eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20211025 25.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20211025 25.10.2021 Utgående brev Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** *****   her
2021/981 20211025 25.10.2021 Utgående brev Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20211025 25.10.2021 Utgående brev Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** *****   her
2020/887 20211025 25.10.2021 Inngående brev Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter - Johan Niillas Saba og Thea Schjødt Høyforsslett Johan Niillas Saba   her
2021/876 20211025 25.10.2021 Inngående brev Fwd: Ang Melding om ferdig tilbygg Eva Nedrejord   her
Ingen tilgang 20211025 25.10.2021 Inngående brev ***** ***** *****   her
2020/1453 20211025 25.10.2021 Inngående brev Refusjonskrav - Barnehageplass i privat barnehage 2020/21 Kautokeino kommune   her
2018/1973 20211025 25.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2018/2269 20211025 25.10.2021 Inngående brev Ny faktura Kautokeino kommune   her
Ingen tilgang 20211025 25.10.2021 Utgående brev Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** *****   her
2021/927 20211025 25.10.2021 Utgående brev Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** *****   her
2021/927 20211025 25.10.2021 Utgående brev Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20211025 25.10.2021 Utgående brev Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** *****   her
2021/14 20211022 22.10.2021 Utgående brev Tilbud om 3,85 % vikariat stilling som brannkonstabel i Karasjok brannvesen Jan-Tore Aslaksen   her
2020/1045 20211022 22.10.2021 Utgående brev Ferdigattest bolig gnr 21 bnr 475 Badjenjarga 51 BYGGMESTER EIKJOK AS m.fl.   her
2021/1028 20211022 22.10.2021 Utgående brev Matrikkelbrev gnr 8 bnr 49 og bnr 50 på Mannevarnjarga med klageadgang Jan Morten S Utsi   her
Ingen tilgang 20211022 22.10.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon - gnr 2 bnr 15 Aslak Olav Krokmo   her
2018/1973 20211022 22.10.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/1142 20211022 22.10.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK   her
2019/1148 20211022 22.10.2021 Inngående brev ASA 4301 Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis (statsavtalen) Kommunesektorens Organisasjon   her
2021/1060 20211022 22.10.2021 Inngående brev water scooter in Karasjok Utsjoki - Sonja Sistonen   her
2021/921 20211022 22.10.2021 Utgående brev Avtale om konsulentoppdrag - Bistand til anbudskonkurranse biler er inngått mellom Finnut Consult AS og Karasjok kommune Finnuet Consult   her
2021/879 20211022 22.10.2021 Inngående brev Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2022 - Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2021-2022) Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement   her
2021/1025 20211022 22.10.2021 Inngående brev Overføring av hjemmel til festerett for gnr. 9 bnr. 1 fnr. 238 I Karasjok kommune KLUGE ADVOKATFIRMA AS   her
2019/1110 20211022 22.10.2021 Utgående brev Lobálašvuođaváidda gielddastivra ášši Lovlighetsklage kommunestyre sak 56/21 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
2021/696 20211021 21.10.2021 Utgående brev 34 Goržžiroavvi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Jan Helmer Olsen m.fl. Jan Helmer Olsen   her
2021/310 20211021 21.10.2021 Inngående brev Ukentlig oversikt, FHI data 2021-10-20 FOLKEHELSEINSTITUTTET   her
Ingen tilgang 20211021 21.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20211021 21.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20211021 21.10.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/696 20211021 21.10.2021 Utgående brev 32 Mirkkovárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ endring av kjøretøy - Anna Melkeråen m.fl. Anna Melkeråen   her
2021/653 20211021 21.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på registrert fallvilt Guorrasvárri FINNMARKSEIENDOMMEN   her
2021/1083 20211021 21.10.2021 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - melding om vedtak - Jan Arne Næss m.fl. Jan Arne Næss   her
Ingen tilgang 20211021 21.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20211021 21.10.2021 Utgående brev Innkalling til omstillingssamtale Karl Teigen m.fl.   her
Ingen tilgang 20211021 21.10.2021 Inngående brev Stillingsbeskrivelse avdelingsleder bygg og eiendom Karasjok Kommune - Kristin Norbye-Bekkelund   her
Ingen tilgang 20211021 21.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20211021 21.10.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20211020 20.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20211020 20.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/696 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad om disp til skuter under elg jakt Anna Melkeråen   her
2021/981 20211020 20.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20211020 20.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/927 20211020 20.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/927 20211020 20.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20211020 20.10.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/696 20211020 20.10.2021 Inngående brev Disp til elgjakta - samjakt Jan Helmer Olsen   her
2020/1568 20211020 20.10.2021 Utgående brev Detaljregulering av Nuvvos og Baisjohnjalbmi Kristin Norbye-Bekkelund   her
2019/642 20211020 20.10.2021 Utgående brev Detaljregulering av Nuvvos og Baisjohnjalbmi Kristin Norbye-Bekkelund   her
Versjon:5.2.2