eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Inngående brev Avtaler Elements eByggesak Cloud - til signering Evry - Roar Brun Svendsen   her
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Inngående brev Godtgjørelse i forbindelse bruk av multidose Apotek 1 Gruppen AS   her
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Inngående brev Oversendelse av bankgaranti nr 509304 - LP Entreprenør AS SPAREBANK 1 NORD-NORGE   her
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for YZ 91272 STATENS VEGVESEN REGION MIDT STEINKJER KONTORSTED   her
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende 03.12.2019 - 29.02.2020 RiddoDuottarMuseat   her
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Utgående brev Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning - Børselv og omegn bygdelag BØRSELV OG OMEGN BYGDELAG   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Eiendomskatt 25/6 Finnmarkturbuss - Ulf Arne Larsen   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte 2020 - Jusshjelpa i Nord-Norge JUSSHJELPA I NORD-NORGE   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om bruksendring gnr 34 bnr 194 Thor Henrik Hansen   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Vedr krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter , GBnr 10/54 og 10/59 Sverre Johannes Sivertsen   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Oversendelse av klage til rett instans FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Klage - Søknad om dispensasjon fra jordlovens §9 gnr 34 bnr 3 BTEK DA   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra motorferdselloven - vinter - Ole Lindseth Ole Lindseth   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra motorferdselloven - vinter. Søker Laila Nilsen Johansen Laila Nilsen Johansen   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Tilskudd til reise- og opphold for lærere i Finnmark, Kompetanse for kvalitet, høsten 2019 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Grensepåvisning av GBnr 6/76 i Porsanger kommune Kristin A Nordmo Olsen   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Bestillingsbekreftelse - Virksomhetssertifikat Buypass AS   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Varsel om utløpsdato - Virksomhetssertifikat Buypass AS   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Søknad om startlån og tilskudd for videretildeling 2019 Husbanken   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Vedr fradeling av punktfeste fra gnr 3 bnr 40 Eli Nilsen   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kommunereform - konsekvenser for kommuner som søker og/eller rapporterer på tilskudd HELSEDIREKTORATET   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Mineralstrategi for Nord-Norge Ffk - Finnmark fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Helseerklæring - Transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Vedr kommunal sak 2018/2062 Finnmark miljøtjeneste   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Omregistrering av frankeringsmaskin etter kommunesammenslåing NEOPOST NORGE AS   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om deling av grunneiendom gnr 4 bnr 74 Anita Josefsen   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Åpen søknad på stilling *****   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss farlig skolevei 2019/2020 - ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev AD: Avslag på utslippstillatelse for fritidsbolig på Gnr. 15 Bnr. 104 med saksnummer 2017/1388-3/15 Lars-Helge Trones   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Avkjørsel fra offentlig vei gnr 15 bnr 104 Lars-Helge Trones   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss farlig skolevei 2019/2020 - ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev PLIVO- forespørsel om informasjon fra Porsanger brann- og feiervesen DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - Bekreftelse fra kommunen Bufdir   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Deres saksreferanse: 17-007278RFA-JVAD Finnmark Jordskifterett (postmottak   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende BØRSELV OG OMEGN BYGDELAG   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Ang sak 328792 og 322164 -Vedrørende krav om regress Tryg - regress   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Ang sak 328792 og 322164 -Vedrørende krav om regress Tryg - regress   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Ang sak 328792 og 322164 - vannskade KLP - ansvar   her
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Angående sak 328792 og 322164 - vannskade KLP - ansvar   her
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 13250/2019 Dokument tittel: Tilsyn Porsanger Amedia - Arnfinn Sjøenden   her
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss farlig skolevei 2019/2020 - ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Takk for innspill til skolerute for 2020/2021 Ffk - Finnmark fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss farlig skolevei 2019/2020 - ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Svar - søknad om skogrydding på del av FeFo-grunn ved Kirkegårdsveien - gnr 17/1 - Porsanger kommune. FINNMARKSEIENDOMMEN   her
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - melding til tinglysning GBnr 21/279 i Porsanger kommune STATENS KARTVERK   her
