eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 05 20 20210520 20.05.2021 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS152021 PS 15/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gohččuma dohkkeheapmi/Godkjenning av innkalling
0 PS162021 PS 16/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste
0 PS172021 PS 17/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
0 OS82021 OS 8/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll orientering skole - Sissel Gaup
0 OS92021 OS 9/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll KOSTRA analyse - Håvard Moe
0 OS102021 OS 10/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse – Karasjok kommune.
0 OS112021 OS 11/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Sámi giella- ja kulturguovddáš - Samisk språk- og kultursenter
0 RS22021 RS 2/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kvartalsrapport 1 - 2021
0 RS32021 RS 3/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Váikkuhus- ja golloguorahallan eanemusat 15 oahppi juohke luohkkás 1.-4. ceahkkis / Konsekvens- og kostnadsutredning med maksimalt 15 elever i hver klasse i 1. – 4. trinn
0 PS182021 PS 18/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gielddaplána servodatoasi 2022 – 2032 plánaprográmma - Planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2032
Versjon:5.2.2