eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 11 28 20191128 28.11.2019 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS682019 PS 68/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gohččuma dohkkeheapmi/Godkjenning av innkalling
0 PS692019 PS 69/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste
0 PS702019 PS 70/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
0 PS712019 PS 71/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Budšeahtta 2020 ekonomijaplána 2020-2023/Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
0 PS722019 PS 72/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kvártalraporta 3. kvártala 2019 Kvartalsrapport 3. kvartal 2019
0 PS732019 PS 73/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Astoáiggefáladaga váhnenmáksu 2020 Foreldrebetaling skolefritidsordning 2020
0 PS742019 PS 74/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kulturskuvlla Váhnenmáksu 2020 Foreldrebetaling kulturskolen 2020
0 PS752019 PS 75/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Mánáidgárddiid váhnenmáksu 2020 Foreldrebetaling barnehager 2020
0 PS762019 PS 76/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Egenbetalingssatser
0 PS772019 PS 77/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gielda Divvagat Kommunale gebyrer 2020
0 PS782019 PS 78/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tribuna vuodjanhállii Tribune Svømmehall
0 PS792019 PS 79/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kulturgaskaomiid juolludeapmi joavkkuide ja servviide 2019 – 2. juolludeapmi / Tildeling av kulturmidler til lag og foreninger 2019 - 2. tildeling
0 PS802019 PS 80/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rusttetgaskaomiid juolludeapmi 2019 – 2. juolludeapmi / Tildeling av kommunale anleggsmidler 2019 - 2. tildeling
0 PS812019 PS 81/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Mátkkoštanovddidanulbmil: Másterplána "Kárášjohka ja Porsáŋgu 2030 guvlui" - strategiija čanasteapmi Reisemålsutvikling: Masterplan "Karasjok og Porsanger mot 2030" - forankring av strategien
0 PS822019 PS 82/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om grensejusteringer
Versjon:5.2.2