eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/2308 20181214 14.12.2018 Inngående brev AVTALE OM ***** ***** ***** *****   her
2018/1837 20181214 14.12.2018 Inngående brev Bargoohcan ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20181214 14.12.2018 Inngående brev lnnspill til detaljregulering av gnr. 9 bnr. 32 —plan id: 2021 - 201501 Ottar Guttorm   her
2018/2181 20181214 14.12.2018 Utgående brev Tildeling tomt, gnr 21 bnr 352 i Karasjok Kommune GV3 Eiendom AS   her
2018/2127 20181214 14.12.2018 Inngående brev Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses Karverket   her
Ingen tilgang 20181214 14.12.2018 Inngående brev Kontrollskjema produksjonsstilskud 2018 Landbruksdirektoratet   her
2018/2256 20181214 14.12.2018 Inngående brev Søknad på stilling som ***** *****   her
2018/2310 20181214 14.12.2018 Inngående brev AVTALE OM ***** ***** ***** *****   her
2018/2309 20181214 14.12.2018 Inngående brev Søknad om ***** ***** ***** *****   her
2018/2289 20181213 13.12.2018 Inngående brev SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING ALKOHOL 28.12.18 Gárdin AS   her
2018/2291 20181213 13.12.2018 Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark blir slått sammen Fylkesmannen i Finnmark - Miljøavdelingen   her
2018/1968 20181213 13.12.2018 Inngående brev Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses Kartverket   her
Ingen tilgang 20181213 13.12.2018 Inngående brev KULTURMIDLER 2018 Karasjok Pensjonistforening   her
Ingen tilgang 20181213 13.12.2018 Inngående brev SD 054/17 Guovttegielatvuoriadoarjja gielddaide 2018 - Kárášjoga gielda- Diehtu 2 oassi máksimis mas oassi gesso ruovttoluotta Porsanger kommune   her
Ingen tilgang 20181213 13.12.2018 Utgående brev ***** *****   her
Ingen tilgang 20181213 13.12.2018 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar NAV Finnmark   her
Ingen tilgang 20181213 13.12.2018 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20181213 13.12.2018 Inngående brev ANMODNING ***** ***** Anne Kirsten Anti   her
2018/2290 20181213 13.12.2018 Inngående brev SØKNAD ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2018/2070 20181213 13.12.2018 Inngående brev SØKNAD OM UNNTAK FRA ARBEIDSGIVERANSVAR FOR SYKEPENGER TIL EN ARBEIDSTAKER SOM LIDER AV EN LANGVARIG ELLER KRONISK SYKDOM NAV Kárášjohka/Karasjok   her
2018/1898 20181213 13.12.2018 Utgående brev Søknad om permisjon *****   her
2018/2306 20181213 13.12.2018 Inngående brev SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - TO EKSISTERENDE BYGG PÅ GNR. 28 BNR. 1 I KARASJOK KOMMUNE Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat   her
2018/2305 20181213 13.12.2018 Inngående brev Søknad om tomt Sara Marit Gaup   her
Ingen tilgang 20181213 13.12.2018 Inngående brev KRAV OM SAMMENSLÅING AV MATRIKKELENHETER - GNR 21/401 OG GNR 21/472 - KARASJOK KOMMUNE Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat   her
2018/2299 20181213 13.12.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon Mari Ingeborg Thomassen   her
2018/2307 20181213 13.12.2018 Inngående brev Årsmøte 13.10.18 Karasjok bone   her
Ingen tilgang 20181213 13.12.2018 Utgående brev Gravetillatelse gnr 18/57 Edvard Johansen   her
Ingen tilgang 20181213 13.12.2018 Utgående brev GRAVETILLATELSE gnr 21/94 Maskin og Transport AS   her
Ingen tilgang 20181213 13.12.2018 Utgående brev GRAVETILLATELSE gnr 9/34 Mathis og Laila Wilhelmsen   her
Ingen tilgang 20181213 13.12.2018 Utgående brev GRAVETILLATELSE gnr 21/110 Máret Sárá   her
Ingen tilgang 20181213 13.12.2018 Utgående brev GRAVETILLATELSE -nedlegging av strømkabel Márkan El As   her
Ingen tilgang 20181213 13.12.2018 Inngående brev Areal *****   her
Ingen tilgang 20181213 13.12.2018 Inngående brev Uttalelse til justering av kommunegensen Karasiok/Porsanger/Tana/Lebesby Reinbeitedistring 13 -Lágesduottar   her
2018/2147 20181213 13.12.2018 Utgående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - gnr 9 bnr 1 fnr 100 Svanhild Alette Guttorm   her
Ingen tilgang 20181213 13.12.2018 Utgående brev Søknad om permisjon med lønn til samlinger/praksis Iselin Vuolab m.fl.   her
Ingen tilgang 20181213 13.12.2018 Utgående brev Søknad om permisjon *****   her
Ingen tilgang 20181213 13.12.2018 Inngående brev Permisjonssøknad *****   her
Ingen tilgang 20181213 13.12.2018 Inngående brev HOVEDUTSKRIFT fra møte 03.12.18 Girjebusse/bokbussen   her
2018/2304 20181212 12.12.2018 Inngående brev Ohcamuš beassat lágidit álbmotbeaidoaluid ja miessemánu 17. b. doaluid Kárášjogas 9á v/Kirsi Paltto   her
2018/2225 20181212 12.12.2018 Inngående brev Søknad på ledig stilling som flyktningveileder *****   her
2018/2301 20181212 12.12.2018 Inngående brev Søknad til Kulturelle spaserstokken Karasjok Pensjonistforening   her
2018/2296 20181212 12.12.2018 Inngående brev Nyutdannede barnehagelærere og lærere- innhenting av planer Fylkesmannen i Finnmark - Oppvekst- og utdanningsavdelingen   her
2018/2302 20181212 12.12.2018 Inngående brev Skatteetaten omorganiserer Skatteetaten   her
Ingen tilgang 20181212 12.12.2018 Inngående brev 4. TERMINUTBETALING AV ***** ***** ***** ***** ***** ***** Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
2018/2303 20181212 12.12.2018 Inngående brev Ohcamuš beassat doallat skirvehallanluohká kafeas 2019 giđa 9á v/Kirsi Paltto   her
2018/2297 20181212 12.12.2018 Inngående brev Gang- og sykkelvei langs riksvei 92 Karasjok Pensjonistforening   her
2018/1898 20181212 12.12.2018 Inngående brev Søknad om ***** *****   her
2018/2257 20181212 12.12.2018 Inngående brev Søknad *****   her
Ingen tilgang 20181212 12.12.2018 Inngående brev Ønsker å jobbe som sykelpleier *****   her
2018/1999 20181212 12.12.2018 Inngående brev INNSTILLING —MILJØARBEIDER ***** ***** ***** ***** ***** Konstitueet fagleder åpen omsorg   her
Versjon:5.2.2