eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/214
:
Informasjon om korona virus, corona, Convid-19. Prosjektnr. 3103
:
Kent Valio
:
Under behandling
:
Sentral journalførende enhet
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2020/214 20200703 03.07.2020 Inngående brev Informasjon om tilgang på rekonvalesentplasma for bruk ved behandling av covid-19 Helsedirektoratet   her
2020/214 20200703 03.07.2020 Inngående brev Ref. rundskriv om Kommuneproposisjonen, RNB 2020 og koronatiltak fase 3 - Skjønnsmidler til smittevern og midler til vedlikehold/rehabilitering Fylkesmannen - Riise, Marianne Winther   her
2020/214 20200703 03.07.2020 Inngående brev Bedrifters motstandsdyktighet og trivsel under COVID-19-pandemien Senter for Innovasjonsforskning ved Universitet i Stavanger   her
2020/214 20200703 03.07.2020 Inngående brev Oppfordring til samarbeid om sårbare barn og unge Kd Dep - Jensen Helle Kristin   her
2020/214 20200702 02.07.2020 Inngående brev Anbefalingene om LAR under Covid-19 Helsedirektoratet   her
2020/214 20200702 02.07.2020 Inngående brev Ref. sak utsendt 29.06. Tilbakemeldingsskjema i excel-fomat legges ved denne mailen Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
2020/214 20200629 29.06.2020 Inngående brev Fordeling av utstyr til kommunene i Troms og Finnmark uke 25 og 26 den 26.juni 2020 Helse-Nord - Haug Tor-Arne   her
2020/214 20200629 29.06.2020 Inngående brev 19/561-13 Kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020 og koronatiltak fase 3 Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartement - Devik Bent   her
2020/214 20200629 29.06.2020 Inngående brev Skjønnsmidler til smittevern- ber om innmelding av behov FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/214 20200629 29.06.2020 Inngående brev Tilskudd til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer Fylkesmannen - Larsen, Kjetil Trygve   her
2020/214 20200626 26.06.2020 Inngående brev Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter Postmottak KMD   her
2020/214 20200625 25.06.2020 Inngående brev Vedr. 20-04789-1 - Informasjon om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i Introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
2020/214 20200623 23.06.2020 Inngående brev Brev til landets kommuneoverleger om korona - haster Folkehelseinstituttet - Aavitsland, Preben   her
2020/214 20200623 23.06.2020 Inngående brev Oppfølging av tiltak, ***** ***** *****   her
2020/214 20200617 17.06.2020 Inngående brev Rapportering gjennom sommeren FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/214 20200617 17.06.2020 Inngående brev Tjenstetilbodet i pandemien May Elin Eikås Bjerck   her
2020/214 20200615 15.06.2020 Inngående brev Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvens HELSEDIREKTORATET   her
2020/214 20200615 15.06.2020 Utgående brev Rapportering gjennom sommeren FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/214 20200615 15.06.2020 Inngående brev Rapportering på smittevernutstyr FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/214 20200707 07.07.2020 Utgående brev Beredskap i ferietiden - rapportere FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/214 20200707 07.07.2020 Utgående brev Beredskap i ferietiden - rapportere FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/214 20200609 09.06.2020 Inngående brev Veiledning til kommuner og helseforetak om frivillige og tvungne smitteverntiltak HELSEDIREKTORATET   her
2020/214 20200608 08.06.2020 Inngående brev Spørmål om åpning av samnordisk bokbuss KULTURDEPARTEMENTET   her
