eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 03 15 20210315 15.03.2021 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS162021 PS 16/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gohččuma dohkkeheapmi/Godkjenning av innkalling
0 PS172021 PS 17/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste
0 PS182021 PS 18/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
0 PS192021 PS 19/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Prošeakta 6064 Ođđa skuvla 1-10 luohkát – Prošeaktaplána - Prosjekt 6064 Ny skole 1-10 klasse - Prosjektplan
0 PS202021 PS 20/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Prošeakta 6064 Ođđa skuvla, 1 – 10 luohkát – Konseaptta válljen-Prosjekt 6064 Ny skole 1 - 10 klasse - Valg av konsept
0 OS32021 OS 3/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Status økonomi
0 PS212021 PS 21/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tiltaksstrategi for SMIL-tilskudd i Karasjok kommune 2021-2024
0 PS222021 PS 22/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Hans Petter Boyne: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Niitoguolbba for deling av boligtomt
0 PS232021 PS 23/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Klage fra Fam Eriksen, Eira og Haugli på tillatelse til gjenoppbygging av hytte i Gasadat 2
0 PS242021 PS 24/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Klage fra Anni Østby på matrikkelbrev gnr 9 bnr 521, matrikkelføringen og oppmålingen
0 PS252021 PS 25/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Dalseng m.fl. : Klage på vedtak om reparasjon av fritidsbolig i Dalabohki
0 PS262021 PS 26/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Sara M Gaup/ Kjell M Eira: Søknad om fritak fra refusjonskostnader for gnr 21 bnr 371 i Niitošjohka
0 RS22021 RS 2/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om tillatelse til tiltak - Ett-trinns søknadsbehandling
0 RS32021 RS 3/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll tillatelse til tiltak - hytte gnr 14 bnr 25
0 RS42021 RS 4/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Byggetillatelse hytte gnr 14 bnr 23
0 RS52021 RS 5/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gnr 9-1-44 - tillatelse til montering av pipe og ildsted
Versjon:5.2.2