunene i Troms og Finnmark Cathrine Berg Johannessen'   her
2020/214 20200323 23.03.2020 Inngående brev Krisesentertilbud - anbefalinger om prioriteringer i kommunenes krisesentertilbud under koronapandemien FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/214 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gratis hjelp til helsepersonell i kommunen Ocean-Sar - Kjell Thore Olsen   her
2020/214 20200323 23.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber fylkesmennene sikre at kommunene ivaretar sitt sørge for ansvar for at befolkningen tilbys nødvendige allmennlegetjenester HELSEDIREKTORATET   her
2020/214 20200323 23.03.2020 Inngående brev Påkobling til digital søknad om økonomisk sosialhjelp - et tilbud til kommuner som ikke allerede er påkoblet Nav - (PK) NAV Prosjekt digisos   her
2020/214 20200323 23.03.2020 Inngående brev Fwd: Re: Sv: Til alle ordførerne i Finnmark. Kirkenestaxi - Bjørn-Eirik Mikkola   her
2020/214 20200323 23.03.2020 Inngående brev På vegne av alle drosjesjåførene i Finnmark Kirkenestaxi - Bjørn-Eirik Mikkola   her
2020/214 20200323 23.03.2020 Inngående brev Felles Informasjonsskriv til kommunene i Troms og Finnmark fylke fra Statens vegvesen og Troms og Finnmark fylkeskommune Vegvesen - Mikkelsen Oddbjørg   her
2020/214 20200323 23.03.2020 Inngående brev Beredskap Koronavirus - anmodning om å sikre at prioritert personell ikke stoppes på kommunegrense Helse-Nord - Jacobsen Brite   her
2020/214 20200323 23.03.2020 Inngående brev Kort høringsrunde - prioritering av helsehjelp under Covid-19 krisen Helsedirektoratet - Toril Kolås   her
2020/214 20200323 23.03.2020 Inngående brev Smittevern i butikk Norgesgruppen - Cecilie Scharning   her
2020/214 20200323 23.03.2020 Inngående brev Brev til arbeidsgiver Utdanningsforbundet Kautokeino   her
2020/214 20200323 23.03.2020 Inngående brev Informasjon vedrørende korona-viruset og deltakelse i ordningene i introduksjonsloven Fylkesmannen - Katharine Jakola   her
2020/214 20200323 23.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Apotek 1 vedr Covid-19 situasjonen Kautokeino kommune Apotek1 - ROHME Arnhild   her
2020/214 20200323 23.03.2020 Inngående brev Koronaviruset - status, informasjon og råd til brann- og redningsvesenene og 110-sentralene. DSB - Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap   her
2020/214 20200323 23.03.2020 Inngående brev Apotekpersonell er å anse som ansatte i helsetjenesten med pasientnært 27498713_1_1.PDF HELSEDIREKTORATET   her
2020/214 20200323 23.03.2020 Inngående brev Har din kommune behov for beredskapstelt? Arcticlavvo - Ordremottak Arctic Lavvo   her
2020/214 20200323 23.03.2020 Inngående brev Informasjon om kommunale vedtak i medhold av smittevernloven FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/214 20200320 20.03.2020 Inngående brev Covid-19 - Nedtrapping av rehabiliteringstilbud Helse-Nord - Steen Helle Willassen   her
2020/214 20200320 20.03.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon om koronasituasjonen UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2020/214 20200320 20.03.2020 Inngående brev Informasjon til kommuneoverleger Helsedirektoratet - Marit Voltersvik   her
2020/214 20200320 20.03.2020 Inngående brev HASTER - brev til kommunelegen - oppdatering om covid 19 FHI Folkehelseinstituttet - Aavitsland, Preben   her
2020/214 20200319 19.03.2020 Inngående brev Revidert brev om opprettholdelse av varetransport og vei-infrastruktur 27498360_1_1.PDF HELSEDIREKTORATET   her
2020/214 20200319 19.03.2020 Inngående brev Samfunnskritiske funksjoner - Opprettholde transportevne for vegsystemet sendt fra Troms og Finnmark fylkeskommune Troms og Finnmark fylkeskommune   her
2020/214 20200319 19.03.2020 Inngående brev Omgjøring av bygg til helsebygg KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2020/214 20200319 19.03.2020 Inngående brev Ekstrakostnader i bekjempelsen av Korona viruset KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON   her
