eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/691 20200529 29.05.2020 Inngående brev Viktig informasjon om utvidet TT-ordningen til kommunene til kommunene i Finnmark Finnmark fylkeskommune   her
2020/691 20200529 29.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/689 20200529 29.05.2020 Inngående brev Søknad om bygge tilbygg Svanhild Alette Guttorm   her
2020/688 20200529 29.05.2020 Inngående brev Høring - forslag til midlertidig lov om endring i valgloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag) KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2020/687 20200529 29.05.2020 Inngående brev Grunneiers tillatelse til etablering av vei til gnr 5437/26/1/6 FINNMARKSEIENDOMMEN   her
2019/1061 20200529 29.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/1249 20200528 28.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/839 20200528 28.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20200528 28.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20200528 28.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20200528 28.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/593 20200528 28.05.2020 Inngående brev Tilskudd til reise- og opphold for lærere i Finnmark - Kompetanse for kvalitet FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2019/961 20200528 28.05.2020 Utgående brev Ruhtadoarjja olggosmáksin Isto Tapani Laiti   her
2019/1332 20200528 28.05.2020 Utgående brev Utbetaling av tilskudd LEIF ANDERS GAUP   her
2019/1332 20200528 28.05.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd, Leif Anders Gaup Leif Gaup   her
2019/646 20200528 28.05.2020 Utgående brev ***** *****   her
2019/646 20200528 28.05.2020 Inngående brev ***** *****   her
2019/843 20200528 28.05.2020 Utgående brev Utbetaling av tilskudd GRØNLI HELGE   her
2020/449 20200528 28.05.2020 Inngående brev Søknad om ansvarsrett Karasjokvvs - Vidar Kåven   her
2020/449 20200528 28.05.2020 Utgående brev John Samuel Utsi: Tillatelse til tiltak for bygging av bolig og garasje i Bieskkangeaidnu 948 Saha AS   her
2019/872 20200528 28.05.2020 Inngående brev ***** *****   her
Ingen tilgang 20200528 28.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20200528 28.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2019/970 20200528 28.05.2020 Utgående brev sak 2019/970-3/M45 - Oppheving av tilbaketrekking av utslippstillatelse til avløpsvann bolig på gnr 20 bnr 72 Gjerpe plan og utredning m.fl.   her
2020/465 20200528 28.05.2020 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** *****   her
2020/684 20200526 26.05.2020 Inngående brev Kvittering for nabovarsel Ann Karoline Hagelin   her
2019/177 20200526 26.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2018/1987 20200526 26.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20200526 26.05.2020 Inngående brev ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20200526 26.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/178 20200526 26.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/178 20200526 26.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/531 20200526 26.05.2020 Inngående brev Utbetaling av statstilskudd til opplæring i finsk - vår 2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/652 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Teststilling - eksport til sak-arkiv - ***** ***** Solveig Hansen   her
2020/652 20200526 26.05.2020 Utgående brev Avslag på søknad for ***** ***** Solveig Hansen   her
2019/1197 20200525 25.05.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
2020/679 20200522 22.05.2020 Utgående brev Almmuhus/utlysning Media   her
2020/676 20200522 22.05.2020 Utgående brev Almmuhus/utlysning Media   her
2020/675 20200522 22.05.2020 Utgående brev Almmuhus/utlysning Media   her
2020/670 20200522 22.05.2020 Utgående brev Almmuhus/utlysning Media   her
2020/664 20200522 22.05.2020 Inngående brev Norges femte rapportering på Europarådets rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter og åttende rapport på minoritetsspråkpakten – høring av rapportutkast Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement   her
2018/2188 20200522 22.05.2020 Inngående brev Veileder til KOSTRA-forskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2020/663 20200522 22.05.2020 Inngående brev Veileder til garanti- og finansforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2020/662 20200522 22.05.2020 Inngående brev Referat fra møte med NVE og utvalgte kommuner i Troms og Finnmark om Vårflom 2020_14.05.20 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2019/1197 20200520 20.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** Marjo Halonen   her
2020/655 20200520 20.05.2020 Utgående brev Samisk barnehager og samisk avdelinger i norske barnehager SAMEDIGGI / SAMETINGET   her
2020/611 20200520 20.05.2020 Inngående brev TIL BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN —SØKNAD OM TILLEGGSAREAL TIL GNR 21 BNR 447 —KARASJOK KOMMUNE Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat   her
2019/506 20200520 20.05.2020 Inngående brev Krav om regress Skadelidt/adresse: BIESKKáNGEAIDN 261 Skadedato:19.01.19 Vår ref:daapia19553731 Tryg forsikring   her
2020/628 20200520 20.05.2020 Inngående brev Konsesjonsforhold Hans Hilbert Boine   her
2020/628 20200520 20.05.2020 Inngående brev Konsesjonsforhold Asle Boine   her
Versjon:5.2.2