eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/571 20200121 21.01.2020 Inngående brev Vedr. 19-03563-2 - Uttalelse til varsel om planoppstart og høring av kommunedelplan for klima og energi 2021–2025 i Karasjok kommune Direktoratet for mineralforvaltning   her
2020/97 20200120 20.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2020/95 20200120 20.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/93 20200120 20.01.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jonas Varsi Østmo Jonas Varsi Østmo   her
2020/92 20200120 20.01.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ann Hilde Turi Ann-Hilde Turi   her
2020/91 20200120 20.01.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jenny Lilja Jenny Lilja   her
2020/90 20200120 20.01.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Siv Marit Ekaas Turi Siv Marit Ekaas Turi   her
2020/25 20200120 20.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/152 20200120 20.01.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Nils Henrik Gaup   her
2019/156 20200120 20.01.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Ulf Hilbert Aslaksen Ulf Hilbert Aslaksen   her
2020/89 20200120 20.01.2020 Inngående brev Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder i Troms og Finnmark TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
Ingen tilgang 20200117 17.01.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tor Ingvald Åsen Tor Ingvald Åsen   her
2020/94 20200117 17.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20200117 17.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/1142 20200117 17.01.2020 Inngående brev Reinbeitedistrikt 16 Karasjok Vest's uttalelse til basestasjon øst for Suossjavri Karasjok Kommune - Tor Georg Næss   her
2019/1114 20200117 17.01.2020 Utgående brev Rusttetgaskaomiid juolludeapmi 2019 – 2. juolludeapmi / Tildeling av kommunale anleggsmidler 2019 - 2. tildeling Karasjok skytterlag   her
2019/1010 20200117 17.01.2020 Inngående brev Dokument 20/3780-2 Innspill til høring - Søknad om dispensasjon fra arealplanens 1.1.1 forbud mot tiltak langs vassdrag/ søknad om deling av boligtomt på 2,5 dekar fra gnr 8 bnr 17 - Karasjok kommune sendt fra Statens vegvesen Vegvesen -   her
2019/864 20200116 16.01.2020 Inngående brev Særutskrift REINBEITEDISTRIKT 16 KARASJOK VEST   her
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2018/1836 20200115 15.01.2020 Inngående brev Uttalelse til høring/offentlig ettersyn av detaljregulering for eiendommene gnr 21 bnr 128, 129, 148 og 157 - Karasjok kommune Troms og Finnmark fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Per Mikael Gaup Per Mikael Gaup   her
2019/874 20200115 15.01.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolatágas/søknad om dispensasjon fra motorferdselloven- Kai Helge Aslaksen kai helge aslaksen   her
2020/84 20200115 15.01.2020 Inngående brev Eksamen 2020 - informasjon FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/86 20200115 15.01.2020 Inngående brev Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger Direktoratet for Arbeidstilsynet   her
Ingen tilgang 20200114 14.01.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2018/1836 20200114 14.01.2020 Inngående brev Offentlig ettersyn av detaljregulering for eiendommene 2021/21/128,129,148,157 i Karasjok kommune - fylkesmannens uttalelse FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2019/1073 20200114 14.01.2020 Inngående brev Etterlyser svar i forbindelse med kontroll av landbruksforvaltningen FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2019/1347 20200113 13.01.2020 Inngående brev 14/315-167 Kapihtal 7 jorgaluvvon sámegillii Domstol - Johansen, Vigdis Beate   her
2019/608 20200113 13.01.2020 Inngående brev Melding om tilsyn Arbeidstilsynet   her
2019/288 20200113 13.01.2020 Inngående brev Tilsyn - oppfyllelse av vedtak og utsettelse av frist Direktoratet for Arbeidstilsynet   her
2019/608 20200113 13.01.2020 Inngående brev Tilsyn - oppfyllelse av vedtak og utsettelse av frist Direktoratet for Arbeidstilsynet   her
2020/84 20200113 13.01.2020 Inngående brev Nye VIGO-skolenummer for grunnskoler i kommunen Troms og Finnmark fylkeskommune   her
2019/1277 20200113 13.01.2020 Inngående brev Høringsnotat sykepenger pleiepenger korrigert.pdf Arbeids- og sosialdepartement   her
2020/60 20200113 13.01.2020 Inngående brev Invitasjon til ungdommens fylkesting 14.-16.02.2020 Troms og Finmark fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/68 20200113 13.01.2020 Inngående brev Arskontroll og service på heisevegger, idrettsanlegg/gymsaler, fast og løst idrettsutstyr 2020 Titansport   her
2020/69 20200113 13.01.2020 Inngående brev Skuddpremie er utslag av et foreldet syn på dyr og natur Dyrenes Rett   her
2019/242 20200113 13.01.2020 Inngående brev ANG SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLAN 2019-2023 Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat   her
2020/70 20200113 13.01.2020 Inngående brev Iverksettingsrundskriv N-212020 - Ny havne- og farvannslov og oppheving av Iverksettingsrundskriv: Ny havne- og farvannslov av 9.12.2009 Kongelige samferdselsdepartement   her
2020/61 20200113 13.01.2020 Inngående brev Kulturminner Einar H. Gjæver   her
2020/71 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innrapportering av vannverksdata for 2019 Mattilsynet   her
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/62 20200113 13.01.2020 Inngående brev Om feiing og tilsyn med fyringsanlegg og motorferdsel i utmark Direktoratet for samfunnssikkerhet   her
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/58 20200113 13.01.2020 Inngående brev ***** *****   her
2019/40 20200113 13.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2018/1898 20200113 13.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2019/1317 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om fiske med 6 garn - tilleggsopplysninger Nils Anders Rasmus   her
2019/1277 20200113 13.01.2020 Inngående brev Høring - Folketrygdlovens bestemmelser sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger) Kongelige arbeids-og sosialdepartement   her
2019/1347 20200113 13.01.2020 Inngående brev Notater tilknyttet Rapport Felt 4 Karasjok Finnmarkskommisjonen   her
Versjon:5.2.2