eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 05 24 20180524 24.05.2018 12:00 Rådhuset Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS232018 PS 23/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GOHČČUMA DOHKKEHEAPMI/GODKJENNING AV INNKALLING
0 PS242018 PS 24/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll ÁŠŠELISTU DOHKKEHEAPMI/GODKJENNING AV SAKSLISTE
0 PS252018 PS 25/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll OVDDIT ČOAHKKIMA DOGHKEHEAPMI/GODKJENNING AV FORRIGE MØTEPROTOKOLL
0 PS262018 PS 26/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll DOARJJAOHCAN - VÁIMMUVUOLGGAHEADDJI / SØKNAD OM TILSKUDD - HJERTESTARTER
0 PS272018 PS 27/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll TV-AKŠUVDNA 2018-GIELDDAKOMITEA VÁLLJEN / TV-AKSJONEN 2018 - VALG AV KOMMUNEKOMITE
0 PS282018 PS 28/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EKONOMALAŠ DOARJJA DÁN JAGAŠ TV-AKSUVDNII ØKONOMISK BIDRAG TIL ÅRETS TV-AKSJON
0 PS292018 PS 29/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll VÁLDOPLÁNA ČÁHCI 2018-2026 JA VÁLDOPLÁNA RUFE 2018-2026 - 2 GEARDDI POLITHIKALAŠ MEANNUIDEAPMI GULASKUDDAMA MAŊŊA HOVEDPLAN VANN 2018 - 2026 OG HOVEDPLAN AVLØP 2018 - 2026 - 2 GANGS POLITISK BEHANDLING ETTER HØRING
0 PS302018 PS 30/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll ÁIRRASNAMMADEAPMI RDM STIVRRII OPPNEVNING AV REPRESENTANT TIL RDM STYRE
0 PS312018 PS 31/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll BOAHTTEVAŠ DROŠŠEMUDDEN - CEALKÁMUS FREMTIDIG DROSJEREGULERING - UTTALELSE
0 PS322018 PS 32/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll KAPRO AS LAIGOHUKSENSAJI OHCAN LIEGGAGARASII DNR 9 DOANR 1 VUOLDE SØKNAD OM FESTE AV TOMT UNDER GNR 9 BNR 1 TIL VARMEGARASJE
0 PS332018 PS 33/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll 5 KILOMETER AVÁDAT OLGORIIKALAČČAIDE - CEALKÁMUS - 5 KILOMETERS SONE FOR UTLENDINGER - UTTALELSE
0 PS342018 PS 34/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll OVTTASBARGU GASKAL KÁRÁŠJOGA GIELDA JA GUOVDAGEAIDNU SUOHKANA REALFÁGAGIELDAN REALFAGSKOMMUNE KARASJOK/KAUTOKEINO
0 PS352018 PS 35/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll BEAIVEFÁLALDAGA VIIDDIDEAPMI RUOVTTUS ÁSSI DEAMEANSABOARRAÁSIIDDA UTVIDELSE AV DAGTILBUD TIL HJEMMEBOENDE ELDRE MED DEMENS
0 PS362018 PS 36/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GIELDDALAŠ VISTTIID JA VALAŠTALLANRUSTTEGIID LÁIGOHATTIT LEIEPRISER KOMMUNALE BYGG OG IDRETTSANLEGG
0 PS372018 PS 37/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll VIRGÁIBIDJANNJUOLGGADUSAT KÁRÁŠJOGA GIELDDAS - RIEVDADUSAT 2018 - ANSETTELSESREGLEMENT KARASJOK KOMMUNE - REVIDERING 2018
0 PS382018 PS 38/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll FÁPMUDANNJUOLGGADUSAT- OĐASMAHTTIN DELEGERINGSREGLEMENT- REVISJON
0 PS392018 PS 39/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll KVÁRTALRAPORTA 1. KVÁRTALA 2018 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2018
0 PS402018 PS 40/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll KÁRÁŠJOGA SKUVLLA 2017-18 DÁSSEČUOJUS / KVALITETSMELDING 2017-18 KARASJOK SKOLE
0 PS412018 PS 41/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll KÁRÁŠJOGA GIELDDA REHKETDOALLU JAGI 2017 DOHKEHEAPMI KARASJOK KOMMUNES REGNSKAP 2017 GODKJENNING
0 PS422018 PS 42/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll JAHKEDIEĐÁHUS 2017/ÅRSMELDING 2017
0 PS432018 PS 43/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll FUOLLA JA SOSIÁLA BÁLVALUSAID OĐĐA HÁLDDAHUSLAŠ ORGANISEREN - NY ADMINISTRATIV ORGANISERING - OMSORG OG SOSIALE TJENESTER
Versjon:5.2.2