eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/2150 20190219 19.02.2019 Utgående brev KULTURSKUVLLA VÁHNENMÁKDU 2019 FORELDREBETALING KULTURSKOLEN 2019 Arnulf Soleng m.fl.   her
2018/2148 20190219 19.02.2019 Utgående brev ASTOÁIGGEFALALTAGA VÁHNENMÁKDU 2019 FORELDREBETALING SKOLEFRITIDSORDNING 2019 Jan Gunnar Johansen   her
2018/2149 20190219 19.02.2019 Utgående brev VÁHNENMÁKSU MÁNAIDGÁRDI 2019 FORELDREBETALING BARNEHAGENE 2019 Anne Lise Vuolab (LAT)   her
2018/2042 20190219 19.02.2019 Utgående brev KÁRÁŠJOGA MÁNÁIDGÁRDDIID JAHKEPLÁNA / ÅRSPLAN FOR BARNEHAGER I KARASJOK Anne Lise Vuolab   her
2018/2139 20190219 19.02.2019 Utgående brev IEŠMÁKSOMEARIT 2019 - DIKŠU- JA FUOLAHUSBALVALUSAT EGENBETALINGSSATSER FOR PLEIE OG OMSORG Heidi Marie Boine   her
Ingen tilgang 20190219 19.02.2019 Utgående brev BEANALAŠ MUDDEN VULLOŠGUOLBANA MUDDENPLÁNA RIEVDADEAPMÁI - 2. GEARDDE MEANNUDEAPMI DETALJREGULERINGS FOR ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VULLOŠGUOLBBA - 2. GANGS BEHANDLING Hans Gunnar Guttorm   her
2018/2130 20190219 19.02.2019 Utgående brev DOAIBMAPROGRÁMMA OĐASTAHTTIN - GIELDDA VALÁŠTALLAN JA RUMAŠLAŠ DOAIBMAPLÁNA 2019 RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019 Ann Kristin Holmestrand   her
Ingen tilgang 20190219 19.02.2019 Utgående brev KÁRÁSJOGA GIELDDA OLGOSTALLAN GUOVLLUID KÁRTEN JA ARVOSTALLEN KARTLEGGING OG VERDSETTINGV FRILUFTSOMRÅDER I KARASJOK KOMMUNE Helge Johannes Nystad   her
2018/2142 20190219 19.02.2019 Utgående brev GIELDDA DIVVAGAT 2019 KOMMUNALE GEBYRER 2019 Helge Johannes Nystad   her
2018/2140 20190219 19.02.2019 Utgående brev HEAHTENEAHTTADOAIMMA SIRDIN AMK-FINNMÁRKUI OVERFØRING AV NØDNETT DRIFT TIL AMK-FINNMARK AMK Finnmark   her
2018/1954 20190219 19.02.2019 Utgående brev ÁSAHIT "EALLIT OLLES EALLIMA" DÁSSOOĐASTUS BOARRASIIDDA INNFØRINGBOARASIIDDA AV "LEVE HELE LIVET KVALITETSREFORM FOR ELDRE Annhild Rikardsen Nedrejord   her
2019/220 20190219 19.02.2019 Inngående brev Støtte opp om frivillighet og idrettens barne- og unge IDRETTSLAGET NORDLYS   her
Ingen tilgang 20190219 19.02.2019 Inngående brev KONSERT/FEST I FORBINDELSE MED FOTBALLTURNERING 02.03.2019 FINNMARK POLITIDISTRIKT   her
2019/214 20190219 19.02.2019 Utgående brev Følgeskriv - Tildeling startlån for 2019 HUSBANKEN REGION BODØ   her
Ingen tilgang 20190219 19.02.2019 Inngående brev Åpen søknad i Karasjok kommune som sykepleier i hjemmesykepleie. *****   her
2019/204 20190219 19.02.2019 Inngående brev Avklaring om skjenkeansvarlig SCANDIC KARASJOK   her
2019/130 20190219 19.02.2019 Inngående brev Informasjon vedrørende leie av samfunnshuset MC klubben Shitting Bull   her
2019/223 20190219 19.02.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon Anne Astrid Johnsen   her
2019/222 20190219 19.02.2019 Inngående brev Øvre Anárjohka nasjonalpark - Dispensasjon - Organisert skitur - Glød Explorer AS ØVRE ANÁRJOHKA NASJONALPARKSSTYRE FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2018/1952 20190219 19.02.2019 Inngående brev Søknad om tilrettelegging og utbedring av "Rávdojotguolbba" industriområde MIN BOAZU AS   her
Ingen tilgang 20190219 19.02.2019 Inngående brev Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Karasjok kommune SKATTEETATEN   her
2018/1803 20190218 18.02.2019 Inngående brev Ber om utsettelse på fristen 20.02.19 - innspill bokbuss Samediggi - Lindi, Liv Inger   her
2018/2011 20190218 18.02.2019 Utgående brev Henvendelse om serverings- og skjenkebevilling Biepmu AS   her
