eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning 12.10.2019 BLØGG   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Trekker søknad på stilling *****   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innmelding skole *****   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Informasjon til kommuner om klagebehandling av startlån og tilskudd Husbanken   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om delutbetaling for tiltak 2013/1765-9/v18 ANNIE JOHANSENS UNIQUEHAIR   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Rapportering tilskudd til utleieboliger 2019 - Porsanger kommune Husbanken   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage 2019/2020 - ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Utgående brev Anmodning om midlertidig motorferdselsforbud i Porsanger kommune - Barmarksløype 9 Postmottak FMTF m.fl.   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter jordloven gnr 21 bnr 38 Nina Drolshammer og Øyvind Martila   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gbnr 17/535 og 17/536 IMJ EIENDOM AS   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss farlig skolevei - ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad på stilling som prosjektleder - kommunesamarbeid i Midt-Finnmark *****   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - Tilkallingsavtale hjemmetjenesten *****   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Utgående brev Fritak for nasjonale prøver - ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Forespørsel om utlysning av stilling Daglig leder Porsanger Frivilligsentral - Victor Gamst   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om å få benytte inntil 20 garn i Ruvzajavri ved kultivering 2019-2023 Vestre Porsanger jeger- og fiskeforening   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Kopi av brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Anmodning om oppnevning av ny settefylkesmann - klagesak etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I NORDLAND   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Vedtak om skoleskyss JDNOZF Finnmark fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt gnr 21 bnr 50. Eier Kai-Simon Johansen Kai Simon Johansen   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Brev til Rolf Ingemar Johansen. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad på stilling som prosjektleder - kommunesamarbeid i Midt - Finnmark *****   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad på stilling som prosjektleder - kommunesamarbeid i Midt - Finnmark *****   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Brev til foretak Annie Johansen. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Utgående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt GBnr 16/440. Eier Svein Arvid Pedersen Skog Svein Arvid Pedersen Skog   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Utgående brev Vedr eiendomsgrenser for GBnr 5/210 i Porsanger kommune Oluf Henrik Henriksen m.fl.   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Invitasjon til 75-årsjubileet for frigjøringen av Øst-Finnmark SØr-Varanger Kommune   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Overføring av UKL-ordningen fra Fylkesmannen til Porsanger kommune Porsanger Kommune - Sissel Goodgame   her
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling - Refusjoner 2019 - jordmor HELFO   her
Ingen tilgang 20190915 15.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) gnr 4 bnr 72 - foretak 979925565 Grete-Liv Olaussen Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20190914 14.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) gnr 7 bnr 1 fnr 39 - foretak 978612946 Jan-Edvin Hansrud Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20190913 13.09.2019 Inngående brev Vedtak om midlertidig motorferdselsforbud i Porsanger kommune - Barmarksløype 9 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
Ingen tilgang 20190913 13.09.2019 Inngående brev HPE Support fornyelse Atea - Trond Sundby   her
Ingen tilgang 20190913 13.09.2019 Inngående brev Utlysning - Skjønnsmidler til samisk opplæring i grunnskolen i forvaltningsområdet for samisk språk 2019 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
Ingen tilgang 20190913 13.09.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt høringssvar på Høring - forslag om å utvide deltakelsen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe i Øst-Finnmark Dss Dep - regjeringen.no - Nærings- og fiskeridepartementet   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Svar på klage om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Tillatelse til intervju av ansatte Vibeke Bjørkli Olsen   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - grillhytte GBnr 19/87 - Ann Karin Steinli og Roy Steve Steinli Ann Karin Steinli   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss farlig skolevei skoleåret 2019/2020 - ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Høring - forslag til endringer i sosialtjenesteloven om opplæring i norsk og vilkår for økonomisk sosialhjelp ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss farlig skolevei skoleåret 2019/2020 - ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 19/27 og 19/565 Hill Inger Dagny Stavli m.fl.   