eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 04 22 20210422 22.04.2021 10:00 SapmiKo Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS192021 PS 19/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gohččoma dohkeheapmi/Godkjenning av innkalling
0 PS202021 PS 20/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste
0 PS212021 PS 21/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
0 OS32021 OS 3/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Diehtojuohkin Boahttevaš Kárášjohka prošeavtta birra / Orientering om prosjektet Fremtidens Karasjok
0 PS222021 PS 22/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Prošeakta 6064 Ođđa skuvla, 1 – 10 luohkát – Konseaptta válljen-Prosjekt 6064 Ny skole 1 - 10 klasse - Valg av konsept
0 PS232021 PS 23/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Prošeakta 6064 Ođđa skuvla 1-10 luohkát – Prošeaktaplána - Prosjekt 6064 Ny skole 1-10 klasse - Prosjektplan
0 PS242021 PS 24/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Opmodatsirdinšiehtadus - mearrádusfámohuhttin Avtale om overdragelse av eiendom - oppheving av vedtak
0 PS252021 PS 25/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gaskaomiid ođđasisjuogadeapmi - konto 14700 32060 3250 – ealáhus / Omdisponering av midler - konto 14700 32060 3250 - næring
0 PS262021 PS 26/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Luvvenohcamuš politihkalaš doaimmain Søknad om fritak fra politiske verv - John Arne Dahl
0 PS272021 PS 27/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Lasihanválga ráđiide ja lávdegottiide - Suppleringsvalg til råd og utvalg
0 PS282021 PS 28/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Sámeválgastivrra válga 2019- 2023 válgaáigodahkii. Valg av samevalgstyre valgperioden 2019- 2023
0 PS292021 PS 29/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Egenbetalingssatser 2021 - revidert
0 PS302021 PS 30/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Sámi giella- ja kulturguovddáža ásahit bistevažžan / Etablering av samisk språk- og kultursenter på permanent basis
0 PS312021 PS 31/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Basevuovddi bietnamudden. Mearrádusa váidaleami ođđa meannudeapmi. Detaljregulering for Basevuovdi. Ny behandling av klage på vedtak.
0 PS322021 PS 32/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Eaiggátvuođadárkkisteami 2020 raporta - Rapport etter eierskapskontroll 2020
0 PS332021 PS 33/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Hálddašanrevišuvdnaplána 2021 - 2024 -Plan for forvaltningsrevisjon 2021 - 2024
0 PS342021 PS 34/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Eaiggátvuođadárkkistanplána 2021-2024 - Plan for eierskapskontroll 2021-2024
0 RS42021 RS 4/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oversendelse av møteutskrift fra møte i kontrollutvalget i Karasjok 3. februar 2021
0 RS52021 RS 5/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage mottatt 260221 - fritak fra politiske verv - Sissel Gaup
Versjon:5.2.2