eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 11 22 20181122 22.11.2018 10:00 Rådhuset Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS322018 PS 32/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV INNKALLING
0 PS332018 PS 33/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV SAKSLISTE
0 PS342018 PS 34/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV FORRIGE MØTEPROTOKOLL
0 PS352018 PS 35/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll PROŠEAKTAEVTTOHUSA DOHKKEHEAPMI – OVDAPROŠEAKTA KÁRÁŠJOHKA GODKJENNING PROSJEKTSKISSE - FORPROSJEKT KARASJOK
0 PS362018 PS 36/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MÁNNOSAŠ EKONOMIIJARAPORTEREN/ BUOZALMASVUOĐAJÁVKAN BORGEMÁNNU 2018 MÅNEDSRAPPORTERING ØKONOMI/ SYKEFRAVÆR AUGUST 2018
0 PS372018 PS 37/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll BEANALAŠ MUDDEN VULLOŠGUOLBANA MUDDENPLÁNA RIEVDADEAPMÁI - 2. GEARDDE MEANNUDEAPMI DETALJREGULERINGS FOR ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VULLOŠGUOLBBA - 2. GANGS BEHANDLING
0 PS382018 PS 38/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll DOAIBMAPROGRÁMMA OĐASTAHTTIN - GIELDDA VALÁŠTALLAN JA RUMAŠLAŠ DOAIBMAPLÁNA 2019 RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019
0 PS392018 PS 39/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll KÁRÁŠJOGA MÁNÁIDGÁRDDIID JAHKEPLÁNA / ÅRSPLAN FOR BARNEHAGER I KARASJOK
0 PS402018 PS 40/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll ASTOÁIGGEFALALTAGA VÁHNENMÁKDU 2019 FORELDREBETALING SKOLEFRITIDSORDNING 2019
0 PS412018 PS 41/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll KULTURSKUVLLA VÁHNENMÁKDU 2019 FORELDREBETALING KULTURSKOLEN 2019
0 PS422018 PS 42/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll VÁHNENMÁKSU MÁNAIDGÁRDI 2019 FORELDREBETALING BARNEHAGENE 2019
0 PS432018 PS 43/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GIRJEBUSSE KÁRÁŠJOGA/PORSÁŊGGU/OHCEJOGA RUHTADEAPMI BOAHTTEÁIGGIS /FREMTIDIG FINANSIERING AV BOKBUSSEN FOR KARASJOK/PORSANGER/UTSJOKI
0 PS442018 PS 44/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll ČOAHKKINPLANA 2019 MØTEPLAN 2019
0 PS452018 PS 45/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll IEŠMÁKSOMEARIT 2019 - DIKŠU- JA FUOLAHUSBALVALUSAT EGENBETALINGSSATSER FOR PLEIE OG OMSORG
0 PS462018 PS 46/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll HEAHTENEAHTTADOAIMMA SIRDIN AMK-FINNMÁRKUI OVERFØRING AV NØDNETT DRIFT TIL AMK-FINNMARK
0 PS472018 PS 47/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll SÁME HEAHTE- JA INCESTAGUOVDDÁŠ - GIELDDAIDGASKASAŠ HEAHTEGUOVDDÁŠFÁLALDAT OVTTABARGU SAMIS KRISE- OG INCESTSENTER - INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM KRISETILBUD
0 PS482018 PS 48/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll ÁSAHIT "EALLIT OLLES EALLIMA" DÁSSOOĐASTUS BOARRASIIDDA INNFØRINGBOARASIIDDA AV "LEVE HELE LIVET KVALITETSREFORM FOR ELDRE
0 PS492018 PS 49/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll KVÁRTALRAPORTA 3. KVÁRTALA 2018 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2018
0 PS502018 PS 50/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GIELDDA ORGANISERENMÁLLE EVALUEREN EVALUERING AV KOMMUNENS ORGANISASJONSMODELL
0 PS512018 PS 51/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GIELDDALAŠ ORGANISEREN 2018 KOMMUNAL ORGANISERING 2018
0 PS522018 PS 52/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GIELDDA DIVVAGAT 2019 KOMMUNALE GEBYRER 2019
0 PS532018 PS 53/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll BUDŠEAHTTA 2019 EKONOMIJAPLÁNA 2019-2022/BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019 - 2022
Versjon:5.2.2