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss - ***** ***** ***** skoleåret 2019/2020 *****   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Byggesak - Ragnvald Samuelsen Ragnvald Samuelsen   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om unntak fra forbud om oljefyring fra 01.01.20 Julie Salmine Pedersen   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Orientering om saksgang etter Finnmarksloven Finnmarkseiendommen   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - grillstue GBnr 18/30 Roald William Eriksen   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Fwd: Klage på bygning i Holmfjord i Porsanger Rut Lillebo Nunn   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss, pga farlig skolevei *****   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Vedrørende dispensasjon etter plan- og bygningsloven Gbnr 4/41 i Porsanger kommune Samediggi/Sametinget   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 981636821 Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Krav om deling av integreringstilskudd for 2018 TRONDHEIM KOMMUNE   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om ekstra ressurs barnehageåret 2019/2020 BILLEFJORD SJØSAMISKE OPPVEKSTSENTER AVD BILLEFJORD BARNEHAGE   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Signert gravemelding gnr 17 bnr 233 - Kirsten Porsanger Sak 2019/1808 Kirsten Porsanger   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Tinglysning av eksisterende festegrunn med GBFnr 13/1/13, Porsanger kommune STATENS KARTVERK   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Informasjon om møtedato i kommunalt klageutvalg *****   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Ledsager refusjon 2019 Finnmarkssykehuset HF   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Tilbakemelding på klage fra 2016 på byggetillatelse på hytte i Holmfjord Charles Reidar Pettersen m.fl.   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Oppsigelse av programvarelisens IBS InventarXL IBS Security AS   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Svar : Taksering av tomter Rambøll AS - Sthen Figenschau   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Pris på taksering av råtomteverdi av regulerte boligtomter i Lakselv , Porsanger kommune. Mesternord AS   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev 17/2247-6 - Taksering og grunnerverv for Kirkegårdsveien boligområde i Lakselv - gbnr 17/274 og gbnr 17/1 Finnmarkseiendommen - Henriksen Steinar   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Pris på taksering av råtomteverdi av regulerte boligtomter i Lakselv , Porsanger kommune. Rambøll AS   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Pris på taksering av råtomteverdi av regulerte boligtomter i Lakselv , Porsanger kommune. Norconsult AS   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Pris på taksering av råtomteverdi av regulerte boligtomter i Lakselv , Porsanger kommune. Mesternord AS - Bjarne Hansen   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev 17/2247-6 Svar på forespørsel - Taksering og grunnerverv for Kirkegårdsveien boligområde i Lakselv - gbnr 17/274 og gbnr 17/1 Finnmarkseiendommen - Henriksen Steinar   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev HPE Support fornyelse Atea Trond Sundby   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Høringssvar på NOU 2019:11, med oppmerksomhet på foreslått fjerning av fritak for merverdiavgift på strømforbruk for husholdninger i Nord-Troms og Finnmark Finansdepartementet   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Oppsigelse av lisensavtale for programvare PixEdit 7 Ibis IKT as   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2019-2023 - Vestre Porsanger jeger og fiskeforening Vestre Porsanger jeger- og fiskeforening   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt GBnr 7/320. Eier Marit Helene Ellefsen Marit Helene Ellefsen   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss farlig skolevei - ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Gravemelding gnr 18 bnr 34 Karin Thorstensen   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev LVK - Årsmelding 2018 LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for GBFnr 13/1/13 i Porsanger kommune FINNMARKSEIENDOMMEN   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Politisk valgte til Finnmark Friluftsråd 2019-2013 FINNMARK FRILUFTSRÅD   her
