eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 05 12 20210512 12.05.2021 10:00 Sapmiko Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS362021 PS 36/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gohččoma dohkeheapmi/Godkjenning av innkalling
0 PS372021 PS 37/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste
0 PS382021 PS 38/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
0 PS392021 PS 39/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Vejolašvuohta čađahit gáiddusčoahkkimiid Kárášjoga gielddas, vrd. Gielddalága § 11-7 -Adgang til å gjennomføre fjernmøter i Karasjok kommune, jfr kommunelovens § 11-7
0 PS402021 PS 40/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll 420 kV-kraftlinje på strekning Skaidi – Lebesby
Versjon:5.2.2