eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/242 20200221 21.02.2020 Utgående brev Godkjenning av bestandsplan 2019-23 Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat   her
2020/3 20200221 21.02.2020 Utgående brev Oversendelse budsjett 2020, økonomiplan 2020- 2023- Karasjok kommune FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/92 20200221 21.02.2020 Utgående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ann Hilde Turi Ann Hilde Turi   her
Ingen tilgang 20200221 21.02.2020 Utgående brev Fordeling av kostnader på refusjonspliktig areal på Vullošguolbba etter tomteareal. Vullošguolbanis refušuvdna geatnegas areálain gollojuogadeapmi LUOSTEJOK KRAFTLAG SA m.fl.   her
2020/144 20200221 21.02.2020 Utgående brev Bekymringsmelding på inneklima ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/66 20200221 21.02.2020 Utgående brev Klage på dumping av snø. Ronny Persen   her
Ingen tilgang 20200221 21.02.2020 Utgående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Rolf Gunnar Josefsen Rolf Gunnar Josefsen   her
Ingen tilgang 20200221 21.02.2020 Utgående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Frank Nilsen Frank Ingvard Nilsen   her
2020/157 20200221 21.02.2020 Utgående brev GV3 Eiendom. Sierralobi ohcan muddenplana huksenrajas cegget liigevistti. Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot Rv92 for oppføring av tilbygg GV3 Eiendom V/ Morten Dalseng m.fl.   her
2020/101 20200221 21.02.2020 Utgående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Henrik Hafstad Henrik Hafstad   her
2019/711 20200221 21.02.2020 Utgående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tor Arild Strømeng m/flere Tor Arild Strømeng   her
2019/711 20200221 21.02.2020 Utgående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tor Arild Strømeng m/flere Tor Arild Strømeng   her
2019/864 20200221 21.02.2020 Utgående brev Statnett: Søknad om dispensasjon til punktfeste på gnr 15 bnr 1 for ny driftshytte ved Atnejávri Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat m.fl.   her
2020/14 20200221 21.02.2020 Utgående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Heidi Lovise Johansen m/flere Heidi Lovise Johansen   her
2020/104 20200221 21.02.2020 Utgående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jens Eriksen, Synnøve Pettersen, Aile G. Eriksen, Save G Eriksen Jens Siri Eriksen   her
2019/633 20200221 21.02.2020 Utgående brev Nystad/ Eira: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Niitoguolba idrettspark for bygging av bolig på 9/294 May Britt Nystad og Mikkel Mathis Eira m.fl.   her
2019/579 20200221 21.02.2020 Utgående brev Søknad om ferdigattest fjøs gnr 15 bnr 15 Siviling. Nils Nærdal AS   her
2020/3 20200221 21.02.2020 Inngående brev Godkjenning av låneramme for 2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/169 20200221 21.02.2020 Utgående brev Søknad om ferdigattest Edvard Joansen   her
2020/184 20200221 21.02.2020 Utgående brev varsel om tilsyn Ann Mary Eriksen   her
2020/184 20200221 21.02.2020 Utgående brev Tilsynsrapport Ann Mary Eriksen   her
2020/173 20200221 21.02.2020 Utgående brev Varsel tilsyn fyringsanlegg Else Berit Balto   her
2020/173 20200221 21.02.2020 Utgående brev Tilsyns-Rapport Else Berit Balto   her
2020/187 20200221 21.02.2020 Utgående brev Tilsynsrapport-fyringsanlegget elen marit gaup   her
2019/874 20200221 21.02.2020 Utgående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolatágas/søknad om dispensasjon fra motorferdselloven- Kai Helge Aslaksen Kai Helge Aslaksen   her
2018/1836 20200221 21.02.2020 Utgående brev Arealplan id 5437_201801: Detaljregulering for gnr 21 bnr 128, 129, 148 og 157. Areálplána id 5437_201801: Muddenplána gnr 21 bnr 128, gnr 148 ja 157 HR PROSJEKT AS AVD ALTA m.fl.   her
Ingen tilgang 20200221 21.02.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/1111 20200221 21.02.2020 Utgående brev Karen Marie Guttorm: Søknad om dispensasjon fra krav om reguleringsplan for fradeling av boligtomt ved Rávdojohka Karen Marie Guttorm m.fl.   her
2020/182 20200220 20.02.2020 Inngående brev Fylkesmannen ber om at løype 13 i Karasjok kommune holdes stengt Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Reindriftsavdelingen   her
2019/169 20200220 20.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** Alf Kristian Eriksen m.fl.   her
2020/180 20200220 20.02.2020 Inngående brev Nils-Aslak Valkeapää/Áillohaš - Retrospektiv utstilling - Avtale om utlån av kunst Henie Onstad Kunstsenter   her
2020/163 20200220 20.02.2020 Inngående brev Høring av elfenbenslav som prioritert art med økologisk funksjonsområde og olivinskog og åpen grunnlendt kalkmark som utvalgt naturtype Klima - og miljødepartement   her
2019/1070 20200220 20.02.2020 Inngående brev Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Karasjok kommune - klage Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement   her
2019/1258 20200220 20.02.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/49 20200220 20.02.2020 Inngående brev Ønsker ikke å bli gjenvalg for kommende valgperiode. *****   her
2020/49 20200220 20.02.2020 Inngående brev Valg av nye lagrettemedlemmer og meddommere samt skjønnsmedlemmer Ronny Persen   her
2020/49 20200220 20.02.2020 Inngående brev Valg av nye lagrettmedlemmer og meddommere samt skjønnnsmedlemmer John Helge Aslaksen   her
2020/49 20200220 20.02.2020 Inngående brev Vil ikke være tingretts dommer mere Sverre Nikkinen   her
2020/49 20200220 20.02.2020 Inngående brev Jeg vil søke om fritak for en ny periode som meddommer til Hålogaland Lagmannsrettt og Indre Finnmark tingrett. *****   her
2020/49 20200220 20.02.2020 Inngående brev Meddommer Vera Moeng   her
2020/49 20200220 20.02.2020 Inngående brev Valg av nye lagrettemedlemmer - melding om at jeg ikke tar gjenvalg. Solveig Boine Nikkinen   her
2020/151 20200220 20.02.2020 Inngående brev Kvittering på søknad om tilskudd fra Stimuleringstilskudd Landbruksdirektoratet   her
2019/579 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Siviling. Nils Nærdal AS   her
2018/1866 20200219 19.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20200219 19.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2020/164 20200219 19.02.2020 Inngående brev Varsel om kabel/skap/stolpe sanering for Telenor Sanering i Karasjok kommunnei område (sevedlegg). Linje Proff As   her
2020/165 20200219 19.02.2020 Inngående brev Forslag til endringer i forskrifter om fisket i Tanavassdraget Klima- og miljødepartement   her
2020/166 20200219 19.02.2020 Inngående brev Oppsigelse av lisens på programmet DEX IKA Finnmark IKS   her
2020/136 20200219 19.02.2020 Inngående brev STATSBUDSJETTET 2020 —KAP. 292, POST 60 TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE, HERUNDER PERSONTILSKUDD Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
2019/506 20200219 19.02.2020 Inngående brev Skadelidt BIESKKÁNGEAIDNU 261 Tryg forsikring   her
Versjon:5.2.2