eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/1287 20191204 04.12.2019 Inngående brev Søknad om bevilling for skjenking av alkohol Mollesjok Lodge AS   her
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2018/1898 20191204 04.12.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2019/1287 20191204 04.12.2019 Inngående brev Søknad om serveringsbevilling Mollisjohk Lodge AS   her
2019/1273 20191204 04.12.2019 Utgående brev Oppdragskontrakt lag 4 KARASJOK SCOOTER & ATV FORENING   her
2019/1273 20191204 04.12.2019 Utgående brev Oppdragskontrakt lag 3 KARASJOK SCOOTER & ATV FORENING   her
2019/1273 20191204 04.12.2019 Utgående brev Oppdragskontrakt lag 2 KARASJOK SCOOTER & ATV FORENING   her
2019/1273 20191204 04.12.2019 Utgående brev Oppdragskontrakt lag 1 KARASJOK SCOOTER & ATV FORENING   her
2019/1289 20191204 04.12.2019 Utgående brev Feil i faktureringen for Deres eiendom gnr 21 bnr 424 Maret Lajla S Nedrejord   her
2019/1289 20191204 04.12.2019 Utgående brev Feil i faktureringen for Deres eiendom gnr 21 bnr 342 seksjon 4 Ande Heika Jannok Eira   her
2019/1289 20191204 04.12.2019 Utgående brev Feil i faktureringen for Deres eiendom gnr 21 bnr 342 seksjon 6 Lajla Helene Eira   her
2019/1289 20191204 04.12.2019 Utgående brev Feil i faktureringen for Deres eiendom gnr 21 bnr 342 seksjon 5 Kjell Olav J Guttorm   her
2019/1165 20191204 04.12.2019 Inngående brev Kvotekjøp Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/578 20191204 04.12.2019 Inngående brev Festivaler Averdi - Ingvald Laiti   her
2019/12 20191204 04.12.2019 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
2019/845 20191204 04.12.2019 Utgående brev Oppdragtil kommunene om å identifisere badeplasser Miljødirektoratet   her
2019/999 20191204 04.12.2019 Utgående brev Doaibmaprográmma ođastahttin - Gieldda valáštallan ja rumašlaš doaibmaplána 2020 / Rullering av handlingsprogram - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2020 Finnmark fylkeskommune   her
2018/1827 20191204 04.12.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/1275 20191203 03.12.2019 Inngående brev Fornyelse trafikkforsikringsavgift til staten KLP skadeforsikring   her
2019/1275 20191203 03.12.2019 Inngående brev Yrkesskade/ulykke - barneulykke KLP skadeforsikring   her
2019/1275 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gruppeliv KLP skadeforsikring   her
2019/1275 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kommuneeiendom KLP skadeforsikring   her
2019/1275 20191203 03.12.2019 Inngående brev Reiseforsikring i KLP Skadeforsikring KLP Skadeforsikring   her
2019/1269 20191203 03.12.2019 Inngående brev B-runskriv-5-2019-SFS 2404 Brann- og redningstjeneste Kommunesektorens Organisasjon   her
2019/1269 20191203 03.12.2019 Inngående brev B-rundskriv-6-2019-SGS-2020-Pensjonsordninger Kommunesektorens Organisasjon   her
2019/1282 20191203 03.12.2019 Inngående brev Helsedirektoratet ber om innspill fra alle kommuner på: Plan for støtte fra sentrale aktører i Program for folkehelsearbeid i kommunene Finnmark fylkeskommune   her
2019/1162 20191203 03.12.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/875 20191203 03.12.2019 Inngående brev Veileder til budsjett- og regnskapsforskriften Kommunal - og moderniseringsdepartement   her
2019/1267 20191203 03.12.2019 Inngående brev Konsesjonsforhold *****   her
2019/1268 20191203 03.12.2019 Inngående brev Høring —forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner Kommunal - og moderniseringsdepartement   her
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/1190 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kontrakt elektrikertjenester,sterk og svakstrøm med materiell Karasjok kommune 2019 Innkjøpssirkelen   her
2019/1281 20191203 03.12.2019 Inngående brev OPPSIGELSE AV LEILIGHET *****   her
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2018/1973 20191203 03.12.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2018/2270 20191203 03.12.2019 Inngående brev Klage på vedtak om tilskudd til private barnehager Private barnehagers Landsforbund   her
2019/1278 20191203 03.12.2019 Inngående brev Status Rådet for aldersvennlig Norge   her
2019/1256 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest BTEK AS   her
2019/1284 20191203 03.12.2019 Inngående brev Ny forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning Kommunal og moderniseringsdepartement   her
2019/875 20191203 03.12.2019 Inngående brev Oversiktene etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement   her
2019/1272 20191203 03.12.2019 Inngående brev BEFARINGSRAPPORT SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKKSVARER Alkontroll As m.fl.   her
2019/1271 20191203 03.12.2019 Inngående brev BEFARINGSRAPPORT SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKKSVARER Alkontroll AS   her
2019/1270 20191203 03.12.2019 Inngående brev BEFARINGSRAPPORT SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKKSVARER Alkontroll AS   her
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev BEFARINGSRAPPORT SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKKSVARER Alkontroll As   her
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev BEFARINGSRAPPORT SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKKSVARER Alkontroll AS   her
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev BEFARINGSRAPPORT SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKKSVARER Alkontroll AS   her
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Versjon:5.2.2