eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 03 07 20190307 07.03.2019 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12019 PS 1/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gohččuma dohkkeheapmi/Godkjenning av innkalling
0 PS22019 PS 2/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste
0 PS32019 PS 3/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av forrige møtes protokoll
0 PS42019 PS 4/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gielddalaš mánáidgárddiid nuolggádusat/Vedtekter for kommunale barnehager
0 PS52019 PS 5/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bietnabušeahtta 2019 politihkka, oktasašgolut/tietnasat ja guovddášhálddahus/ Detaljbudsjett 2019 Politikk, fellesutgifter/inntekter og sentraladministrasjonen
0 PS62019 PS 6/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gielddalaš mánáidgárddiid váhnenmáksu/Foreldrebetaling kommunale barnehager
0 PS72019 PS 7/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ovttasbarošiehtadus Finnmarksløpet 2019-2021/Samarbeidsavtale Finnmarksløpet 2019-2021
0 PS82019 PS 8/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Teknalaš rievdadusat Finnmárkkolágas - Gulaskuddan/ Tekniske endringer i Finnmarksloven - Høring
0 PS92019 PS 9/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Heahtegearggusvuohta gielddalaš mánáidsuodjalusas /Akuttberedskap i kommunalt barnevern
0 PS102019 PS 10/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Dilleraporta 30.06.2018 – Utøya guoskevaččaid čuovvoleamit ja doaimmat/Statusrapport pr. 30.06.2018 - Oppfølging og aktiviteter for utaøyaberørte
0 PS112019 PS 11/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ohcan muddet gielddarájá gaskal Deanu ja Kárášjoga gieldda/Søknad om grensejustering av kommunegrensen mellom Tana og Karasjok kommune
0 PS122019 PS 12/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ohcan muddet gielddarájá gaskal Porsáŋggu ja Kárášjoga gieldda/Søknad om grensejustering av kommunegrensen mellom Porsanger og Karasjok kommune
0 PS132019 PS 13/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Doaibmadoarjjaohcan – Kárášjoga dáiddaskuvla Søknad om driftstilskudd – kunstskolen i Karasjok
Versjon:5.2.2