eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
14013/2021 20210729 29.07.2021 Inngående brev Mánáidgárdi - virgelobi ohcan 10.08.21 - 31.10.21 *****   her
14010/2021 20210729 29.07.2021 Inngående brev Kommunale lokaler og anlegg - leie av Bakteharji kafe 28.08.21 May Britt Antonsen   her
14009/2021 20210729 29.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. IFM5UT Aslak Anders N Siri   her
14012/2021 20210729 29.07.2021 Inngående brev Barnehage - Permisjon fra 10.08.21 - 31.10.21 *****   her
14008/2021 20210729 29.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. IV4VW5 Per Hetta   her
14011/2021 20210729 29.07.2021 Inngående brev Barnehager - Ny plass *****   her
14007/2021 20210729 29.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. X4CYQZ Jøran Ingulfsen   her
14006/2021 20210729 29.07.2021 Inngående brev Suohkanlaš lanjat - láigoheapmi - Báktehárjji kafea 22.08.21 Ellen Anne Solbakke   her
14000/2021 20210729 29.07.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Márkan - utvidelse av boligtomt på gbnr 3/335 - Kautokeino kommune Troms og Finnmark fylkeskommune   her
13995/2021 20210729 29.07.2021 Utgående brev Svar - Søknad om garnfiske Leif Petter Oskal   her
14002/2021 20210729 29.07.2021 Inngående brev Søknad om boligtomt i Ajastealli Ellen C M Triumf-Buljo   her
14001/2021 20210729 29.07.2021 Inngående brev Garnutvisning forpakter vann Suolovuopmi Fjellstue Suolovuopmi Fjellstue AS   her
13996/2021 20210729 29.07.2021 Utgående brev Svar - Søknad om garnfiske Liv Ingebjørg Biti Oskal   her
13983/2021 20210729 29.07.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** Bestilling av kommunalinformasjon *****   her
13942/2021 20210728 28.07.2021 Utgående brev 3-årig utviklingsprosjekt i Kautokeino kommune - Mii čavget suittehiid - Vi tar grep STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
13938/2021 20210728 28.07.2021 Utgående brev Budsjettregulering juni 2021 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
13993/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Ellen Marit Bongo   her
13992/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. DE5JX7 Stein Are Hætta   her
13990/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. KZ8END Avzi jaktlag Hætta   her
13982/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev Søknad om garnfiske Liv Ingebjørg Biti Oskal   her
13980/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev Jeg tar imot stillingen som lærervikariat i Kautokeino kommune *****   her
13969/2021 20210728 28.07.2021 Utgående brev Klage på avslag om tilskudd til anskaffelse av utstyr *****   her
13977/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev Søknad på stilling - 100 % fast lærerstilling Kautokeino skole i Kultur- og oppvekstenhet - 2021/811 - ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
13976/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev Søknad på stilling - 100 % fast lærerstilling Kautokeino skole i Kultur- og oppvekstenhet - 2021/811 - ***** ***** *****   her
13975/2021 20210728 28.07.2021 Utgående brev Bestilling av meglerinformasjon ***** ***** ***** ***** *****   her
13974/2021 20210728 28.07.2021 Utgående brev KLAGE PÅ RENTEBEREGNING AV UTBETALTE FAKTURAER, KOMMUNALE AVGIFTER ***** ***** *****   her
13972/2021 20210728 28.07.2021 Utgående brev KLAGE PÅ RENTEBEREGNING AV UBETALTE FAKTURAER, KOMMUNALE AVGIFTER ***** ***** *****   her
13989/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. RI3QWK Kautokeino Elgjegerforening Per Nils Saari   her
13988/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. FIKE4V Kjell Erik Oskal   her
13987/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. VRMYYE Jaktlaget Ragesvuopmi v/Nils Klemet Egil Hætta   her
13986/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. JEGK5S HS service, Fritid og utleie AS Hs service, Fritid og utleie as   her
13985/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. 5SYQS3 Bjørn Ivar Sara   her
13984/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. 2UK7FG Jens Nilsen   her
13981/2021 20210728 28.07.2021 Inngående brev Søknad om garnfiske Leif Petter Oskal   her
13965/2021 20210728 28.07.2021 Utgående brev Anthonis Musikk – Klage på vedtak om avslag om støtte til kunst og kulturstudio *****   her
13953/2021 20210728 28.07.2021 Utgående brev Endring av vedtak - utbytte og styrehonorar i kommunale selskaper VEFIK IKS AVD ALTA   her
13950/2021 20210728 28.07.2021 Utgående brev Bestilling av meglerinformasjon over eiendommen ***** ***** *****   her
13949/2021 20210728 28.07.2021 Utgående brev Vedtak om ny adresse Eilert Gerhard Hansen   her
13941/2021 20210728 28.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Karen Marit Bæhr Bongo   her
13928/2021 20210727 27.07.2021 Inngående brev Tar imot stillingen som 70 % elevassistent *****   her
13916/2021 20210727 27.07.2021 Utgående brev Svar - Søknad om garnfiske Anton Dahl   her
13932/2021 20210727 27.07.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** Bestilling av kommunalinformasjon *****   her
13929/2021 20210727 27.07.2021 Inngående brev Søknad garnfiske Per Bueng   her
13920/2021 20210727 27.07.2021 Utgående brev Årsmelding for kontrollutvalget 2020 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET I VEST-FINNMARK IKS/ OARJE-FINNMARKU SGO DARKKISTANLAVDEGOTTECALLINGODDI   her
13967/2021 20210727 27.07.2021 Utgående brev Svar på klage fra Duottar Camp AS *****   her
13963/2021 20210727 27.07.2021 Utgående brev Etablering av CBRNE-beredskap IUA-Vest Finnmark   her
13948/2021 20210727 27.07.2021 Utgående brev Oversendelse av kommunestyrets vedtak i sak 40/21 Delegering - eierskapsmelding VEFIK IKS AVD ALTA   her
13931/2021 20210727 27.07.2021 Utgående brev Svar - Søknad garnfiske Per Bueng   her
13927/2021 20210727 27.07.2021 Utgående brev Oversendelse av Regnskap 1. tertial 2021 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
