eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 01 11 20210111 11.01.2021 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12021 PS 1/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gohččuma dohkkeheapmi/Godkjenning av innkalling
0 PS22021 PS 2/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste
0 PS32021 PS 3/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
0 OS12021 OS 1/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om hyttetomt - gnr 5437/16/1 - Ikke tatt til behandling
0 OS22021 OS 2/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Overordnet beredskapsplan for Karasjok kommune
0 DS12021 DS 1/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om tiltak
0 DS22021 DS 2/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nils Andre Eriksen. Byggetillatelse gjenoppbygging av fritidsbolig etter brann gnr 15 bnr 1 fnr 2
0 PS42021 PS 4/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Lisa-Marie Anti, Badjenjarga. Sierralohpeohcan planagaibadusas huksit dalu. Søknad om disp fra arealplanens plankrav for bygging av bolig
0 PS52021 PS 5/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Alf W Berg: Søknad om dispensasjon fra arealplanens plankrav for bygging av garasje
0 PS62021 PS 6/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rievdadus čujuhisnammii Ruovttotjohka Endring av adressenavn Ruovttotjohka
0 PS72021 PS 7/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Prosjekt 6064 Ny skole 1 - 10 klasse - Valg av dimensjonerende elevtall
Versjon:5.2.2