eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 01 28 20210128 28.01.2021 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12021 PS 1/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gohččuma dohkkeheapmi/Godkjenning av innkalling
0 PS22021 PS 2/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste
0 PS32021 PS 3/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
0 PS42021 PS 4/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Luvvenohcamuš politihkalaš doaimmain Søknad om fritak fra politiske verv- Alf William Berg
0 PS52021 PS 5/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Luvvenohcamuš politihkalaš doaimmain Søknad om fritak fra politiske verv- Ragnhild Varsi Dahl
0 PS62021 PS 6/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Luvvenohcamuš politihkalaš doaimmain Søknad om fritak fra politiske verv- Ingrid Andrine Hansen
0 PS72021 PS 7/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Luvvenohcamuš politihkalaš doaimmain Søknad om fritak fra politiske verv -Aile Guttorm Eriksen
0 PS82021 PS 8/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Luvvenohcamuš politihkalaš doaimmain Søknad om fritak fra politiske verv- Sarah Mariell Balto
0 PS92021 PS 9/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Lasihanválga ráđiide ja lávdegottiide luvvenohcamiid maŋŋá Suppleringsvalg til råd og utvalg etter søknad om fritak
0 PS102021 PS 10/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll ÁLGGAHIT GIELDDAPLÁNA BARGGU OPPSTART AV ARBEIDET MED KOMMUNEPLAN
0 PS112021 PS 11/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Skjenking av alkohol på utesteder
0 PS122021 PS 12/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Astoáigge fálaldatnjuolggadusat / Retningslinjer og vedtekter for skolefritidsordningen
0 PS132021 PS 13/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Prosjekt 6064 Ny skole 1 - 10 klasse - Valg av dimensjonerende elevtall
0 PS142021 PS 14/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Overordnet beredskapsplan for Karasjok kommune
0 PS152021 PS 15/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Láhkaásahus čávdojuvvon oljotáŋkkaid hárrái / Forskrift om nedgravde oljetanker
0 PS162021 PS 16/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av representant til vannområdeutvalg fortTana vannområde
0 RS12021 RS 1/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppnevning av nye medlemmer til den norsk-finske grensevassdragskommisjonen
Versjon:5.2.2