eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 06 17 20210617 17.06.2021 10:30 SapmiKo Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 OS52021 OS 5/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Sámiid vuorká dávviriid birra - Informasjon om De samiske samlinger v/ Jelena Porsanger
0 OS62021 OS 6/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommuneplanens samfunnsdel - flaggskipet i kommunal planlegging v/ Nils Aarsæther - UiT
0 RS62021 RS 6/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Fagseminar - planarbeid - UTGÅR!
0 OS72021 OS 7/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Diehtojuohkin Boahttevaš Kárášjohka prošeavtta birra / Orientering om prosjektet Fremtidens Karasjok
0 PS412021 PS 41/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gohččoma dohkeheapmi/Godkjenning av innkalling
0 PS422021 PS 42/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste
0 PS432021 PS 43/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
0 PS442021 PS 44/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Čoahkkinplána 2021 ođasmahtin Revidering av møteplan 2021
0 PS452021 PS 45/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gielddaplána servodatoasi 2022 – 2032 plánaprográmma - Planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2032
0 PS462021 PS 46/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ollislaš riska- ja rašesvuođaanalysa Kárášjoga gielda- Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Karasjok kommune
0 PS472021 PS 47/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Etablering av helsefelleskap
0 PS482021 PS 48/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll TryggEst álggaheapmi - veahkaválddálašvuođa ja –geavaheami vuostá hearkkes ollesolbmuid vuostá - Oppstart TryggEst - prosjekt motvold og overgrep mot sårbare voksne
0 PS492021 PS 49/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rávdojohguolbana industriijaguovllu ođasmahttin - Oppgradering av Ravdojotguolbba industriområde
0 PS502021 PS 50/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Omdisponering av ubrukte lånemidler til prosjekt 6277 Idrettshall
0 PS512021 PS 51/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Giddodaga dánr 9 doanr 1 lánr 92 – Oalgejotguolbba 26 oastin Kjøp av eiendom gnr 9 bnr 1 fnr 92- Oalgejotguolbba
0 PS522021 PS 52/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Reparasjon av Anárjohgeaidnu- Anárjohgeainnu divodeapmi
0 PS532021 PS 53/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Jahkedieđáhus 2020 Årsberetning 2020
0 PS542021 PS 54/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kárášjoga gieldda rehketdoallu jagi 2020 dohkeheapmi /Karasjok kommunes regnskap 2020 godkjenning
0 PS552021 PS 55/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll 1. Kvartálaraporta/Kvartalsrapport 2021
0 PS562021 PS 56/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Diggegotti duopmu, buhtadusgáibádus vahágiid ovddas givssideami geažil skuvllas Tingretts dom, krav om erstatning for skade som følge av mobbing på skole
0 PS572021 PS 57/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Interpellasjon - Opprettelse og oppstart av ungdomsråd
Versjon:5.2.2