2020/214 20200608 08.06.2020 Inngående brev Saksavvikling og smitteverntiltak i fylkesnemnda i Troms og Finnmark FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER TROMS OG FINNMARK   her
2020/214 20200605 05.06.2020 Inngående brev Saken angående låst rådhus 2020 Klemet Klemetsen Hætta   her
2020/214 20200611 11.06.2020 Utgående brev Covid 19 - planscenario Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
2020/214 20200604 04.06.2020 Utgående brev Søknad om unntak fra karantene etter opphold i utlandet *****   her
2020/214 20200604 04.06.2020 Inngående brev Nytt tilskudd til aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og beboere i omsorgsbolig med heldøgns bemanning FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/214 20200602 02.06.2020 Utgående brev Kriminalitetsforebyggende tiltak Svein Tore Nilsen   her
2020/214 20200602 02.06.2020 Inngående brev Oppfølging av forsinket skolevaksinasjon som følge av skolestenging ved covid-19 utbruddetpostmottak@halde FOLKEHELSEINSTITUTTET   her
2020/214 20200529 29.05.2020 Inngående brev Brev: Oppfølging av forsinket skolevaksinasjon som følge av skolestenging ved covid-19 utbruddet Folkehelseinstituttet   her
2020/214 20200529 29.05.2020 Inngående brev søknad om unntak fra karantene etter opphold i utlandet *****   her
2020/214 20200527 27.05.2020 Inngående brev Smittestopp-appen og om det er konflikt med barnverntjenestens taushetsplikt Bufetat   her
2020/214 20200525 25.05.2020 Inngående brev Regional risikovurdering i forbindelse med Covid-19 for Troms og Finnmark FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/214 20200525 25.05.2020 Utgående brev Håndballtrening Jan Petter Bugge   her
2020/214 20200520 20.05.2020 Inngående brev Regional risikovurdering i forbindelse med Covid-19 for Troms og Finnmark_v1.1 Fylkesmannen - Sverre Hanssen   her
2020/214 20200520 20.05.2020 Inngående brev E-post: Mattilsynets «Smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet» Fylkesmannen - Ronny Schjelderup   her
2020/214 20200519 19.05.2020 Inngående brev Oppdatert liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2020/214 20200514 14.05.2020 Inngående brev Angående 17. mai arrangementet deres REMA 1000 KAUTOKEINO   her
2020/214 20200514 14.05.2020 Inngående brev Taekwondo Báktehárjjis fas/ Taekwondo trening på Báktehárji Inga Marja Sarre   her
2020/214 20200514 14.05.2020 Utgående brev Angående 17. mai arrangementet deres REMA 1000 KAUTOKEINO   her
2020/214 20200514 14.05.2020 Inngående brev Referat fra møte med ordførere, rådmenn/kommunedirektører og Fylkesmannen i Troms og Finnmark, 12.05.2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/214 20200512 12.05.2020 Inngående brev Korona-samleside for Finnmarksbibliotekene Troms og Finnmark fylkeskommune - Sunniva Knutsen   her
2020/214 20200512 12.05.2020 Inngående brev Korona - ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen - Oppfølging med tilsynsmal! Nfvb - Norsk frisør og velværebedrifter - Anne Mari Halsan   her
2020/214 20200511 11.05.2020 Inngående brev Hva er nytt i smittevernveilederen for barnehager? UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2020/214 20200511 11.05.2020 Inngående brev Viktig informasjon om skolestart og skoleskyss TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
2020/214 20200511 11.05.2020 Inngående brev Fwd: Njuolggadusat Inga Marja Sarre   her
2020/214 20200511 11.05.2020 Inngående brev Njuolggadusat Inga Marja Sarre   her
2020/214 20200508 08.05.2020 Inngående brev Uttalelse fra Helse- og omsorgsdepartementet om midlertidig salgsbevilling til skjenkebevillinger HELSEDIREKTORATET   her