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen FINNMARK JORDSKIFTERETT   her
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Brev til Foretak Jon Nikolaisen. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 969724111 Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Utfordringer med demografiske utviklingstrekk - fastlegetjenesten og andre tjenester innenfor helse og omsorg FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss *****   her
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Foreslå kandidater til Årets kommuneprofil 2019 Kommunal-Rapport - Jan Inge Krossli   her
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gravemelding gnr 16 bnr 30 - Coop LP ENTREPRENØR AS   her
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - krav om sammenføyning av matrikkelenheter STATENS KARTVERK   her
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Utgående brev Melding om ulovlig forhold Andre Persen   her
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om dispensasjon - oppføring av gapahuk på Klubben ved Ytre Billefjord GBnr 7/1. VESTRE PORSANGER JEGER OG FISKERFORENING   her
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Utgående brev Tilleggsopplysninger/redegjørelse - detaljregulering for Kirkegårdsveien boligområde FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Klage på eiendomsskatt på gnr 7 bnr 432. Fagerheim - John Fagerheim   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Utgående brev Grunneiers tillatelse - skogrydding Kirkegårdsveien boligområde ARCTIC ENTREPRENØR AS   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Informasjon om fakturering av gjesteelever i forbindelse med overgang til ny kommune 01.01.2020 Skedsmo kommune   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Skadenummer 19564695 Deres sak; sak 2019/687 Tryg - Regress   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Refusjon søskenmoderasjon SAARELA BARNEHAGE AS   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Utgående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - saksnr.19-116716RFA MOVANG FINNMARK JORDSKIFTERETT   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Utgående brev Vedr eiendomsgrenser for GBnr 16/18 og 16/63 Karl Bjarne Hansen   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Utgående brev Vedr feil på eiendomsgrenser til GBnr 16/18 og 16/63 i Porsanger kommune Amalie Kristine Persen   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Utgående brev Tiltak uten ansvarsrett - garasje GBnr 17/104. Tiltakshaver Trine Hansen Trine Hansen   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Veiledning i spesialistutdanning i allmennmedisin Helsedir - Thevarajah Ramalingam   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Oversendelse av prosesskriv i sak ***** Deres ref. 2019/138 HUSLEIETVISTUTVALGET AVDELING TRONDHEIM   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt gnr 25 bnr 2 Åse Dahl   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Svar på høring sak 2019/781 Kvensk navn på Skarvberget og tunnel. Porsanger Kvenske Språksenter   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Varsel om prisregulering EVRY NORGE AS   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Utgående brev Svar på ønske om medvirkning i planprosess Porsanger Kommune - kulturskolen   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Medvirkning i planprosess Porsanger Kommune - kulturskolen   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Referat fra evalueringsmøte ang ambulansebil på Skaidi. Finnmarkssykehuset   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Innspillsmøte på Sametinget i Karasjok 29. oktober 2019 - handlingsplan mot vold i nære relasjoner JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Varsel om prisregulering EVRY NORGE AS   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad på stilling som natur- og miljøforvalter *****   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Billefjord - byggesøknad Torleif Johansen   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Svar på søknad om refusjon - merutgifter fjernundervisning - høsten 2019 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Tilskudd til Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i Finnmark 2019 - Porsanger kommune FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Årlig konsumprisindeksjustering og ny timepris fra første januar 2020 Identum AS   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Til våre leverandører. Kommunesammenslåing mellom Hammerfest og Kvalsund kommune Hammerfest Kommune   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Utgående brev Uttalelse på utlysningstekst - 100% stilling som oppvekst og kultursjef Tillitsvalgte   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Anmodning om tilleggsopplysninger/redegjørelse - detaljregulering for Kirkegårdsveien boligområde FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Utgående brev Krav om sak for jordskifteretten sak 16-185410RFA-JVAD Snekkernes Øvre FINNMARK JORDSKIFTERETT   her
