eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 12 01 20211201 01.12.2021 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS982021 PS 98/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gohččuma dohkkeheapmi/Godkjenning av innkalling
0 PS992021 PS 99/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste
0 PS1002021 PS 100/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
0 RS82021 RS 8/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra generalforsamlingen i FIMIL
0 RS92021 RS 9/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Váikkuhus- ja golloguorahallan eanemusat 15 oahppi juohke luohkkás 1.-4. ceahkkis / Konsekvens- og kostnadsutredning med maksimalt 15 elever i hver klasse i 1. – 4. trinn
0 PS1012021 PS 101/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innspill på høring - Forslag på endringer i sameloven
0 PS1022021 PS 102/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Etablering av Samisk barnehus
0 PS1032021 PS 103/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteplan for politiske utvalg 2022
0 PS1042021 PS 104/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Luvvenohcamuš politihkkálaš doaimmain - Søknad om fritak fra politiske verv - Lilja Skljarova Hansen
0 PS1052021 PS 105/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Lasihanvalga mielduopmárin diggegoddái- Suppleringsvalg meddommer til tingretten
0 PS1062021 PS 106/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Lasihanválga mieldupmárin lágamánneriektái - Suppleringsvalg meddommere til lagmannsretten
0 PS1072021 PS 107/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fápmudannjuolggadusat- Ođasmahttin Delegeringsreglement- Revisjon
0 PS1082021 PS 108/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Prosjekt 6024 Ledningsanlegg Vullušguolba - Renseanlegget – fullbyrdelsesdom
0 PS1092021 PS 109/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Skohterluottaid mearrideapmi Kárášjoga gielddas – mearrádus Fastsetting av skuterløyper i Karasjok kommune - vedtak
0 PS1102021 PS 110/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gielddalaš visttiid ja rusttegiid haddemudden 2022 Regulering av priser for kommunale bygg og anlegg 2022
0 PS1112021 PS 111/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommunale gebyrer for selvkostområdet - 2022
0 PS1122021 PS 112/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommunale gebyrer 2022 for saker innenfor plan, byggesak og deling
0 PS1132021 PS 113/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Iešmaksomearri dikšun ja fuolahus bálvausat - Egenbetalingssatser pleie- og omsorgstjenester 2022
0 PS1142021 PS 114/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gielddalaš mánádgárddiid váhnenmáksu 2022 / Foreldrebetaling for kommunale barnehager 2022
0 PS1152021 PS 115/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ASTOÁIGGEFÁLALDAGA (AÁF) VÁHNENMÁKSU 2022 / FORELDREBETALING FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) 2022
0 PS1162021 PS 116/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut KULTURSKUVLLA VÁHNENMÁKSU 2022 / FORELDREBETALING FOR KULTURSKOLEN 2022
0 PS1172021 PS 117/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut 3. Kvartálaraporta/Kvartalsrapport 2021
0 PS1182021 PS 118/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Budsjettregulering
0 PS1192021 PS 119/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Diggegotti duopmu, buhtadusgáibádus vahágiid ovddas givssideami geažil skuvllas Tingretts dom, krav om erstatning for skade som følge av mobbing på skole
0 PS1202021 PS 120/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Doarjjaohcan - Ođđajagiruohta dollarusoniidda / Søknad om midler - Nyttårs fyrverkeri 2021Formannskapet følger kommunedirektørens innstilling
Versjon:5.2.2