2020/214 20200508 08.05.2020 Inngående brev Alle skoler åpnes Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/214 20200507 07.05.2020 Inngående brev Ekstern høring - anbefalinger om LAR under Covid-19 epidemien HELSEDIREKTORATET   her
2020/214 20200506 06.05.2020 Inngående brev Kriminalitetsforebyggende tiltak - informasjon til lokale samarbeidspartnere i kommunene Alta, kautokeino og Loppa FINNMARK POLITIDISTRIKT   her
2020/214 20200504 04.05.2020 Inngående brev Sámedikki njuolggadoarjja ja dilli maid koronavirus dagaha sámi giellaguovddážiidda/Sametingets direktetilskudd og situasjonen koronaviruset medfører for de samiske språksentrene SAMEDIGGI / SAMETINGET   her
2020/214 20200504 04.05.2020 Inngående brev Om deltidspersonell og trekk i dagpenger DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)   her
2020/214 20200430 30.04.2020 Inngående brev Referat fra møte med ordførere, rådmenn/kommunedirektører og Fylkesmannen i Troms og Finnmark, 28.04.2020 Fylkesmannen - Sverre Hanssen   her
2020/214 20200429 29.04.2020 Inngående brev Prioritering i kommunale helse- og omsorgstjenester under covid-19 epidemien. Prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester. HELSEDIREKTORATET   her
2020/214 20200429 29.04.2020 Inngående brev 20 04 27 Rehab. Koronasituasjonen. Informasjon til Helseforetakene og kommunene Finnmarkssykehuset - Bech Vivi Brenden   her
2020/214 20200429 29.04.2020 Utgående brev Referat fra Fylkesmannens møte - gjenoppning av idrettsanlegg fmfirsc@fylkesmannen.no   her
2020/214 20200429 29.04.2020 Inngående brev Referat fra møte med beredskapskontakter i Troms og Finnmark, 24.04.2020 Fylkesmannen - Ingeborg Skjelmo   her
2020/214 20200429 29.04.2020 Inngående brev Referat fra møte med ordførere, rådmenn/kommunedirektører og Fylkesmannen i Troms og Finnmark, 21.04.2020 Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
2020/214 20200428 28.04.2020 Inngående brev Brev fra Helsedirektoratet om å utvide prøvetakingskapasiteten for SARS-Cov-2 Helsedir - Trykk-Tjenester   her
2020/214 20200427 27.04.2020 Inngående brev Oppsummering av lokale Covid-19 tiltak Fagakademiet - Tom Erik Moe   her
2020/214 20200427 27.04.2020 Inngående brev Viktig informasjon til ordførere og rådmenn HUSBANKEN HOVEDKONTORET   her
2020/214 20200423 23.04.2020 Inngående brev Plakater om smittevernhygiene til barnehager og skoler HELSEDIREKTORATET   her
2020/214 20200423 23.04.2020 Inngående brev Barnehager, skoler og SFO kan ha kortere åpningstid UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2020/214 20200423 23.04.2020 Inngående brev Brev til kommuneoverlegen om covid-19 Folkehelseinstituttet - Aavitsland, Preben   her
2020/214 20200423 23.04.2020 Utgående brev karantene regler Hege Holmsen   her
2020/214 20200423 23.04.2020 Inngående brev Brev fra KS - Samarbeid med frivillige organisasjoner - koronasituasjonen Ks - Ann-Solveig Hansteen   her
2020/214 20200422 22.04.2020 Utgående brev Krav til virksomheter hvor det serveres mat Klemet Ole Buljo   her
2020/214 20200422 22.04.2020 Inngående brev Nasjonal kartlegging - sosiale tjenester under koronapandemien Arbeids- og velferdsdirektoratet   her
2020/214 20200421 21.04.2020 Inngående brev Brev til partnerskapet Nav - (PK) NAV Troms og Finnmark   her
2020/214 20200420 20.04.2020 Inngående brev Høring -forslag til midlertidig forskrift om unntak fra aktivtetsplikt mv ettert sosialtjenesteloven Arbeids og sosialdepartementet   her
2020/214 20200420 20.04.2020 Inngående brev Rundskriv I-5/2020 – Informasjon om regelverk og anbefalinger - covid-19-utbruddet Det kongelige helse og omsorgsdepartement   her
