eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 06 21 20180621 21.06.2018 10:00 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS452018 PS 45/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling, saksliste, samt signering av protokoll
0 RS172018 RS 17/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Orienteringer
0 PS462018 PS 46/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Behandling av klage på reguleringsplan for Luostejok hyttegrend
0 PS472018 PS 47/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 1. gangs behandling av forslag til reguleringsplan for Kirkegårdsveien boligområde
0 PS482018 PS 48/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Heltidskultur i Porsanger kommune
0 PS492018 PS 49/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Midlertidig samarbeidsavtale mellom Sametinget og Porsanger kommune
0 PS502018 PS 50/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppsigelse av avtale om drift av krisesenter med Karasjok kommune
0 PS512018 PS 51/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nasjonal støtte til bredbåndsutbygging 2018
0 PS522018 PS 52/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Igangsettelse av interkommunalt samarbeid om vannforvaltning for vannområdene Måsøy/Magerøya og Lakselvvassdraget/Porsangerfjorden
0 PS532018 PS 53/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Behandling av tilskuddssøknad for grunnundersøkelser i Smørfjord
0 PS542018 PS 54/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsetting av årsavgift 2018 - Salg
0 PS552018 PS 55/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsetting av årsavgift 2018 - Skjenking
0 PS562018 PS 56/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsregnskap og årsmelding 2017 - Porsanger kommune
0 PS572018 PS 57/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettregulering 1 2018 - sektorovergripende
0 PS582018 PS 58/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett 2019 - økonomiplan 2019-2022 - prosess
Versjon:5.2.2