13923/2021 20210727 27.07.2021 Utgående brev Reglement for kontrollutvalget i Kautokeino kommune KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET I VEST-FINNMARK IKS/OARJE-FINNMARKU   her
13915/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Mun válddán vuostá dán bargofaladaga *****   her
13914/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Jeg tar imot stillingen som ungdomskorrdinator *****   her
13873/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev Tilbud om stilling som elevassistent *****   her
13866/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev Svar - Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Mikkel Mathisen Sara   her
13857/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Tilbud om vikariat - takker nei *****   her
13856/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref 6FCKET Dan Jonas Eklund   her
13854/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref 2UNCS6 Jan Buljo   her
13853/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref S35CC6 Bjarne Vidar Hollevik   her
13852/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref YSPWTX Johnny Hætta   her
13851/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref UBIDUF Klemet Erland Hætta   her
13871/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om to års vikariat. *****   her
13859/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref BQ4KJ5 Marit Kristine Eira   her
13820/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev Leie av Bakteharji Ira Máre Storhaug   her
13874/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Takker nei til elevassistent *****   her
13872/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev Tilbud om vikariat *****   her
13869/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Kjetil Johansen   her
13850/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref 8HKDJJ Mikkel Nils Sara   her
13849/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref XM8MIR Magnus Wilhelm Hætta   her
13847/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref DBUTGS Mihkkal Ante Oskal   her
13845/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref XNAHXB Aslak Anders Siri   her
13819/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev Leie konfirmasjonslokale - Maze bo- og servicesenter 22.08.21 Ellen Henriksdatter Buljo   her
13818/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev Leie av konfirmasjonslokale - Maze bo- og servicesenter 22.08.21 Ellen Henriksdatter Buljo   her
13817/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev Leie av Bakteharji Johan Anders Paulsen   her
13821/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev VEDR. VEDLIKEHOLD AV VEGEN TIL BILTASLETTA Johan Ingvald Hætta   her
13841/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev Oversendelse av Kautokeino kommunes årsrapport 2020 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
13832/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev Permisjon og oppsigelse fra barnehageplass *****   her
13907/2021 20210724 24.07.2021 Utgående brev Avslag på søknad for ***** ***** *****   her
13621/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra motorferdselloven 2020, ref. nr. TDGR6W Jan Otto Hætta   her
13617/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Tilbud om årsvikariat *****   her
13634/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Tilbud om lærervikariat *****   her
13864/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Ovesendelse av årsmelding for råd for personer med funksjonsnedsettelse 2020 Råd for personer med funksjonsnedsettelse   her
13861/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Rapport til Kautokeino Kommune uke 24 Kautokeino vv, utvidet B-prøve Toslab AS   her
13830/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Infoland - påminnelse AMBITA AS   her
13829/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Søknad om garnfiske Terje Horten   her
13805/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet SAHA AS   her
13844/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Oversendelse av årsmelding for eldrerådet 2020 Eldrerådet   her
13858/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Re: Tilbud om vikariat - takker nei *****   her
13833/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Svar - Søknad om garnfiske Terje Horten   her
13800/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Informasjon om kreditbeløp ***** ***** ***** *****   her
13799/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Informasjon om kreditbeløp ***** ***** ***** *****   her
13816/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. 8HKDJJ Mikkel Nils Sara   her
13813/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. XM8MIR Magnus W Hætta   her
13815/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. 3UEXYY - ELGJAKT 2021 Magnar Evertsen   her
13814/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. KVICA6 - ELGJAKT 2021 Svein Egil Hetta   her
13812/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. DBUTGS Mihkkal Ante Oskal   her
13803/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Innvilget kompetanse- og innovasjons tilskudd for 2021 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
13802/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Informasjon om kreditbeløp ***** ***** ***** *****   her
13797/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Informasjon om kreditbeløp ***** ***** ***** *****   her
13795/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Informasjon om kreditbeløp ***** ***** ***** *****   her
12648/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev SV: Høring - søknad om dispensasjon Kenneth Mortensen   her
12611/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Bekreftelse fra regnskapsfører *****   her
12845/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref 7WAMKD Ole Morten Olli Sara   her
