eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Inngående brev OVERSENDELSE AV SAKSDOKUMENTER TIL OK'S GENERALFORSAMLING 2018 I VADSØ, FYLKESHUSET Opplæringskontoret   her
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2018 - Videreutdanning for lærere - vikarordning ogstudieavgift UTDANNING - Utdanningsdirektoratet   her
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Inngående brev Orientering om endringer i valgloven Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement   her
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Utgående brev Testing av delegert sak Gunn Anette Anti Aslaksen   her
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Inngående brev Søknad - Driftsleder *****   her
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Inngående brev Søknad på stillingen vaktmester 60% *****   her
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Inngående brev Ny spesialistutdanning for leger. Ansvar og oppgaver for kommunene. HELSEDIR - Helsedirektoratet   her
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Inngående brev SÆRUTSKRIFT oso møte 04.06.18 Finnmarksssykehuset   her
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Utgående brev Varsel om pålegg om riving av forfalt bedehus på gnr 21 bnr 96 i Jeagilvarmadii 4 Jan Arne Næss   her
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Inngående brev Kartlegging av marint avfall fra akvakulturnæringen Fiskeridirektoratet   her
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Inngående brev Bygging av tilfluktsrom Sivilforsvarsinspektør   her
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Inngående brev Løyve for oppsett av skilt og prismast ved rv. 92 - gnr. 21 bnr. 154 -Karasjok kommune Statens vegvesen   her
Ingen tilgang 20180614 14.06.2018 Utgående brev Forvaltningsmelding: Karasjok kommune har mottatt Deres søknad om dispensasjon fra arealplanens regler Klemet Guttorm   her
Ingen tilgang 20180614 14.06.2018 Utgående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrettilbygg garasje Håkon Berger Bysheim   her
Ingen tilgang 20180614 14.06.2018 Utgående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg Frode Boyne   her
Ingen tilgang 20180614 14.06.2018 Inngående brev GNR 21/342 - Oppføring av rekkehus/3 mannsbolig. Byggmester Eikjok   her
Ingen tilgang 20180614 14.06.2018 Inngående brev Vannscooter —hvilke muligheter har kommunene til å regulere/diskriminere Norsk Friluftsliv   her
Ingen tilgang 20180614 14.06.2018 Inngående brev BEKREFTELSE Lajla Helene Eira   her
Ingen tilgang 20180614 14.06.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - 17. mai 2018 arrangementet Klasse 7A   her
Ingen tilgang 20180614 14.06.2018 Inngående brev Svar på brev av 25. mai 2018 - Karasjok kommune / Finnut Consult AS NHO Arktis   her
Ingen tilgang 20180613 13.06.2018 Inngående brev Referatet fra USS landsmøte i Trondheim er lagt ut hjemmesiden. Utmarkskommunenes sammensetning   her
Ingen tilgang 20180613 13.06.2018 Inngående brev FINNMARK FYLKESKOMMUNE SKAL UTARBEIDE NYE EIERSTRATEGIER FOR FEFO Finnmark fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20180613 13.06.2018 Inngående brev Flomlys på grusbanen — søknad om overtalelse av flomlys vederlagsfritt Il Nordlys   her
Ingen tilgang 20180613 13.06.2018 Inngående brev Tilbud, Oppretting av jordbruks veg på gnr: 7 Bnr: 36 Arne Boine Maskin og Transport AS   her
Ingen tilgang 20180613 13.06.2018 Inngående brev Renovasjon Kenneth Eliassen med flere   her
Ingen tilgang 20180613 13.06.2018 Utgående brev Thorvald Hansen m.fl. IG bygging av bolig på gnr 14 bnr 12 Avjovargeaidnu 3704 Thorvald Hansen m.fl.   her
Ingen tilgang 20180613 13.06.2018 Utgående brev ***** *****   her
Ingen tilgang 20180612 12.06.2018 Inngående brev Retting i matrikkel og grunnbok i forb. med Regionsammenslåing Kartverket   her
Ingen tilgang 20180611 11.06.2018 Inngående brev SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FOR 2018. Finnmark Landbruksrådgiving avd. Forsøksringen   her
Ingen tilgang 20180611 11.06.2018 Inngående brev SØKNAD OM BOLIGTOMT. Amund L. Anti   her
Ingen tilgang 20180611 11.06.2018 Inngående brev Prosjekt matjord 2018 Fylkesmannen i Finnmark - Landbruksavdelingen   her
Ingen tilgang 20180611 11.06.2018 Inngående brev Geaidnobumma vázzinluddii Sara Alette G. Eira   her
Ingen tilgang 20180611 11.06.2018 Inngående brev Redusere stillingsprosent Marthe Grønnli   her
Ingen tilgang 20180611 11.06.2018 Inngående brev Søknad på jobb *****   her
Ingen tilgang 20180611 11.06.2018 Inngående brev Søknad på stilling som våkende nattevakt *****   her
Ingen tilgang 20180611 11.06.2018 Inngående brev Arbeidsavtale ung jobb 2018 - ***** ***** ***** Narvesen   her
Ingen tilgang 20180611 11.06.2018 Inngående brev Tildeling av studenthybler ved NordNorske studenter og elevhjem i Oslo 2018-2019 NNSE   her
Ingen tilgang 20180611 11.06.2018 Inngående brev TILSKUDD ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
Ingen tilgang 20180611 11.06.2018 Utgående brev Almmuhus/utlysning Media   her
Ingen tilgang 20180611 11.06.2018 Utgående brev Almmuhus/utlysning Media   her
Ingen tilgang 20180611 11.06.2018 Utgående brev Almmuhus/utlysning Media   her
Ingen tilgang 20180611 11.06.2018 Utgående brev Almmuhus/utlysning Media   her
Ingen tilgang 20180611 11.06.2018 Utgående brev Almmuhus/utlysning Media   her
Ingen tilgang 20180611 11.06.2018 Utgående brev Almmuhus/Utlysning Media   her
Ingen tilgang 20180611 11.06.2018 Utgående brev Almmuhus/Utlysning Media   her
Ingen tilgang 20180611 11.06.2018 Utgående brev Almmuhus/utlysning Media   her
Ingen tilgang 20180608 08.06.2018 Inngående brev Retting av ulikheter mellom grunnbok og matrikkel i forbindelse med kommune- og regionsammenslåinger Kartverket   her
Ingen tilgang 20180607 07.06.2018 Inngående brev Tillatelse til prøve fiske i Stuorajávri og Leš]ávrii 2018 Finnmark fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20180607 07.06.2018 Inngående brev Søknad om utbedring av adkomst til jordbrukseiendom G.nr.7 B.36-0 Arne Boine   her
Ingen tilgang 20180607 07.06.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Håkon Berger Bysheim   her
Versjon:5.2.2