2019/19 20190218 18.02.2019 Utgående brev Virgádit 100% sadjásaš mánáidgárdejođiheaddji virggi gitta 06.10.2019/Tilsetting av 100% vikariat stilling som barnehagelærer til og med 06.10.2019 Minna Guttorm m.fl.   her
2019/17 20190218 18.02.2019 Utgående brev Tilsetting av vikariat i 100 % stilling som barnehagelærer frem til 30.06.2019 Minna Guttorm m.fl.   her
2018/2225 20190218 18.02.2019 Utgående brev Flyktningveileder Arnulf Soleng   her
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2019 NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet   her
2019/221 20190218 18.02.2019 Inngående brev oppdatert versjon enkel_innkjøpsanalyse Kommunal rapport   her
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Utgående brev Svar angående oversikt over barnehager som ikke har tatt rammeplan for barnehager i bruk Fylkesmannen i Finnmark - Oppvekst- og utdanningsavdelingen   her
2019/218 20190218 18.02.2019 Inngående brev Ruhtadoarjja ohcan Søknad om midler til Kárášjoga Ealáhussearvi Beaddi kulturstasjon/Kulturstawuvdna Karasjohka   her
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Utgående brev ÁIRRASNAMMADEAPMI RDM STIVRRII OPPNEVNING AV REPRESENTANT TIL RDM STYRE RiddiDuottarMusea   her
2019/217 20190218 18.02.2019 Inngående brev Retting av regelverksbrudd i forbindelse med tilsyn med kommunal barnehageeier FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Utgående brev Fága- ja sváinnesbreava geigen Utdeling fag- og svennebrev Marie Isabell Næss m.fl.   her
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Utgående brev EKONOMALAŠ DOARJJA DÁN JAGAŠ TV-AKSUVDNII ØKONOMISK BIDRAG TIL ÅRETS TV-AKSJON Økonomiavdeling   her
2018/2101 20190218 18.02.2019 Utgående brev SØKNAD OM BEVILLING FOR SALG AV ØL FOR EN ENKELT BESTEMT ANLEDNING Karasjok skytterlag   her
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk   her
2019/133 20190218 18.02.2019 Inngående brev Anke på dispensasjon søknad fra motorferdselloven —vinter. Deres sak nr. 19/33-2. Deres mottatt dato 15.10.18. Tråkke  hundeløype med scooter. Sara Husky As   her
2018/2127 20190218 18.02.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk   her
2019/219 20190218 18.02.2019 Inngående brev Anmodning om opplysninger - Felt 4 Karasjok - Melding 7 Finnmarkskommisjonen   her
2019/87 20190218 18.02.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
2019/211 20190215 15.02.2019 Inngående brev FORESPØRSEL TIL LEDELSEN OM MISLIGHETER, RISIKOSITUASJON OG INTERN KONTROLL Oarje-Finnmárkku suohkánrevišuvdna SGO/VEFIK IKS   her
2019/213 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning 02.03.19 Karasjok Flytsamelag   her
2019/210 20190215 15.02.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/19 20190215 15.02.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Inngående brev ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKUDD FOR 2019 Sápmi Næringshage   her
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Inngående brev Krav om regress Skadelidt/adresse: SUOMAGEAIDNU 7 Tryg forsikring   her
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Inngående brev Avtale om kommunale nærings-/omstillingsmidler for 2019- påfyll Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
2019/212 20190215 15.02.2019 Utgående brev ØKNING AV JAKTKVOTE TIL 80 % FOR INNENBYGDS JEGEREI KÅRAŠJOHKA/KARASJOK Finnmark eiendommen   her
Versjon:5.2.2