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Utgående brev Tillatelse i ett trinn gnr 17 bnr 49. Tiltakshaver Lakselv Gjestestue AS LAKSELV GJESTESTUE AS   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Utgående brev Svar på Kopi av brev. Svar på klage om gjennomføringen av den samiske opplæringen *****   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Utgående brev Oversendelse av klagesak- økt omsorgstønad- ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Trollholmsund - Statsbudsjettet kap 1429 post 77 - Utbetaling av tilskudd Riksantikvaren   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om norsk opplæring - ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Valg av styremedlemmer til Porsanger boligstiftelse 2019-2023 PORSANGER BOLIGSTIFTELSE   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 19 bnr 78 Mette Larssen   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 19 bnr 78 Hans Rune Paulsen   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad på stilling som natur- og miljøforvalter *****   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Utgående brev Brev til rådmannen og sektorstyret for kultur og oppvekst Foreldregruppa ved kulturskolen i Porsanger - Grete Nilsen   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Vedrørende kontingent ved kulturskolen i Porsanger Foreldregruppa ved kulturskolen i Porsanger   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Eventuell ny befaring av tre hyttetomter i Leirpollen - gnr 35/1 - Porsanger kommune FINNMARKSEIENDOMMEN   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Rapportering på melding om brannvernet 2019 Dsb - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Velkommen til kommunesamling om PT & RMP -produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Gillund, Frøydis T.   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Saksbehandling av søknader om produksjonstilskudd Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Gillund, Frøydis T.   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Produksjonstilskudd: Gammelnorsk spæl tas ut av ordninga om tilskudd til bevaringsverdige husdyr Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Gillund, Frøydis T.   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Ny dato for kommunesamling om PT og RMP er 4-5 november Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Gillund, Frøydis T.   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Rapport om kommunenes største utfordringer med forvaltning av produksjonstilskudd Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Gillund, Frøydis T.   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Endring i distribusjonen av folkeregisteropplysninger SKATTEETATEN   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Innkalling til konstituerende fylkesmøte KS Troms og Finnmark 20.-21.11.2019 Ks Troms og Finnmark   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Utgående brev Endelig rapport -Porsanger kommune- bruk av midlene for 2019 og innmelding av behov for midler for 2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Anslag på renovasjonsgebyr til kommunene i 2020 FINNMARK MILJØTJENESTE AS   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Vedr. Stoppmelding i PT søknad Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Gillund, Frøydis T.   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Utgående brev Signert Aksept av fastrentebetingelser Porsanger kommune Kommunalbanken   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter - Paul Hilmar Nyvoll Paul Hilmar Nyvoll   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Aksept av fastrentebetingelser 20190509 Kommunalbanken   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Tilbud Elements eByggesak EVRY ASA   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Innspill til pris - vold i nære relasjoner Justis- og beredskapsdepartementet   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad på stilling som natur- og miljøforvalter *****   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Angående sak ***** i Husleietvistutvalget HUSLEIETVISTUTVALGET AVDELING TRONDHEIM   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Utgående brev Kommunalt kontrollregister for kontantstøtte 2019 - oversendelse av barnehagelister NAV familie og pensjonsytelser Vadsø Kontantstøtte   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Brev til Vest‐Finnmark Fuglehundklubb - Grunneiers tillatelse til å avholde jaktprøver 2020 Finnmarkseiedommen   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Oversendelse av tilsvar m.m. og videre saksgang i sak ***** i Husleietvistutvalget HUSLEIETVISTUTVALGET AVDELING TRONDHEIM   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling - refusjoner - jordmor HELFO   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev KBN Kommunalbanken: Dokument venter på signering for lån 20190509 - Låneavtale Kommunalbanken   her
