eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 03 25 20210325 25.03.2021 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS92021 PS 9/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gohččuma dohkkeheapmi/Godkjenning av innkalling
0 PS102021 PS 10/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste
0 PS112021 PS 11/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
0 OS62021 OS 6/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Orientering fra enhetsledere
0 OS72021 OS 7/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Diehtojuohkkin Samiid vuorká-dávvirat - Orientering De samiske samlinger
0 PS122021 PS 12/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Prošeakta 6064 Ođđa skuvla 1-10 luohkát – Prošeaktaplána - Prosjekt 6064 Ny skole 1-10 klasse - Prosjektplan
0 PS132021 PS 13/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Prošeakta 6064 Ođđa skuvla, 1 – 10 luohkát – Konseaptta válljen-Prosjekt 6064 Ny skole 1 - 10 klasse - Valg av konsept
0 PS142021 PS 14/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gielddaplána servodatoasi plánaprográmma Planprogram - kommuneplanens samfunnsdel
Versjon:5.2.2