12837/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Søknad om garnfiske 2021 Rune Aleksander Førster   her
12836/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Søknad om garnfiske 2021 Ole Mathis Johansen Hætta   her
12834/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Søknad om garnfiske 2021 Jon Mikal Sokki   her
12831/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev SV: KTK skole - overvann Berit Anette Sokki Sabbasen   her
12850/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev SV: 3 krav eiendomsskatt ***** ***** ***** *****   her
12806/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Jan - Tore Oskal   her
12805/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Isan John Sara   her
12804/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Lokaler til kurs Solveig Hætta   her
12799/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Ole Einar Hætta   her
12797/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Lemet Ailu Holmestrand Hætta   her
12796/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Formannskapets vedtak Gunn Tove Kivijervi   her
12788/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Kirsten Karen Gaup   her
12786/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Ole Morten Klemetsen   her
12784/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Søknad om SFO plass - ***** ***** ***** *****   her
12782/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - vuodjinlobiohcan Lemet Heaika Hætta   her
12803/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Vuodjinlobiohcan Jon Hætta   her
12792/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Svein Isak Hætta   her
12810/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Gjennomgang av deres dokumentasjon på utgått festeforhold. *****   her
12801/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Vuodjinlobiohcan Isak Ole J. Hætta   her
12800/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Kristian Turi   her
12795/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Nils Ole Skum   her
12794/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Personvernappen på samisk - forespørsel 'bjorn.nilsen@sikri.no'   her
12785/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Terje Wahl   her
12783/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Ohcan SAÁO - ***** ***** ***** *****   her
12356/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Ohcan fierbmunlobi 2021 Lars Johan Ulrik Strömgren   her
13609/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Ansettelse i årsvikariat Kautokeino skole, barnetrinnet *****   her
13631/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Ansettelse i årsvikariat Kautokeino skole, barnetrinnet *****   her
13576/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Ansettelse i 100% lærervikariat på ungdomstrinnet *****   her
13572/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev foreløpig svar fra Tieto Evry - Ny henvendelse (#10845197): Databehandleravtale Infotorg - ajour og onlineservice   her
13303/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Anbud på telefoni - avtale med finnut *****   her
13285/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Bruk av overført tospråklighetstilskudd for 2020 Sametinget   her
13284/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Støving ved riving av grunnskolen - e-post fra naboer Roger Hætta   her
13025/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev TILLATELSE TIL TILTAK SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER - OPPFØRING AV GARASJE - GNR 3/376 Mathis Persen Bongo   her
13023/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref Y8YG46 Ivar Jørgensen   her
13022/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref X6HVYQ Thore Hans Hornæs   her
13021/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref AHVKYB Aslak Anders Gaup   her
13020/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref 5BWUWM Ole Mattis Hætta   her
13018/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref D53QAZ Per Erling Aune Hansen   her
13017/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref EU8KW8 Nils Hætta   her
13671/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Ansettelse av to faste brannkonstabler *****   her
13665/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Ansettelse i fast stilling som barnevernskonsulent *****   her
13682/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Klage, avslag på søknad om Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref KBMTSY Anders Isak M Gaup   her
13674/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Ansettelse av fast brannkonstabel Maze branndepot *****   her
13668/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Ny ansettelse i fast stilling som ungdomskoordinator *****   her
13662/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Ansettelse fast 70% stilling som elevassistent, ungdomstrinnet *****   her
12962/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Advokat Ole Morten Olli Sara -søknad fra den kommunale kompensasjonsordningen *****   her
12922/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Kommunal kompensasjonsordning - melding om utbetaling *****   her
12917/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Kommunal kompensasjonsordning - melding om utbetaling *****   her
13001/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref X48VDY Isak Andreas Sara   her
12999/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - rivning av brannskadet bolig - gnr. 6/198 - Gironluodda 7 ARKOCONSULT AS   her
12994/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Cavzo.no - søknad fra den kommunale kompensasjonsordningen *****   her
12916/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Pålegg 7 med frist for lukking 01.07.2021 ARKIVVERKET   her
12906/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Direkteansettelse saksbehandler teknisk enhet *****   her
