eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for helse og omsorg Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 05 19 20210519 19.05.2021 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Hovedutvalg for helse og omsorg
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS152021 PS 15/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gohččuma dohkkeheapmi/Godkjenning av innkalling
0 PS162021 PS 16/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste
0 PS172021 PS 17/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
0 OS132021 OS 13/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll KOSTRA v/ Håvard Moe - KS
0 OS142021 OS 14/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse – Karasjok kommune.
0 PS182021 PS 18/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Etablering av helsefelleskap
0 PS192021 PS 19/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll TryggEst álggaheapmi - veahkaválddálašvuođa ja –geavaheami vuostá hearkkes ollesolbmuid vuostá - Oppstart TryggEst - prosjekt motvold og overgrep mot sårbare voksne
0 PS202021 PS 20/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gielddaplána servodatoasi 2022 – 2032 plánaprográmma - Planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2032
0 RS92021 RS 9/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kvartalsrapport 1 - 2021
Versjon:5.2.2