eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 06 25 20210625 25.06.2021 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS412021 PS 41/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gohččuma dohkkeheapmi/Godkjenning av innkalling
0 PS422021 PS 42/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste
0 PS432021 PS 43/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
0 RS92021 RS 9/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Per Edvard Johnsen: Riving av eksisterende hytte/ bygging av torvgamme og naust i Likčavuotna 1
0 RS102021 RS 10/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut GNR 9 BNR 521 TILLATELSE TIL TILTAK —LEILIGHET MED TAKOVER-BYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG
0 RS112021 RS 11/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttalelse - Søknad om gjeterhytte ved Heastajohkai Karasjok kommune - Reinbeitedistrikt 16
0 RS122021 RS 12/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - søknad om klopplegging
0 RS132021 RS 13/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Andreas Mäki: Tillatelse til tiltak riving gammel bolig og oppføring av ny bolig
0 RS142021 RS 14/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fitnodatgeaidnu 16 Tillatelse i ett trinn fasadeendring Rema1000
0 RS152021 RS 15/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Statens vegvesen: Utslippstillatelse for rasteplasstoalett ved Valjok rasteplass
0 RS162021 RS 16/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gnr. 12 bnr. 19 -Tillatelse til bygging av fritidshytte Ássebákti 72
0 RS172021 RS 17/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Anny Vigdis Sara byggetillatelse garasje
0 RS182021 RS 18/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rammetillatelse for nytt politihus i Karasjok
0 RS192021 RS 19/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rammetillatelse for bolig Bigan Ovllá Geaidnu 25 gnr 21 bnr 440
0 RS202021 RS 20/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett tilbygg hytte Assebákti 52
0 RS212021 RS 21/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Deling av tomter i Jergul
0 RS222021 RS 22/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til tiltak hytte gnr 14 bnr 24 i Jergul
0 RS232021 RS 23/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om igangsetting 21/440
0 RS242021 RS 24/2021 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om konsesjon på erverv av gnr 20 bnr 31 og bnr 32 i Karasjok kommune
0 RS252021 RS 25/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ett-trinns søknadsbehandling garasje- gnr 8 bnr 21 Mannevarnjarga
0 PS442021 PS 44/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Are Nedrejord: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for flomvoll for deling av tomt til boligformål
0 PS452021 PS 45/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Lill-ElI Jørgensen-Dahl: Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vassdrag for bygging av hytte 20 m fra Iešjohka
0 PS462021 PS 46/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Morten D Siri: Søknad om disp fra spredt boligbebyggelse til fritidsformål for deling av hyttetomt ved Bieskkenjarga
0 PS472021 PS 47/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ragnhild Steen: Søknad om dispensasjon fra byggelinje i reguleringsplan for Lattosluohkka vest
0 PS482021 PS 48/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring og offentlig ettersyn - forslag til forskrift om snøskuterløyper i Karasjok kommune
Versjon:5.2.2