2020/214 20200318 18.03.2020 Utgående brev Orientering FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/214 20200317 17.03.2020 Utgående brev Orientering - Kautokeino kommune innfører karanteneplikt for reisende fra områder i Norge, Sverige og Finland Aspaker, Elisabeth Vik   her
2020/214 20200317 17.03.2020 Inngående brev Hvordan påvirkes Arctic Lavvo av koronasituasjonen Arcticlavvo - Anders Bongo-Wiik   her
2020/214 20200317 17.03.2020 Inngående brev Brev til alle kommuner om at de må opprettholde varetransport vei - HELSEDIREKTORATET   her
2020/214 20200317 17.03.2020 Inngående brev Avlysning av internasjonal matkongress i Kautokeino Internasjonalt Reindriftssenter   her
2020/214 20200316 16.03.2020 Inngående brev Informasjon om adgangen til å holde møter i folkevalgte organer som fjernmøter - ny forskrift fra KMD FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/214 20200316 16.03.2020 Inngående brev Spørreundersøkelse - smitteberedskap - VG VERDENS GANG AS   her
2020/214 20200316 16.03.2020 Inngående brev Bidra til VGs corona-oversikt VERDENS GANG AS   her
2020/214 20200316 16.03.2020 Inngående brev Oppdatert: Informasjon fra fylkesnemnda om koronavirusets betydning for behandling av saker FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER TROMS OG FINNMARK   her
2020/214 20200316 16.03.2020 Utgående brev 130320 Notat Mulige konsekvenser av Coronapandemi i Norge. Suhr, Espen   her
2020/214 20200316 16.03.2020 Inngående brev Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd HELSEDIREKTORATET   her
2020/214 20200316 16.03.2020 Inngående brev Dedicare informasjon- Koronavirus DEDICARE DOCTOR AS AVD STJØRDAL   her
2020/214 20200316 16.03.2020 Inngående brev Finnmarkssykehuset har etablert internettside om covid-19 (korona-sykdommen) for primærhelsetjenesten i Finnmark FINNMARKSSYKEHUSET HF   her
2020/214 20200316 16.03.2020 Inngående brev Bruke hasteparagrafen for å avgjøre alle kommunestyresakene i formannskapet i forbindelse med Corona? KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON   her
2020/214 20200316 16.03.2020 Inngående brev Notat mulige konsekvenser av Coronapandemi i Norge WSP NORGE AS AVD TROMSØ   her
2020/214 20200316 16.03.2020 Inngående brev 20/1476-4 Informasjon om midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2020/214 20200313 13.03.2020 Inngående brev Alle barnehager og skoler stenges Utdanningsdirektoratet   her
2020/214 20200313 13.03.2020 Inngående brev Informasjon fra fylkesnemnda om koronavirusets betydning for behandling av saker Fylkesnemnda - Tromsø   her
2020/214 20200313 13.03.2020 Inngående brev Vedtak om stenging av skoler og barnehager Helsedirektoratet   her
2020/214 20200313 13.03.2020 Inngående brev Fwd: Informasjon om vedtak fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet   her
2020/214 20200313 13.03.2020 Inngående brev Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr HELSEDIREKTORATET   her
2020/214 20200313 13.03.2020 Inngående brev Fastlegenytt fra UNN - ekstrautgave i forbindelse med koronavirus UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF   her
2020/214 20200313 13.03.2020 Inngående brev Avlysing av kurs for folkevalgte i kommuneøkonomi, kommunelov og kommunal planlegging FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/214 20200313 13.03.2020 Utgående brev Avlysing av kurs for folkevalgte i kommuneøkonomi, kommunelov og kommunal planlegging FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/214 20200313 13.03.2020 Inngående brev Viktig informasjon om innleie HELSELEVERANDØREN AS   her
2020/214 20200313 13.03.2020 Inngående brev NRKs rutiner i leide lokaler - Koronaviruset NTL NRK SÁPMI   her
2020/214 20200313 13.03.2020 Inngående brev NRKs rutiner i leide lokaler - Koronaviruset Kautokeino Kommune - Kent Valio   her