Ingen tilgang 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om avholdelse av jaktprøver og dispensasjon fra båndtvang 2020, VFFK Vest Finnmark Fuglehundklubb   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Utgående brev Sak 2016/2524 - utbetalingsanmodning SápmiAgri år 3 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Utgående brev Utlysning av stilling - 100% stilling som natur- og miljøforvalter JobbNorge   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Utgående brev Oversendelse av fullmakt Bente Larssen   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Utgående brev Feieavgift for fritidsbolig Stein Stødle   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Ferdigstilling av tilbygg hytte GBnr 39/1/10 Sissel Uglebakken   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Gi innspill på utkast til nye læreplaner på studieforberedende Utdanningsdirektoratet   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Postforkynning med mottakskvittering KOLVIK Finnmark jordskifterett   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Bruksendring gnr 17 bnr 414 Holmen AS   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Postforkynning med mottakskvittering KOLVIK FINNMARK JORDSKIFTERETT   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Brøyting av vei - tilrettelegging for fortsatt å bo hjemme *****   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Direktoratet for e-helse informerer: Modernisert Folkeregister - Norge får nytt Folkeregister fra 2020 Direktoratet for e-helse   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss *****   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Brev til Kolvik og omegn bygdelag. Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 989696033 Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Brev til Foretak Laila Eliassen. Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 912847705 Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om utsatt frist Foretak Laila Eliassen   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om utsatt arbeidsfrist for krattrydding av Kolvikkrysset, sak 15/1039 Kolvik og omegn bygdelag   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Brev til Foretak Laila Eliassen. Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 912847705 Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Brev til Foretak Laila Eliassen. Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 912847705 Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Brev til Foretak Grete-Liv Olaussen. Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 979925565 Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Brev til Foretak Rolf Ingemar Johansen. Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Innovasjonskonkurranse for bærekraftig nærings- og stedsutvikling FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Utgående brev GBnr 17/104 Signert gravemelding - Trine Hansen Paulsen Entreprenør AS - Joar Paulsen   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Rapportering av årsregnskap til KOSTRA fra 2020 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Ny forskrift om rapportering til KOSTRA KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Informasjon om KOSTRA-skjema 33 for eiendomsskatt 2020 SSB - Statistisk sentralbyrå   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Rapportering SMIL sak 2015/1031 - 104618 Laila Eliassen   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Tilleggsinformasjon til SMIL-søknad 2019 - Bilder og kart Toften gnr 4 bnr 72 Foretak Grete Liv Olaussen   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Utgående brev Utlysning av stilling - Prosjektstilling - Tidlig innsats i Porsanger kommune JobbNorge   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Utgående brev Refusjon av merutgifter i forbindelse med fjernundervisning i samisk høst 2019 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Gravemelding gnr 17 bnr 104 - Trine Hansen PAULSEN ENTREPRENØR AS   her
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev GBnr 17/104 Gravemelding - Trine Hansen Lksa - Luo Gravemelding   her
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Fwd: Deres ref 2019 /1111-3/223 Svein Olav Josefsen   her
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Fwd: Svar på nabovarsel, Porsveien 39 Trine Hansen   her
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Kopi av brev til HR Prosjekt AS. Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad gangvei i Kirkeveien 23 PORSANGER KOMMUNE   her
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Ajourholdsrapport for oktober 2019 Ajanas barnehage   her
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Brev til Foretak Odd Fredrik Josefsen. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 990443386 Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest GBnr 17/30 Kirkeveien 21 A NORD BYGG & BETONG AS   her
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Brev til Foretak Odd Fredrik Josefsen. Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 990443386 Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Brev til Foretak John-Inge Henriksen. Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 969315130 Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Brev til Foretak John-Inge Henriksen. Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 969315130 Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Utgående brev Sak til høring - dispensasjon etter plan- og bygningsloven GBnr. 21/38 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION NORD   her
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Utgående brev Minner om saken- Vedrørende Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) gnr 4 bnr 72 Grethe Liv Olaussen   her
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Fwd: Svar på nabovarsel, Meieriveien 48 Trine Hansen   her
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Melding om avslutta sak til matrikkelfører FINNMARK JORDSKIFTERETT   her
