eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 11 24 20201124 24.11.2020 11:00 Rådhuset Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS722020 PS 72/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gohččuma dohkkeheapmi/Godkjenning av innkallingInnk
0 PS732020 PS 73/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste
0 PS742020 PS 74/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
0 PS752020 PS 75/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GV3 Eiendom: Søknad om tomt til beredskapssenter ambulanse i Fitnodatgeaidnu
0 PS762020 PS 76/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rádjamudden ávžžuhus Guovdageainnu suohkana ja Kárášjoga gieldda gaska Anárjohleagis- Anmodning om grensejustering Kautokeino og Karasjok kommuner- Anárjohkdalen
0 PS772020 PS 77/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Prošeakta “beaivemáhcahatbarttat Finnmárkkus -Finnmárkku Olgostallanráđđi”-Prosjekt "Dagsturhytter i Finnmark - Finnmark Friluftsråd
0 PS782020 PS 78/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Doaibmaprográmma ođastahttin - Gieldda valáštallan ja rumašlaš doaibmaplána 2021 / Rullering av handlingsprogram - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2021
0 PS792020 PS 79/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Riektelahtui ja mielduopmár válljen diggegoddai ja lágamánneriektái 2021-2024 Valg av skønnsmedlemmer, og meddommer til tingrett og lagmannsrett 2021-2024
0 PS802020 PS 80/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Dárkkistanlávdegotti jahkeraporta Kontrollutvalgets årsrapport 2019
0 PS812020 PS 81/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kárášjoga gieldda dárkkistanlávdegotti njuolggadusat – dárkkistanlávdegotti njuolggadusat Reglement for kontrollutvalget i Karasjok kommune - kontrollutvalgets forslag
0 PS822020 PS 82/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kárášjoga gieldda plánastrategiija 2020 – 23 Karasjok kommunes planstrategi 2020 - 2023
0 PS832020 PS 83/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Virgáibidjannjuolggadusat Kárášjoga Gielddas Ansettelsesreglement Karasjok kommune oktober 2020
0 PS842020 PS 84/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Čoahkkinplana 2021 - Møteplan 2021
0 PS852020 PS 85/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Luvvejupmi politihkalaš doaimmain /Fritak fra politiske verv
0 PS862020 PS 86/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Mearrádusváidda PS 20/46 - Luvvejupmi politihkalaš doaimmain - Sissel Gaup Klage på vedtak PS 20/46 - Fritak fra politiske verv - Sissel Gaup
0 PS872020 PS 87/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Goalmmát njealljádas ráporta 2020 Kvartalsrapport 3. kvartal 2020
0 PS882020 PS 88/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bušeahttamudden 2020/Budsjettregulering 2020
0 PS892020 PS 89/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gielda Divvagat 2021 /Kommunale gebyrer 2021
0 PS902020 PS 90/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gielddalaš visttiid ja rusttegiid haddemudden Regulering av priser for kommunale bygg og anlegg 2021
0 PS912020 PS 91/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Egenbetalingssatser 2021
0 PS922020 PS 92/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Váhnenmáksu kulturskuvla 2021 / Foreldrebetaling kulturskolen 2021
0 PS932020 PS 93/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gielddalaš mánáidgárddiid váhnenmáksu 2021 /Foreldrebetaling kommunale barnehager 2021
0 PS942020 PS 94/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Astoáiggefálaldaga (AÁF) váhnenmáksu 2021 - Foreldrebetaling for skolefritidsordningen (SFO) 2021
0 PS952020 PS 95/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Buhtadusnjuolggadusat álbmotválljenolbmuide Reglement for godtgjørelse til folkevalgte
0 PS962020 PS 96/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024
Versjon:5.2.2