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss farlig skolevei skoleåret 2019/2020 - ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Leie varmebasenget Marius Kristoffersen   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Utgående brev BU-sak nr 8/16 SápmiAgri - status 2. prosjektår FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Utgående brev Svar vedrørende gnr 7 bnr 117 og 309 i Porsanger kommune Rigmor Myran   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om fradeling av tomt fra GBnr. 34/113 som tilleggsareal til GBnr. 34/209 i Børselv, Porsanger kommune FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Utgående brev Uttalelse på utlyst stilling - 63,5% stilling som helsefagarbeider ved sykeavdelingen Tillitsvalgte m.fl.   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Klage på bygning i Holmfjord i Porsanger Rut Lillebo Nunn   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Vedtak V5-4-285-2019 Parkeringsregulering - Trollholmsund parkeringsplass i Porsanger kommune STATENS VEGVESEN   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Åpen søknad på stilling *****   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Innspill etter befaring - Oppføring av fritidsbolig, gbnr 6/69 og 6/70, Porsanger kommune Samediggi/Sametinget   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Innspill etter befaring - Oppføring av gapahuk på Klubben ved Ytre Billefjord GBnr 7/1, Porsanger kommune Samediggi/Sametinget   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket SMIL gnr 21 bnr 80. Foretak 953470047 Fossestrand gårdshandel Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Utgående brev Uttalelse på utlyst stilling - 100% stilling som brukerstyrt personlig assistent Bente Moen m.fl.   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss, pga farlig skolevei *****   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Åpen søknad på stilling *****   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad på stilling som brukerstyrt personlig assistent (BPA) *****   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad på stilling som kokk ved Porsanger Helsetun, kjøkkenet *****   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Anmodning om midlertidig motorferdselsforbud i Porsanger kommune - Barmarksløype 9 Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Utgående brev Svar vedrørende Gnr 7; bnr 117 og bnr 309 Rigmor Myran   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter 2020-2015 - Jan Helge Sæten Jan Helge Sæten   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Krav om kreditering av kostnader til utskrivningsklare pasienter juni - august 2018 FINNMARKSSYKEHUSET HF   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Utgående brev Sak. 2018/407 Søknad om fritak for slamtømming gnr 3 bnr 26 Torild Stensund   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Daniel Mathisen   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Innspill etter befaring - Fradeling gbnr 5/1 på Veines, Porsanger kommune Samediggi/Sametinget   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket FOSSESTRAND GÅRDSHANDEL Torgeir Valdemar Johansen   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Utgående brev Dispensasjon etter plan- og bygningsloven - oppføring av fritidsbolig på gnr 7 bnr 1 fnr 122 Magne Strømeng   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 953470047 Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest GBnr 1-6/202 Saarela Velforening Saarela Velforening - Tommy Olsen   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 19 bnr 166 SRP UTVIKLING AS   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Melding om ildsted ifm utvidelse av hytte, gbn 34/114 Jan Arnulf Daleng   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad på stilling som brukerstyrt personlig assistent (BPA) *****   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad på stilling som kokk ved Porsanger Helsetun, kjøkkenet *****   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Utgående brev Oversendelse kopi av vigselsbok - ***** ***** ***** og ***** ***** ***** SKATTEETATEN   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse på utlyst stilling - 63,5% stilling som helsefagarbeider(sak 19/1707) HTV Fagforbundet Porsanger   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Begjæring om oppløsning av sameie gnr 6. bnr 13 i Porsanger kommune - Deres ref: 2018/1767-25/6/13 ADVOKATSELSKAPET PER A. AMUNDSEN AS   her
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Inngående brev Klage på ulovlig hytte i Holmfjord i Porsanger kommune Charles Pettersen   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Svar på tilbud om stilling Ørjan Nicolaisen   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Feil i matrikkelen gnr 19 bnr 114 Mariann T Forsberg   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Utsatt arbeidsfrist SápmiAgri - status 2. prosjektår FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Gnr 7; bnr 117 og bnr 309 Rigmor Myran   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Eiendommene 24/16 og 24/1/22. Tove Harriet Stene Tove Harriet Stene   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Invitasjon til den offisielle åpningen av Sámi Klinihkka Finnmarkssykehuset   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Vinn eller forsvinn for Porsanger klekkeri Porsanger klekkeri - Håkon Haukenes   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 20109-2018 - Tom-Ørjan Nikolaisen Tom-Ørjan Nikolaisen   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev PURRING: - saksbnr 2019/138: OPPRETTHOLDELSE av KLAGE på økning i husleie uten skriftlig varsel