eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 04 08 20210408 08.04.2021 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS342021 PS 34/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gohččuma dohkkeheapmi/Godkjenning av innkalling
0 PS352021 PS 35/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste
0 PS362021 PS 36/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
0 PS372021 PS 37/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Prošeakta 6064 Ođđa skuvla 1-10 luohkát – Prošeaktaplána - Prosjekt 6064 Ny skole 1-10 klasse - Prosjektplan
0 PS382021 PS 38/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Prošeakta 6064 Ođđa skuvla, 1 – 10 luohkát – Konseaptta válljen-Prosjekt 6064 Ny skole 1 - 10 klasse - Valg av konsept
0 PS392021 PS 39/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Sámeválgastivrra válga 2019- 2023 válgaáigodahkii. Valg av samevalgstyre valgperioden 2019- 2023
0 PS402021 PS 40/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Luvvenohcamuš politihkalaš doaimmain Søknad om fritak fra politiske verv - John Arne Dahl
0 PS412021 PS 41/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Lasihanválga ráđiide ja lávdegottiide - Suppleringsvalg til råd og utvalg
0 PS422021 PS 42/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Basevuovddi bietnamudden. Mearrádusa váidaleami ođđa meannudeapmi. Detaljregulering for Basevuovdi. Ny behandling av klage på vedtak.
0 PS432021 PS 43/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Opmodatsirdinšiehtadus - mearrádusfámohuhttin Avtale om overdragelse av eiendom - oppheving av vedtak
0 PS442021 PS 44/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gaskaomiid ođđasisjuogadeapmi - konto 14700 32060 3250 – ealáhus / Omdisponering av midler - konto 14700 32060 3250 - næring
0 PS452021 PS 45/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Sámi giella- ja kulturguovddáža ásahit bistevažžan / Etablering av samisk språk- og kultursenter på permanent basis
0 PS462021 PS 46/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Egenbetalingssatser 2021 - revidert
0 RS22021 RS 2/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Eaiggátvuođadárkkistanplána 2021-2024 - Plan for eierskapskontroll 2021-2024
0 RS32021 RS 3/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Hálddašanrevišuvdnaplána 2021 - 2024 -Plan for forvaltningsrevisjon 2021 - 2024
0 RS42021 RS 4/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Eaiggátvuođadárkkisteami 2020 raporta - Rapport etter eierskapskontroll 2020
Versjon:5.2.2