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Innhenting av opplysninger om avgangselever skoleåret 20192020 FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Brev til Foretak Odd Fredrik Josefsen. Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 990443386 Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Brev til Foretak John-Inge Henriksen. Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 969315130 Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 2019-2023 - Aslak Janitz Aslak Janitz   her
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Brev til Foretak Odd Fredrik Josefsen. Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 990443386 Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Ajourholdsrapport for oktober 2019 SAARELA BARNEHAGE AS   her
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Utgående brev Svar på Innsynsbegjæring tilgangskoder og enheter Nor P Batch   her
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Løypemelding og informasjon til alle kommuner om ‘Akson’ - forprosjektet for Nasjonal helhetlig samhandling og felles kommunal journal Ks - Gerardo Poblete   her
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Norsk kulturindeks 2019 er klar med reviderte kommunerapporter. Telemarksforskning   her
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven Pia Helene O Johansen/Eyolv A Holm   her
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) gnr 7 bnr 42 - Foretak 969315130 John-Inge Henriksen Landbruksdirektoratet   her
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 2019-2020 - Aslak Janitz Aslak Janitz   her
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev SD 65/18 Girjebusset- dieđáhus loahppa máksimis / melding om sluttutbetaling Samediggi/Sametinget   her
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Inngående brev Invitasjon til innspillsmøte på Sametinget i Karasjok 29. oktober 2019 - handlingsplan mot vold i nære relasjoner KULTURDEPARTEMENTET   her
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Inngående brev Søknad om adkomst for eiendom 17/376 over min eiendom 17/263. Lisa Stenbro Hanssen   her
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Inngående brev Søknad om adkomst for eiendom 17/376 over min eiendom 17/263. Lisa Stenbro Hanssen   her
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Inngående brev Kirkegårdsveien boligområde - Forespørsel oppstart skogrydding Arctic Entreprenør AS - Stian Sørli   her
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Inngående brev Klage - Reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Inngående brev Når Fylkesmannen oppretter tilsynssak - kommunens oversendelse av dokumenter FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Inngående brev Sak 2019/20245 i Husleietvistutvalget. Deres ref.: 2019/138-15/231 Husleietvistutvalget - Trondheim   her
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Inngående brev IKA Finnmark IKS - Valg av representanter til vårt representantskap IKA FINNMARK IKS   her
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Utgående brev HO 260/19 Sámi mánáidgárdefálaldat 2019 - sámi ossodat - Lohpádus - HO 260/19 Samisk barnehagetilbud 2019 - Samisk avdeling i norske barnehager - Utbetalingsanmodning Samediggi/Sametinget   her
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Utgående brev Melding om mangelfull søknad - Dispensasjon fra motorferdselloven Tom-Ørjan Nikolaisen   her
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Utgående brev Tilsvar på påstand i klage - sak 2019/20245 HUSLEIETVISTUTVALGET AVDELING TRONDHEIM   her
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Inngående brev Utkast til rapport fra tilsyn med Ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i NAV med vekt på brukermedvirkning, i Porsanger kommune FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd - Innkjøp av utredning - avrenning fra avfallsdeponi Miljødirektoratet   her
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Inngående brev Kopi av brev til Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening. Sluttutbetaling av tilskudd til Bioblitz i Porsanger - UKL 2019 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Inngående brev Søknad om ny plass i SFO *****   her
Ingen tilgang 20191030 30.10.2019 Utgående brev Drøftingsmøte turnus brannvakt 2020 FAGFORBUNDET PORSANGER AVD 087   her
Ingen tilgang 20191029 29.10.2019 Inngående brev Påminnelse - Oppstart av obligatorisk eierskapskontroll i Porsanger kommune Kusek - Tom Øyvind Heitmann   her
Ingen tilgang 20191029 29.10.2019 Inngående brev Innsyn etter Offentleglova - Tilgangskoder og enheter Mimesbronn - Nor P. Batch   her
Ingen tilgang 20191029 29.10.2019 Inngående brev Kopi av brev - Melding om vedtak Jordlovsbehandling § 12 - gnr 5 bnr 129 Porsanger kommune   her
Ingen tilgang 20191029 29.10.2019 Inngående brev Kopi av brev - Melding om vedtak - Jordlovsbehandling §9 - gnr 5/129 Michael Henriksen Porsanger kommune   her
Ingen tilgang 20191029 29.10.2019 Inngående brev Kopi av brev til Gøran Andersen. Melding om vedtak - Jordlovsbehandling § 9- gnr 34/113 Porsanger kommune   her
Ingen tilgang 20191029 29.10.2019 Inngående brev Kirkegårdsveien boligområde - Forespørsel oppstart skogrydding Arctic Entreprenør AS - Stian Sørli   her
Ingen tilgang 20191029 29.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Jordlovsbehandling §12 - gnr 34/113 Gøran Andersen Gøran Andersen   her
Versjon:5.2.2