fra hhv 1.5.16, 1.1.2017, 1.1.2018 og 1.1.2019 *****   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 20109-2020 - Finn Harald Pettersen Finn Harald Pettersen   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Gravemelding gnr 21 bnr 54 Line Kristoffersen   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 2019-2022 - Tom-Ørjan Nikolaisen Tom-Ørjan Nikolaisen   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Innmelding skole *****   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Stenging av løype RBD14A   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter - Raymond Johansen Raymond Johansen   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose 1. - 31. august 2019 Apotek 1 Gruppen AS   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - grillhus/lysthus GBnr 17/52. Tiltakshaver Lill Annbjørg Bjerke/ Asle Hansen Lill Annbjørg Bjerke/Asle Hansen   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Kontrollerklæring gbfnr 26/1/87 Tømrer John Sigurd Hansen   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 5 bnr 191 Thorbjørn Mathisen   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Svar på tilbud om stilling Jim Wiggo Kneppen Saasen   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Uttalelse på utlyst stilling - 100% stilling som ekstraressurs ved Vindvotten SFO / Lakselv barneskole Lakselv barneskole   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Svar på tilbud om stilling Tom-Arne Niittyvuopio   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Utgående brev Stilling som deltidsmannskap i brannvesenet Søkere på stilling   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar HELFO   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Kopi av brev til Terje Martisen. Børselvdalen NR - Dispensasjon - Uttransport av felt elg ved bruk av ATV FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Utgående brev Bestilling av skilt Hellstrøm, Drude - Brødrene Dahl AS Norway   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Utgående brev Foreløpig svar innsynsbegjæring - Porsanger kommune Truls Andresen   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Utgående brev Invitasjon til åpning av kultursti i Trollholmsund Olaf Marinius Olli m.fl.   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Utgående brev Signert gravemelding gnr 4 bnr 41 Sak.2019-1775 Signy Sedeniussen   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Utgående brev Signert gravemelding gnr 33 bnr 49 - Sverre Josefsen- Sak 2019 1744 Sverre Josefsen   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Utgående brev Invitasjon til åpning av kultursti i Trollholmsund FINNMARKSEIENDOMMEN AVD LAKSELV   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra motorferdselloven - barmark - Tore Samuelsen Tore Samuelsen   her
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Utgående brev Dispensasjon fra motorferdselloven - barmark - Tore Samuelsen Øyvind Lindbäck   her
Ingen tilgang 20190909 09.09.2019 Inngående brev Invitasjon til åpningen av Munchmuseet FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
Ingen tilgang 20190909 09.09.2019 Inngående brev Ordrebekreftelse skilt Dahl - Hellstrøm, Drude - Brødrene Dahl AS Norway   her
Ingen tilgang 20190909 09.09.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - barmark - Øystein Bjørkli Øystein Bjørkli   her
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Utgående brev Dispensasjon fra motorferdselloven og arbeidsbekreftelse - henting av merkestikker - Olderfjord idretts- og bygdelag OLDERFJORD IDRETTS OG BYGDELAG   her
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Utgående brev Klage på vedtak avvist Bjarne Martin Pettersen   her
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Melding om fjerning av nedgravd oljetank gnr 17 bnr 233 Kirsten Porsanger   her
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Regionale miljøtilskudd RMP forskrift og veileder Fylkesmannen - Thingnæs, Synnøve   her
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev HE 071/17 Finansiering av 2. prosjektår - Prosjekt SápmiAgri / Påminnelse om rapportering Samediggi/Sametinget   her
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 21 bnr 199 Paul Even Paulsen   her
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Høring - Forslag til sammensetning av yrkesopplæringsnemnd (YON) Troms og Finnmark FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Tilbud takstoppdrag Ramboll - Sthen Figenschau   her
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Pris på taksering av råtomteverdi av regulerte boligtomter i Lakselv , Porsanger kommune. Mesternord AS - Bjarne Hansen   her
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Pris på taksering av råtomteverdi av regulerte boligtomter i Lakselv , Porsanger kommune. Mesternord AS - Bjarne Hansen   her
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Brev til Foretak Terje Danielsen. Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 969142740 Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Regionalt miljøtilskudd papirskjema Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Thingnæs, Synnøve   her
