eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
6031/2020 20200528 28.05.2020 Utgående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 4868/2020 Dokument tittel: Samhandlingsavvik - Porsanger kommune Sagat - Kristin Antonie Humstad   her
6039/2020 20200528 28.05.2020 Utgående brev Økonomiske kart - gnr/bnr 33/34, 33/4 og 33/44 Lisa Vidal   her
6040/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Lovpålagt ergoterapi fra 1.januar 2020 Ergoterapeutene Nord   her
6042/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon til fradeling av fire boligtomter fra gbnr. 19/99 på Ildskog, Porsanger kommune Troms og Finnmark fylkeskommune   her
6048/2020 20200528 28.05.2020 Utgående brev Uttalelse på utlysningstekst - Deltidsmannskap i brannvesenet Tillitsvalgte   her
6041/2020 20200528 28.05.2020 Utgående brev Lovpålagt ergoterapi fra 1.januar 2020 Ergoterapeutene Nord   her
6061/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Søknad om ny plass i SFO *****   her
6069/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Gravemelding gnr 17 bnr 500 Tor-Erling Larsen   her
6071/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Vielse - bestilling *****   her
6047/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Brev til Kolvik og omegn beitelag. Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – delutbetaling av tilskudd til prosjektet "FJERNING AV VINTERKARSE" LANDBRUKSDIREKTORATET   her
6049/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Eiendomsgrenser for Billefjord boligfelt Knut Einar Josefsen   her
6050/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Svar på tilbud om stilling Anna Ragnhild Skogen   her
6052/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Eiendomsgrense gårds og bruks nr: 2020-18/38 Nils Jøran Hætta   her
5886/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Brev til Jon Nikolaisen. Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Hindre spredning av uønska arter i kulturlandskapet, 969724111 Landbruksdirektoratet   her
5887/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Brev til Foretak Saarela gård Anne Berit Valnes. Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, 994853023 Landbruksdirektoratet   her
5888/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Brev til Foretak Josefsens Lilleberg gårdsprodukter. Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, 921059108 Landbruksdirektoratet   her
5892/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Brev til Foretak Kenneth Emil Eliassen. Vedtak til søknad om tilskudd - UKL, 995200244 Landbruksdirektoratet   her
5884/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Brev til Karl Even Paulsen. Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 812994972 Landbruksdirektoratet   her
5893/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Brev til Ida Kristine Breivik. Vedtak om tilskudd til tiltak i utvalgte kulturlandskap i jordbruket- UKL Landbruksdirektoratet   her
5895/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Brev til Foretak Else Vedhugnes. Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, 913957652 Landbruksdirektoratet   her
5896/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Brev til Foretak Andersen Einar. Vedtak om tilskudd til tiltak i utvalgte kulturlandskap - UKL, 969144387 Landbruksdirektoratet   her
5897/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Brev til Selma Kristine Pettersen. Vedtak om tilskudd til tiltak i utvalgte kulturlandskap i jordbruket- UKL Landbruksdirektoratet   her
6054/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Foreløpig svar - søknad om dispensasjon Børselv og omegn hytteforening - kommunens ref. RSUMXK Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
6065/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2020-2022 - Oddbjørn Samuelsen Oddbjørn Samuelsen   her
6066/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2020-2022 - Oddbjørn Samuelsen Oddbjørn Samuelsen   her
6059/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Innmelding skole *****   her
6063/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Arbeids-/gravetillatelse og leieavtale i offentlig vei og grunn Gnr 17 Bnr 494-495 NORD TRANSPORT AS   her
6067/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2020 - Finn Pettersen Finn Pettersen   her
6068/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2020 - Ingar S. Nilsen Ingar Salamon Nilsen   her
6070/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Tilsagn om midler til konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
6076/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - Endring av bygg - annet 7/204 Aigir Rolf Egil Andersen   her
6078/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Uttalelse til tiltak på bygning/uthus på GBNR 35/12 - Porsanger kommune Troms og Finnmark fylkeskommune   her
6079/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 20 bnr 80 Mari Anette Eriksen   her
6085/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
6086/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Søknad om statlige midler til utbygging av bredbånd i din kommune BREDBÅNDSFYLKET TROMS AS   her
6087/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Høring - Endring i trygderefusjonsforskriften HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
6081/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Uttalelse til planstilling HTV NITO og HTV Naturviterne   her
6082/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Uttalelse Planleggerstilling HTV Fagforbundet Porsanger   her
5928/2020 20200528 28.05.2020 Utgående brev Ang Porsanger kommune - kjøretøy med reg nr ZX22860 Finnmark Motorsenter AS   her
5811/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Årsrapport 2019 Administrasjon Hemis AS avd. Alta   her
