eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20180417 17.04.2018 Inngående brev OHCAN OAPAHEADDJEVIRGÀI Ellen Marit Somby Hætta   her
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Inngående brev Søknad Tore Mangseth   her
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Inngående brev Søknad Berit Henriette Evensen   her
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Inngående brev Søknad barnevernkonsulent 100% fast stilling Reidun Rist   her
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Utgående brev Søknad om midler Finnmark fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20180413 13.04.2018 Inngående brev Omsetningstall/bevillingsgebyr 2017/2018 Biepmu AS   her
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev USHT skal være vertskommune Sykehjemsetaten, Oslo kommune   her
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Utgående brev Søknad om timer til opplæring i finsk som andrespråk - skoleåret 2018/19 Fylkesmannen i Finnmark - Oppvekst- og utdanningsavdelingen   her
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Utgående brev Utvalgte pilotkommuner i prosjekt "Matjord i Finnmark 2018" Finnmark fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest Richard van der Poel   her
Ingen tilgang 20180410 10.04.2018 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd - Midler til realisering av nasjonalparksenter Miljødirektoratet   her
Ingen tilgang 20180410 10.04.2018 Inngående brev Angående klage på Fylkesmannens høringsuttalelse i kommunens sak 2017/685 Fylkesmannen i Finnmark - Miljøavdelingen   her
Ingen tilgang 20180410 10.04.2018 Inngående brev SØKNAD OM PERMISJON Camilla Solbakken   her
Ingen tilgang 20180410 10.04.2018 Inngående brev REFUSJON SYKEPENGER PGA LANGVARIG ELLER KRONISK SYKDOM NAV Kárášjohka/Karasjok   her
Ingen tilgang 20180409 09.04.2018 Utgående brev Buollannjarga Siida. Tillatelse i ett trinn. Riving og oppføring ny reingjeterhytte Piera H. Guttorm   her
Ingen tilgang 20180406 06.04.2018 Utgående brev Søknad om fritak/nedsatt leiesats for idrettshallen i perioden 5. —10. juni Kárášjoga Johtisámiidsearvi/Karasjok flyttsamelag m.fl.   her
Ingen tilgang 20180406 06.04.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - Søknad om tillatelse til å oppføre tre fritidsboliger på gnr. 2021/15/13 i Karasjok Fylkesmannen i Finnmark - Miljøavdelingen   her
Ingen tilgang 20180406 06.04.2018 Utgående brev interimstyret - innkalling til møte 09.04.18 Interimstyret   her
Ingen tilgang 20180406 06.04.2018 Utgående brev Møtehenvendelse Interi,styret   her
Ingen tilgang 20180406 06.04.2018 Inngående brev Det midlertidige motorferdselsforbudet i skuterløype 10 oppheves mandag den 19. mars 2018 Fylkesmannen i Finnmark - Miljøavdelingen   her
Ingen tilgang 20180406 06.04.2018 Inngående brev Utvalgte pilotkommuner i prosjekt "Matjord i Finnmark 2018" Fylkesmannen i Finnmark - Miljøavdelingen   her
Ingen tilgang 20180406 06.04.2018 Utgående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Klasse 10 Á   her
Ingen tilgang 20180405 05.04.2018 Utgående brev Gravetillatelse- Niitonjárgeaidnu- etablering av VAO-anlegg -søknad om tillatelse til tiltak Arne Ensio niituvuopio   her
Ingen tilgang 20180405 05.04.2018 Inngående brev Láigohattit Mette Anti Gaup   her
Ingen tilgang 20180403 03.04.2018 Inngående brev Navn på scooterførere i TIP klassen Roy Tommy Fagerheim kontaktlærer TIP   her
Ingen tilgang 20180403 03.04.2018 Inngående brev Dispensasjonssøknad Karasjok Motorklubb   her
Ingen tilgang 20180403 03.04.2018 Inngående brev Gravetillatelse- Niitonjárgeaidnu- etableringav VAO-anlegg - Karasjok kommune Statens vegvesen   her