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 33 bnr 1 fnr 41 Jens Einar Borch   her
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Varsel om forvaltningskontroll vedrørende produksjonstilskudd FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Utgående brev Foreløpig svar innsynsbegjæring - Porsanger kommune Truls Andresen   her
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Dispensasjon fra motorferdselloven - barmark - Tore Samuelsen Øyvind Lindbäck   her
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Taksering av tomter Ramboll - Sthen Figenschau   her
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev HPE Support fornyelse Atea - Trond Sundby   her
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Kart til søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Kjetil Hanssen   her
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Statstilskudd finsk - NB! Siste frist FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra jordlovens §9 gnr 34 bnr 3 BTEK DA m.fl.   her
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Påminnelse Innsynsbegjæring Konstali Helsenor AS - Truls Andresen   her
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Gravemelding gnr 17 bnr 233 - Kirsten Porsanger og Jon Richard Porsanger Kirsten Porsanger   her
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Rettelse Regionale miljøtilskudd RMP forskrift og veileder Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Thingnæs, Synnøve   her
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Inngående brev Dispensasjonssøknad Raymond Eivik Tekforvalt Byggesak   her
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Ajourholdsrapport for august 2019 Østerbotn naturbarnehage AS   her
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Utgående brev Trafikksikkerhetsmidler 2019 - Porsanger kommune Statens vegvesen Region nord   her
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Utgående brev Svar: Referanse 2019/972-8/6/69 - dispensasjon for oppføring av fritidsboliger Kari Johanne Henriksen   her
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Unntatt offentlighet: Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 12. september HELSEDIREKTORATET   her
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning av skilting - Parkeringsplass i Trollholmsund, Porsanger kommune Vegvesen - Aslak Sara   her
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - barmark - Tore Samuelsen Tore Samuelsen   her
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Árval Sámedikki giellaloktenbálkkašumi vuoiti ! Foreslå vinner til Sametingets språkløftepris! Samediggi/Sametinget   her
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Skraping/grusing vei Lakselvmoen Ulf Helge Johansen   her
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Sak til jordlovsbehandling: Dispensasjon etter plan- og bygningsloven GBnr 6/69. Tiltakshaver Kari Johanne Henriksen Porsanger kommune   her
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Referanse 2019/972-8/6/69 - tilleggsopplysninger til søknad Kari Johanne Henriksen   her
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Utgående brev Kommunalt kontrollregister for kontantstøtte 2019 - oversendelse av barnehagelister NAV familie og pensjonsytelser Vadsø Kontantstøtte   her
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Disp søknad motorferdsel i utmark. Mats Ørjan Paulsen   her
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehagen UTDANNINGSDIREKTORATET   her
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Henvendelse om tekniske tjenester Thorbjørn Mathisen   her
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - landbruks garasje GBnr 7/293. Tiltakshaver Einar Andersen Einar Andersen   her
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Kopi av brev til Klima og miljøminister. Invasjon av pukkellaks (russelaks) i Lakseelver i Sør-Varanger kommune SØR-VARANGER KOMMUNE   her
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Utgående brev Dispensasjon fra motorferdselsloven - manglende kart Kjetil Hanssen   her
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Utgående brev Anmodning om utbetaling av spillemidler – Juniorbakken nærmiljøanlegg Nr. 54139 Finnmark fylkeskommune - Kultur og idrettsavdelinga   her
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid - ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Utgående brev Reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Utgående brev Ang Porsanger Kommune - Lokaler i Porsanger Nav Finnmark - Brevik, Eli   her
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Utgående brev Ombygging lokaler NAV Porsanger Nav Porsanger - Kjell Johansen   her
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Utgående brev Ang Porsanger Kommune - Lokaler i Porsanger Nav - Eva Lill m.fl.   her
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Utgående brev Timer til varmebassenget Karasjok Kommune - Bo- og avlastningstjeneste   her
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Utgående brev Deres sak 18/79-20 Finnmarkseiendommen m.fl.   her
Versjon:5.2.2