5810/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Årsrapport 2019 Porsanger kommune avd. helse og omsorg Hemis AS avd. Alta   her
5812/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Årsrapport 2019 avd. for oppvekst og kultur Hemis AS avd. Alta   her
5885/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Brev til Karl Even Paulsen. Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Maskinell fjerning av uønska arter på jorder - 812994972 Landbruksdirektoratet   her
5889/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Brev til Foretak Laila Eliassen. Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket- smil, 912847705 Landbruksdirektoratet   her
5890/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Brev til Foretak Else Vedhugnes. Vedtak til søknad om tilskudd - UKL, 913957652 Landbruksdirektoratet   her
5894/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Brev til John Inge Henriksen. Vedtak om tilskudd til tiltak i utvalgte kulturlandskap i jordbruket -UKL Landbruksdirektoratet   her
5809/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Årsrapport 2019, avd. kommunalteknikk og beredskap Hemis AS avd. Alta   her
6043/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Rammesøknad - Nytt bygg - boligformål - 21/278 - Øvre Brennelv FG- BYGG AS   her
6030/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Økonomiske kart for gnr/bnr 33/34, 33/4 og 33/44 *****   her
6024/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad av kommunal salgsbevilling 01.07.2020 - 30.06.2024 - fornyelse ROGER SLETTVOLL AS   her
6012/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - Rehabilitering av pipe - Kistrand. gbnr: 5/60 Anne Lise Varfjell   her
6006/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Gravemelding gnr 16 bnr 130 - Lill Hege Sundal Lill Hege Sundal   her
6007/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Gravemelding gnr 17 bnr 48 - Turid Johannessen Turid M Johannessen   her
6013/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra jordloven §9 gnr 34 bnr 3 BTEK DA   her
6015/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev HO 111/20 - Sámi mánáidgárdefálaldat 2020 - Sámi mánáidgárddit - Diehtu loahppamáksima birra - Samisk barnehagetilbud 2020 - Melding om sluttutbetaling Samediggi/Sametinget   her
6018/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Samplan 20-21, søknadsfrist er utsatt til 10.juni, grunnet coranasituasjonen, - grip sjansen, det er fortsatt noen plasser. KS   her
6019/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Kopi av brev til Ulf Arne Larsen. Tilsagn om tilskudd - truede naturtyper 2020 - skjøtsel av slåttemark - Lavkavann FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
6020/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Smittestopp-appen og om det er konflikt med barnverntjenestens taushetsplikt Bufetat   her
6021/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev Bekreft mottatt søknad - Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² GBnr. 5/223, Olderfjord Ken Runar Olaussen   her
6022/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Arbeidet med regional planstrategi har startet – Ønske om innspill til kunnskapsgrunnlag TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
5995/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev OPPROP - mot videre planlegging av vindkraftutbygging i kommunene uten kommunal medvirkning/ styring. Lyngdal Kommune - Jan Kristensen   her
5977/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb *****   her
5996/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra byggegrense - tilbygg eller påbygg 4/230 Ørjan Rene Gullstrand   her
5997/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Undersøkelser om barnehage- og skoletilbudet etter gjenåpning Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
5998/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr 5 bnr 172 og gnr 5 bnr 33 Oluf Henrik Henriksen   her
5999/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Gravemelding gnr 16 bnr 328 - Hans Kåven Hans Andreas Kåven   her
6003/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Rapportering - Omsetningsoppgave for alkohol OLDERFJORD TURISTSENTER AS   her
6004/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Ny innkalling til generalforsamling i Opplæringskontoret for offentlig sektor i Finnmark. OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK   her
5900/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Purring - manglende tilbakemelding FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
5901/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad på stilling som planlegger *****   her
5903/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Søkerliste Sagat - Kristin Antonie Humstad   her
5908/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om plass i barnehage *****   her
5911/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Utbetaling av statstilskudd til opplæring i kvensk og finsk - vår 2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
5912/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om midler til ekstra assistent ressurs - ***** LAKSELV BARNEHAGE   her
5904/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Uttalelse på utlyst stilling - 100% stilling som planlegger Kjell Magne Rasmussen m.fl.   her
5917/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Sak 2020/1044 Innsynsbegjæring - Porsanger kommune VG   her
5910/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 986200827 Kolvik og omegn beitelag Landbruksdirektoratet   her
5982/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev UKL-tilskudd til rydding av gummiavfall og hesjing - agrossak 124946 Foretak Jan Edvin Hansrud   her
5985/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev UKL-tilskudd til rydding av gummiavfall og hesjing - Agrossak 124945 Jan Edvin Hansrud   her