2020/214 20200313 13.03.2020 Inngående brev Informasjon til våre kunder - Corona HEMIS AS AVD ALTA   her
2020/214 20200313 13.03.2020 Inngående brev RETTELSE - Rundskriv, informasjon om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
2020/214 20200313 13.03.2020 Utgående brev FAU bealis jearaldat: Váhnemat váillahit dieđuid das movt Guovdageainnu mánáidskuvla bargá Corona-áššiin. Ellen Oddveig H Hætta   her
2020/214 20200313 13.03.2020 Inngående brev Korona: Be om bistand fra frivillig sektor og sørg for gode hygienetiltak på kollektivtransport HELSEDIREKTORATET   her
2020/214 20200313 13.03.2020 Utgående brev Informasjon til skoler og barnehager utbrudd@fhi.no   her
2020/214 20200312 12.03.2020 Inngående brev Rundskriv - informasjon om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
2020/214 20200312 12.03.2020 Inngående brev Stengt KAUTOKEINO ARBEIDSSENTER AS   her
2020/214 20200312 12.03.2020 Inngående brev Koronavirus - møte med kommunen Ellen Aina Eira   her
2020/214 20200312 12.03.2020 Inngående brev FAU bealis jearaldat: Váhnemat váillahit dieđuid das movt Guovdageainnu mánáidskuvla bargá Corona-áššiin. Ellen Oddveig H Hætta   her
2020/214 20200312 12.03.2020 Utgående brev Bruke hasteparagrafen for å avgjøre alle kommunestyresakene i formannskapet i forbindelse med Corona? KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON   her
2020/214 20200312 12.03.2020 Inngående brev FAU bealis jearaldat: Váhnemat váillahit dieđuid das movt Guovdageainnu mánáidskuvla bargá Corona-áššiin. Ellen Oddveig H Hætta   her
2020/214 20200312 12.03.2020 Inngående brev NRK Sámis gažaldagat suohkandoaktárii NORSK RIKSKRINGKASTING AS AVD SAPMI   her
2020/214 20200311 11.03.2020 Utgående brev Coronasituasjonen - behov for rapportering fra kommunene FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/214 20200311 11.03.2020 Inngående brev Brev til landets kommuner HELSEDIREKTORATET   her
2020/214 20200311 11.03.2020 Inngående brev Korona-rávvagat SAMI ARKIIVA/SAMISK ARKIV   her
2020/214 20200311 11.03.2020 Inngående brev Saami skirace ja corona KAUTOKEINO IDRETTSLAG   her
2020/214 20200311 11.03.2020 Utgående brev Coronasituasjonen - behov for rapportering fra kommunene FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/214 20200311 11.03.2020 Inngående brev Koronavirus - vedr møte med kommunen Ellen Aina Eira   her
2020/214 20200311 11.03.2020 Inngående brev Koronavirus - møte med kommunen Ellen Aina Eira   her
2020/214 20200310 10.03.2020 Inngående brev Coronasituasjonen - behov for rapportering fra kommunene FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/214 20200309 09.03.2020 Inngående brev Arbeid med folkehelsespørsmål i kommunen FOLKEHELSEINSTITUTTET   her
2020/214 20200309 09.03.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon om koronaviruset UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2020/214 20200304 04.03.2020 Utgående brev Tiltak mot Koronavirus oskal@reindeercentre.org m.fl.   her
2020/214 20200304 04.03.2020 Inngående brev Fwd: Viktig informasjon fra Helsedirektoratet til kommuneleger og fastleger Helsedirektoratet   her
2020/214 20200302 02.03.2020 Inngående brev Haster - til kommunelegen om koronavirussykdom FOLKEHELSEINSTITUTTET   her
2020/214 20200227 27.02.2020 Inngående brev Fwd: Oppdatering, Corona FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/214 20200227 27.02.2020 Utgående brev Oppdatering, Corona Schjelderup, Ronny   her
2020/214 20200203 03.02.2020 Inngående brev Informasjon om Coronaviruset FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/214 20200203 03.02.2020 Inngående brev Referat fra samvirkemøte 30.1.20 - coronaviruset FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/214 20200203 03.02.2020 Inngående brev Forebygge smitte i barnehager og skoler UTDANNINGSDIREKTORATET   her
Versjon:5.2.2