eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20180815 15.08.2018 Utgående brev ***** ***** ***** Randi H N Aslaksen m.fl.   her
Ingen tilgang 20180815 15.08.2018 Utgående brev Test Aina Alice Olsen   her
Ingen tilgang 20180815 15.08.2018 Utgående brev Utslippstillatelse for avløpsanlegg Rambøll   her
Ingen tilgang 20180815 15.08.2018 Inngående brev Delrapportering per 15.07.2018 på tilsagn om tilskudd til samarbeidsarena for laks i Tana. Aina Alice Olsen   her
2018/1870 20180815 15.08.2018 Inngående brev Varsel om tematilsyn og veiledning i helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Karasjoga gielda / Karasjok kommune 11.09.2018 Fylkesmannen i Finnmark - Landbruksavdelingen   her
2018/1863 20180815 15.08.2018 Utgående brev Gert Flateland -SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN Gert Flateland   her
Ingen tilgang 20180815 15.08.2018 Utgående brev Søknad om endring av disp Laras Nils Gaup   her
2018/1803 20180815 15.08.2018 Utgående brev Gulaskuddanfástádus Kárášjoga gielddas - Høringssvar fra Karasjok kommune SAMEDIGGI / SAMETINGET   her
Ingen tilgang 20180814 14.08.2018 Inngående brev sak 2018/1228: Karasjok Kommune - Hans Gunnar Guttorm   her
Ingen tilgang 20180814 14.08.2018 Inngående brev Midlertidig brukstillatelse bolig og garasje tilhørende Christina Øvregård på gnr 21 bnr 363 i Karasjok. Sak 18/1808 Postmottak   her
Ingen tilgang 20180814 14.08.2018 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20180814 14.08.2018 Utgående brev ***** ***** ***** Gunn Anette Anti Aslaksen m.fl.   her
2018/1859 20180814 14.08.2018 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2018/1828 20180814 14.08.2018 Utgående brev Databehandleravtale ACOS AS   her
Ingen tilgang 20180814 14.08.2018 Utgående brev Kontrakt ungjobb 2018 - ***** ***** ***** Jergul Astu AS   her
Ingen tilgang 20180814 14.08.2018 Utgående brev Tilsagn om tilskudd til Ungjobb 2018 - IL Nordlys IL Nordlys   her
Ingen tilgang 20180814 14.08.2018 Utgående brev Tilsagn om tilskudd til Ungjobb 2018 - IL Nordlys IL Nordlys   her
Ingen tilgang 20180814 14.08.2018 Utgående brev Tilsagn om tilskudd til Ungjobb 2018 - IL Nordlys IL Nordslys   her
Ingen tilgang 20180814 14.08.2018 Utgående brev Tilsagn om tilskudd til Ungjobb 2018 - IL Nordlys IL Nordlys   her
Ingen tilgang 20180814 14.08.2018 Utgående brev Tilsagn om tilskudd til Ungjobb 2018 - Bo- og avlastningstjenesten Bo og avlastningstjenesten   her
Ingen tilgang 20180814 14.08.2018 Utgående brev Tilsagn om tilskudd til Ungjobb 2018 - Bo- og avlastningstjenesten Bo- og avlastningstjenesten   her
Ingen tilgang 20180814 14.08.2018 Utgående brev Tilsagn om tilskudd til Ungjobb 2018 - Bo- og avlastningstjenesten Bo- og avlastningstjenesten   her
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Inngående brev Teamleder SFO - tilbaketrekking av søknad Lars Nils Gaup   her
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Utgående brev Gnr. 21/131 -byggetillatelse Jan Gunnar Persen Jan Gunnar Persen   her
2018/1837 20180810 10.08.2018 Utgående brev Almmuhus/utlysning Media   her
2018/1837 20180810 10.08.2018 Inngående brev Ohcan prošeaktaoasseáiggevirgái Sámi giella- ja kulturguovddážis Karen Elen Anna Eira Meløy   her
2018/1837 20180810 10.08.2018 Inngående brev Ohcan prošeaktaoasseáigevirgi - sámi giella ja kulturguovddáš *****   her
2018/1837 20180810 10.08.2018 Inngående brev Ohcan prošeaktaoasseáigevirgái Sámi giella- ja kulturguovddážis *****   her