5875/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning GBnr 21/75 og 21/278 Petter Agnar Pedersen   her
5880/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse – Retten foreldre med foreldreansvar har til opplysninger om eget barn som er på krisesenter, barnelova § 47 Bufetat   her
5874/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning GBnr 21/75 og 21/278 Knut Eilif Bakkevold   her
5891/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Nytt vedtak-Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL, 986200827 Kolvik og omegn beitelag Landbruksdirektoratet   her
5919/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Ang Porsanger kommune - refusjon av husleie hybelbygg Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   her
5991/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om etablering av landfeste for flytebrygge i Hamnbukt GBFnr 21/1/64 - Porsanger Båtforening PORSANGER BÅTFORENING   her
5993/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Protokoll fra møte i representantskapet PPD Midt-Finnmark IKS PPD MIDT-FINNMARK IKS   her
5994/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om avholdelse av jaktprøver og dispensasjon fra båndtvang 2020, VFFK Vest Finnmark Fuglehundklubb   her
6002/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Gravemelding gnr 16 bnr 121 Thomas L Balto   her
6005/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Sakspapirer til generalforsamling PIAS PIAS - avviklingsstyret v/leder   her
5927/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Frikjøp av Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Porsanger Fagforbundet Porsanger   her
5929/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Dispensasjon - tiltak på gnr 5 bnr 233 i Porsanger kommune FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
5992/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Adressefastsetting gnr 19 bnr 188 Daniel Johansen   her
6000/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2020 - Mildrid Hansine Kåven Mildrid Hansine Kåven   her
6001/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2020 - Olaf Bjarne Andersen Olaf Bjarne Andersen   her
5922/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Dispensasjon - tiltak på gnr 3 bnr 1 fnr 13 i Porsanger kommune FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
5931/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om refusjon av husleie, hybelbygget april 2020 *****   her
5932/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Krav om regress - Skadenummer 18936764 TRYG FORSIKRING   her
5933/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Kopi av brev til Jonas Mathisen. Svar - søknad om boligtomt i Østerbotn- 21/1 - Porsanger kommune FINNMARKSEIENDOMMEN   her
5934/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Tre uker igjen til å nominere din kommune til Årets pårørendekommune 2020! Pårørendesenteret   her
5935/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Svar - forslag til retting av eiendomsgrenser - gnr 7/322 og gnr 7/1 - Porsanger kommune FINNMARKSEIENDOMMEN   her
5925/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Avkjørsel fra offentlig vei gnr 33 bnr 1 fnr 20 - søker Bjørn-Ivar Mandfloen Bjørn Ivar Mandfloen   her
5938/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Svømmetimer i varmebassenget Karasjok Kommune - Bo og avlastningstjenesten   her
5939/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svømmetimer i varmebassenget Karasjok Kommune - Bo og avlastningstjenesten   her
5956/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Refusjon ledsager 2020 Finnmarkssykehuset HF   her
5963/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - Nytt bygg - boligformål - . gbnr: 15/103 FG- BYGG AS   her
5964/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - Nytt bygg - boligformål - . gbnr: 15/103 FG- BYGG AS   her
5898/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 986200827 Kolvik og omegn beitelag Landbruksdirektoratet   her
5856/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Prosess endring i vaktordning brann HTV Renate Fagerness Sjøenden   her
5713/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Signert gravemelding gnr 20 bnr 65 - sak 2020/1004 Karalaks leir- og utfartssenter   her
5836/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søkerliste Sagat - Kristin Antonie Humstad   her
5490/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Tildeling av tilretteleggingsmidler - kommunale/ikke kommunale barnehager 2019/2020-bekreftelse på studenter Fylkesmannen i Finnmark - Oppvekst- og utdanningsavdelingen   her
5818/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2020 - Istandgjøring av gammel slåttemark - Foretak Ida Johansen Saijets Landbruksdirektoratet m.fl.   her
5872/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Info om elektronisk post til Bufetat, Indre Finnmark familievernkontor Bufetat - Torger Máhtte Somby-Sandvik   her
5873/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Elektronisk meldingsutveksling om barn som pårørende fra helseforetak til kommuner Koordinator for KS kompetansenettverk e-helse Nord, Helgeland   her
5849/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Veileder til KOSTRA-forskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
5864/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Kartlegging av barnehage- og skolehverdagen under koronasituasjonen Utdanningsdirektoratet   her
5867/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Referat fra møte med NVE og utvalgte kommuner i Troms og Finnmark om Vårflom 2020 - 14.05.20 Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
5871/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb *****   her
5878/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn i postliste Brit Elisabeth Wilhelmsen   her
