eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Valgstyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 03 12 20210312 12.03.2021 12:00 Rådhuset Formannskapssalen Valgstyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS52021 PS 5/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gohččoma dohkeheapmi/Godkjenning av innkalling
0 PS62021 PS 6/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste
0 PS72021 PS 7/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av forrige møteprotokoll
0 PS82021 PS 8/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Jietnastivrra válljen Valg av stemmestyre
0 PS92021 PS 9/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Báikkit gosa jienastuslohku biddjojuvvo almmolaš dárkkisteapmái Fastsetting av steder for utlegging av manntallet til offentlig ettersyn
0 PS102021 PS 10/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ovddalgihtiijienasteapmi - jietnavuostáváldiid nammadeapmi ovddalgihtiijienaid vuostáváldinbáikki Forhåndsstemmegivning- oppnevning av stemmemottakere og fastsetting av sted for mottak av forhåndsstemmer
0 PS112021 PS 11/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Jienasteapmi válgabeivviin – goas ja gos jienastat Stemmegivning på valgdagene- tid og sted for stemmegivning
0 PS122021 PS 12/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ortnetnjuolggadusat- válggastallan válgalanjas Ordensregler- valgagitasjon i valglokalet
0 PS132021 PS 13/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Válgaávdnasiid suodjaleapmi ja vurkkodeapmi ovdagihtiijienastanáigodagas ja válgabeivviid gaskka Sikring og oppbevaring av valgmateriell i forhåndsstemmeperioden og mellom valgdagene
0 PS142021 PS 14/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ovdagihtiijienasteami iskan- fápmudeapmi Prøving av forhåndsstemmegivningene - delegering av myndighet
0 PS152021 PS 15/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ovddalgihtiijienaid gaskaboddasaš lohkanáigemuddu Tidspunkt for foreløpig opptelling av forhåndsstemmer
0 PS162021 PS 16/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gaskaboddosaš válgadiggejienaid lohkan Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer
Versjon:5.2.2