2020/214 20200420 20.04.2020 Utgående brev Karantene Grete Lill Bøckmann   her
2020/214 20200417 17.04.2020 Utgående brev Søringkarantene Kim Andre Hætta   her
2020/214 20200417 17.04.2020 Utgående brev Dispensasjon fra hytteforbudet . Yngve Guttormsen   her
2020/214 20200417 17.04.2020 Inngående brev 20/1709-20 Orientering om midlertidig lov med unntak fra kommuneloven, IKS-loven mv. Postmottak KMD   her
2020/214 20200417 17.04.2020 Inngående brev Prosedyre for lindrende behandling Finnmarkssykehuset - Bech Vivi Brenden   her
2020/214 20200417 17.04.2020 Utgående brev Kartlegging av smittevernutstyr.docx fmfiaiol@fylkesmannen.no   her
2020/214 20200417 17.04.2020 Inngående brev ~ 20_11215-1 Ubrukte doser influensavaksine fra sesongen 2019_20 - spørreundersøkelse 443402_1_0 Folkehelseinstituttet   her
2020/214 20200417 17.04.2020 Inngående brev Vurdering angående ei eventuell åpning av idrettsanlegg Idrettsforbundet - Ofstad, Sylvi   her
2020/214 20200417 17.04.2020 Inngående brev Utvidet liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/214 20200416 16.04.2020 Inngående brev Klargjøring vedrørende vedtak om forbud mot idrettslig aktivitet Idrettsforbundet - Troms og Finnmark Idrettskrets, Post   her
2020/214 20200416 16.04.2020 Inngående brev Gradvis opptrapping av aktivitet i helsetjenesten HELSEDIREKTORATET   her
2020/214 20200416 16.04.2020 Inngående brev Coronasituasjonen: Krisepakker - kartlegging av muligheter og behov i kommunene i Troms og Finnmark Ks - Rune Bjørkli   her
2020/214 20200416 16.04.2020 Utgående brev Forbud mot bruk av camingvogn avisa@sagat.no m.fl.   her
2020/214 20200416 16.04.2020 Inngående brev Informasjon - politiet i Alta tjenesteenhet bare beredskapsvakt hjemme FINNMARK POLITIDISTRIKT - Svein Tore Nilsen   her
2020/214 20200416 16.04.2020 Inngående brev Høring - notat vedrørende prioritering i forbindelse med covid-19 - sykehjem og hjemmebaserte tjenester HELSEDIREKTORATET   her
2020/214 20200416 16.04.2020 Inngående brev Åpning av barnehager og skoler Utdanningsdirektoratet   her
2020/214 20200416 16.04.2020 Inngående brev Oppdatert: Informasjon fra fylkesnemnda: Koronapandemiens betydning for behandling av saker Fylkesnemnda - Tromsø   her
2020/214 20200416 16.04.2020 Inngående brev Pendling mellom Finland og Norge - Innskjerpinger fra Regeringen i Finland 7. april 2020 Storfjord Kommune - Riitta Leinonen   her
2020/214 20200416 16.04.2020 Inngående brev Koronakrisen - hvordan kan vi hjelpe idretten gjennom krisen? Idrettsforbundet - Ofstad, Sylvi   her
2020/214 20200416 16.04.2020 Inngående brev Hjelp oss å spre informasjon om krisepakke Lotteri og stiftelsestilsynet - Beate Varlid   her
2020/214 20200416 16.04.2020 Utgående brev Åpent brev til Finnmakssykehuset postmottak@finnmarkssykehuset.no   her
2020/214 20200416 16.04.2020 Inngående brev Angående lokale karantenevedtak Fylkesmannen - Ødegård, Kristine Sørensen   her
2020/214 20200416 16.04.2020 Inngående brev Viktig informasjon om koronaviruset og eldre Aldring og helse - Synne Broen   her
2020/214 20200416 16.04.2020 Inngående brev Covid-19 – Orientering om Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet Helsedir - Thevarajah Ramalingam   her
2020/214 20200416 16.04.2020 Utgående brev Søknad om unntak fra Søring karantene nilsturi@gmail.com   her
2020/214 20200417 17.04.2020 Utgående brev Rapportering av merkostnader i kommunene knyttet til koronautbruddet FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/214 20200417 17.04.2020 Utgående brev Coronasituasjonen: Krisepakker - kartlegging av muligheter og behov i kommunene i Troms og Finnmark marion.hogmo@ks.no   her
Versjon:5.2.2