eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 05 28 20200528 28.05.2020 10:00 Rådhuset Formannskapsmøte Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS262020 PS 26/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gohččuma dohkkeheapmi/Godkjenning av innkalling
0 PS272020 PS 27/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste
0 PS282020 PS 28/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
0 PS292020 PS 29/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revisjon av retningslinjer for utmarkutvalget/Meahccelávdegotti sierralohpeohcannjuolggadusaid dárkkisteapmi
0 PS302020 PS 30/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet GV3 Eiendom AS: Ohcama viessosajii FKT4 Vullosguolbanis.Søknad om tomt FKT4 på Vullosguolbba
0 PS312020 PS 31/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet Tuning & Service AS: Ohcama vissosajii FKT1 Vullošguolbanis.Søknad om tomt FKT1 på Vullosguolbba
0 PS322020 PS 32/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Arealplan id 5437_201801: Detaljregulering for gnr 21 bnr 128, 129, 148 og 157. Areálplána id 5437_201801: Muddenplána gnr 21 bnr 128, gnr 148 ja 157
0 PS332020 PS 33/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Basevuovddi bietnamudden. Mearrádusguoddaleapmi Detaljregulering for Basevuovdi. Klage på vedtak
0 PS342020 PS 34/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Farledsutdyping inn til Leirpollen
0 PS352020 PS 35/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Joatkkihit ulbmillaš ealáhusplána 2022 rádjai Videreføringav strategisk næringsplan til 2022
0 PS362020 PS 36/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Váikkuhusat ja doaimmat Kárášjogas covid-19 ja guohtun roasu olis Konsekvenser og tiltak for næringslivet i Kárášjohka Karasjok i forbindelse med covid-19 og beitekrisen i reindrifra
0 PS372020 PS 37/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Doarjjaohcan - Ođđajagiruohta dollarusoniidda Søknad om midler - Nyttårs fyrverkeri
0 PS382020 PS 38/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Soahbadanráđđelahtuid válljen 2021-2024Valg av medlemmer til forliksrådet 2021-2024
0 PS392020 PS 39/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ohcan luvvejuvvot politihkalaš doaimmas Søknad om fritak fra politisk verv
0 PS402020 PS 40/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ohcan luvvejuvvot politihkalaš doaimmain Søknad om fritak for politiske verv
0 PS412020 PS 41/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Riektelahtuitd válljen 2021-2024 Valg av skjønnsmedlemmer 2021- 2024
0 PS422020 PS 42/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Sierra lávdegotti válljen eanadoallo áššiide 2021-2024Valg av særskilt utvalg for jordskiftesaker 2021-2024
0 PS432020 PS 43/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ohcan gávppašit bevddiid ja stuoluid fuolahusásahussii Kjøp av bord og stoler til omsorgsboligen
0 PS442020 PS 44/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Fápmudannjuolggadusat- ođasmahttin – Delegeringsreglement- revisjon
0 PS452020 PS 45/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kvártalraporta 1. kvártala 2020 Kvartalsrapport 1. kvartal 2020
0 PS462020 PS 46/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Miellahtuid válljen ealáhusdoaimmas ealáhusfoandastivrii 2020-2023 Valg av medlemmer fra næringslivet til næringsfondsstyret 2020 - 2023
Versjon:5.2.2