eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 02 15 20210215 15.02.2021 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS82021 PS 8/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gohččuma dohkkeheapmi/Godkjenning av innkalling
0 PS92021 PS 9/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste
0 PS102021 PS 10/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
0 PS112021 PS 11/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Karasjok kommune: Søknad om disp fra arealplanen til punktfeste for dagsturhytte nord for Karasjok
0 PS122021 PS 12/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Asbjørn Guttorm: Søknad om dispensasjon til feste av areal til beite for landbruk i flytteleie for rein
0 PS132021 PS 13/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Detaljregulering for Baišjohnjálbmi. Forslag til planprogram.Bietnamudden Baišjohnjálbmái. Plánaprográmmaevttohus
0 PS142021 PS 14/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Detaljregulering for Nuvvos. Forslag til planprogram. Bietnamudden Nuvvosii. Plánaprográmmáevttohus
0 DS32021 DS 3/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bygging av bolig/garasje på gnr 9 bnr 520
0 DS42021 DS 4/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om byggetillatelse gnr. 21 bnr 35 Bieskkangeaidnu
0 DS52021 DS 5/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Alf W Berg. Byggetillatelse garasje i Bieskkangeaidnu 15
0 DS62021 DS 6/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll GV3 Eiendom: Deling av eiendom gnr 21 bnr 352
0 DS72021 DS 7/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll GV# Eiendom: Deling av gnr 21 bnr 351
0 RS12021 RS 1/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oversendelse av dokumenter
0 PS152021 PS 15/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bestilling av sak - Renovasjon
Versjon:5.2.2