2018/1837 20180810 10.08.2018 Inngående brev Bargoohcán Kárášjoga Giella ja kulturguovddážii *****   her
2018/1837 20180810 10.08.2018 Inngående brev Bargoohcamus oasseáigásaš giellgaprošeaktavirgái - *****   her
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Utgående brev planforslag 9/32- Ref: 2018/1228-3/9/32 olav.hilmarsen@ttib.no m.fl.   her
2018/1808 20180809 09.08.2018 Utgående brev SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET GNR 21/363 —OPPFØRING AV ENEBOLIG OG GARASJE BTEK DA   her
2018/1846 20180809 09.08.2018 Utgående brev Nieiddaivárri nr. 16 Terje Tretnes - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - I FORBINDELSE MED ELGJAKT Terje Tretnes   her
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Inngående brev Dokument 17/24712-5 Uttalelse til detaljregulering for endring av reguleringsplan for Vullošguolbba i Karasjok kommune sendt fra Statens vegvesen Vegvesen   her
2018/1836 20180809 09.08.2018 Inngående brev Oppstartsmøte og befaring - Detaljregulering for eiendommene Gnr. 21 bnr. 128, 148 og 157 i Karasjok HR Prosjekt   her
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Inngående brev Anmodning om utsettelse av fristen for ferdigstillelse av søknad om endring av utslippstillatelse for Karasjok avløpsrenseanlegg Fylkesmannen i Finnmark - Miljøavdelingen   her
2018/1830 20180808 08.08.2018 Inngående brev Tilskudd fra Joddu-prosjektet - Undervisningsformål Karasjok skole DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE   her
Ingen tilgang 20180808 08.08.2018 Utgående brev Støttekontakt Piera Mosebakken   her
Ingen tilgang 20180808 08.08.2018 Utgående brev OPPSIGELSE AV STILLING ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2018/1835 20180807 07.08.2018 Inngående brev Søknad om permisjon *****   her
2018/1830 20180806 06.08.2018 Utgående brev Søknad om prosjektmidler fra Joddu-prosjektet DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE   her
2018/1831 20180806 06.08.2018 Inngående brev 17/138-9 Høring av rapport fra arbeidsgruppe om forslag til rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte m.m. Samferdseldepartement   her
2018/1832 20180806 06.08.2018 Inngående brev Informasjon til bosettingskommuner om nytt verktøy for registrering av kompetanse for mottaksbeboere Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
2018/1834 20180806 06.08.2018 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 25.06.2018 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
Ingen tilgang 20180806 06.08.2018 Inngående brev Søknad som veterinær i vaktdistrikt Karasjok og Kautokeino *****   her
2018/1833 20180806 06.08.2018 Inngående brev 18/2434-2 Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften (Sentral Godkjenning) Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement   her
Ingen tilgang 20180801 01.08.2018 Utgående brev Almmuhus/Utlysning Media   her
2018/1827 20180801 01.08.2018 Utgående brev TILBUD OM 75 % FAST STILLING SOM PLEIEMEDARBEIDER I KARASJOK KOMMUNE *****   her
Ingen tilgang 20180801 01.08.2018 Utgående brev Søknad om grensejustering av kommunegrensen mellom Porsanger og Karasjok kommune - ber om uttalelse Finnmark fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20180801 01.08.2018 Inngående brev Søknad om grensejustering av kommunegrensen mellom Porsanger og Karasjok kommune - ber om uttalelse Finnmark fylkeskommune   her
Versjon:5.2.2