5852/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Tilsagn tilskudd og utbetaling samisk barnehage Billefjord SAMEDIGGI / SAMETINGET   her
5853/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Sak 2016/863 - Kart til søknaden Finn Pettersen   her
5855/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Vedr. vannforsyning til Gnr. 19 Bnr. 180 i Porsanger kommune ADVOKATSELSKAPET PER A. AMUNDSEN AS   her
5832/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd samiske barnehager Billefjord Barnehage Sametinget - Sámediggi   her
5833/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev 2019/1674 eiendomsgrenser Runar Johnsen   her
5834/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Eiendomsgrenser Gudrun Anna Kåven   her
5835/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Orientering om virksomhetsoverdragelse NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge   her
5840/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Til kulturavdelingen i kommunen/fylkeskommunen - Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon Lotteri-og stiftelsestilsynet   her
5830/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Naboerklæring GBnr 3/78 Solfrid Mari Skoglund   her
5841/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Tilskudd til spesielle miljøtilskudd 2020 – foretak 976822323 - Fjerning av høymole Landbruksdirektoratet m.fl.   her
5842/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Kultiveringsplan 2020 - søknad om tillatelser Porsanger klekkeri   her
5859/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev 20/00473-40 - Sv: Porsanger kommune tildeling trafikksikkerhetsmidler Troms og Finnmark fylkeskommune   her
5776/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Tilbud om stilling Monica M Rasmussen   her
5819/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2020 - Rydde piggtråd og annet jernavfall på eiendommen - Foretak Ida Johansen Saijets Landbruksdirektoratet m.fl.   her
5823/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om ny plass i SFO *****   her
5825/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad på stilling som planlegger *****   her
5826/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad på stilling som planlegger *****   her
5786/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Oppdatering på ungdomsrådarbeid under koronapandemien Sunna Svendsen   her
5777/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Tilbud om stilling Anna Ragnhild P Skogen   her
5792/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Rapportering på tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2019 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK TROMSØ   her
5866/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Veileder til garanti- og finansforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
5869/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Regional risikovurdering i forbindelse med Covid-19 for Troms og Finnmark Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
5782/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev HO 111/20 - Sámi mánáidgárdefálaldat 2020 - Sámi mánáidgárddit - Lohpádus - Samiske barnehagetilbud 2020 - Samiske barnehager - tilsagn - Billefjord barnehage Samediggi/Sametinget   her
5824/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Tilleggsinformasjon til søknad UKL-midler Mearrasiida ved Kjell Derås   her
5770/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester - riktig revisjonsuttalelse etterlyses Vefik - Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS   her
5774/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Svar på vedtak i sak om elev meldt Fylkesmannen etter opplæringsloven §9A-6 - ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
5769/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - UKL, 989696033 Landbruksdirektoratet   her
5817/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2020 - Rydde gamle stier -Foretak Ida Johansen Saijets Landbruksdirektoratet m.fl.   her
5821/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad på stilling som planlegger *****   her
5822/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Innmelding skole *****   her
5791/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innfrielse av lån - saksnummer 16713315 HUSBANKEN   her
5787/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Tildeling av studenthybler ved NORDNORSK student og elevhjem i Oslo 2020-2021 Nord Norsk student og elevhjem   her
5813/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - avtaler som er inngått med leverandører av smittervernutstyr i perioden 01.03.2020 - 01.05.2020 Vg - Camilla Fredstad Huuse   her
5806/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Svarslipp - plasstildeling ved Lakselv barnehage - ***** ***** *****   her
5707/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om fradeling, og rekvisisjon av oppmålingsforretning - areal fra gnr 17/1/7, som tilleggstomt til gnr 17/399 - Porsanger kommune FINNMARKSEIENDOMMEN   her
5730/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Oversendelse av klagesak - klage på avvisning av klage - Ulveveien 22A - gnr. 17 bnr. 431 - Porsanger kommune FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
5735/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Fylkeskommunen inviterer til informasjonsmøte om støtteordning til bredbåndsutbygging 26. eller 27. mai 2020. Troms og Finnmark fylkeskommune   her
5741/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester - riktig revisjonsuttalelse etterlyses Helsedirektoratet   her
5844/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Nabovarsel gnr 5 bnr 85 Roar Negård   her
5737/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Innføring av elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak. Koordinator for KS kompetansenettverk e-helse Nord, Helgeland   her