12930/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Tilbud om stilling som saksbehandler teknisk enhet *****   her
12629/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Fwd: Rapport fra Olsen utmarkstjeneste *****   her
12630/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev SV: Tilskudd ***** ***** ***** *****   her
12614/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev SV: Søknad om ettergivelse av lån fra kraftfondet. *****   her
13780/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Korrektur: 'Valgannonse - runde 3 - Frist: tirsdag 27. juli 2021 kl.00:00 Frantz AS   her
13540/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Re: Varsel om oppsigelse av PlusOffice HMS & Personal 08. juli 2021 Faktura   her
13515/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Takker ja - Tilbud om fast stilling *****   her
13511/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Tilbud om fast lærerstilling *****   her
13484/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Re: Forlenge frist tilskudd designbeskyttelse saksnr 2019/1021-5 *****   her
13436/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Fast 100% lærerstilling ved Kautokeino skole *****   her
13426/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev KTK skole - SV: byggestøvplager fra skoleriving *****   her
13427/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Takket nei til Fast lærerstilling *****   her
13347/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Takker nei til tilbud om stilling *****   her
11436/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Rammetillatelse - ny barne- og ungdomsskole med idrettshall og svømmehall - Gnr. 3 Bnr. 128, Bredbuktnesveien 34 OLA ROALD AS   her
13810/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Avtale med posten og Bring - forhåndsstemmer Posten Norge AS - Nyback Helena Ann-Sofi   her
13809/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Stemmegivning for velgere med adressesperre Herman.Christensen@valg.no   her
13808/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Oppnevning av medlemmer til Styret for de Samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino 'Anton Dahl' m.fl.   her
13794/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Bestilling fra Infoland 6039290 - 5430/17/53 - purring AMBITA AS   her
13793/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Bekreftelse *****   her
13792/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Presisering av varighet og finansiering av forprosjekt for besøkssenter for verdensarven Struves meridianbue sendt fra Troms og Finnmark fylkeskommune TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
13773/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Nabovarsel vedr. Eben Eser, Hannuluohkka 18 Johan Henrik Mathisen Skum   her
13738/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Informasjon om kreditbeløp ***** ***** ***** *****   her
13784/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Informasjon om kreditbeløp ***** ***** ***** *****   her
13783/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Høring av skiltplan - trafikkregulerende skilt i Kautokeino - Kautokeino kommune Vegvesen - Stein Berg-Johansen   her
13779/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av lønnstilskudd - sommerjobb for ungdom 2021 *****   her
13776/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Vedr. kredittbeløp - kundenummer ***** ***** melding om kontonummer *****   her
13772/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Tegninger Kristine Buljo   her
13771/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Informasjon om kreditbeløp ***** ***** ***** *****   her
13770/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev SV: Purringer eiendomsskattekrav ***** ***** ***** *****   her
13781/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning *****   her
13807/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Kontaktinformasjon til de nye medlemmene. Johan Anders Klemetsen   her
13796/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Vedtektsendringer for verdensarvrådene for verdensarven bergkunsten i Alta og verdensarven Struves meridianbue sendt fra Troms og Finnmark fylkeskommune TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
13791/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Láigohit konfirmašuvdnadoaluide visttii Mázes 21.08. - 22.08.21 Karen Anne Sara Utsi   her
13788/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Jobbsøknad - 100 % fast stilling som helsefagarbeider - Dorvogoahti *****   her
13785/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Informasjon om kreditbeløp ***** ***** ***** *****   her
13790/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Jobbsøknad - helsefagarbeider / pleieassistent på Dorvogoahti *****   her
13789/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Jobbsøknad - helsefagarbeider / pleieassistent på Dorvogoahti *****   her
13782/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Informasjon om kreditbeløp ***** ***** ***** *****   her
13777/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Anmodning utbetaling støtte fra kompensasjonsordningen *****   her
13775/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Informasjon om kreditbeløp ***** ***** *****   her
13774/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Etterspurt informasjon *****   her
13600/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar: Klage på for lav eiendomsskatt *****   her
13571/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev 945475056 GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE, RF-1514 Søknad om tilgang til Folkeregisteret - kvittering noreply@altinn.no   her
13550/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Ansettelse i 2 lærervikariater *****   her
13536/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Konkurransen - prosjektledelse til effektiviseringsprosjekt i Kautokeino kommune *****   her