eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/1217 20191108 08.11.2019 Inngående brev SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE Jusshjelpa i nord Norge   her
2019/228 20191108 08.11.2019 Inngående brev Informasjon til landets kommuner om ny tilskuddsordning til ALIS-avtaler for næringsdrivende fastleger Helsedirektoratet   her
2019/1218 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak garasje gnr. 10/20 Marit Mildrid N Utsi   her
2019/1219 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kartlegging og fjerning av all asbest, herunder spesielt asbest som forurenser vårt husholdnings/ drikkevann. Norges Miljøvernforbund   her
2019/1220 20191108 08.11.2019 Inngående brev Høyring - forslag til endringar i deltakarlova og havressurslova -oppfølging av Meld. St. (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskapning Nærings- og fiskeridepartement   her
2019/1221 20191108 08.11.2019 Inngående brev Utbetaling av rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner i 2020 Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement   her
2019/642 20191108 08.11.2019 Inngående brev Innspill til reguleringsarbeid tilknyttet detaljregulering for Nuvvos, Karasjok kommune Mika Saijets   her
2019/642 20191108 08.11.2019 Inngående brev Innspill til oppstart av reguleringsplanarbeid - detaljregulering for Nuvvos gnr 1/1 - Karasjok kommune Finnmark fylkeskommune   her
2019/642 20191108 08.11.2019 Inngående brev Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering for Baišjohnjálbmi gnr 1/1 -Karasjok kommune Finnmark fylkeskommune   her
2019/642 20191108 08.11.2019 Inngående brev Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering for Fielbmájohka gnr 1/1 -Karasjok kommune Finnmark fylkeskommune   her
2019/1211 20191108 08.11.2019 Inngående brev Karasjok felt 44-Ruvvas, som er flyttet til felt 40-Dilljaskáidi - signert tilleggskontrakt for jakt Kjell Magen Grønnli   her
2019/1070 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Karasjok kommune - klage kommunal -og modernerigsdepartement   her
2019/1070 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - oversendelse av klage Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement   her
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2019/1211 20191108 08.11.2019 Inngående brev Karasjok felt 44-Ruvvas, som er flyttet til felt 40-Dilljaskáidi - signert tilleggskontrakt for jakt Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat   her
2018/1836 20191108 08.11.2019 Inngående brev NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljregulering for GBnr 21/128, 129, 148 og 157 - Karasjok kommune Anita Andreassen   her
2019/1216 20191107 07.11.2019 Inngående brev Grensefastsetting for gnr. 28 bnr. 1, 3 og 5 Finnmark jordskifterett   her
2019/1154 20191107 07.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2018/1848 20191106 06.11.2019 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2018/2219 20191106 06.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/1076 20191106 06.11.2019 Inngående brev Utfordringer med demografiske utviklingstrekk - fastlegetjenesten og andre tjenester innenfor helse og omsorg FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2019/1096 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om videreføring av eksisterende salgsbevilling Rema 1000 Rema 1000   her
2019/555 20191105 05.11.2019 Inngående brev Informasjon om refusjon av merutgifter - fjernundervisning i samisk FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev SØKNAD OM SKJENKEBEVILGNING TORSDAG 14. OG 15.NOVEMBER 2019 Festivaler Karasjok   her
2018/1846 20191105 05.11.2019 Inngående brev SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - I FORBINDELSE MED ELGJAKT -nr 31 Allamaras Edvard Johansen- endring Edvard Johansen   her
2018/1846 20191105 05.11.2019 Inngående brev SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - I FORBINDELSE MED ELGJAKT nr 17 Halddevadda Jørgen L Melås   her
2019/555 20191105 05.11.2019 Inngående brev Svar på søknad om refusjonskrav - merutgifter fjernundervisning - høst 2019 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2019/1209 20191105 05.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2018/2188 20191105 05.11.2019 Inngående brev Ny forskrift om rapportering til KOSTRA Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Rapportering av årsregnskap til KOSTRA fra 2020 Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement   her
2019/1206 20191105 05.11.2019 Inngående brev Høring - forslag til skolerute for skoleåret 202/2021 - fra Finnmark Finnmark fylkeskommune   her
2018/2269 20191105 05.11.2019 Inngående brev Varsel om prisregulering evry   her
2019/893 20191105 05.11.2019 Inngående brev Krav om erstatning for skade på løsøre ved tilbakeslag fra kommunalt kloakkanlegg 20.-22.07.2018 Samisk videregående skole   her
2019/187 20191105 05.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/642 20191104 04.11.2019 Inngående brev Vedr. 19-03413-2 - Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Baišjohnjálbmi i Karasjok kommune Direktoratet for mineralforvaltning   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Dam Ravdojohka, Karasjok kommune. Dambruddbølgeberegning -kommentarer. Klassifisering -vedtak. Ronald Andersen   her
2018/1836 20191104 04.11.2019 Inngående brev Uttalelse vedrørende høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for eiendommene Gbnr 21/128, 129, 148 og 157, Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Samediggi/Sametinget   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2018/1836 20191101 01.11.2019 Utgående brev Detaljregulering for eiendommene gnr 21 bnr 128, 129, 148 og 157. Høring og offentlig ettersyn Elen Ravna Anti Eira m.fl.   her
2019/1142 20191101 01.11.2019 Inngående brev INNVILGET SØKNAD OM PUNKTFESTE FOR BASESTASJON ØST FOR SUOSSJAVRI - KARASJOK KOMMUNE Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat   her
2019/1174 20191101 01.11.2019 Inngående brev Ny dato oppsigelse av leiekontrakt. *****   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Kontrollskjema produksjonstilskudd 2019 Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Utgående brev RAPPORTSKJEMA FOR SAMTALEGRUPPE 2019 Aldring og helse   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Utgående brev RAPPORTSKJEMA FOR PÅRØRENDESKOLE 2019 Aldring og helse   her
2019/210 20191101 01.11.2019 Utgående brev ***** *****   her
2019/1181 20191101 01.11.2019 Inngående brev Haster - Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Samiske barnehager som helsefremmende arena. Barnehagens styrking av psykososialt oppvekstmiljø for nord-, sør- og lulesamiske 4-6-åringer Postmottak   her
2018/1836 20191101 01.11.2019 Utgående brev Sak 2018/1836 Detaljregulering for eiendommene gnr 21 bnr 128, 129, 148 og 157. Høring og offentlig ettersyn e-postmottakere   her
2019/557 20191101 01.11.2019 Utgående brev Tilskudd til reise- og opphold for lærere i Finnmark, Kompetanse for kvalitet, høsten 2019 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
Versjon:5.2.2