Ingen tilgang 20180403 03.04.2018 Inngående brev Gravetillatelse- Niitonjárgeaidnu- etablering av VAO-anlegg -søknad om tillatelse til tiltak Arne Ensio niituvuopio   her
Ingen tilgang 20180403 03.04.2018 Utgående brev Tildeling av boligtomt gnr 21 bnr 371 i Niitosjohka Lajla Helene Eira   her
Ingen tilgang 20180403 03.04.2018 Inngående brev Avtale om overføring av ferie Hege j. Høgden   her
Ingen tilgang 20180403 03.04.2018 Utgående brev Avtale bekreftelse Kopinor   her
Ingen tilgang 20180328 28.03.2018 Inngående brev Utbetaling av utgifter til jegerprøven 2017- Karasjok kommune Miljødirektoratet   her
Ingen tilgang 20180328 28.03.2018 Inngående brev Orientering om krav til sertifikat for passasjerskip Sjøfartsdirektoratet   her
Ingen tilgang 20180328 28.03.2018 Inngående brev Høringsbrev Domstol administrasjonen   her
Ingen tilgang 20180328 28.03.2018 Inngående brev Finnmarkskommisjonens årsmelding 2017 Finnmark skommisjonen   her
Ingen tilgang 20180328 28.03.2018 Inngående brev Skadelidt/adresse SUOMAGEAIDNU 7 Skadedato:10.06.17 Tryg forsikring   her
Ingen tilgang 20180328 28.03.2018 Inngående brev BESTANDSPLANMØTE 2018 for PORSANGER BESTANDSPLANOMRÅDE for Porsanger bestandsplanområde Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat   her
Ingen tilgang 20180328 28.03.2018 Inngående brev BESTANDSPLANMØTE 2018 for KARASJOK SØR-KAUTOKEINO BESTANDSPLANOMRÅDE Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat   her
Ingen tilgang 20180327 27.03.2018 Inngående brev VARSEL OM ANSVAR Luostejok Kraftlag Sa   her
Ingen tilgang 20180327 27.03.2018 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om tillatelse til oppføring av hus på Gbnr 14/12 i Jergul, Kárášjoga gielda - Karasjok kommune Sámediggi/Sametinget   her
Ingen tilgang 20180327 27.03.2018 Inngående brev Motorferdselsforbudet i skuter løypene 5 og 17 i Karasjok kommune oppheves Fylkesmannen i Finnmark - Miljøavdelingen   her
Ingen tilgang 20180327 27.03.2018 Inngående brev Som det går fram av søknaden ønsker jeg å få fradelt de 4 hyttetomtene som er tegnet inn i arealplanen-gnr 2, bnr 2/25. Arnt Eikeland   her
Ingen tilgang 20180327 27.03.2018 Inngående brev Øvre Anárjohka nasjonalpark —Dispensasjon —Bruk av snøscooter for kartlegging av rovfuglterritorier —Norsk institutt for naturforskning Norsk institutt for naturforskning   her
Ingen tilgang 20180327 27.03.2018 Utgående brev Tillatelse til deling av tomt fra gnr 10 bnr 4 Marit Midlrid N. Utsi   her
Ingen tilgang 20180327 27.03.2018 Utgående brev Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Tilbygg til veveri gnr 9 bnr 111 Inga Porsanger   her
Ingen tilgang 20180327 27.03.2018 Utgående brev Innvilget SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN-VINTER Lill- Karin Kråkøy   her
Ingen tilgang 20180327 27.03.2018 Inngående brev Finnmark Friluftsråd og Karasjok kommune 2018 - arbeidsoppgaver Finnmark Frilufstråd   her
Ingen tilgang 20180327 27.03.2018 Inngående brev TILRETTELEGGING AV LYD- OG LYSFORHOLD I LOKALER FOR UNDERVISNING AV HØRSELSHEMMEDE. NAV Hjelpemiddelsentralen i Finnmark   her
Ingen tilgang 20180327 27.03.2018 Inngående brev Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut om lag 19,8 millioner kroner til «Støtte til oppfølgings-og losfunksjoner for ungdom» for 2018. Barne,- og familidedepartement   her
Ingen tilgang 20180327 27.03.2018 Inngående brev Kartlegging av kommuner som ønsker å delta i prøveordning med å overta ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen Fylkesmannen i Finnmark - Helse-og sosialavdelingen   her
Versjon:5.2.2