eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 06 03 20210603 03.06.2021 10:00 Rådhuset Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS532021 PS 53/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gohččuma dohkkeheapmi/Godkjenning av innkalling
0 PS542021 PS 54/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste
0 PS552021 PS 55/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
0 RS62021 RS 6/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll HØRINGSUTTALELSE – STANS I LAKSEFISKET I TANAVASSDRAGET 2021
0 PS562021 PS 56/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Čoahkkinplána 2021 ođasmahtin Revidering av møteplan 2021
0 PS572021 PS 57/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Vuovdin- ja dárjundivvaga geahpedeapmi 2020 ovddas Reduksjon av kommunal salgs- og skjenkeavgift for 2020
0 PS582021 PS 58/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Etablering av helsefelleskap
0 PS592021 PS 59/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll TryggEst álggaheapmi - veahkaválddálašvuođa ja –geavaheami vuostá hearkkes ollesolbmuid vuostá - Oppstart TryggEst - prosjekt motvold og overgrep mot sårbare voksne
0 PS602021 PS 60/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rávdojohguolbana industriijaguovllu ođasmahttin - Oppgradering av Ravdojotguolbba industriområde
0 PS612021 PS 61/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ollislaš riska- ja rašesvuođaanalysa Kárášjoga gielda- Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Karasjok kommune
0 PS622021 PS 62/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Giddodaga dánr 9 doanr 1 lánr 92 – Oalgejotguolbba 26 oastin Kjøp av eiendom gnr 9 bnr 1 fnr 92- Oalgejotguolbba 26
0 PS632021 PS 63/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Omdisponering av ubrukte lånemidler til prosjekt 6277 Idrettshall
0 PS642021 PS 64/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gielddaplána servodatoasi 2022 – 2032 plánaprográmma - Planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2032
0 PS652021 PS 65/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Presisering av innhold vedtatt i reglement for politiske godtgjøringer
0 PS662021 PS 66/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Jahkedieđáhus 2020 Årsberetning 2020
0 PS672021 PS 67/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kárášjoga gieldda rehketdoallu jagi 2020 dohkeheapmi /Karasjok kommunes regnskap 2020 godkjenning
0 PS682021 PS 68/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll 1. Kvartálaraporta/Kvartalsrapport 2021
0 PS692021 PS 69/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Reparasjon av Anárjohgeaidnu- Anárjohgeainnu divodeapmi
Versjon:5.2.2