eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 09 17 20200917 17.09.2020 10:00 Rådhuset Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS472020 PS 47/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gohččuma dohkkeheapmi/Godkjenning av innkalling
0 PS482020 PS 48/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste
0 PS492020 PS 49/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
0 PS502020 PS 50/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rievdadusevttohus válgalágas, válgaláhkaásahusas ja Sámediggeválgga láhkaásahus Forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til sametinget
0 PS512020 PS 51/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Stuorradikke- ja Sámedikkeválga 2021- válgabeaivvi merarrideampi Stortings- og Sametingsvalget 2021- fastsetting av valgdag
0 PS522020 PS 52/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kusek iks fitnodatšiehtadusa rievdadusa dohkkeheapmi Godkjenning av endring i selskapsavtale Kusek iks
0 PS532020 PS 53/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Propellfabrikken -nuorra fápmu davvinorgalaš regiovnnaide/ung drivkraft for nordnorske regioner
0 PS542020 PS 54/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ohacandohkkeheapmi ođđa Guolban mánáidgárdi / Søknad om godkjenning av ny Guolban mánáidgárdi
0 PS552020 PS 55/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Lahtuid nammadeapmi Norgga-Suoma rádjačázádatkommišuvdnii Oppnevning av medlemmer til Norsk-Finsk grensevassdragskommisjon
0 PS562020 PS 56/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gielddalaš dáhkádusa ohcan lotnii / Søknad om kommunal garanti på lån
0 PS572020 PS 57/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ovddeš foandaliiguemiid hálden Disponering av tidligere avsatte på fond
0 PS582020 PS 58/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gielddaid máđasatnin ja divodan doarjjagaskaomiid golaheapmiv/Bruk av tilskuddsmidler til vedlikehold og rehabilitering i kommuner
0 PS592020 PS 59/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kárášjoga gieldda rehketdoallu jagi 2019 dohkeheapmi / Karasjok kommunes regnskap 2019 godkjenning
0 PS602020 PS 60/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Golakeahtes loatnagaskaomiid ođđasisjuogadeapmi Omdisponering av ubrukte lånemidler
0 PS612020 PS 61/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kárášjoga skuvlla 2019-20 dássečuojus / Kvalitetsmelding 2019-20 Karasjok skole
0 PS622020 PS 62/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Jahkedieđáhus 2019 Årsmelding 2019
0 PS632020 PS 63/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Mánnosaš raporteren 01.01.- 30.04.20 oktasašsuorgi ja gielddadirektevrra bargoveahkaMånedsrapportering 01.01.- 30.04.20 fellesområdet og kommunedirektørens stab
0 PS642020 PS 64/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Nubbi njealljádas ráporta 2020 /Kvartalsrapport 2. kvartal 2020
0 RS32020 RS 3/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Protokoll generalforsamling i Finnmark Miljøtjeneste AS
0 PS652020 PS 65/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll TV-aksjonen 2020
Versjon:5.2.2