5750/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Frafaller søknad om bruksendring fra enebolig til fritidsbolig. Gnr 3. Bnr 78 i Smørfjord. Solfrid Skoglund   her
5752/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om ny salgsbevilling for alkohol LIND & SØNN AS   her
5754/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Gravemelding gnr bnr Sverre Hveding m.fl.   her
5755/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2020 - Jan Ratama Jan Edvard Ratama   her
5761/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2020 - 2030 - Yngve Ratama Yngve Ratama   her
5765/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdelloven - vinter 2020 - 2030 - Yngve Ratama Yngve Ratama   her
5728/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 15.05.2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
5753/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Gravemelding gnr 15 bnr 51 John A F Pedersen   her
5729/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Ajourholdsrapport for april 2020 ØSTERBOTN NATURBARNEHAGE AS   her
5733/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Kommuneplanens samfunnsdel - høring og offentligettersyn av planprogram MÅSØY KOMMUNE   her
5738/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om skadefelling rødrev Skaiddeduottar siida og Kolvik og omegn beitelag   her
5768/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilbud om grunnkurs for brannkonstabel høsten 2020 Hammerfest Kommune   her
5705/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i prosjektet «Plan for friluftslivets ferdselsårer» i Troms og Finnmark Troms og Finnmark fylkeskommune   her
5706/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Kopi av brev til Idrettslaget STIL. Avslag på søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet 5. mai til 30. juni 2020 - preparering av skiløyper - Idrettslaget STIL FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
5708/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Godkjenner rapportering på tilskudd til Helsedirektoratet HELSEDIREKTORATET   her
5716/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Signert Gravemelding grunn 7/112 - sak 2020/816 Kolbjørn Schanche   her
5719/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Signert Databehandleravtale for "Skriv til oss" og Databehandleravtale Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV   her
5720/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Signert gravemelding drenering Billefjord idrettslag Billefjord idrettslag - Hans Magnus Thunestvedt   her
5724/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2020-2025 - Hans Atle Strømeng Hans Atle Strømeng   her
5726/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev IKA Finnmark IKS - endring av selskapsavtalen IKA FINNMARK IKS   her
5727/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven -barmark 2020 - Arne Nilsen Arne Ingemann Nilsen   her
5694/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Faglige vurderinger av søknader om tilskudd til utvalgt kulturlandskap i Goarahat og Sandvikhalvøya Troms og Finnmark fylkeskommune - Synnøve Thingnæs   her
5698/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar - Eiendomsskatt STATENS VEGVESEN REGION NORD BODØ KONTORSTED   her
5700/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Innkalling til Generalforsamling-ny dato Porsanger Arbeidssamvirke as   her
5703/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Referat fra møte med ordførere, rådmenn, kommunedirektører og Fylkesmannen i Troms og Finnmark, 19. mai 2020 Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
5712/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøskuter i utmark og i verneområder KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET   her
5714/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Signert gravemelding for grunn 17-1-16 / 17-1 - sak 2020/855 GeoNord   her
5717/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Godkjenner rapportering på tilskudd fra Helsedirektoratet HELSEDIREKTORATET   her
5718/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Signert gravemelding Meieriveien VA LP Entreprenør AS   her
5722/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Godkjenner rapportering på tilskudd fra Helsedirektoratet HELSEDIREKTORATET   her
5723/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Gravemelding gnr 4 bnr 41 - Sak 2020/183 - Anleggsteknikk Alta AS Anleggsteknikk alta AS m.fl.   her
5692/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Faglige vurderinger av søknader om tilskudd til utvalgt kulturlandskap i Goarahat og Sandvikhalvøya Sametinget m.fl.   her
5693/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Digital utbetalingsanmodning og etterrapportering SMIL og UKL Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Amundsen, Cathrine   her
5725/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2020-2025 - Asle Hansen Asle Hansen   her
5579/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Kjøp av eiendom Gølin Myrmel   her
5592/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Dokumentasjon - refusjon ved stengning Bærtua barnehage   her
5604/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Sak til høring - Dispensasjon etter plan- og bygningsloven GBnr 5/233. FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK m.fl.   her
5647/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om ny plass i SFO *****   her
5650/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 5 bnr 12 Torild H Johansen Tueeng   her
5648/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 5 bnr 12 Bodil Johansen Kostamo   her
5651/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Midler til drenering i Porsanger kommune Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her